Misschien lijkt dit een rare vraag, maar denkt u er even over na. Wie steelt en gepakt wordt krijgt een straf, waarbij goed gedrag een korting van 30% oplevert. Wie werkt en gepakt wordt krijgt ook een straf, de staat noemt dat ‘belasting’, maar korting is daarbij niet mogelijk, sterker nog, wie niet verteld heeft dat hij werkt kan sancties als verdubbeling van de standaard-straf tegemoet zien. Een dief ziet daarentegen geen enkele sanctie op het niet vertellen dat hij steelt. Men zou dus kunnen stellen dat werken zwaarder wordt bestraft dan stelen.

Indien u een misdrijf pleegt, zoals stelen of verkrachten, doet doorgaans het slachtoffer daarvan aangifte. Als u werkt dient u daar zelf aangifte van te doen. Dat kan ook niet anders, want het misdrijf ‘werken’ kent geen slachtoffers. Net als bij andere slachtofferloze misdrijven zoals een auto kopen, benzine tanken, ’te hard’ rijden, verkeerd parkeren, roken en alcohol drinken moest de staat dus iets verzinnen om te zorgen dat er toch aangifte van het misdrijf wordt gedaan. Helaas is men daar zeer creatief in gebleken.

Bij het aanschaffen van een auto, benzine en genotmiddelen heeft de staat bedacht dat de boete voor het misdrijf al door de verkoper met u wordt afgerekend, zodat de verkoper niet alleen de schuld krijgt van de hoge prijzen maar ook nog eens de administratieve afhandeling van het vergrijp met de staat dient te regelen. Die verkoper ontvangt daarvoor geen vergoeding, maar loopt bij deze branchevreemde activiteiten wel het risico vergissingen te maken, op straffe van, alweer, een boete.

Ook bij het aannemen van werk als werknemer is het de werkgever die (voorlopig) aangifte van dat feit moet doen en de boetes ervoor met de werknemer verrekent. Maar omdat de werkgever als uitlokker van het misdrijf als medeplichtig  wordt gezien wordt ook die werkgever beboet. Werkgevers doen er dan ook alles aan om zo min mogelijk werknemers aan te nemen, zodat het totale boetebedrag nog met enig fatsoen op de klanten kan worden afgewenteld. Overigens dient die werknemer aan het eind van het jaar nog wel e.e.a., al dan niet gecorrigeerd, zelf ook nog eens aan te geven, en loopt dan dezelfde risico’s als ondernemers, zie hieronder.

Wie werkt als ondernemer dient zelf zijn vergrijp aan te geven, net als de ‘hardrijders’. Aangezien hiertegen doorgaans een gezonde weerstand bestaat, immers, net als de dief heeft de ondernemer er geen enkele behoefte aan dat de staat in zijn zaken komt neuzen, heeft de staat een ‘handhavingsorganisatie’ bedacht. Voor ‘hardrijders’ is dat de flits- en laserbrigade, voor foutparkeerders is dat de wielklembrigade en voor ondernemers is het de zakelijke tak van de blauwe enveloppenbrigade.

Waar ‘hardrijders’ en foutparkeerders nog wegkomen met hun vergrijp als ze dat niet aangeven en ook niet betrapt worden hebben dieven het beter, en ondernemers het slechter. Indien betrapt betalen de ‘hardrijder’ en foutparkeerder simpelweg de boete, jammer maar helaas, en zijn klaar. De dief, indien betrapt, krijgt 30% korting op zijn straf maar de ondernemer, de ruggegraat van de samenleving, is dubbel de klos. Geeft hij zichzelf niet aan en wordt hij ook niet betrapt, dan heeft hij mazzel, net als de ‘hardrijder’ en de dief, maar die kans is niet zo groot. Geeft hij zichzelf wel aan, dan krijgt hij een straf, zonder korting. Maar geeft hij zich niet aan en wordt hij wel betrapt, dan krijgt hij zowel een straf voor het feit dat hij gewerkt heeft als voor het feit dat misdrijf verzwegen te hebben. Kassa! Zoals hierboven gememoreerd lopen werknemers hetzelfde risico, maar zij waren al (verplicht) aangegeven door ‘de baas’, en daarmee al ‘in beeld’.

De onontkoombare conclusie moet zijn dat de staat werken als een misdrijf beschouwt, anders zou zij het niet zo zwaar bestraffen. MAAR: als de staat werken als iets onwenselijks ziet, als iets dat ontmoedigd dient te worden, net als mobiliteit en de geneugten van het leven, als iets dat erger is dan stelen, kortom: als de staat welvaart en geluk als te onderdrukken zaken beschouwt, wat zegt dat dan over de ware intenties van de staat?

Overweegt u eens een stem op de LP. De Libertarische Partij is de enige partij die staat en economie wil scheiden en de boetes op werken wil afschaffen.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Ingezonden door R. Hartman,
Kandidaat Tweede Kamerlid voor de Libertarische Partij

63 REACTIES

 1. ik had ook kunnen blijven in 2004, maar als het ergens niet leuk is of te duur blijf je er toch niet ? Wie wil er nu in dit NL wonen ?

 2. @W.H.J. Reiss [1]: @Ramana [3]:

  Het is niet normaal dat de inkomsten van productieve mensen voor meer dan de helft naar de staat gaan. Dat probeert de auteur aan te tonen. Als dat een gedachte kronkel is, dan heb ik die gaarne. Als je de benadering door de staat beschouwt van de werkende Nederlander dan is de conclusie dat hij een citroen is die maximaal mag worden uitgeknepen. Daarentegen mag de crimineel vaak op een betere behandeling rekenen.

  W.H.J. Reiss [10] reageerde op deze reactie.
  Meneer Storm [32] reageerde op deze reactie.

 3. mooi artikel. de roverheid belast sigaretten, alcohol, autorijden etc met het excuus om deze schadelijke activiteiten terug te dringen, dus gezien hun enorme belastingen op arbeid vinden ze werkende mensen ook maar niets. misschien omdat als iedereen zijn eigen broek kan ophouden ze grote broer de Staat niet meer nodig hebben.

  omgekeerd geldt voor subsidies. ‘ if you subsidize the poor, you get more! ‘

  de reacties hierboven blinken niet bepaald uit door een overdaad aan inhoudelijke argumenten, maar ik kan me zo voorstellen dat iemand die decennialang is gebrainwashed door staatsscholen en staatsTV een kleine kortsluiting krijgt in de hersenpan bij het lezen van dit artikel. ‘ what about the poor?’ etc.

  Als de LP arbeid niet meer wil belasten, hetgeen natuurlijk fantastisch zou zijn voor de economie en de werkgelegenheid, waar haalt de overheid dan haar centjes vandaan, voor bijv. leger, politie, rechtspraak (ervan uitgaande dat de LP die (nog) niet wil afschaffen) ? Is er een financiële paragraaf van het partij/verkiezingsprogramma waarin eea wordt doorgerekend? Wordt dit ook meegenomen door het CPB?

  R. Hartman [7] reageerde op deze reactie.
  Eddie Willers [8] reageerde op deze reactie.

 4. To add insult to injury:

  In een artikel in het Eindhovens Dagblad kwam naar voren dat “België straffen onder de 3 jaar normaal niet uitvoert”.

  Geen idee of Nederland ook een dergelijk ‘beleid’ heeft (uitvoering van taakstraffen heeft in ieder geval geen prioriteit), maar uw 6 km ‘te hard’ wordt tot de laatste cent nagejaagd. Net als uw belastingverplichtingen.

  @W.H.J. Reiss [1] en Ramana [3]:
  Het lijkt me dus dat mijn stelling hiermee wel afdoende is bewezen.

  Misschien lijkt dit een rare vraag, maar denkt u er even over na.

  U lijkt nog niet verder gekomen dan het eerste deel van deze zin, waarmee ik het artikel opende.

  Ramana [16] reageerde op deze reactie.

 5. @1 Rand [5]:

  ‘what about the poor?’ etc.

  “Hoe moet het met de dijken?” is er ook zo één.
  Wel, die zijn bij de staat in uitstekende handen, hoor. Niet dus.

  IB dient geen enkel ander doel dan de instandhouding van de linkse hobbies. Voor alle ‘nuttige’ zaken is er een aparte doelbelasting: waterschapsbelasting, motorrijtuigenbelasting, rioolbelasting, reinigings’recht’, etc., etc.

  En die zijn stuk voor stuk allemaal te hoog. IB kan gewoon weg. Net als de BTW.
  1 Rand [12] reageerde op deze reactie.

 6. @1 Rand [5]: Minder centjes is minder overheid. Simpel toch? De allesoverheersende eeuwig uitdijende overheid is iets van de laatste 30/40 jaar. Daarvoor had je ook wegen, bruggen, aquaducten, gezondheidszorg, politie en leger/luchtmacht. Je had echter geen leger van (raam)ambtenaren.

 7. @Ratio [4]: Dan had hij het toch anders moeten formuleren ! Als de LP echt iets wil bereiken zal ze hun (bij sommigen) te ver doorgevoerde vrijheden toch moeten opgeven. En meer ‘Common Sense’ moeten tonen ! Nu is het steeds weer: Vrijheid is alles en dan komt het goed !! Anderen zijn verkeerd bezig en wij weten alles ! Dream on !

 8. @Anno Zijlstra [9]: Vreemde uitspraak voor iemand wiens geliefde partij zojuist al haar beleden beginselen heeft verraden en één van de drijvende krachten is gebleken van die DDR-isering…

  Vluchtgedrag? Vandalisme? Eerst de boel slopen en dan wegwezen?

  Aangezien dit ongeveer de 50ste keer is dat Anno deze zelfde mantra debiteert zal inhoudelijk reageren wel te moeilijk zijn voor dit VVD ex-raadslid. Niet verrassend, uiteraard.

  Anno Zijlstra [14] reageerde op deze reactie.

 9. @R. Hartman [7]:

  Dank voor uw reactie. Ik ben zeer benieuwd naar de financiële paragraaf van de LP.

  Doorrekenen door het CPB is misschien niet eens zo’n goed idee. Die staatsinstelling werkt vast met Keynesiaanse modellen waarin overheidsuitgaven bij het BNP worden geteld.

 10. @W.H.J. Reiss [1]:
  Voor VOL aangezien? Door wie? Ik begrijp precies de bedoeling. Out of the box denken over wat de staat is. De staat dat zijn geen fijne, nette mensen die elkaar gezellig voor VOL aan zitten te zien. De staat is een doel op zich geworden en om te kunnen blijven uitdijen vreet het alles op wat ze op haar pad tegenkomt. Natuurlijk ziet de staat de werkenden niet als misdadigers daarom is het des te vreemder dat ze wel zo worden behandeld.

 11. Dadelijk krijg je nog naast een geweldsmonopolie ook nog een werkmonopolie van de staat.
  De staat is echt zo’n type chef met een onwenselijk trekje dat “landjepik” wordt genoemd: een chef die nieuwe taken op zich neemt, uit de handen van de medewerkers, die dan maar met hun duimen kunnen draaien of zich dom gehouden voelen etc. De burger wordt gewoon stelselmatig niet vertrouwd en dat is geen sociale vorm van omgang. Bij rechts wordt je niet vertrouwd om je persoonlijke opvattingen en levensstijl, en bij links niet om je centen.

 12. Hoe overleven we dit dan allemaal?

  Onze bestuurders hebben bedacht dat wij belasting moeten betalen om onze rechtstaat democratie te kunnen financieren en eerlijk te verdeling van de lasten en inkomsten te realiseren.
  Dat is redelijk en wij accepteren dat.
  Wel ontstaat er dan nadien een situatie die wettelijk en in democratie wordt opgelegd,en dat lijd tot een onoverzichtelijke situatie voor de inwoners.
  Voor alle duidelijkheid Den Haag regelt alle belastingen en heffingen, wat via belastingdienst ons opgelegd wordt, en aan regels gebonden is.

  Daarna komt de gemeente met meerdere belastingen waardoor het werkverschaffend is en er steeds meer ambtenaren komen die wij ook betalen moeten
  Ook de provincie gaat heffingen en regels opleggen en om het eenvoudig te houden ook nog Waterschappen die heffingen opleggen.
  Dan gaat men de overheid bedrijven en ziekenfonds privatiseren en ook daar worden de lasten opgeschroefd.en over alle andere zaken gaat men nu ook al milieuheffingen opleggen. Samengevat wij leven in een cultuur van aanslagen en heffingen die onoverzichtelijk geworden is.
  Effectieve kosten beheersing is voor de burger onmogelijk gemaakt door de onoverzichtelijke chaotische wijze van besturen.
  Tunnelvisie, en politici maken niet waar wat ze voor de verkiezing beloven. Ze verschuilen zich achter dat alles in democratie moet worden geregeld, en als ze hun toezeggingen aan de burger niet kunnen nakomen is het argument dat de meerderheid van de regering dit niet ondersteund. Wel een gemakkelijk argument.

  Onze financiële positie is zeer onoverzichtelijk geworden dankzij de toepassing van de Arbeidswet, de Auteurswet, de Horecawet, de Beurswet, de Loterijwet, Motorrijtuigenwet, de Warenwet, de Woningwet, de Drankwet, de Gezondheidswet, de Winkelsluitingswet, de Invalidewet, de Vestigingswet t/m de Ziektewet enz. enz. die op een weerloos publiek wordt losgelaten. Men heeft ons genoodzaakt te betalen ; Milieubelasting, Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Precariobelasing, Loonbelasting, Onroerendgoedbelasting, Overdrachtsbelasting, Staatsbelasting, Straatbelasting , Rioolbelasting, Grondbelasting, Wegenbelasting, BTW , verzekeringsbelasting, Beursbelasting, Weeldebelasting, Gemeentebelasting, Dividendbelasting, Successiebelasting, Hondenbelasting, Vermakelijkheidsbelasting, en verder voor Tabaksaccijns, Benzineaccijns, Gedistilleerdaccijns, Zegelrecht, BPM, Registratierecht, Invoerrecht, Statistiekrecht, Reinigingsrecht waterschappen, en wat er nog meer aan rechten zijn. Wij zijn verplicht bij te dragen aan: WAO, AOW, AWW, WW, WWV, BTW en tal van andere weeën; alsook aan Ziektegeldverzekering, Ziekenfondverzekering en Autoverzekering..

  Wij betalen, Liggeld, Staangeld, Parkeergeld, Tolgeld, Sluisgeld, Schoolgeld, Inschrijfgeld, Lesgeld, Kijkgeld en Luistergeld. Wij worden verzocht of verplicht bij te dragen voor: Dierenbescherming, Vrijheidsbond, Kankerbestrijding Astmafonds, Nierfonds, Leprafonds, Kinderbescherming, Geheelonthoudersbond, Rampenfonds en het Begrafenisfonds enz.
  Er wordt druk op ons uitgeoefend om als steun te dienen voor: het Rode Kruis, het Groene Kruis, Het Wit-Gele Kruis, Het Oranje Kruis en een regenboog van andere Kruizen.
  De regering en anderen die in onze naam regeren, hebben het zo geregeld dat wij niet meer weten wiens eigendom wij zijn..

  Wij zijn , verdacht, verhoord, ondervraagd, berispt, beboet, bekeurd, bestraft, bekeken, onderzocht, nagegaan,gecontroleerd, gezuiverd, ingesloten, uitgesloten, verwisseld, ontbonden, gecommandeerd, ingeschreven, uitgeschreven, doorgelicht, ingelicht, voorgelicht, opgelicht en heen en weer geschoven.

  Wij hebben tot nu toe ons leven doorgebracht met het invullen, uitschrijven, overschrijven, halen en bekrachtigen en tekenen van formulieren.
  Wij hebben reeds honderden malen verklaard, dat we geboren zijn en ja, waar en wanneer.
  Maar men schijnt ons niet te geloven, omdat men ons voor allerlei folteringen nodig heeft.
  Voor actiecomités, bonden, fondsen, verenigingen, clubs, instellingen, instituten, organisaties en stichtingen zijn wij een onuitputtelijke bron te vormen voor het verschaffen van G E L D en het bevredigen van iemands tegenwoordige en toekomstige wensen en behoeften van het menselijk ras.
  Wij zijn verplicht een Energie Keurmerk aan te schaffen voor als wij ons huis willen verkopen.
  En ga zo maar door………

  Vrede,
  Zé.

  Ramana [19] reageerde op deze reactie.
  W.H.J. Reiss [25] reageerde op deze reactie.

 13. @Anno Zijlstra [14]:

  dit kabinet is demissionair en mag eigenlijk niets meer doen.

  Tja, dat dachten er meer. Waaronder Geert Wilders die er zelfs een kort geding aan besteed heeft.
  Maar de VVD heeft gewoon de stemming over en de instemming met het ESM doorgedrukt, al was het kabinet demissionair en mocht het eigenlijk niks meer doen.

  Rutte heeft simpel het ESM ‘niet-controversieel’ verklaard en zichzelf daarmee de bevoegdheid gegeven de zaak door te drukken. De overdracht van de soevereiniteit aan een vreemde mogendheid is dus niet-controversieel. Vroeger heette dat nog landverraad.

  Dat een rechter dit toeliet is ook wel begrijpelijk: zowel Rutte als die rechter hebben Bea als baasje… Als beloning mocht Rutte mee naar Bilderberg; oei, spannend mammie

  Hoezo, scheiding der machten?
  Zé. [22] reageerde op deze reactie.

 14. @R. Hartman [20]: Wellicht toont dit dat stemmen dus geen enkele zin heeft. Zelfs zonder kabinet worden de dingen gewoon zo geregeld dat de onderdrukking van het volk door kan gaan.
  Kijk anders naar Belgïe, onlangs 18 maanden zonder regering, en alles ging gewoon door.
  Conclusie: Wij, het volk heeft helemaal geen regering nodig, echter de elite heeft ons wel nodig, als betalende belastingsslaven en consumptiehoeren.

  Tis maar net waar je (nog) aan mee wil doen.

  Vrede,

  Zé.

  R. Hartman [24] reageerde op deze reactie.

 15. @Zé. [22]:

  Conclusie: Wij, het volk heeft helemaal geen regering nodig

  De spijker op de kop. Maar het gaat verder dan dat: ook de talloze bestuurslagen tussen die regering en de burger zijn overbodig.

  Stel u voor dat NL alleen nog maar de gemeentebesturen zou hebben, dan zouden gemeentes met elkaar moeten concurreren om de gunst van de burger, die opeens veel gemakkelijker met zijn voeten kan stemmen. Alleen dat zou al een enorme verbetering opleveren. De onderling concurrerende Zwitserse kantons laten dat zien.

 16. @Zé. [18]: Perfect geformuleerd en opgeschreven ! En ik doe mee aan die onzin. Verdien daar makkelijk mijn centen mee, maar van geen enkele toegevoegde waarde ! Jammer dat velen hier te ver doordraven met hun vrijheidsideaal. Dat er bepaalde belastingen zijn om alles te regelen is echt niet verkeerd, maar het loopt de spuigaten uit. Deze hoeveelheid van verschillende instanties tast het concurrentievermogen van NL aan. Het indammen, de hoeveelheid verminderen, van deze instanties zou prioriteit moeten hebben.

  Zé. [26] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman [27] reageerde op deze reactie.

 17. @W.H.J. Reiss [25]:
  Eén van de redenen dat ik me al 25 jaar zoveel mogelijk tracht te ontrekken aan de belastingsdienstroversbende is dat ik totaal niets in te brengen heb op wat ze met de centen gaan doen waar IK voor heb gewerkt.
  Ik heb er geen moeite mee bij te dragen aan een samenleving waarin iedereen dezelfde mensenrechten heeft, en krijgt, en samen zo een leefbare wereld voor een ieder te creëeren.
  Waar ik wél moeite mee heb is om te zien dat een staatshoofd jaarlijks 5 miljard in haar zak steekt en ondertussen haar Onderdanen vertelt dat ze zuiniger aan moeten doen. ( Sic)
  Dat datzelfde staatshoofd reeds 60 jaar haar zakken vult over de ruggen van duizenden Nigerianen die van hun land verdreven worden en datzelfde land dan vernietigd door haar dorst naar nog meer geld.( Zum Kotsen)
  Waar ik ook moeite mee heb, is dat dan met mijn verdiende centen elders op de wereld misdaden tegen de mensheid worden uitgevoerd, alwaar IK niets over in te brengen heb.
  Ergo, als ik er tegen demonstreer, word ik in elkaar gemept door een medelandgenoot die dat doet van mijn zuur verdiende centen.
  Verder wens ik niet mee te betalen aan kernenergieprojecten die onder die noemer gecamoufleerde wapenfabrieken zijn om verarmd uranium te kunnen verkopen aan andere vermogende landen.
  Ik wens NIET mee te betalen aan misdaad, aan het vernietigen van de Aarde door een stel psychopaten die allen opgehangen dienen te worden aan de hoogste boom zodat ze zelf kunnen ervaren hoe het is om voer voor lijkenpikkers te zijn.
  Het is genoeg geweest, ik roep bij deze iedereen op om in verzet te gaan en de koppen uit het zand te trekken, waarbij ik me goed realiseer dat je weinig van deze boodschap kunt lezen zolang je ogen nog vol met ( slaap)zand zitten……..

  Vrede,

  Zé. ( alias Klaas Vaak)

 18. @W.H.J. Reiss [25]:

  Dat er bepaalde belastingen zijn om alles te regelen is echt niet verkeerd, maar het loopt de spuigaten uit.

  Wat er principieel verkeerd is aan belastingen is dat de zeggenschap en de vrijwilligheid ontbreekt. Precies als wanneer u op straat at gunpoint wordt beroofd. Dat velen die overeenkomst niet zien is voor mij onbegrijpelijk.

  Dat u er (soms) iets voor terugkrijgt is geen reden belastingen maar te accepteren. Ten eerste heeft u daar mogelijk niet om gevraagd, en ten tweede had u datgene waarschijnlijk liever gewoon zelf gekocht, na vergelijking van verschillende aanbieders en hun prijzen en kwaliteiten.

  Hier (klik) vindt u een opsomming van redenen waarom belasting ‘normaal’ zou zijn, en de weerlegging ervan.

  W.H.J. Reiss [28] reageerde op deze reactie.

 19. @R. Hartman [27]: Er zal toch ‘IETS’ moeten zijn die voor eenieder de algemene gang van zaken kan regelen. Zonder dit ‘IETS’, dus algemene vrijheid, voorspel ik grote wanorde ! U bent een Idealist. Wist U dat mensen in ene Jezus geloven, ook idealisten zijn. Hetzelfde geldt voor GroenFlinksen van de bloemetjes. Bij al deze idealisten schuilt wel ‘een kleine waarheid’, maar ze drammen door in hun ‘geloof’ en willen de werkelijkheid dan niet onder ogen zien !

  Zé. [29] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman [30] reageerde op deze reactie.

 20. @W.H.J. Reiss [28]: Klopt, want zolang men geloofd, weet men niet.
  Immers, zolang je ge-loofd in ene Jezus, weet je nog steeds niet dat wat men allemaal over die gast verteld wel waar is, niet dan?
  Zogauw je weet dat hij bestond, wat gezien het tijdsbestek slechts op basis van aannames kan berusten. zou je kunnen ophouden met ge-loven.
  Dus dat ‘iets’ zou dan moeten bestaan uit mensen die weten, het innerlijke weten.
  Zolang we geregeerd worden door psychopaten die ge-loven in bepaalde idealen en daar de samenleving mee de afgrond intrekken heb ik weinig hoop.
  Wellicht komt daar dra verandering, immers het vuile spel wordt steeds zichtbaarder, en steeds meer mensen beginnen het zat te worden,
  Dus wederom, kom in verzet en wacht niet tot een ander het voor je op gaat knappen, want het is zichtbaar dat die tijd voorbij is.

  Vrede,

  Zé.
  W.H.J. Reiss [33] reageerde op deze reactie.

 21. @W.H.J. Reiss [28]:

  Er zal toch ‘IETS’ moeten zijn die voor eenieder de algemene gang van zaken kan regelen.

  Inderdaad: het non-agressie principe.
  Wanneer mensen vrij zijn om zonder dwang samen te leven en te handelen regelt de ‘algemene gang van zaken’ zichzelf.

  Net zoals u nu een TV of een computer kunt kopen zonder dat iemand dat ‘geregeld’ heeft zal de vrije markt ook alle andere zaken zo efficiënt mogelijk regelen, rekening houdend met de wensen van de afnemers van de producten.

  Als u zich dat niet kunt voorstellen zit u nog te diep in de voorgeprogrammeerde waan dat de staat er is voor u, in plaats van andersom. Er is niets dat de vrije markt niet beter kan dan de staat, behalve het uitoefenen van monopolistische macht middels het gebruik van monopolistisch geweld. Monopolies kunnen in een vrije markt niet, of slechts zeer kortstondig, bestaan.

  W.H.J. Reiss [31] reageerde op deze reactie.
  Ron [36] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.