Misschien lijkt dit een rare vraag, maar denkt u er even over na. Wie steelt en gepakt wordt krijgt een straf, waarbij goed gedrag een korting van 30% oplevert. Wie werkt en gepakt wordt krijgt ook een straf, de staat noemt dat ‘belasting’, maar korting is daarbij niet mogelijk, sterker nog, wie niet verteld heeft dat hij werkt kan sancties als verdubbeling van de standaard-straf tegemoet zien. Een dief ziet daarentegen geen enkele sanctie op het niet vertellen dat hij steelt. Men zou dus kunnen stellen dat werken zwaarder wordt bestraft dan stelen.

Indien u een misdrijf pleegt, zoals stelen of verkrachten, doet doorgaans het slachtoffer daarvan aangifte. Als u werkt dient u daar zelf aangifte van te doen. Dat kan ook niet anders, want het misdrijf ‘werken’ kent geen slachtoffers. Net als bij andere slachtofferloze misdrijven zoals een auto kopen, benzine tanken, ’te hard’ rijden, verkeerd parkeren, roken en alcohol drinken moest de staat dus iets verzinnen om te zorgen dat er toch aangifte van het misdrijf wordt gedaan. Helaas is men daar zeer creatief in gebleken.

Bij het aanschaffen van een auto, benzine en genotmiddelen heeft de staat bedacht dat de boete voor het misdrijf al door de verkoper met u wordt afgerekend, zodat de verkoper niet alleen de schuld krijgt van de hoge prijzen maar ook nog eens de administratieve afhandeling van het vergrijp met de staat dient te regelen. Die verkoper ontvangt daarvoor geen vergoeding, maar loopt bij deze branchevreemde activiteiten wel het risico vergissingen te maken, op straffe van, alweer, een boete.

Ook bij het aannemen van werk als werknemer is het de werkgever die (voorlopig) aangifte van dat feit moet doen en de boetes ervoor met de werknemer verrekent. Maar omdat de werkgever als uitlokker van het misdrijf als medeplichtig  wordt gezien wordt ook die werkgever beboet. Werkgevers doen er dan ook alles aan om zo min mogelijk werknemers aan te nemen, zodat het totale boetebedrag nog met enig fatsoen op de klanten kan worden afgewenteld. Overigens dient die werknemer aan het eind van het jaar nog wel e.e.a., al dan niet gecorrigeerd, zelf ook nog eens aan te geven, en loopt dan dezelfde risico’s als ondernemers, zie hieronder.

Wie werkt als ondernemer dient zelf zijn vergrijp aan te geven, net als de ‘hardrijders’. Aangezien hiertegen doorgaans een gezonde weerstand bestaat, immers, net als de dief heeft de ondernemer er geen enkele behoefte aan dat de staat in zijn zaken komt neuzen, heeft de staat een ‘handhavingsorganisatie’ bedacht. Voor ‘hardrijders’ is dat de flits- en laserbrigade, voor foutparkeerders is dat de wielklembrigade en voor ondernemers is het de zakelijke tak van de blauwe enveloppenbrigade.

Waar ‘hardrijders’ en foutparkeerders nog wegkomen met hun vergrijp als ze dat niet aangeven en ook niet betrapt worden hebben dieven het beter, en ondernemers het slechter. Indien betrapt betalen de ‘hardrijder’ en foutparkeerder simpelweg de boete, jammer maar helaas, en zijn klaar. De dief, indien betrapt, krijgt 30% korting op zijn straf maar de ondernemer, de ruggegraat van de samenleving, is dubbel de klos. Geeft hij zichzelf niet aan en wordt hij ook niet betrapt, dan heeft hij mazzel, net als de ‘hardrijder’ en de dief, maar die kans is niet zo groot. Geeft hij zichzelf wel aan, dan krijgt hij een straf, zonder korting. Maar geeft hij zich niet aan en wordt hij wel betrapt, dan krijgt hij zowel een straf voor het feit dat hij gewerkt heeft als voor het feit dat misdrijf verzwegen te hebben. Kassa! Zoals hierboven gememoreerd lopen werknemers hetzelfde risico, maar zij waren al (verplicht) aangegeven door ‘de baas’, en daarmee al ‘in beeld’.

De onontkoombare conclusie moet zijn dat de staat werken als een misdrijf beschouwt, anders zou zij het niet zo zwaar bestraffen. MAAR: als de staat werken als iets onwenselijks ziet, als iets dat ontmoedigd dient te worden, net als mobiliteit en de geneugten van het leven, als iets dat erger is dan stelen, kortom: als de staat welvaart en geluk als te onderdrukken zaken beschouwt, wat zegt dat dan over de ware intenties van de staat?

Overweegt u eens een stem op de LP. De Libertarische Partij is de enige partij die staat en economie wil scheiden en de boetes op werken wil afschaffen.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Ingezonden door R. Hartman,
Kandidaat Tweede Kamerlid voor de Libertarische Partij

63 REACTIES

 1. @Zé. [29]: Het vuile spel is slechts zichtbaar voor zij die het willen zien ! Veelal mensen met ‘Common Sense’ ! Echter, de media doet er alles aan om het ‘oude’ te handhaven. Waarom ? Eigenbelang, domheid, onwetendheid, of een combinatie hiervan ?
  Christenen hebben Jezeke, veel Allochtonen roepen steeds om Allah, Libertanen roepen om Marktwerking, GroenFlinksen doen het met ‘bloemen’, bij de Domkoppenpartij ’69 hoor ik steeds de naam ‘Wilders zo en zus’. Moeten deze partijen ons de oplossing komen brengen ?

  Zé. [34] reageerde op deze reactie.

 2. @W.H.J. Reiss [33]: Nee, niet één partij zal een oplossing geven, het enige waar ze goed in zijn is elkaar het leven zuur maken en problemen creëeren.
  Verdeel en Heers ligt aan de basis van dit zieke politieke systeem, want als het volk het eens wordt met elkaar wordt politiek en roverheid overbodig.
  Macht, geld, bezit corumpeerd altijd.En daar is het oude systeem op gebasseerd, maar het voldoet niet meer, en dondert uiteen.
  Dat is wat we nu meemaken, en wat er voor in de plaats komt is onzeker, maar elke crisis geeft een nieuwe kans, aan ons die te grijpen en er dat mee te doen wat tot een betere werled leid.
  Vele wegen leiden naar Rome, en een ervan naar jeZelf.

  Stay Human,

  Vrede,

  Zé.

  W.H.J. Reiss [35] reageerde op deze reactie.

 3. @Zé. [34]: Heersen en verdelen is mijn motto ! Als je dat ‘GroenFlinksachtig’ doet met bloemen (een lach) en normale prijzen hanteert, zelfs gratis als iemand geen centen heeft en het Geld dat je ontvangt geef je ook weer uit, veelal onnodige uitgaven. Ach dan hoeft dat Motto nog niet zo verkeerd te zijn.
  Hetzelfde geldt voor zg. dictaturen. Of is de ‘Arabische Lente’ beter als het vroegere systeem. Is Irak nu meer ‘happy’ nu Saddam weg is ? En of het beter wordt ? Zien is geloven !!
  Als b.v. in Myanmar ons systeem zou worden geinstalleerd ! Nou, geloof me: moord en doodslag ! En dat vrouwtje Aung San wordt overal in Europa binnengehaald alsof het den Heiland zelve is !

 4. @Zé. [37]:

  Deze is vooral voor Jan Kees de Jager en Drs. Rutte, loopjongetjes van de regering van amsberg I (1980-2013).

  Eerste les: wat u als “crisis” wordt aangepraat is niets anders dan een doodoriginele bankfraude op gigantisch grote schaal, met medeweten van overheden en hun zetbaasjes, waarvan beide heren hiernaast een schoolvoorbeeld zijn. Bang, dom en vooral achterbaks – mooier dan deze betiteling kunnen we het niet meer maken!

  Door het doordrukken van een elitaire agenda (het EMS systeem, de ECB en failliete particuliere banken) onder de dekmantel “crisis” hebben zij hun laatste oortje versnoept en zullen zij straks over de kling worden gejaagd als land- en volksverraders als hun beschermheiligen van ’t Neurdende in vochtige en koude kerkers zijn gegooid. Een bezoek van Thomas Edison aan Muscle Shoals, een waterwinproject in Alabama in 1921. De State of Alabama had geld (toen 30 miljoen dollar) nodig en hij was verbaasd over het weggeven van alle elementaire soevereine burgerrechten door overheden aan particuliere, rentevragende instellingen, die hij geldwoekeraars noemt. Vandaag is het nog steeds zo en nog veel erger, want er geen sterveling die twijfelt aan het bestaande schuldensysteem en de daaraan gekoppelde liquidatie van hele volkeren en het vetmesten van een enkeling.

  Lees verder hoe Thomas Edison, toch ook niet de eerste de beste lijkt ons, beschrijft de TOTALE omgekeerde wereld hoe eerlijke arbeid wordt bestraft en diefstal wordt beloond……

  Door: Thomas Edison – Uitvinder.

  In het huidige systeem is het zo, dat als we een percentage welvaart toevoegen, we dit verplicht zijn toe te voegen aan de Nationale schuld. Onder anderen ondernemers als Henry Ford zijn hier tegen. Hij vindt het van een grote stommiteit, dat als men 30 miljoen van zijn eigen geld wil lenen, men uiteindelijk 66 miljoen aan de woekeraars (banken) terug moet betalen aan rente en aflossingen.

  Lieden die nog nooit een schep grond of stenen hebben verplaatst, noch een gram materiaal hebben aangeleverd, harken meer geld naar binnen, dan de mensen die de spade hanteren en de materialen produceren en alle werk doen. Dat is het verschrikkelijke aan rente. De rente zal altijd groter dan de gehele schuld blijken te zijn. Alles wat wordt gebouwd of geproduceerd zal minimaal het dubbele van de reële kosten zijn. Op basis van het huidige systeem zullen de reële kosten altijd 120 tot 150% hoger uitvallen.

  Maar hier volgt de essentie. Als de natie in staat is obligaties of schuldpapier uit te geven, dan kan het toch net zo goed geld uitgeven? Als obligaties als betaalmiddel worden geaccepteerd, waarom zou dat dan niet met geld kunnen? Het verschil tussen schuldbewijzen en gewoon geld is, dat de uitgever van de schuldbewijzen het dubbele in harde valuta terug krijgt plus een extra 20%. Valuta door de mensen zelf in het systeem gebracht daarentegen, verdwijnt weer gewoon in het circuit, na de geleverde prestatie.

  Als de staat geld uitgeeft, betekent dit niet dat de staatsschuld toeneemt, maar dat dit geld wordt omgezet in producten. Het is absurd als ons land wel obligaties of ander schuldpapier kan uitgeven en geen valuta. Want valuta is ook schuldpapier. Het verschil is dat obligaties vette winst opleveren voor de geldwoekeraars en “volksvaluta” welvaart aan de mensen brengt. Deze rampzalige situatie is het gevolg van het feit dat overheden schulden aan moeten gaan om de welvaart enigszins op peil te houden.

  Bekijk het maar eens op een andere manier.

  Als de overheid obligaties uitgeeft, dan moeten de handelaren ze op de beurs verkopen. Deze handelaren moeten er trouwens ook nog aan verdienen, maar waarom? De obligaties worden alleen maar verkocht, omdat de overheid garant staat voor terugbetaling. Hoe is een overheid daartoe in staat? Door belasting te heffen. Dus WAAROM wordt in vredesnaam die tussenstap gemaakt? Is het niet veel eerlijker om het soevereine volk dat geld zelf beschikbaar te stellen, als zij toch belasting moeten betalen? De belasting kan bovendien aanmerkelijk omlaag, omdat de rente niet hoeft worden opgehoest.

  Natuurlijk is er een scala aan propagandamiddelen die talloze argumenten reciteren om te voorkomen, dat mensen door gaan krijgen dat ze worden belazerd. Mensen zijn al snel onder de indruk van grote woorden als crisis, stagnatie, bankroets, depressies en uiteindelijk hongersnood en vernietigende oorlogen.

  Van oudsher zijn mensen op deze manier geïntimideerd en bang gemaakt.

  – Thomas Edison.

  Weinig nieuws onder de Zon, dus……

  Vrede,

  Zé.

 5. @Zé. [37]:
  Dag Zé, hoe stel je je dat voor?, als de andere idee nu juist is dat als iedereen hun idee van vrede aanneemt, zich er aan onderwerpt, dat dan alle problemen in de wereld zijn opgelost.

  Je idee van een staatsbank vind ik geen goed idee, valse concurrentie. Besparingen zijn maat voor rente en investeringen.

  Zé. [40] reageerde op deze reactie.

 6. @W.H.J. Reiss [31]: Als de mensheid slecht is zouden u en ik niet probleemloos met andere mensen kunnen samenleven in onze straat, wijk of stad. Als u werkelijk meent dat zodra de dwang van de staat wordt opgeheven iedereen elkaar ineens naar het leven gaat staan is er iets mis met uw wereldbeeld, of iets meer sinister, waar ik hier even niet op in wil gaan. Heeft met projectie te maken.

  Feit is nu eenmaal dat verreweg de meeste mensen in hun directe leefomgeving volgens de libertarische principes leven, al realiseren zij zich dat niet. Maar men kiest vrijwillig de buren uit waarmee men wel of niet wenst om te gaan, men kiest vrijwillig welke bakker, slager of supermarkt hem of haar ‘klant’ mag noemen.

  De buren waar men niet mee wenst om te gaan worden niet afgeslacht of beroofd, maar genegeerd. Misschien een ‘goede morgen’, maar dat is het dan wel. Geen agressie.

  Men is alleen niet consequent in het doortrekken van dat principe naar iedereen, en vooral naar de staat.
  Ron [43] reageerde op deze reactie.

  • van sommigen mag ik de optie “NL uit, elders is het beter” niet steeds gebruiken, ik zou ik herhaling vallen, onzin want het is een optie die werkt, alleen niet voor bange mama’s kindjes die van de staat trekken, als uitkering ontvanger als werknemer als tijdelijke kracht. IK noem in NL blijven jezelf dwingen tot verplichte winkelnering in een winkel waar je alleen maar mag afrekenen zonder iets mee te nemen. (want wegen onderhoud, dijken en politie en onderwijs kan ook particulier gedaan worden, goedkoper daar zijn geen 12 provincies en 12 ministeries voor nodig)

 7. @R. Hartman [41]: Ik ben erg voor de idee NAP, er bestaat echter ook een idee/doctrine die hier een diametraal tegenovergesteld standpunt inneemt en nu juist agressie voorstaat. Hoe beslechten wij NAP-ers deze ideeën strijd in ons voordeel?

  @Zé. [37]:
  Dag Zé, hoe stel je je dat voor?, als de andere idee nu juist is dat als iedereen hun idee van vrede aanneemt, zich er aan onderwerpt, dat dan alle problemen in de wereld zijn opgelost.

  Zé. [44] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman [46] reageerde op deze reactie.

 8. @Ron [43]: Hoi Ron, met mijn opmerking v.w.b. verbinding bedoelde ik dat het onderhand eens tijd wordt dat wij als mensen ophouden met elkaar te concurreren, onderuit te halen en te bevechten op basis van andere ideën en levensinstellingen.
  Ieder heeft zijn/haar eigen waarheid, en het leven te leiden naar zijn/haar eigen inzichten, zonder de ander daar mee lastig te vallen.
  Vrede onstaat dan vanzelf, nietwaar?
  Ik ben echter van mening dat de mensheid nog een lange weg te gaan heeft, eer dit besef tot een ieder doordringt.
  Een betere wereld begint bij de mens zelf, door de ander niet aan te doen wat hij zelf niet zou willen ervaren.
  Het leven is simpel, het zijn mensen die het moeilijk maken.

  Vrede,

  Zé.
  Ron [45] reageerde op deze reactie.

 9. @Ron [43]: Volgens mij is dit de reden dat de LP aan de verkiezingen meedoet. Om het libertarische gedachtegoed in bredere kring bekend te maken en hopelijk mensen aan het denken te zetten. Het Ron Paul concept. Het lijkt me de enige vreedzame weg.

  We zouden natuurlijk een gewapende revolutie kunnen ontketenen vanuit het op zich wel gerechtvaardigde idee dat het geen initiatie van geweld is maar legitieme zelfverdediging tegen agressie van de staat, maar het enige dat je zeker weet is dat de gewenste situatie, gezien vanuit het libertarisme, dan niet bereikt gaat worden.

  Misschien lukt het ook niet op de vreedzame manier, maar ik zie eerlijk gezegd geen betere optie.

  Rechtse Rakker [47] reageerde op deze reactie.
  Ron [49] reageerde op deze reactie.

 10. @R. Hartman [46]:

  “Volgens mij is dit de reden dat de LP aan de verkiezingen meedoet. Om het libertarische gedachtegoed in bredere kring bekend te maken en hopelijk mensen aan het denken te zetten. Het Ron Paul concept. Het lijkt me de enige vreedzame weg.”

  Er zijn vele vreedzame wegen:
  – Seasteading
  – Afscheiding van kleine gebieden
  – Politieke invloed uitoefenen
  – Burgerlijke ongehoorzaamheid
  – Protesten

  Op DDS had ik trouwens nog wat geschreven naar aanleiding van je laatste reactie over betaald parkeren. Ik vroeg me af of dat wel haalbaar is in de huidige situatie (dus in de situatie, waarbij straten en parkeerplaatsen in overheidsbeheer zijn). Over het in een klap afschaffen daarvan schreef ik:

  “Zelf woon ik in een wijk die rond 1890 gebouwd is. De straten zijn er relatief smal en er wonen relatief veel mensen dicht op elkaar. Vaak drie appartementen die boven elkaar. Daarnaast zijn er in mijn buurt in sommige woonstraten nog wat bedrijven, zoals een kroeg.

  Door de autopesterijen van de gemeente (en de royale OV-subsidies!) heeft lang niet iedereen een auto. Als de parkeervergunningen afgeschaft zouden worden, nemen zeer waarschijnlijk meer mensen een auto. Waar moeten al die auto’s geparkeerd worden in de smalle straten in mijn buurt?”

  R. Hartman [48] reageerde op deze reactie.

 11. @Rechtse Rakker [47]:
  – Seasteading gaat naar mijn stellige overtuiging nooit iets worden.
  – Afscheiding klinkt ideaal, maar zal in de praktijk met geweld de kop in worden gedrukt door de partij die een deel van haar inkomsten ziet wegvallen: de staat. Niet voor niets was Galt’s Gulch (Atlas Shrugged) verstopt en gecamoufleerd om ontdekking tegen te gaan.
  – Politieke invloed uitoefenen is wat de Libertarische Partij voorstaat. Maar dan moet de kiezer haar wel een kans geven.
  – Burgerlijke ongehoorzaamheid werkt alleen op grote schaal, en daarvoor krijg je in dit land de handen niet op elkaar. Wie individueel zijn nek uitsteekt ontdekt dat die wordt afgehakt.
  – Protesteren werkt eveneens slechts op grote schaal. Kleinschalig hunt u vergeten, bovendien moet u vooraf een vergunning vragen aan de partij waartegen u wilt protesteren. Beetje paradoxaal. Grootschalig protest zonder vergunningsaanvraag is nauwelijks te organiseren zonder opgemerkt te worden, en dan weet u zeker dat het een veldslag wordt, zowel met de AFA en soortgenoten als met de ME.
  Deelname aan de verkiezingen door de LP lijkt me dus de enige vreedzame weg die eventueel nog een kans maakt.

  Uw vraag op DDS heb ik inmiddels beantwoord; ik zal mijn antwoord ook hier nog even weergeven:
  ” Voor problemen die door het beleid in het verleden zijn veroorzaakt is niet zomaar een pasklare oplossing te bedenken. Zo ken ik ook een situatie waar een winkel twee gereserveerde parkeerplaatsen had voor bevoorrading en bezorging. De winkel is weg en het pand is verbouwd tot 9 (!) appartementen.

  Ik vraag me af of mensen die weten dat ze niet kunnen parkeren wel een auto zouden kopen, als ze geen vergunning meer hoeven te kopen. Die bestaande parkeerplaatsen zijn immers al wel betaald, door al die mensen, via de OZB. Maar het gaat om het principe, om het feit dat die parkeerplaatsen geen eigendom zijn van de gemeente, en die gemeente derhalve ook nergens het recht aan kan ontlenen ze vergunningsplichtig te maken.

  Als bestaand onrecht opheffen tot praktische vragen leidt is het ook aan de praktijk om te bepalen of die vragen terecht zijn en daar een oplossing voor te bedenken, als de situatie dat toelaat. Het mag nooit een excuus zijn om bestaande agressie te handhaven.”

  Rechtse Rakker [51] reageerde op deze reactie.

 12. @R. Hartman [46]:
  Dag R. Hartman,
  Ik bedoelde met ‘als de andere idee nu juist is dat als iedereen hun idee van vrede aanneemt, zich er aan onderwerpt, dat dan alle problemen in de wereld zijn opgelost.’ niet de Staat, maar een privé idee waar de voormannen ook wel met broederschap worden aangeduid.
  Hoe beslechten wij NAP-ers deze ideeënstrijd in ons voordeel?

  R. Hartman [50] reageerde op deze reactie.

 13. @Ron [49]: Ik meende dat die vraag aan Zé gericht was. Of anderen zich onderwerpen aan een opgedrongen idee van vrede raakt mij niet, zolang die anderen mij niet dwingen dat idee te volgen.

  Als die anderen mij niet dwingen, en zich prettig voelen in hun keuze, waarom zou ik hen dan op andere gedachten willen brengen? Er is dan immers geen strijd?

  Ik vond de reactie van Zé wel passend.

  Ron [52] reageerde op deze reactie.

 14. @R. Hartman [48]:

  Iets anders. Hoe wilt u als LP een kleinere overheid bereiken (en eventueel afschaffing in een later stadium)? Staat voor u voorop dat de landelijke overheid moet inkrimpen en gemeentes vrijgelaten moeten worden (in het kader van de macht laag leggen). Of vindt u dat er vanuit Den Haag bepaald moet worden dat gemeentes ook moeten inkrimpen?

 15. @R. Hartman [50]:
  Maar R.Hartman dat is wat bedoelde idee, deze manier van vrede brengen, nu juist niet van plan is: ‘Als die anderen mij niet dwingen, en zich prettig voelen in hun keuze, waarom zou ik hen dan op andere gedachten willen brengen? Er is dan immers geen strijd?’, zij, waar de voormannen zichzelf broederschap noemen, willen hun vrede nu juist met agressie en terreur aan alle anderen opleggen.
  Hoe beslechten wij NAP-ers deze ideeënstrijd in ons voordeel?

  Zé. [53] reageerde op deze reactie.

 16. @Ron [52]: ” Er is dan immers geen strijd?’, zij, waar de voormannen zichzelf broederschap noemen, willen hun vrede nu juist met agressie en terreur aan alle anderen opleggen”

  Zijn we blind? Vrede opsringen door oorlog te voeren, iedereen als een terrorist te beschouwen, ons voedsel, water en lucht vergiftigen.
  Het financïele systeem verkrachten.
  Ons lichaam en geest om zeep helpen met chemische en onderdrukkende medicijnen, omdat een stelletje psychopaten vinden dat er teveel mensen zijn?
  Kom op, informeer jezelf en zie wat er werkelijk aan de hand is, het lijkt me onderhand duidelijk genoeg.

  Vrede voor allen,

  Jos.

  Ron [54] reageerde op deze reactie.
  Ron [55] reageerde op deze reactie.

 17. @Ron [58]: Dag ron,

  Ik meen die vraag al beantwoord te hebben, maar ik zal het anders verwoorden: door de aanhangers van het AP hun draagvlak te ontnemen. Oftewel door de kiezer wakker te schudden en te laten inzien op welke gruwelijke manier ze misbruikt worden. Dat lijkt onmogelijk, maar de signalen van de AP aanhangers dat ze er niet gerust op zijn werken bemoedigend: GroenLinks wil kinderen van 07:00 tot 19:00 in de propagandafabrieken hebben. Dat geeft te denken.

  Kortom: hier ligt een taak voor de LP, en vertegenwoordiging in de TK geeft het libertarisme een veel breder podium dan het ooit gehad heeft. De LP kan dus alle steun gebruiken.

  Het enige alternatief is de vijand met de eigen middelen bestrijden, dus ook met geweld. Dat leidt echter zelden tot de gewenste situatie, en dient dus zo lang mogelijk vermeden te worden. De geschiedenis leert dat als vreedzame middelen niet werken uiteindelijk toch wel de vlam in de pan slaat.

  Ik hoop uw vraag hiermee duidelijker beantwoord te hebben.

  Ron [60] reageerde op deze reactie.

 18. @R. Hartman [59]:
  Zeker René, veel helderder dan eerder. Maar dus niet als Mevrouw Helderder die Zaza wilde dood spuiten. -de Zaza zijn nu juist ook nog Aleviten die een syncretische vorm van religie aanhangen, daar kan de LP ook nog wel bij-

  En zeker het geluid van de LP is hard nodig in de politiek.
  Ik heb mij aangemeld bij de LP met de mededeling dat ik de ondersteuningsverklaring ga tekenen.

  Ron [61] reageerde op deze reactie.

 19. @Zé. [62]:

  Vrij naar ‘Ben ik dat?’ van Mark Mieras
  Uit allerlei hersenonderzoek blijkt dat chemische stoffen in onze hersenen bepalen hoe en welke beslissingen wij nemen. Pas achteraf wordt een bewustzijn geconstrueerd en krijgen we de illusie dat we in alle vrijheid een beslissing hebben genomen. Omdat we de chemische processen niet kunnen beïnvloeden, is de idee van de vrije wil een onzekere.

Comments are closed.