Een artikel met een typisch plan van Groen Links is hier te vinden. Alle basisscholen zouden in staat moeten zijn kinderen tussen 07.00 en 19.00 op te vangen.

Hier zal op lang niet alle scholen behoefte aan zijn. Scholen in wijken met veel allochtonen zullen niet in een behoefte voorzien, net zo min als scholen in bijvoorbeeld Staphorst waar de vrouw doorgaans thuis op de kinderen past. Zonde dus om die scholen te dwingen tot 19.00 hun deuren voor niets open te houden.

Waarom is het eigenlijk Groen Links en met hen de overheid die bepaalt hoe lang scholen hun deuren open moeten houden? De scholen zelf zijn daar veel beter toe in staat en ze zouden een aardige zakcent kunnen verdienen door hun deuren precies zo lang open te houden als gewenst. Misschien dus ook tot na 19.00! Als er behoefte is aan opvang zouden ook andere partijen die kunnen leveren, waarom moet het per se een school zijn? Ik was altijd blij als de zoemer voor de laatste maal op een dag ging! Geen haar op mijn hoofd die eraan dacht langer te blijven dan strikt noodzakelijk was.

De overheid heeft het onderwijs niet voor niets naar zich toegetrokken. Het is een uitstekende manier om macht uit te oefenen op brave burgers die zo worden aangezet op Groen Links te stemmen. In een vrije samenleving mogen scholen zelf bepalen wat voor onderwijs ze leveren, of ze er kinderopvang of misschien sportlessen bij doen en hoe lang ze hun deuren openhouden. Daarvoor hoef je helemaal niet op Groen Links te stemmen en als dank hogere belastingen te betalen.

Het spreekt voor zich dat de extra opvangmogelijkheden uit belastingen worden gefinancierd. De arbeidsparticipatie van vrouwen zal misschien toenemen omdat op een enkel inkomen nauwelijks nog een gezin draaiend gehouden kan worden. Geef die belastingcenten maar terug aan de moeders en laat de scholen vrij. De behoefte waarin Groen Links wil voorzien kunnen ook bijzonder goed zonder hen worden geregeld.

3 REACTIES

 1. Ik ben ook geen GroenStalinLinksFan, maar wat zou de politiek toch saai zijn zonder deze ‘dorpsidioten’ ! Het zijn allemaal Flinkse ‘vrouwtjes’, of wil iemand Dibbi soms een man noemen, die het roer bij deze dwazen in handen hebben. Mijn ervaring met (leidende) vrouwen is dat ze niet kunnen ‘draaien’, meedenken ! Een plaat voor de kop met aan weerszijden kleppen ! Een ‘Stekkerdoos’ waar nooit een stekker heeft ingezeten !

 2. Waar bemoeit groen slinks zich mee , onze commune denkertjes.

  Groen = rood he !

  Wat staat er ook al weer in de grondwet , oh….daar kwijlen ze zich wel weer om heen.

  Met hun parlementaire “buddy’s” .

 3. De natte droom van iedere communist.

  Kinderen onder controle van de Staat. Was het niet cryptocommuniste en feministe d’ancona die in de jaren tachtig meedeelde dat kinderen eigendom zijn van de Staat? Je zou die wijven toch!!

  Kinderen horen lekker bij hun mammie totdat ze vier, vijf jaar zijn en naar de kleuterschool kunnen. En na een schooldag horen ze opnieuw lekker bij hun mammie, of grootje, of tante, of lieve buurvrouw en niet in de opvang. Kinderen die de godganse dag in grote, lawaaierige groepen zitten, verliezen aan Kern!!! Ze raken emotioneel uitgehold!! Wel lekker handig als je als Staat niets liever ziet dan uitgeholde werkslaven. GL is BAH!!!

Comments are closed.