GRONINGEN – De LP organiseert haar tweede bijeenkomst in Groningen. Wederom op de laatste woensdag van de maand. Echter niet in de Puddingfabriek! De locatie is nog niet bekend, houd de website der LP in de gaten voor de locatie. Deze keer praat Victor van der Sterren over de cooperatieve samenleving. UPDATE: locatie is bekend, zie link dan wel gegevens onderaan artikel.

Als er één misvatting bestaat over het libertarisme, dan is het dat een libertarische samenleving bestaat uit harteloze egoïsten. Iedereen zou enkel nog aan zichzelf denken, en de rest laten stikken. Het tegendeel is waar: juist als mensen vrij zijn, leren ze omgaan met hun verantwoordelijkheid en maken ze keuzes die ze moreel kunnen verantwoorden.

Tegenstanders van libertarisme gaan uit van slechte of domme burgers die gedwongen moeten worden om “het goede” te doen. Libertariërs hebben vertrouwen in hun medemens, en streven naar een samenleving waarin mensen vrij zijn om samen te werken op een manier die ze zelf kiezen: échte sociale verbanden, in plaats van gedwongen nepsolidariteit.

Deze lezing, “De coöperatieve samenleving”, schetst een beeld van een sociale samenleving die bestaat uit betrokken burgers – die vrij zijn om een op hun eigen manier een betekenisvolle invulling aan hun leven te geven. Kortom: een libertarische samenleving.

Let op!

Deze bijeenkomst zal op een nieuwe locatie worden gehouden vanwege de zomerstop in de Puddingfabriek. Aanvang om 20:00 uur

De nieuwe locatie is:

Grand Café Time Out

Poelestraat 34-36
9712 KB GRONINGEN
http://www.grandcafetimeout.nl/