Veel overheidsminners zijn sterk tegen marktwerking in onderwijs. Onderstaand stuk is een stuk uit een discussie die ik onlangs op Facebook voerde en die nog gaande is.

Ik ben het met je eens dat Salafistisch onderwijs slecht, achterlijk en stom is. Enerzijds zou ik het graag verboden zien, anderzijds krijg je dan het probleem dat een club mensen boven anderen komt te staan om dat te verbieden en de onderwijzers op te sluiten. Normaal vinden mensen dat een democratisch gekozen overheid bepaalde denkbeelden moet verbieden. Enige tijd geleden zijn posters op stormfront veroordeeld wegens geïllegaliseerde meningen. Daarmee ben ik het niet eens, hoe abject de mening van die achterlijke stumperds ook is, zolang het bij uitingen blijft mag je ze niet opsluiten. Je mag ze pas opsluiten als ze geweldadig worden, maar het overgrote deel is een typische ‘keyboard warrior’. Een andere mogelijkheid die veel mensen aanhangen is ‘laat mij het maar doen, zus en zo is het beste en zo moeten we het doen’. Democratie is dan vooral om daar legitimiteit aan te geven.

In democratische staten zoals Egypte dat binnenkort zou moeten zijn leidt dat er dus juist toe dat Westers vrijheidsdenken verboden gaat worden! Weg met democratie, ik ben er niet voor niets een groot tegenstander van! Egypte zou dat niet moeten doen, maar wie ben ik om dat daar af te dwingen?

Hoe verleidelijk het ook is om Salafistisch onderwijs te verbieden, helaas kan het niet zolang er niet wordt opgeroepen tot geweld. Overigens had de hele verlichting in West-Europa waarschijnlijk niet plaatsgevonden als de toen gangbare moraal geforceerd werd over iedereen. Elke vorm van niet-Christelijk onderwijs zou worden verboden met exact dezelfde argumentatie.

Waarom zou marktwerking voor basisonderwijs rampzalig zijn? Het is inderdaad zo dat rijke ouders beter onderwijs kunnen kopen dan arme. Net zoals dat jij beter onderwijs hebt gekregen dan een Afrikaan. Je hebt ook een betere smartphone dan gemiddeld en waarschijnlijk heb je een auto en niet de allergoedkoopste. Marktwerking zorgt er niet voor dat alles voor iedereen hetzelfde is zoals onder het communisme. Als je daarnaar streeft zal je toch veel van je luxe de deur uit moeten doen en zeker als je het tot buiten de landsgrenzen wil doortrekken. Waarom geef jij geld uit aan smartphones terwijl er elders in de wereld hongerdoden vallen? Van die ongelijkheid lijkt niemand zich iets aan te trekken maar oh wee als iemand binnen Nederland niet optimaal voorzien is. Nationaal-solidariteit?

Als rijke mensen betere opleidingen kunnen betalen is dat hun goed recht. Niemand wordt er beter van door hun opleiding kunstmatig te verlagen en dat gebeurt met het ‘gelijktrekken’ van opleidingen wel. Het is absurd dat je in Nederland met je geld naar de hoeren mag gaan, je mag whisky en jenever kopen, je mag het vergokken in een fruitkast maar je mag geen beter onderwijs voor je kinderen kopen.

Bijna alles wat je nu hebt was eerst voor ‘de rijken’ en is nu gemeengoed. Al is het maar electriciteit en stromend water in je huis. Hadden ze toen ‘de rijken’ moeten verbieden dat te kopen? Flatscreens idem dito. Nu zijn ze gemeengoed geworden. Ook de armen kunnen zich ondertussen wel een smartphone veroorloven. De markt zorgt ervoor dat die zaken goedkoper worden door voortschrijdende techniek. Met onderwijs hoeft het niet anders te zijn. Het beste onderwijs is voor de rijken, net zoals dat op wereldschaal het geval is. Uiteindelijk krijgt iedereen steeds beter onderwijs. Inderdaad krijgt niet iedereen hetzelfde.

Besef alleen al wat de relatief kostbare iPhone aan druk heeft gelegd op het middensegment. Iedereen moest betere telefoons gaan maken om maar enigszins aan de iPhone te tippen. Als de iPhone als rijkeluisspeeltje was verboden dan was dat niet gebeurd…

10 REACTIES

 1. Een apart onderwijsmodel (basisschool/midd.bare school) voor ‘zelfbetalenden’ (Rijken) zou zelfs een besparing kunnen zijn als het Rijk dit niet mee financierde !
  Het falen van het Salafisten onderwijs ligt naar mijn mening aan bekrompen, domme, graaiende bestuurders die verantwoordelijk zijn voor het te voeren beleid en die leraren aanstellen die ‘verplicht’ een ‘LinksKnechtenPlaat’ voor de kop hebben !

 2. Goede heldere discussie. Ik ben het met de uitkomsten eens. Kwaliteit komt voort uit een natuurlijk proces op de vrije markt en niet uit het bekrompen monopolie van de staat.

 3. tegenwoordig is onderwijs nagenoeg gratis via internet, maar worden kinderen nog steeds jarenlang opgesloten in staatsindoctrinatiekampen (scholen) om met lesmethoden van 150 jaar geleden en tegen absurd hoge kosten te leren hoe ze een brave belastingslaaf moeten worden. ze leren er ‘ je mag niet stelen’ van iemand die zijn salaris krijgt van een instantie die dat geld onder dreiging van geweld van hun ouders afperst.

 4. Ik denk dat het voor ieder kind mogelijk maken om onderwijs te volgen (financieel gezien) los staat van de overheid die zich inhoudelijk met het onderwijs bemoeit, ik zeg dus ja voor onderwijs vrijheid maar nee tegen de als je ouders het niet kunnen betalen is dat pech voor je mentaliteit. Nog minder ontwikkelde mensen is echt “niemand” bij gebaat

  Rechtse Rakker [8] reageerde op deze reactie.

 5. De staat zal nooit afstand doen van het onderwijs, dat is het
  belangrijkste wat ze hebben.

 6. @Igor [5]:

  “Ik denk dat het voor ieder kind mogelijk maken om onderwijs te volgen (financieel gezien) los staat van de overheid die zich inhoudelijk met het onderwijs bemoeit, ik zeg dus ja voor onderwijs vrijheid maar nee tegen de als je ouders het niet kunnen betalen is dat pech voor je mentaliteit. Nog minder ontwikkelde mensen is echt “niemand” bij gebaat.”

  Het probleem is, dat dat niet mogelijk is. Als de overheid ergens geld in steekt, dan MOET ze zich er ook inhoudelijk mee bemoeien. Anders krijg je Vestia-achtig wanbeleid door zichzelf verrijkende bestuurders…. De woningbouwcorporaties zijn namelijk ook zo’n voorbeeld, waarbij de overheid betaalt, maar zich er niet inhoudelijk mee bemoeit….

  Het is dus OF de staat betaalt en bepaalt OF de staat trekt er volledig zijn handen van af.

  .M [9] reageerde op deze reactie.

 7. @Rechtse Rakker [8]: Neen. Je kan denken aan een systeem van onderwijsvouchers. Arme sloebers krijgen zo de mogelijkheid om naar eigen inzicht geld aan onderwijs te besteden. De scholen moeten dan wel concurreren (“marktwerking”) doch de kosten voor onderwijs van de kinderen uit kansarme gezinnen worden wel door de belastingbetaler betaald.
  Dit is samen met gezondheidszorg voor kinderen, de enige uitzondering die ik acceptabel acht op een overigens 100% radicale afschaffing van geldtransferts door de staat.
  De reden is simpelweg dat ik geloof in individuele verantwoordelijkheid maar dat het unfair is een peuter af te rekenen op zijn verantwoordelijkheid als ie ongeschoold is en later ook een inmiddels volwassen ex-peuter die nooit een faire kans heeft gekregen. Vandaar: eerst iedereen een faire kans geven, maar eenmaal volwassen is het 100% op eigen benen staan.
  Alleen is dan vervolgens de vraag hoe die kans te geven. En daar is dus marktwerking voor nodig. De overheid faciliteerd met haar vouchers dan wel de betaalbaarheid van scholing voor arme kinderen, maar laat de inhoud de uitkomst zijn van een proces van marktwerking.

  Rechtse Rakker [10] reageerde op deze reactie.

 8. @.M [9]:

  Dat werkt echt niet. Ten eerste heeft de overheid sowieso al de neiging om bij vouchers te bepalen wat de voorwaarden voor inlevering van die vouchers zijn. Wat te denken van een school die kinderen alleen in sport onderwijst, maar geen theoretische vaardigheden bijbrengt. Is een dergelijke school wel subsidie (in dit geval in de vorm van een voucher) waard? Dit soort kwesties gaat toch spelen….

  Ik begrijp je standpunt en heb ook twijfels over het stopzetten van subsidies aan het onderwijs. Maar als je dat niet doet, krijg je toch ons huidige onderwijssysteem… Vouchers pakken in de praktijk door de voorwaarden die eraan verbonden zijn, hetzelfde uit als het systeem wat we nu hebben.

  Als ouders of liefdadigheidsinstanties het bekostigen bepalen ZIJ de voorwaarden van het onderwijs…. Dat is dus wel anders!

Comments are closed.