“De overheid is het probleem, niet de oplossing.” Met deze slogan luidt de Libertarische Partij haar campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september in.

Net als de Amerikaanse libertarische presidentskandidaat Ron Paul, kiest de LP consequent voor meer vrijheid en een forse inkrimping van de overheid. Met de komst van de Libertarische Partij kan de kiezer eindelijk stemmen voor een minimale overheid.

 

“De tijd is er rijp voor”, aldus voorzitter Toine Manders. “Het is overduidelijk dat Nederlanders terecht ontevreden zijn over wat de overheid presteert.” De afgelopen jaren heeft de overheid de individuele vrijheid uitgehold en haar eigen macht vergroot. En zogenaamde liberale partijen als VVD en D66 hebben forse lastenverhogingen doorgevoerd in plaats van de uitgaven drastisch te verlagen. Er is behoefte aan een werkelijk liberaal alternatief in de Tweede Kamer”.

De Libertarische Partij strijdt al sinds haar oprichting in 1993 voor een minimale overheid. De LP past niet in de traditionele links-rechts-verdeling. Enerzijds wil de LP veel meer persoonlijke vrijheid dan D66 en GroenLinks, onder meer door het onderwijs te bevrijden van de invloed van de staat en het afschaffen van de valhelmplicht en gordelplicht. De Libertarische Partij staat ook pal voor de vrijheid van meningsuiting (met bedreiging als enige uitzondering) en de persvrijheid, en wil dus stoppen met het bevoordelen van publieke TV en radiozenders. Anderzijds wil de Libertarische Partij veel meer economische vrijheid dan de VVD, bijvoorbeeld vergunningen te vervangen door aansprakelijkheid en door subsidies te vervangen door belastingverlaging. De LP is consequent tegenstander van de inkomstenbelasting, die volgens SP-leider Roemer wel naar 100% gebracht zou mogen worden.

Het libertarische idee van vrijheid is onderdeel van een lange traditie en baseert zich op filosofen als John Locke, Ayn Rand en Robert Nozick en economen als Nobelprijswinnaars Friedrich Hayek, Milton Friedman en James Buchanan. Friedrich von Hayek heeft de Nobelprijs voor Economie gewonnen, met name voor zijn werk op het gebied van de conjunctuurtheorie van de Oostenrijkse School, een stroming van vrije-markteconomen die de crisis ruim voor 2007 al hebben voorspeld. Hayek heeft met deze theorie het ontstaan van economische recessies en depressies verklaard.

Manders: “Ook de huidige crisis is door de overheid veroorzaakt: Door de centrale banken constant geld bij te laten drukken heeft men kunstmatig de rente verlaagd, waardoor bedrijven zich in de schulden hebben gestoken en projecten zijn begonnen die winstgevend leken maar dat in werkelijkheid niet waren, met de crisis als gevolg. Doordat de ECB banken geld leende om staatsobligaties te kopen konden overheden steeds blijven bijlenen om hun gaten te dichten en ontstonden onaflosbare schulden, zoals in Griekenland. Door het ongedekt bijdrukken van geld werd de rente te laag, de hypotheken te hoog en blijven veel huizenverkopers nu met een restschuld zitten. We zijn er allemaal armer door geworden. Het is tijd om met dit wanbeleid te stoppen.“

De LP wil het lidmaatschap van de bemoeizuchtige Europese superstaat beëindigen, maar wil net als Zwitserland wel deelnemen aan de succesvolle Europese vrijhandelszone.Vrijhandel leidt tot meer welvaart, en de EEG heeft dan ook veel goeds gebracht. Concurrentie tussen staten voor kapitaal en talent heeft sinds 1980 geleid tot lagere belastingtarieven en hogere economische groei. Echter, de huidige trend in de EU van harmonisering, centralisering en machtsconcentratie in Brussel, zal leiden tot kartelvorming tussen overheden met nog hogere belastingen en nog meer regels als gevolg. Nederland moet uit dit kartel stappen en vervolgens zich uit de crisis helpen met lagere belastingen en minder regels. De LP wil de ongedekte euro laten concurreren met geld dat is gedekt door bijvoorbeeld goud of andere edelmetalen, zodat dit geld niet met een druk op de knop bijgedrukt kan worden, en mensen kunnen voorkomen dat hun pensioenen en spaartegoeden door inflatie geruïneerd kunnen worden.

“Overheidsingrijpen is niet de oplossing, maar de oorzaak van de problemen” stelt Manders. “Burgers beslissen beter dan regenten.” Door de deelname van de Libertarische Partij kan men voor het eerst in jaren naar de stembus voor een forse inkrimping van de overheid.

Voor meer informatie, zie www.LibertarischePartij.nl.

 

64 REACTIES

 1. @Rob ter Horst [27]:

  Je bent verantwoordelijk voor je eigen daden, het is waanzin om te denken dat wetten bestaan om mensen te beschermen, wetten beperken mensen. Ik heb geen wet of overheid nodig welke mij beboet omdat ik een ommetje in mijn eigen wijk zonder helm of zonder riem heb gereden. Ik maak het zelf uit of ik de risico neem en draag de gevolgen. Of wil je me zeggen dat de overheid de baas is over mijn lichaam en gaat besluiten wat goed of niet goed voor me is? En desnoods geweld gebruikt om me te dwingen? Dat is pas waanzin en een gevaarlijke gedachte.

  Rob ter Horst [32] reageerde op deze reactie.
  Rob ter Horst [34] reageerde op deze reactie.

 2. @Alex [31]: Zeg je dat ook als een ander het slachtoffer wordt van jouw “eigen verantwoordelijkheid”, of denk je ook aan de consequenties voor je familie als jij slachtoffer bent geworden van jouw “eigen verantwoordelijkheid”…

  En waar stopt die “eigen verantwoordelijkheid”. Bij het afschaffen van de stoplichten als de libertarische partij meer dan 50% van de zetels krijgt, want uit het partijprogramma blijkt, dat er geen werkelijk verschil is tussen de libertarische en welke andere partij ook, het gaat ze namelijk ook om de macht…

  “Libertariërs zijn realisten. Zij begrijpen dat, zolang nog geen meerderheid van de bevolking de juistheid van de libertarische standpunten inziet, al grote vooruitgang ten aanzien van vrijheid, welzijn en welvaart van de bevolking kan worden bereikt, als de libertarische standpunten in de politieke besluitvorming worden meegenomen.”

  Vooral het inzien door de bevolking dat de libertarische standpunten voor hen het beste zijn , is opvallend en arrogant…

  Het partijprogramma laat ook zien dat de libertarische partij geen sociaal, cultureel en historisch besef heeft, en Nederland stukje en beetje in de verkoop doet aan de meest biedende en geen inzicht heeft over de consequenties daarvan.

  Overigens ben ik er mij bewust van, dat ook een libertarische samenleving veel regels zal kennen.

  Verder raad ik je aan eens naar “de rijdende rechter” te kijken. Hierin kan je zien om wat voor onbenulligdheden er wordt gemierenneukt, en ik wens dan ook de libertarische partij veel succes om dit zonder regels en wetgeving op te lossen. Persoonlijk denk ik dat luisteren naar de burger in deze, en in andere gevallen al een begin kan zijn, iets wat ik al jaren gelden voorstelde…

  Alex [35] reageerde op deze reactie.

 3. @MMAP [28]: Beste oplossing is zo weinig mogelijk regels en wetgeving, want niet iedereen kan de consequenties inzien van eigen handelen…

 4. @Alex [31]: DE VOLGENDE WEBSITE IS NIET GESCHIKT VOOR JONGER DAN 18 JAAR, EN OOK NIET VOOR GEVOELIGE MENSEN. DEZE WEBSITE LAAT, NAAST FILMPJES VAN BEZIGE BLOTE DAMES EN HEREN, OOK MENSEN ZIEN MET “EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID” EN DE CONSEQUENTIES.

  theync.com

  Misschien dat de libertarier dan begrijpt waarom er wel wet- en regelgeving moet zijn…

  DUS LET OP, DEZE FILMPJES ZIJN GRUWELIJK!!!

  Alex [36] reageerde op deze reactie.
  Meneer Storm [37] reageerde op deze reactie.

 5. @Rob ter Horst [32]:

  Effe voor de duidelijkheid de definitie van verantwoordelijkheid:

  verantwoordelijkheid: het feit dat je je moet verantwoorden. Synoniem: aansprakelijkheid `de verantwoordelijkheid dragen voor`

  Jij zei: “Zeg je dat ook als een ander het slachtoffer wordt van jouw “eigen verantwoordelijkheid”,”

  Ik zeg: Hoe maak je anderen slachtoffers door geen helm of riem aan te hebben? Zie je al het zotte van je beredenering of ben je te dom om te begrijpen dat het je eigen verantwoording is als iets met je gebeurd?

  Jij zei: “of denk je ook aan de consequenties voor je familie als jij slachtoffer bent geworden van jouw “eigen verantwoordelijkheid”…”

  Ik zeg: Dit is de risico die je neemt als je besluit dit gedrag te vertonen en is je eigen verantwoording. Dat als je geen helm draagt en ten val komt en dood gaat en je familie zonder jouw zit, dat is de consequentie van je beslissing. Overheid heeft hier niks mee te maken. Noch je familie, noch de overheid is de baas over jouw lichaam om je te dwingen om te doen wat zij denken dat veilig voor jouw is. Als jij slaaf wilt zijn, ik hou je niet tegen, maar laat mij dan in mij vrijheid.

  Jij zei: “Vooral het inzien door de bevolking dat de libertarische standpunten voor hen het beste zijn , is opvallend en arrogant…”

  Ik zeg: Arrogant(en niet moreel) is het dwingen van anderen om te doen wat jij correct vindt. Vrijheid is eenmaal het beste voor de mens, iedereen die anders beweert is of slaaf zijn gezind of heeft de ogen dicht of is uitermate dom.

  Jij zei: “Het partijprogramma laat ook zien dat de libertarische partij geen sociaal, cultureel en historisch besef heeft, en Nederland stukje en beetje in de verkoop doet aan de meest biedende en geen inzicht heeft over de consequenties daarvan.”

  Ik zeg: “Wat het laat zien is de partij een moreel en vrijwillige samenzijn nastreeft ipv een gebaseerd op dwang. Dus uiterst moreel vergeleken met wat we nu hebben.

  Jij zei: “Overigens ben ik er mij bewust van, dat ook een libertarische samenleving veel regels zal kennen.”

  Ik zeg” Regels onderling afgesproken op vrijwillige basis. Geen regels onder dwang opgedragen.

  Jij zei: “Verder raad ik je aan eens naar “de rijdende rechter” te kijken. Hierin kan je zien om wat voor onbenulligdheden er wordt gemierenneukt, en ik wens dan ook de libertarische partij veel succes om dit zonder regels en wetgeving op te lossen. Persoonlijk denk ik dat luisteren naar de burger in deze, en in andere gevallen al een begin kan zijn, iets wat ik al jaren gelden voorstelde…”

  Ik zeg: Mensen zullen meer met elkaar moeten gaan praten en meer accepteren dat anderen vrij zijn en niet door allerlei regeltjes en wetten gedwongen kunnen worden om zich naar anderen aan te passen. Wat er in plaats komt van de huidige systeem kan ik niet zeggen, wat ik wel kan zeggen is dat het niet gebaseerd zal zijn op staats dwang.

  Rob ter Horst [38] reageerde op deze reactie.

 6. @Alex [35]: Het is onoverkomelijk dat er regels moeten zijn die mensen sturing geven in bepaalde situaties. Ik geef wel toe dat er teveel regels zijn, maar er zijn meer dan genoeg situaties in het dagelijks leven, die het hebben van regels, voor iedereen, noodzakelijk maken. Dus als iedereen zonder helm op, of zonder de gordel om de openbare weg op wil, en denkt dat dat even wel kan, verwijs ik je naar de vermelde website, of kan je even op zoek gaan naar soortgelijke filmpjes op internet. Er is niet voor niets het spreekwoord “een ongeluk zit in een klein hoekje”. Een heleboel mensen hebben bovendien niet het “inzicht” om te kunnen zien waar het risico ligt in bepaalde situaties, niet in het verkeer, op het werk, of zelfs thuis op de ladder. De mens is niet feilloos, en ik vraag me ook af of het zo weinig mogelijk willen hebben van regels binnen het libertarisme, tevens niet is ingegeven door de “haat” jegens de overheid, en haat is een slechte raadgever…

  Wat betreft het gebrek binnen het liberatarisme aan sociaal, cultureel en historisch besef, betreft dat het inzien van dat vele van de huidige conflicten hun oosprong in de geschiedenis hebben, zelfs in economisch opzicht. Als je niet de oorzaken eerst oplost, en alleen maar denkt dat het vanzelf wel goed komt met een NAP en een vrije markt economie, dan heb je het mis. Zo las ik dat men kinderarbeid een win-win situatie vondt, omdat het bedrijf goedkope arbeiders heeft, en het gezin meer inkomen krijgt. Een kind hoort niet in de fabriek te werken, maar op school te zitten, en vader en/of moeder horen genoeg inkomen te hebben om dat mogelijk te maken. Er is op deze wereld genoeg geld in omloop om iedereen een rijk leven te geven, en daar zit het probleem van het kapitalisme, van de vrije markt economie. Men kiest ervoor om mensen arm, danwel beperkt arm te houden, want eens zijn deze mensen ook rijk. Geloof jij in sprookjes, ik niet. Ik geloof in eerlijk delen, en teruggeven wat niet van ons is, ook historisch gezien. Zo wacht ik met smart op de eerlijkheid binnen het libertarisme, en dat men bijv. in Amerika het land gaat teruggeven aan z’n oorspronkelijke bewoners, en aan hun de beslissing overlaat wat te doen met de alochtonen…

  Inderdaad, mensen moeten eens vaker met elkaar praten en afspraken maken, maar betekent dat niet dat er bij elke verandering steeds weer nieuwe afspraken moeten worden gemaakt, en dat dit kan leiden tot veel meer afspraken dan regels. Maak algemeen bindende regels, en overleg bij afwijkingen. Maakt alles veel duidelijker, ook vooraf…

  Overigens vraag ik mij af waarom het libertarisme niet gaat voor een volledig geweldloze pacifistische samenleving, zonder wapens. Nu kiest men ervoor toch de burger dodelijke wapens te laten dragen, en daar heb ik mijn bedenkingen bij, zeker als blijkt dat het NAP dus helemaal niet zo geweldloos blijkt te zijn.

  Ook staat het vele anderen vrij een keuze te maken voor een andere invulling van de vrije markt economie, danwel te gaan voor andere geweldloze economien. Ik kan me namelijk voorstellen dat men kan gaan inzien, dat het geld verdienen negatieve consequenties heeft voor de mens. Geld doet namelijk rare dingen met mensen, ze willen er steeds meer van hebben, met alle gevolgen…

  JanC [43] reageerde op deze reactie.

 7. @Meneer Storm [37]: Er moet nog www. voor staan.

  Ik heb dat expres zo gedaan, en vooraf gewaarschuwd omdat een deel van de beelden afschuwelijk is, en om te laten zien dat eigen verantwoordelijkheid niet op iedereen van toepassing is, en je daarom toch “beperkte” algemeen geldende regels moet hebben. Wat voor regels dat zijn, en hoe omschreven en ingevuld, kan men altijd nog overleggen…
  Meneer Storm [48] reageerde op deze reactie.

 8. @Alex [36]: “De NAP is duidelijk genoeg en voldoet om dwang zuchtige tegen te houden.”

  Nee, het is onvoldoende, want ook de doodstraf schuwt mensen niet om anderen te doden. Je moet kijken naar de onderliggende oorzaken, waarom doen mensen de dingen die ze doen. Een van de oorzaken is geld. Geld, kapitaal is een van de grotere oorzaken van de ellende op deze wereld. Natuurlijk zou een vrije markt economie kunnen helpen, maar theorie en praktijk zijn nog wel eens anders. Wat dus als een vrije markt economie geen einde maakt aan de misdaad. Daar al eens over nagedacht.

  Alex [41] reageerde op deze reactie.
  JanC [44] reageerde op deze reactie.

 9. @Rob ter Horst [40]:

  Er zal altijd moorden gepleegd worden, je zal dit niet kunnen voorkomen. Er zal altijd misdaad zijn, je kan dit niet voorkomen. Het gaat om wil je in een maatschappij leven beheerst door dwang of een uit vrijwilligheid?

  De NAP laat toe jezelf adequaat te verdedigen tegen tuig, iets wat huidige wetten/maatschappij niet toelaat.

 10. @Achilles [26]:

  “Alsof goud niet manipuleerbaar is. Alsof er dan opeens een stabiel financieel systeem is.”

  Je argument lijkt te zijn:
  Volledige stabiliteit is onmogelijk, dus dan kunnen we net zo goed het meest instabiele financiele systeem kiezen dat er te bedenken valt: Centrale banken die rentestanden mogen bepalen en naar hartelust ongedekt fiat-geld mogen ‘bijdrukken’).

  Natuurlijk kan er met goud en zilver ook wel gesjoemeld worden, maar zeg nu zelf, als er met gedekt geld al gesjoemeld kan worden, wat denk je dat er gaat gebeuren met ongedekt geld (wat gewoonweg uit het niets kan worden bijgemaakt)?

 11. @Rob ter Horst [38]:

  Zo las ik dat men kinderarbeid een win-win situatie vondt, omdat het bedrijf goedkope arbeiders heeft, en het gezin meer inkomen krijgt. Een kind hoort niet in de fabriek te werken, maar op school te zitten…

  Niemand ziet kinderen graag in een fabriek werken, maar soms is de situatie dusdanig (om wat voor reden dan ook), dat het inderdaad voor het hele gezin beter is om kinderen te laten werken. Het verbieden en boycotten van bedrijven die dit toelaten verergert de situatie van deze gezinnen alleen maar en maakt het moeilijker voor ze om uit deze situatie te geraken.
  Gerelateerd hieraan: http://youtu.be/Dx5fzBNO4l4

  …en vader en/of moeder horen genoeg inkomen te hebben om dat mogelijk te maken.

  Dat is een open deur. De vraag is uiteraard waar ze dat inkomen vandaan halen.

  Er is op deze wereld genoeg geld in omloop om iedereen een rijk leven te geven, en daar zit het probleem van het kapitalisme, van de vrije markt economie.

  Genoeg geld in omloop? Wat heeft dat er mee te maken? Ben jij ook zo’n naieveling die denkt dat welvaart af te meten valt aan hoeveel gedrukte papiertjes of getalletjes je op je rekening hebt?
  Welvaart ontstaat door produktie en de beschikbaarheid van goederen en diensten. Hoe makkelijker het is voor mensen om zelf dingen te produceren (dus hoe minder regels op dit punt) en deste meer ze mogen houden van wat ze daarmee verdienen (lage belastingen), deste meer zullen mensen geneigd zijn om te procuceren en te investeren.
  De vrije markt heeft de VS groot gemaakt (in de 19e eeuw). En het is niet wetgeving die er voor heeft gezorgd dat kinderen niet meer hoefden te werken, maar economische vooruitgang. Al voordat er wetgeving werkt gemaakt om kinderarbeid te verbieden, zag je al een enorme daling het aantal kinderen dat werktte, gewoon omdat gezinnen het niet meer nodig hadden. Jawel, de vrije markt heeft kinderen en gezinnen uit deze situatie gehaald, NIET overheden!

  En wat betreft de valhelm/autogordel-discussie:
  Er is aangetoond dat hoe veiliger je je voelt in het verkeer, deste roeklozer je gaat rijden: http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1564465,00.html
  Ik heb iemand wel eens gekscherend horen opperen dat de bestuurder (i.p.v. een airbag) eigenlijk een ijzeren pin op zijn stuur zou moeten hebben, gericht op zijn borst. En dan uiteraard geen gordel. Moet je kijken hoe voorzichtig je dan gaat rijden. 🙂

  Rob ter Horst [46] reageerde op deze reactie.
  Rob ter Horst [64] reageerde op deze reactie.

 12. @Rob ter Horst [40]:

  Nee, het is onvoldoende, want ook de doodstraf schuwt mensen niet om anderen te doden.

  Ik denk dat je nog steeds niet begrijpt wat libertariers met NAP bedoelen. NAP laat het nog steeds toe om jezelf te verdedigen en eventueel met geweld gestolen goederen terug te halen. NAP betekent dat het niet is toegestaan om als eerste geweld te gebruiken (in het Engels: The non-initiation of force).

  Een van de oorzaken is geld. Geld, kapitaal is een van de grotere oorzaken van de ellende op deze wereld.

  Het huidige monetaire systeem is zo rot als een mispel. Als er al een groep is die daar de nadruk op legt en bijna onafgebroken tegen ageert, dan zijn het wel libertariers.

  Natuurlijk zou een vrije markt economie kunnen helpen, maar theorie en praktijk zijn nog wel eens anders. Wat dus als een vrije markt economie geen einde maakt aan de misdaad. Daar al eens over nagedacht.

  Ten eerste zal niets een einde maken aan alle misdaad. En we weten i.i.g. zeker dat overheden dat niet kunnen, want overal zijn overheden en overal is misdaad. Sterker: veel van de criminaliteit in de wereld wordt uitgevoerd door overheden.
  Ten tweede (en daar ben je het misschien niet mee eens) brengt de vrije markt meer welvaart voor iedereen, en algehele welvaart is een van de grootste factoren bij het afnemen van criminaliteit.

 13. Ik ben blij dat dit initiatief er is.
  Nu kan ik met een gerust hart stemmen en ik zal het doorgeven aan mijn kennissen die al vertwijfeld hebben laten weten niet meer te weten op wie ze nu moeten stemmen (ofschoon weinigen van hen een flauw benul hebben van vrijheid en libertarisme, het zijn immers Nederlanders).

 14. @JanC [43]: ”
  …en vader en/of moeder horen genoeg inkomen te hebben om dat mogelijk te maken.

  Dat is een open deur. De vraag is uiteraard waar ze dat inkomen vandaan halen.”

  Als de “rijken” nu eens een normale prijs voor het artikel gaan betalen, dan zijn vele armen binnen no-time een stuk rijker, en hoeven hun kinderen niet meer te werken, maar kunnen ze naar school, en kunnen hun ouders dat ook nog een keer betalen. Maar men betaald liever 10 dan 20 euro voor een T-shirt, want dan wordt de “rijke” toch weer een stukje armer. Dat zal het wel zijn…

  JanC [47] reageerde op deze reactie.

 15. @Rob ter Horst [46]:

  Maar daarmee garandeer je niet dat dat geld ook bij die mensen terecht komt. En als je bedrijven daartoe dwingt (minimumloon), dan zullen ze gewoon minder mensen aanstellen of ontslaan. En dat zijn dan natuurlijk weer de zwakste en minst productieve werknemers, dus precies de groep die je wilt helpen.

  En je kunt dan natuurlijk alles gaan dichttimmeren, maar dan zijn we op weg naar een maatschappij zonder privaat bezit, een centraal geleide economie, wat onherroepelijk te koste zal gaan van het prijsmechanisme, dat op zijn beurt weer noodzakelijk is om schaarse goederen op een juiste manier te alloceren.

  Rob ter Horst [50] reageerde op deze reactie.

 16. @Rob ter Horst
  Jouw gordel-, en valhelmargumenten zijn samen te vatten als: “Als ik iets vind, moet een ander dat ook vinden”. Waarschijnlijk stem je D66? Ik zie een Pechtold-vingertje voor me. Het heeft in elk geval weinig met vrijheid te maken.

  Even ter info: In de USA mogen staten voor een groot deel nog hun eigen regels bepalen. In New Hampshire bijvoorbeeld is er geen valhelm-, en/of gordelplicht. Zelfs een WA-verzekering is daar een vrije keuze. Toch is de staat de veiligste van alle Verenigde Staten en staan ze 3e voor wat betreft minste dodelijke slachtoffers per 100.000.000 verreden miles.
  http://freestateproject.org/101Reasons

  JanC op #43 heeft gelijk. Ik sprak eens een verkeerspsycholoog (jaja, die bestaan :D) en die vertelde dat hardrijders tegenwoordig 30 tot 40 km per uur harder rijden dan vroeger, uitsluitend door het grotere gevoel van schijnveiligheid die moderne auto’s bieden.

  Rob ter Horst [51] reageerde op deze reactie.

 17. @JanC [47]: Wat is er tegen om een afspraak te maken, dat wij hier een normale prijs gaan betalen voor dat T-shirt, en deze extra winst rechtstreeks gaat naar de arbeiders in dat bedrijf…

  Je kan natuurlijk alles economisch rechtpraten wat moreel krom is, en armoede is moreel krom, verwerpelijk, maar als de reden is dat men geen regels wil, en ver van het bed mensen daar het slachtoffer van zijn, is dat ook verwerpelijk. Overigens zal die exorbitante prijsverhoging van 50% ook wel kunnen laten blijken, dat we hier in het westen ineens een stuk minder rijk zijn als gedacht, als we de eerlijke prijs betalen.

  Straks blijkt nog dat we rijk zijn geworden door armoede…
  JanC [56] reageerde op deze reactie.
  Dennis S [57] reageerde op deze reactie.

 18. @Ron Arends [49]: Fout.

  Nu heeft de LP het over het afschaffen van de helm- en gordelplicht. Vier jaar later hebben ze het over het afschaffen van het verbod op de stoep te fietsen, of door rood licht te rijden, want de drang naar vrijheid en een regel- en wettenloos leven gaat voor sommige personen wel heel erg ver.

  Vooral wil ik regel- en wetgeving om anderen te beschermen tegen dit soort mensen. Mensen die denken dat op de stoep fietsen moet kunnen, zelfs in een drukke winkelstraat. Ik wil dus niet aangereden worden door een malloot op een fiets, die z’n vrijheid uitoefent, waar ik misschien de rest van m’n leven last van heb, en hij in een libertarische samenleving misschien niet eens een boete. “Eigen verantwoordelijkheid” is bij een heleboel mensen ver te zoeken, en hele andere volksgroepen letten in het verkeer gewoon niet op, en een ongeluk zit in een klein hoekje…

  Dus, zoals ik al eerder zei, zal ook in een libertarische samenleving wet- en regelgeving blijven bestaan, simpelweg omdat het anders een chaos word, en deze wet- en regelgeving zal ook algemeen bindend moeten zijn.

  Dus ik ben voor zo weinig mogelijk wet- en regelgeving, maar sommige mensen moeten ook tegen zichzelf worden beschermd, en de rest tegen hen…

  Alex [53] reageerde op deze reactie.

 19. @Rob ter Horst [50]:

  Wat is er tegen om een afspraak te maken, dat wij hier een normale prijs gaan betalen voor dat T-shirt, en deze extra winst rechtstreeks gaat naar de arbeiders in dat bedrijf…

  Dat heb ik uitgelegd, maar daar ga je om een of andere reden niet op in.
  Het resultaat is ontslag van de minst productieve arbeiders en in het ergste geval het opdoeken van de fabriek. Tel uit je winst.

  Je kan natuurlijk alles economisch rechtpraten wat moreel krom is…

  Ik praat niks recht. Ik beschijf slechts hoe dit soort zaken werken, maar helaas sluit jij daar je ogen voor.

  Stel even dat ik gelijk heb, dat de maatregelen die jij voorstelt juist averechts werken voor deze mensen, ben je er dan nog steeds voor? Vind je het op z’n minst niet nuttig om te onderzoeken wat de uitwerking ervan zal zijn?

  …en armoede is moreel krom, verwerpelijk, maar als de reden is dat men geen regels wil, en ver van het bed mensen daar het slachtoffer van zijn, is dat ook verwerpelijk.

  Maar ik laat juist zien dat de uitkomst van jouw geliefde regels niet en zelfs averechts zullen uitwerken.

  Rob ter Horst [59] reageerde op deze reactie.

 20. @Rob ter Horst [50]:

  Wat is er tegen om een afspraak te maken, dat wij hier een normale prijs gaan betalen voor dat T-shirt, en deze extra winst rechtstreeks gaat naar de arbeiders in dat bedrijf…

  Niets. Het staat je vrij om je eigen kledingmerk te beginnen, deze afspraak met je leverancier/fabrikant te maken en jouw kleding voor een hogere prijs dan je concurrent aan te bieden. Ik heb niemand op deze site ooit horen klagen over Max Havelaar-koffie, bijvoorbeeld. Dus wat let je?

 21. @Alex [53]: Het gaat mij om de mogelijke gevolgen voor het slachtoffer. Ongelukken zijn niet te voorkomen, maar wet- en regelgeving kunnen mogelijke veroorzakers wel op andere gedachten brengen, met alle positieve gevolgen.

  Bovendien heb ik van dichtbij mee mogen maken wat de direkte gevolgen zijn, van het niet dragen van de gordel. En ik kan me voorstellen dat het niet dragen van d gordel, in bepaalde situaties niet alleen jammer is voor het slachtoffer, maar wel degelijk gevaarlijk kan zijn voor omstanders/ andere verkeersdeelnemers…

 22. @JanC [56]:”
  Wat is er tegen om een afspraak te maken, dat wij hier een normale prijs gaan betalen voor dat T-shirt, en deze extra winst rechtstreeks gaat naar de arbeiders in dat bedrijf…

  Dat heb ik uitgelegd, maar daar ga je om een of andere reden niet op in.
  Het resultaat is ontslag van de minst productieve arbeiders en in het ergste geval het opdoeken van de fabriek. Tel uit je winst.

  * Dennis S geeft met Max Havelaar produkten het antwoord al…

  “…en armoede is moreel krom, verwerpelijk, maar als de reden is dat men geen regels wil, en ver van het bed mensen daar het slachtoffer van zijn, is dat ook verwerpelijk.

  Maar ik laat juist zien dat de uitkomst van jouw geliefde regels niet en zelfs averechts zullen uitwerken.”

  * Komt dat dan niet door het vrije markt systeem, vraag en aanbod. Mensen willen niet teveel betalen, en ondernemers kunnen niet teveel vragen voor het produkt, anders wordt het niet verkocht.

  Overigens heb ik diverse van mijn buitenlandse collega’s gesproken betreffende de economie in hun land, en opvallend is dat ze vrijwel of geen belasting betalen, maar er nog steeds zeer veel armoede is, zelfs in landen met veel toerisme…
  Als mensen niks te bieden hebben, en ze ook geen werk hebben blijven ze armoedig, dus voor zover het vrije markt systeem. Tot nu toe denk ik nog steeds dat een vrije markt systeem armoede niet voorkomt, maar zelfs in stand houdt, want het gaat niet verder dan dat mensen een kans krijgen, net zoals het winnen in een loterij een kans is voor iedereen, gaan er minder mensen aan de haal met de prijzen. Dus, als je niks aan te bieden hebt, er ook geen werk in je omgeving is, je geen geld hebt, heb je geen kans om uit je uitzichtloze bestaan te komen. Daar verandert een vrije markt economie niets aan, en nemen de mensen die wel iets hebben of lenen de kans om naar het westen te gaan, desnoods illegaal, voor een beter bestaan.
  JanC [60] reageerde op deze reactie.
  JanC [61] reageerde op deze reactie.

 23. @Rob ter Horst [59]:

  Dennis S geeft met Max Havelaar produkten het antwoord al…

  Ik heb dan ook niet beweerd dat een bedrijf hier niet vrijwillig voor kan kiezen. Ik zou er dan ook niets tegen hebben als je een pleidooi zou houden richting bedrijven om meer te betalen. Het probleem is dwang. Dwang gaat niet werken.
  Meer over Max Havelaar: http://www.meervrijheid.nl/?pagina=45

  Komt dat dan niet door het vrije markt systeem, vraag en aanbod. Mensen willen niet teveel betalen, en ondernemers kunnen niet teveel vragen voor het produkt, anders wordt het niet verkocht.

  Tuurlijk. Vraag en aanbod bepaalt de prijs, maar je vergeet te vermelden dat ook werknemers zoveel mogelijk willen verdienen en hun ‘huid zo duur mogelijk zullen verkopen’. Nu zijn er momenteel inderdaad veel goedkope arbeiders in lage lonen landen, dus dan heb je niet veel om mee te onderhandleen, maar er is in economische zin geen reden om aan te nemen dat dat zo moet blijven. Het is niet de vrije markt die deze armoede in stand houdt, maar veel eerder interventionistische en/of repressieve overheden die het moeilijk maken voor mensen om zelf een bedrijf te starten.

  Overigens heb ik diverse van mijn buitenlandse collega’s gesproken betreffende de economie in hun land, en opvallend is dat ze vrijwel of geen belasting betalen, maar er nog steeds zeer veel armoede is, zelfs in landen met veel toerisme…

  Ik ben zelf geen fan van het geven van voorbeelden uit de werkelijkheid. Landen zijn zo complex en verschillen zo van elkaar (qua cultuur, natuurlijke grondstoffen, klimaat, overheidinterventie, koopkracht/prijspeil, etc.), dat het heel erg moeilijk is om te concluderen dat situatie X wordt veroorzaakt wordt door factor Y. Als je positief bent over de vrije markt en je kijkt naar de VS door de eeuwen heen, dan kan het niet anders of je vindt bewijzen die je overtuiging ondersteunen. Als je aanvankelijk echter sceptisch bent over de vrije markt, dan vind je bewijzen die negatief uitpakken voor de vrije markt. En begrijp me niet verkeerd, ik ben zeer voor wetenschap (rationele theorievorming en empirische toetsing), maar het is nu eenmaal niet zo dat je met economische theorien makkelijk experimenten kunt doen. Zelfs al zou je bijv. een experiment doen waarbij Nederland wel minimumloon zou hebben en België niet, dan zeggen de resultaten nog weinig, want op andere punten verschillen deze landen weer zo van elkaar, en dat verstoort dan weer het resultaat.

  Tot nu toe denk ik nog steeds dat een vrije markt systeem armoede niet voorkomt…

  Rob, er is geen echte vrije markt. Er zijn alleen enigszins vrije, minder vrije en onvrije markten.
  Als het land X economisch erg vrij is, en land Y juist niet, en als een bedrijf uit land X een fabriek opent in land Y, dan is het onzin om te zeggen dat land X opereert op een vrije arbeidsmarkt.
  Dus ik ben het in zoverre met je eens, dat als landen in de ene helft van de wereld hun bevolking onderdrukt en zorgt voor werkloosheid en armoede, dat het voor de kapitalistische andere helft wel erg makkelijk is om aan goedkope arbeidskrachten en produkten te komen. Maar het probleem is dan niet de vrijheid in de ene helft van de wereld, maar de onvrijheid in de andere!

  Als we praten over vrije markt dan gaat het wat mij betreft altijd over de mate van vrijheid die iedereen op de wereld geniet. En naar mijn mening is de gemiddelde vrijheid per individu niet erg groot.
  Rob ter Horst [63] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.