Fouad Belkacem, de kleurrijke woordvoerder van provo-beweging Sharia 4 Belgium, heeft iets verwezenlijkt wat slechts weinigen voor mogelijk hielden: kamerbrede eensgezindheid. En waar schijnbaar tegenstelbare ideologieën elkaar vinden is waakzaamheid geboden. Een libertaire kanttekening kon niet langer uitblijven.

Wie dacht dat de repressie van de regering Di Rupo I zich zou beperken tot de fiscale inquisitie van Crombez, dwaalt. Onder luid applaus van de oppositie – met de N-VA op kop – meldde de premier met enige fierheid dat Belkacem achter slot en grendel zat voor zijn “opruiende taal” naar aanleiding van de al dan niet brutale arrestatie van een in niqab gehulde dame. Uit het ongenoegen ter rechterzijde putte de linkerzijde de moed om een voorstel te lanceren om “extremistische, ondemocratische groeperingen” te verbieden. In de geest van het wetsvoorstel van 13 december 2010 van Peter Vanvelthoven en David Geerts tot wijziging van de wet op de privémilities, waarbij een vereniging kan worden verboden wanneer die “een gevaar voor de democratie betekent”, pleit de linkerzijde voor een verbod op Sharia 4 Belgium. Vanuit electoraal standpunt is dit perfect te begrijpen. Provo-bewegingen als Sharia 4 Belgium polariseren de samenleving en vormen de perfecte reclame voor de rechterzijde. Bij wijze van damage control is zo’n verbod vanwege de linkerzijde de beste manier om een verdere marginalisering in het Vlaamse politieke landschap tegen te gaan.

 

Minister van Justitie Annemie Turtelboom ging nog een stap verder dan de premier en pleitte er onomwonden voor om Belkacem de Belgische nationaliteit te ontnemen en uit te wijzen naar Marokko, dat zijn uitlevering vraagt. Ook zij is een vurig verdediger van zo’n verbod op “extremistische organisaties”. Dit mag ons evenmin verbazen. Net als de Vlaamse linkerzijde dreigen de liberalen herleid te worden tot een voetnoot in de politieke geschiedenis van Vlaanderen. Nu het electoraat de partij massaal de rug lijkt toe te keren sinds de fiscale repressie van Crombez, zien de liberalen hun kans schoon om zich opnieuw te profileren als no-nonsense partij. Laat ons niet vergeten dat Turtelboom naar Antwerpen verhuisde om de ondergang van de lokale Open VLD te verijdelen. Hierin werd Turtelboom volmondig bijgetreden door Bart De Wever en Filip Dewinter.

 

De staat heeft het altijd moeilijk met meningen die haar gezag kan ondermijnen. Zelfs in de Verenigde Staten, het zogenaamde “land of the free”. Sinds de jaren ’60 is het Eerste Amendement op de Grondwet, dat de vrijheid van meningsuiting waarborgt, sterk uitgehold. Zo vallen “obsceniteit” (Roth v. United States, Miller v. California), “laster” (New York Times v. Sullivan, Gertz v. Robert Welch, Inc.) en “oproepen tot geweld” niet onder de bescherming van het Eerste Amendement. Maar – en dit is zeer belangrijk – een rechter kan nooit de geuite mening of de organisatie die verantwoordelijk is voor het uiten van zo’n mening verbieden. De rechter kan enkel de veroordeelde persoon of organisatie verplichten de geuite mening te herformuleren, zodat ze niet “obsceen of lasterlijk is” en niet langer oproept tot geweld (R.A.V. v. City of Saint Paul). Een verbod op een mening of organisatie omwille van het uiten van een mening, ook al roept die persoon of organisatie op tot geweld, is per definitie strijdig met het Eerste Amendement. Bij het beoordelen of een mening effectief heeft geleid tot het aanrichten van schade, moet een strikt causaal verband gerespecteerd worden door de rechter.

 

Deze rechtspraak en onderliggende rechtsfilosofie lijkt mij geschikt om het fenomeen van de provo-bewegingen als Sharia 4 Belgium vanuit de Belgische rechtsorde aan te pakken. Als onze wetgever voorziet in de mogelijkheid om zulke organisaties te verbieden en die meningen te demoniseren, gaat dit verbod hen enkel motiveren en populairder maken. Integendeel, als we deze organisaties een forum geven, kunnen hun provocaties positief worden aangewend in twee richtingen: namelijk een interculturele dialoog tussen de Westerse sociaaldemocratie en de radicale islam, en belangrijker, een intraculturele dialoog tussen radicale en niet-radicale moslims. Hoe groter de karikatuur is die Belkacem van de Islam maakt, hoe groter de incentive voor de 90% gematigde moslims in dit land om dat beeld te nuanceren. Als we Belkacem het zwijgen opleggen en hem uitleveren aan Marokko, zal een tweede Belkacem opstaan, en een derde. Zoiets lost de problemen niet op en zal de polarisatie enkel maar in de hand werken.

 

De Amerikaanse rechtspraak lijkt me een mooi compromis tussen het libertaire ideaal van de absolute, onvoorwaardelijke vrijheid van meningsuiting en de maatschappelijke onderstroom die het moeilijk heeft met controversiële uitspraken. Het lijkt me niet opportuun Belkacem te vervolgen voor de rellen in Molembeek, aangezien het causaal verband heel erg zwak is. Dit lijdt trouwens onvermijdelijk tot een “Befehl ist Befehl”-rechtspraak waarbij de focus van het parket zal verschuiven van de werkelijke schadeberokkenaars naar de zogenaamde “bevelgevers”. In onze rechtsorde hoort het beginsel dat wie schade berokkent de schade moet vergoeden onverkort overeind te blijven. Anderzijds lijkt me het verbieden van meningen en organisaties op zo’n willekeurige basis als “hun ondemocratisch karakter” een heel gevaarlijk precedent. Staat de democratie zo zwak in onze samenleving dat zij niet mag worden bekritiseerd, genuanceerd of geridiculiseerd? Staat de democratie zo zwak dat zij zich niet kan verdedigen zonder de sterke arm van de Staat? Als de wetgever de wettelijke mogelijkheid voorziet om zo’n organisaties te verbieden, erkennen we de zwakte van onze democratie. Maken we de vrije meningsuiting voorwaardelijk, dan maken we haar kwetsbaar. Onze democratie is jong, maar oud genoeg om uit de couveuse van allerhande beknottende wetten te halen. Als we het Vrije Woord verder gaan beknotten, staan we een stap dichter bij de utopie van Belkacem, en dat kan niet onze bedoeling zijn.

 

Ingezonden door Xavier Everaert

23 REACTIES

 1. Dit stuk is toch wel geschreven door een echte idealist ! Nederland gaat ‘kapot’ aan zulke naive prietpraat ! Bovenstaande laat me dit ook denken aan een uitzending van Pauw & W. waar Femke Halsema (GroenFlinks) van een Islamidioot te horen kreeg dat ze een ‘kolonialist’ was ! En haar verontwaardigde reactie was:”En ik heb toch zoveel voor jullie gedaan” !
  Beste oplossing,al die Islamniksnutten de uitkeringen afpakken, dan zijn ze zo uit NL vertrokken !

  Ron [4] reageerde op deze reactie.

 2. @Ron [4]: Niet moeilijk praten. Gewoon ‘common sense’ ! Een KudtMarokkaan die moord en steelt oppakken en het land uit en niet zoals nu een Wajong uitkering verstrekken ! Veel van deze niksnutten hebben een Wajong uitkering, omdat de arts vindt dat ze zich niet thuis voelen in NL en ook niet in Marokko. En als tegoedbon krijgen bijna alle 18 jarige Maroc.jongens een Wajong !!!! 50 Jaar de Niksnut mogen Uithangen , vanwege dwaze uitkeringsverstrekkende LinksKnechten !

  Ron [9] reageerde op deze reactie.

 3. @Igor [7]: Building seven stortte later op 11 sep 2001 in en NIET op 9 sep 2001…!!!
  Zeker weten doe ik he tin ieder geval niet, schijnt actie van de CIA en NSA geweest te zijn om bepaalde zaken buiten de openbaarheid te houden.

 4. Die idioten zijn erg dom bezig als ze Femke Halsema beledigen. De Islam begint nu zijn oude vrienden aan te vallen. De Islamitische gewoonte van liegen tegen ongelovigen, maakt de burgeroorlog in Syrië onoplosbaar. Immers, sji’ieten en soennieten zien elkaar als ongelovigen. Alleen als sji’ieten en soennieten dochters uitwisselen voor huwelijk, kan het vertrouwen hersteld worden.

 5. De Islam verbiedt extremisme. Iblis houdt van extremisme. Door zijn extremisme speelt Fouad Belkacem de vernietiging van de Islam in de kaart. Geestelijke wapens zullen de Islam breken. Materieel is de Islam erg sterk, olie, geld, en miljoenen moedige en sterke mannen. Maar geestelijk is de Islam zwak. De Nederlander heeft de geestelijke basis van de Islam gebroken door de legalisatie van euthanasie. Door euthanasie laat de Nederlander weten meer van de dood te houden dan de Moslim. De Nederlander was niet langer bang een Nazi genoemd te worden. Hij vrees niet langer de Christen, dus hij vrees niet langer de Politiek Correctheid. Hier zien wij historische parallellen. Eerst spoot Hitler de gehandicapten dood, en toen de geestelijke wortels van het Joods-Christelijk denken waren vernietigd, namelijk het onvoorwaardelijk respect voor onschuldig leven, kreeg hij de kans de Joden aan te pakken. De Nederlanders spuit de bejaarden dood, wat nog beter is dan gehandicapten dood te spuiten, en de Nederlander wordt gezegend met mannen als Pim Fortuyn en Geert Wilders. Het is niet voor niets dat de Nederlander erin geslaagd is Ayaan Hirsi Ali te bekeren, ondanks het gevaar voor eigen leven. De geestelijke waarden van de Nederlander zijn sterker dan de Islam. De Nederlander heeft de Moslim het zelfmoordterrorisme geleerd. Immers, als vroeger een Nederlands schip in handen van Moslim-piraten dreigde te vallen, blies zo’n schip zich op.

 6. @Columnist,

  De islam niet extremistisch?
  Enig idee wat de sharia inhoudt, wat de jihad inhoudt?

  Wat je verder allemaal door elkaar haalt is te belachelijk voor woorden. Als je het verschil tussen vrijwillige euthenasie en moord niet snapt en zelfs niet het verschil tussen kritiek en genocide…

  Dan “zelfmoordterrorisme”.
  Jezelf in een schoolbus opblazen is iets anders dan jezelf opblazen om uit handen van de vijand te blijven. Dat geldt zeker voor schepen die worden aangevallen door moslimpiraten. Dat waren slavenhandelaren, berucht om hun extreme wreedheden.
  Dat zegt veel in een tijd dat veel wreedheden hier ook nog als normaal werd beschouwd.

  • Er zijn inderdaad verschillen tussen de zaken die jij noemt, maar ook overeenkomsten. In ieder geval is het duidelijk dat de Islam een minderwaardig systeem is, dat door geestelijke wapens vernietigd zal worden. De burgeroorlog is het bewijs voor de leugenachtigheid van de Islam. Er wordt veel gezondigd tegen de Islam, maar juist daar waar men zich aan de Islam houdt, verergert men de burgeroorlog. Als de Moslim zich niet bekeerd, zal hij voor eeuwig branden in hel, in de kont geneukt door Allah.

 7. @Columnist,

  Ik ben nu vooral heel erg benieuwd naar de overeenkomsten die jij ziet tussen kritiek en genocide.

  Verder heb ik geen idee wat jij onder “geestelijke wapens” verstaat.
  Bidden?
  Onderwijs?
  Discussie?
  Je hebt misschien wel een punt hoor, maar zolang je zo vaag en nietszeggend blijft kan ik daar niks mee.
  Welke burgeroorlog bewijst wat?
  En waartoe zouden moslims zich moeten bekeren?
  Bestaat allah?
  En zo ja, wie zegt dat allah alle moslims ter wereld in de kont wil neuken?

  Philosoof G&R Eigenwijs [23] reageerde op deze reactie.

 8. Goed, kritiek is geen genocide. Onder geestelijke wapens versta ik bedreiging met hel en verdoemenis. Omdat het Midden-Oosten zichzelf vernietigd met onderlinge oorlogen, kan alleen een nieuwe godsdienst uitkomst bieden.

Comments are closed.