Uit het nieuws van week 23, 2012

“Maximaal 100 miljard euro voor Spanje”, NU.nl
En daar gaan we weer. De eurolanden (lees: euroregeringen) zijn bereidt om 100 miljard euro beschikbaar te stellen voor Spanje.

Nadat ons geld massaal in de bodemloze put van Griekenland is gestort is het nu de beurt aan Spanje. De Nederlandse regering zal 6% bijdragen, wat in dit geval neer komt op een bedrag van 6 miljard euro. Zoals gewoonlijk heeft de Nederlandse regering dat geld zelf ook niet en ook de burger, die uiteindelijk voor een eventueel verlies opdraait, wordt hier niets over gevraagd.

“Twee derde wil langer doorwerken”, NU.nl
Een stukje propaganda regelrecht van “onze eigen gekozen” leiders. Uit een peiling dat de SP heeft laten verrichten door Maurice de Hond blijkt dat 66% van de Nederlandse bevolking wil doorwerken na hun 65ste.

Als je er even over nadenkt is het wel duidelijk dat je een dergelijke peiling als “waardeloos” kunt bestempelen. Een groot gedeelte van de respondenten is te jong om juist te oordelen over hun behoefte om te werken als ze de 65 jaar zijn gepasseerd. Op je 30ste voel je je nog fit en heb je makkelijk praten.

Als de peiling slechts werd gehouden onder ouderen die rond of boven de 65 jaar zijn dan waren de uitkomsten waarschijnlijk totaal anders. Maar stel dat het onderzoek goed zou zijn uitgevoerd, dan kun je je nog de volgende vraag stellen: “Waarom moet de overheid het doorwerken verplichten als de meerderheid van de ouderen dit vrijwillig toch al wil doen?”

“Inflatie op laagste punt in een jaar”, NOS.nl
Laat u niet misleiden door de titel. Het geld bijdrukken (monetaire inflatie) door de financiele instellingen in Europa is niet minder geworden, integendeel. Waarom is de prijsinflatie dan toch minder?

De prijzen stijgen minder snel, omdat de vraag naar producten minder wordt. Consumenten hebben door de crisis en het overheidsbeleid minder geld te besteden en kunnen daardoor minder producten kopen. Volgen we hierbij de wet van vraag en aanbod dan is het logisch dat de prijs daardoor gaat dalen of in dit geval minder stijgt (minder prijsinflatie).

“Rutte: eurobonds in verre toekomst”, NOS.nl
Enkele weken geleden zij Rutte nog: ”We gaan geen eurobonds invoeren”, maar nu komt daar toch een kanttekening bij. Op termijn is Rutte toch bereidt om eurobonds in te voeren.

Eurobonds zijn de nieuwe speeltjes van de techno- eurocraten en leiden ertoe dat probleemlanden, die nu een hoge rente betalen, dan goedkoper geld kunnen lenen. Voor rijkere landen, zoals Nederland en Duitsland, gebeurt het omgekeerde en zal de rente stijgen.

4 REACTIES

  1. @Columnist [1]:

    Maar dat willen ze niet omdat de bankiers hun vrienden zijn om een paar duizend man te redden of rijker te maken offeren ze met gemak miljoenen mensen op. Dit kan dankzij overheden en mensen die denken dat overheden nodig zijn.

  2. Een opmerking over de inflatie, deze zou inderdaad lager kunnen zijn. Alles wat met economische groei en vertrouwen te maken heeft, zoals huizenprijzen, aandelen, olie of ijzererts zijn de laatste tijd flink aan het dalen. Dit verlies overtreft waarschijnlijk het ongebreideld geld bij drukken van de centrale banken. Het totaal effect is natuurlijk dat geld uit de zakken van de spaarders, zoals burgers of pensioenfondsen naar de roverheid wordt overgeheveld. Dit proces wordt ook wel financiele oppressie genoemd en zal de komende jaren nog wel doorgaan tot het systeem instort. Ik zie helaas geen andere uitkomst.

  3. is Griekenland nu uit de problemen nu alle aandacht even gevestigd is op Spanje.

Comments are closed.