De LP slaat haar vleugels uit naar het noorden. Groningen is de tweede stad waar iedere maand een libertarisch evenement door de LP wordt georganiseerd. De grote opkomst bij de eerste sessie vorige maand was geen incident. De tweede keer kwamen er ondanks de vakantie periode 35 man opdagen. Deze keer was het de beurt aan Victor van  der Sterren.

Als er één misvatting bestaat over het libertarisme, dan is het dat een libertarische samenleving bestaat uit harteloze egoïsten. Iedereen zou enkel nog aan zichzelf denken, en de rest laten stikken. Het tegendeel is waar: juist als mensen vrij zijn, leren ze omgaan met hun verantwoordelijkheid en maken ze keuzes die ze moreel kunnen verantwoorden.

Tegenstanders van libertarisme gaan uit van slechte of domme burgers die gedwongen moeten worden om “het goede” te doen. Libertariërs hebben vertrouwen in hun medemens, en streven naar een samenleving waarin mensen vrij zijn om samen te werken op een manier die ze zelf kiezen: échte sociale verbanden, in plaats van gedwongen nepsolidariteit.

De lezing, “De coöperatieve samenleving”, schetste een beeld van een sociale samenleving die bestaat uit betrokken burgers – die vrij zijn om een op hun eigen manier een betekenisvolle invulling aan hun leven te geven. Kortom: een libertarische samenleving.

Nog een verrassing, vrouwelijke  libertariërs zijn in het noorden zeker niet dun gezaaid!

NB: vrijdag 3 augustus is er een libertarische borrel in Utrecht. Deze gaat uit van Frank Karsten van MeerVrijheid, Ratio en nog andere personen.