Geert Wilders haalde recentelijk een oude koe uit de sloot door te pleiten voor teruggave van het kwartje van Kok. Beproefd recept om stemmen te winnen kennelijk. Als Geert van mening is dat het onterecht afgepakt wordt van de ‘ hardwerkende burger’, is die teruggave dan ook met terugwerkende kracht over de 2 decennia dat het al geïnd wordt? Met rente? [1] 

Als de totale belasting op een liter thans 1,11 Euro is [2], dan wil Geert dus nog steeds 1 euro van u afpersen. Het kwartje van toen is nu 11 Eurocent. Waarom is 1 euro moeten afdragen wel vrijheid volgens de Partij voor de Vrijheid? Waarom niet 50 ct (is nog steeds een verdubbeling van de prijs) of nul? Een beetje diefstal is nog steeds diefstal.

Naar aanleiding van de slogan ‘ benzineprijs 2 kwartjes? Stem LP!’ ontstond er binnen de libertarische partij een discussie of die ‘ 2 kwartjes’ wel reëel was. De LP wil niet de zoveelste partij zijn die aan kiezersbedrog doet.

Een benadering is het aftrekken van de indirecte belastingen van de prijs (accijnzen, BTW). Dan komen we op 65 cent. Dat is dus nog niet genoeg. Alhoewel de onbemande tankstations nu al kunnen stunten met 10 cent korting op de adviesprijs en dan zijn we al een heel eind.

Maar de LP is voorstander van het afschaffen van ALLE belastingen [3] dus ook de directe belastingen (vennootschapsbelasting (Vpb), inkomstenbelasting (IB) etc). Nu wordt van Shell gezegd dat ze niet veel Vpb betaalt dus dat is misschien een paar cent van de prijs af (en ook het ontwijken van belasting kost geld). Maar de meeste toeleveranciers van Shell zullen daar niet mee wegkomen (zij hebben geen koninklijke aandeelhouders) en die VpB zit wel weer in de prijs die Shell moet betalen en dus uiteindelijk in de literprijs.

Tevens hebben oliemaatschappijen veel werknemers in dienst op de raffinaderij, voor het vervoer en de bemanning van de pompstations. De IB maakt werknemers duurder, plus alle andere kosten die nu opgedrongen worden aan een bedrijf als zij een medewerker in dienst neemt (premies en andere verplichte afdrachten, kosten ontslagbescherming, loonadministratie, spaarloonregelingen, pensioenregelingen etc.) zullen vervallen bij een libertarisch beleid.

Tel daar bij op de kosten voor allerlei onzinnige regelgeving (denk eens aan al die juristen die zich nu bezighouden met die onderzoeken van de overheid naar kartelvorming, een probleem dat in een echte vrije markt helemaal niet bestaat [8]), administratiekosten, licenties, vergunningen waar ondernemers hoorndol van worden en welke overhead uiteindelijk allemaal in de kostprijs terecht komt. Alsmede enkele van de meer dan honderd belastingen die de fiscus heeft verzonnen om u en bedrijven (en uiteindelijk dus weer u, de eindconsument) uit te kleden zoals precariorechten, onroerend goed belasting, assurantiebelasting, energiebelasting die in de energieprijs zit (een grote kostenpost bij raffinage!), en we duiken vermoedelijk al onder de twee kwartjes. Hoeveel de verplichte toevoeging van duurdere biobrandstoffen scheelt, is moeilijk te achterhalen maar dit helpt uiteraard ook niet mee.

Tot zover de ‘ top down’ benadering. De libertarische partij baseert zich doorgaans op Oostenrijkse school economie. In het kort komt dat op het volgende neer:

Het aantal euro’s dat voor een bepaald produkt wordt betaald heeft niets te maken met de kosten die gemaakt zijn om het produkt te fabriceren/bij de consument af te leveren. De prijs van een goed wordt bepaald door vraag en aanbod. Het aantal Euro’s dat een koper bereid is te betalen voor een goed wordt bepaald door het marginale nut van het produkt. De hoeveelheid kosten die een ondernemer bereid is te maken om een bepaald goed te maken is afhankelijk van de verwachte prijs op de markt. [4]

Nu is de consument bereid om E 1, 77 te betalen dus kennelijk is een liter benzine hem/haar dat waard. We gaan ervan uit dat de LP de olieprijs niet kan beïnvloeden. Onderstaande grafiek toont aan dat de kostprijs veel lager ligt [5]. Merk op dat de kale pompprijs zelfs met alle voornoemde belastingen in 2009 al onder de 2 kwartjes lag.

Wat zal met de prijs gebeuren als de LP in de regering komt en de belastingen en regeldruk drastisch verlaagd? De kostprijs voor een ondernemer zal dan zijn: de ruwe olie + kosten raffinage + kosten naar de klant brengen. Die laatste 2 componenten zullen door de keteneffecten van belastingen en kosten die wegvallen de kale pompprijs weer onder de 50 ct brengen omdat de huidige olie prijs ongeveer vergelijkbaar is met 2010. [6]

Het is waarschijnlijk dat de winstmarge tussen 50 cent en de huidige E 1,77 ruimte geeft om te concurreren op prijs. Misschien zullen mensen wat meer gaan rijden als benzine goedkoper is en minder in (onveilige) zuinige koekblikken omdat ook de BPM zal worden afgeschaft. Iets meer verbruik/vraag in NL zal echter weinig impact hebben op een wereldmarkt vermoedelijk.

Gemiddelde rendement van oliemaatschappijen is thans minder dan 10% [7]. Alles wat meer dan gemiddeld rendement op vermogen genereert zal nieuwe toetreders lokken. Die vermaledijde kapitalisten zijn namelijk altijd op zoek naar het hoogst mogelijke rendement en op die manier zorgen ze er voor dat u en ik kunnen profiteren van zoveel welvaart. Zelfs met de tegenwerking van de overheid is de ondernemer nu al bereid om u een kale pompprijs te bieden van iets boven de 50 cent.

Voor de benzinestations in de grensstreek zal het een enorme boom (de LP tankt met u mee? ) opleveren en misschien kunnen zij een tijdje hogere prijzen berekenen, maar dit zal uiteindelijk teniet gedaan worden door concurrentie (een benzinestation beginnen zal niet meer zo omslachtig zijn als nu, of gelimiteerd door veilingen van huurrechten langs rijkswegen) en de lagere kosten om iets verder weg te gaan tanken.

Een klein prijsopdrijvend effect zou kunnen komen door de hogere lonen die de Nederlandse werknemers zullen bedingen. Een land waarin (weer) echte vrijheid heerst, met een minimale overheid, met mensen die willen werken en ondernemen (want geen uitkeringen meer) en geen belastingen [3] zal zulk een aanzuigende werking hebben op buitenlandse bedrijven/stimulering van binnenlandse bedrijvigheid dat arbeid schaars wordt en dat zal effect hebben op de lonen. Dat zal echter maar een paar procent schelen in de prijs omdat loonkosten geen groot onderdeel uitmaken van de kostprijs en een veel hoger loon (vergeet niet, bruto = netto) voor iedereen maakt vast een hoop goed.

Conclusie. Is een benzineprijs van 2 kwartjes mogelijk? Ja, maar een prijs van nul is ook mogelijk als iedereen morgen besluit te gaan fietsen. Ceteris paribus lijkt het aannemelijk dat de prijs fors zal dalen zonder alle belastingen, maar waar de prijs uiteindelijk op uitkomt, is niet te voorspellen. Laten we het eens proberen zou ik zeggen.

Peter Dijkstra, lid campagne team LP

Met dank aan Hendrik Brouwer.

[1] en dan een reële rente, niet de gemanipuleerde rente van de ECB waardoor de pensioenfondsen waar u verplicht in moet storten (nog meer ‘vrijheid’ van Geert en zijn kornuiten in de tweede kamer) onder water staan

[2] volgens deze link http://nl.wikipedia.org/wiki/Benzineaccijns is het overheidsbeslag 63% van Euro 1,77 voor een liter benzine.

[3] een minimale staat (politie, leger, rechtspraak) hoeft niet veel te kosten. Aardgasbaten zouden dat al dekken en zelfs een begrotingsoverschot opleveren. Zie de financiële paragraaf van de LP

[4] http://en.m.wikipedia.org/wiki/Marginal_utility

[5] http://www.rijksoverheid.nl/documentenenpublicaties/rapporten/2011/11/1/dewerkingvandebenzinemarktendeopbouwvandebrandstofprijs.html

[6] http://www.finanzen.net/rohstoffe/oelpreis/Chart

[7] http://money.cnn.com/2008/04/29/markets/thebuzz/

[8]  http://mises.org/media/3686/Whydocartelsfallapart

5 REACTIES

  1. In Duitsland was de autobelasting al een stuk lager en ook werd wegenonderhoud betaald uit de belasting op benzine. En toch was in die tijd de benzine in Duitsland een stuk goedkoper.

    We zijn hier allemaal brave schoolkinderen en luisteren naar de meester. Vanochtend alweer een stukje op RTL-nieuws dat de parkeertarieven gigantisch zijn gestegen. Veel meer dan wat geklaag op een verjaardagsfeestje zal het niet komen: “vervelend toch. Ja, weer duurder, tja”. Zolang Nederlanders netjes elke dag hun Cornflakes bij het ontbijt hebben, of een boterham met kaas, zal er niets gebeuren. ‘niets’.

  2. LP twee kwartjes voor benzine ik zou , je wijzer wiilen weten wat dacht je dat BEA dat goed zou keuren .
    Gaan haar inkomsten omlaag.

Comments are closed.