Het is al moeilijk genoeg voor de LP om opgenomen te worden in de diverse stemwijzers, omdat de meeste alleen aandacht besteden aan partijen die al in de Tweede Kamer zitten. Maar als  je er eenmaal inkomt, dan zijn enkele vragen haast onmogelijk te beantwoorden.  Het zijn oneigenlijke dilemma’s in de trant van: ‘wilt u vandaag gevierendeeld worden of toch maar liever geradbraakt?’

Dit geeft waarschijnlijk aan hoe anders de LP tegen zaken aankijkt, en hoe weinig keus de kiezer eigenlijk heeft bij de gevestigde partijen.  Wilt u een verstikkende overheid, of een allesoverheersende overheid?  Hieronder een drietal voorbeelden:

– De AOW leeftijd moet omhoog.

De LP vindt dat de Staat zich helemaal niet moet bemoeien met de leeftijd waarop iemand wil stoppen met werken; en wil het sparen voor de oude dag aan mensen zelf overlaten (en dat kan ook makkelijk als de overheid niet de helft van je inkomen afneemt en daarnaast geen inflatie veroorzaakt). Eigenlijk is de LP dus voor geheel afschaffen.  Maar dat staat er niet.  En eigenlijk wil de LP ook niet dat mensen die jarenlang in de pot hebben gestort (die leeg is, vanwege het omslagstelsel), en hun leven hebben ingericht op de valse beloften van de overheid, in de kou komen te staan. Maar iets over compensatie (bijv. door de verkoop van staatseigendommen)  staat er ook niet.

– De Hypotheekrenteaftrek moet worden afgebouwd.

De LP vindt de HRA een gedrocht dat heeft bijgedragen aan veel te hoge huizenprijzen en samenhangende schuldenlast, maar het betekent wel een lastenverlichting voor de burger, en daar zal de LP altijd voor stemmen.  De LP wil ook de HRA afschaffen, maar alleen met compensatie in de inkomstenbelasting.  Derhalve is dit voor libertariërs helemaal geen issue daar de LP de inkomstenbelasting wil afschaffen.  Maar verwerk dat maar eens in een ja/nee antwoord…

– Mensen met een publieke functie mogen een boerka dragen.

De meeste libertariers zien liever een neutrale overheid dus zijn hier tegen.  Maar sommigen vinden dit een inperking van de vrijheid van het individu.  Anderen zeggen dat dit louter een zaak is tussen de werkgever en de werknemer.  Er was er zelfs één die grapte dat hij het wilde verplichten omdat hij liever geen ambtenaren ziet.  De discussie was langdurig, terwijl ook dit eigenlijk een non-issue is als het aantal publieke functies drastisch wordt ingeperkt, zoals de LP voorstaat.

Dit brengt mij op het volgende punt.  Mensen verdoen een ontzettende hoop tijd aan deze en nog veel meer politieke vraagstukken. De overheid komt met een mooi klinkende regeling die in de praktijk alleen maar problemen veroorzaakt, maar intussen hebben sommigen er een belang bij om het niet af te willen schaffen en men verzandt in verhitte discussies omtrent een regeling die er nooit had mogen zijn.

Als we een restaurant moeten kiezen dan leidt dat nooit tot ellenlange debatten.  Maar als we het hebben over de HRA of huursubsidie dan staan opeens de beste vrienden tegenover elkaar.  De een huizenbezitter de ander huurder.

We worden hiertoe aangezet omdat de overheid alles met geweld afdwingt.  De kleinste wet, het lulligste regeltje: alles wordt uiteindelijk gehandhaafd met de sterke arm der wet. We kunnen niet zeggen ‘ik ben het niet eens met het sturen van troepen naar Afghanistan, dus ik betaal hier geen belasting meer voor’.  Als je dat in de praktijk brengt dan staan er op een gegeven moment gewapende mannen voor je deur, die je in een cel zullen stoppen. Of misschien nog veel erger als je je verzet tegen de in jouw ogen wederrechtelijke vrijheidsberoving.

Dus als ik naar de Tweede kamer kijk dan zie ik mensen in een arena die bekvechten om een pistool.  De een wil het richten op de rijken zodat deze meer betalen voor de armen.  De ander wil het loop richten op de werkgevers zodat deze gedwongen worden meer privileges te geven aan werknemers.  De volgende wil het  richten op de jongere generaties ten behoeve van de ouderen. etc. etc.  ad nauseum.

En het resultaat is altijd precies omgekeerd aan de intentie.  Meer armoede, meer werkloosheid, minder echte solidariteit, slechtere zorg,  belabberd onderwijs etc.  De meeste mensen snappen wel dat in het in de persoonlijke sfeer contraproductief is om met een pistool in elkaars gezicht te zwaaien maar denken dat het via de anonieme Staat plots op magische wijze verandert in een toverstaf die alle problemen oplost.

De LP is de enige partij die dit pistool wil laten zakken en je met rust laat.  Daar heb je geen stemwijzer voor nodig.

Frederic Bastiat – “Government is the great fiction, through which everybody endeavors to live at the expense of everybody else’
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Ingezonden door mr.  drs. ing.  Peter Dijkstra

Kandidaat Tweede Kamerlid voor de Libertarische Partij.
Dit artikel zal ook op de site van de LP verschijnen

24 REACTIES

 1. Jullie maken het zo ingewikkeld. Ik stem SOPN. Waarom sluiten jullie je daar niet bij aan vraag ik me af? Andersom is geen optie, want wat de SOPN gaat doen voert verder dan wat jullie willen doen. Verdeel en heers heeft lang genoeg geregeerd. Steek, in deze tijd van verandering, de koppen bij elkaar. Het is nodig!

  Logic [3] reageerde op deze reactie.

 2. @OMA [2]:

  Waarom sluiten jullie je daar niet bij aan vraag ik me af?

  Omdat het een idioot programma heeft gespeend van elke realiteitszin over hoe de economie werkt.

  Een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen?
  Tsjonge jonge, hoe naïef en dom kun je zijn met dit soort baarlijke socialistische nonsens?

  Als straks 3/4 van Nederland weigert te werken omdat het niet meer hoeft (immers, een ONVOORWAARDELIJK basisinkomen), ga je de kosten van dit systeem betalen van het geld dat magische elfjes je geven?

  Nog nooit gehoord van stimulans?

  Je kunt geen rechten hebben die door anderen gefinancierd moeten worden. Die anderen zullen namelijk ofwel met de noorderzon vertrekken, ofwel zich aanpassen aan zij die ontvangen maar niet betalen. De poel van ontvangers zal stelselmatig groeien en de poel van betalers zal stelselmatig krimpen. Uiteindelijk zal dit systeem klappen als de luchtbel die het is, of zal het onvoorwaardelijk ‘basisinkomen’ zakken tot aan het nulpunt vanwege de krimpende poel van betalers. Het is een systeem dat parasitisme uitnodigt, zoals alle socialistische variaties dat doen.

  De enige manier waarop dit “verder gaat” dan wat wij doen is in de andere richting, regelrecht het ravijn in.

 3. – Mensen met een publieke functie mogen een boerka dragen.

  De meeste libertariers zien liever een neutrale overheid dus zijn hier tegen. Maar sommigen vinden dit een inperking van de vrijheid van het individu.

  Mensen die dit als inperking van vrijheid van het individu zien, begrijpen er helemaal niets van.
  Mensen met publieke functie zijn werknemers. Laten we even twee (gerelateerde) redenen opnoemen waarom dit niets te maken heeft “vrijheid van het individu”.

  Ten eerste heeft in een vrije markt een werknemer helemaal niet de “vrijheid van het individu” om zelf te bepalen welke kleding hij/zij draagt. De werknemer betaalt en wie betaalt, bepaalt.
  Stel je voor dat een werknemer in een kantoor rondloopt in korte broek, afgetrapt T-shirt en slippers, tegen de zin van zijn baas in.
  Iedere echte libertarier zou op zijn minst zeggen dat de werkgever hem de laan uit zou moeten kunnen sturen.

  Ten tweede, gerelateerd aan het eerste, is iemand in publieke functie de werknemer van de belastingbetaler. De belastingbetaler kan zich niet dissociëren of de publieke werknemer ontslaan, en wordt dus zowel gedwongen het salaris te betalen van deze werknemer, maar ook gedwongen om contact met hen aan te gaan, gezien het monopolie dat de overheid heeft op deze functies.

  Vrijheden in de negatieve zin (d.w.z. libertarische vrijheden) kunnen niet ten koste gaan van de negatieve vrijheden van anderen. Dan wordt het een privilege i.e. een positieve “vrijheid”.
  Stel je voor dat een Joodse man belasting MOET betalen en zijn zaken via de gemeente MOET regelen, maar dat een publieke werknemer de “vrijheid van het individu” zou hebben om een Nazi-uniform te dragen.

  R. Hartman [16] reageerde op deze reactie.

 4. @OMA [2]

  Nivellering is de bijl aan de wortel van iedere vorm van ontwikkeling en vooruitgang, en heeft een verstikkende uitwerking op creativiteit en inventiviteit. Wat uw SOPN in feite nastreeft, is een zesjescultuur in het kwadraat. Kijk om u heen, en zie wat deze dwangmatige en vernietigende kracht onze samenleving heeft gekost op nagenoeg elk dynamisch terrein, zowel in materieel opzicht als op het gebied van welzijn. Daarom verzoek ik u vriendelijk doch dringend om uw premissen nog eens zorgvuldig na te gaan. Ingewikkeld of niet, u kunt nog een LP-OSV ondertekenen tot en met maandag 30 juli a.s.

  Rechtse Rakker [6] reageerde op deze reactie.

 5. Het stemwijzerverhaal is een lastige. Misschien toch maar het beste om NIET mee te doen.

  Dat verhaal over boerka´s in publieke functies is echt zo´n discussie tussen overheidsminnaars. Net zoals de discussie voor of tegen weigerambtenaren. Ik WIL NIET dat de overheid zich uberhaupt niet met die zaken bemoeit. Zolang ze zich er mee bemoeien, moet de LP zich maar onthouden van stemming. Anders wordt de LP partij in maatschappelijke tegenstellingen die er alleen dankzij de overheid zijn. Terwijl de LP er voor de vrijheid van IEDEREEN hoort te zijn!

 6. Ik snap dat libertariërs erg principiëel zijn, maar het is een illusie om te denken dat genoeg mensen in staat zullen zijn voldoende geld te sparen voor hun oude dag. Bovendien sparen de mensen die hiertoe wel in staat zijn momenteel al voor aanvullende pensioenen. Je beweert dat mensen ipv de AOW gemakkelijk minimaal net zoveel kunnen sparen, wanneer je niet 50% van je geld hoeft in te leveren en de overheid geen inflatie veroorzaakt. Ten eerste hoeven de mensen die de AOW het meest nodig zullen hebben in geen geval 50% belasting te betalen. Ten tweede, met het libertarische wegvallen van het minimumloon, zal geen enkele burger in de armoede het zich kunnen veroorloven een evenzo grote spaarpot op te bouwen als de AOW voor ze zou doen.
  Dat de AOW leeftijd mogelijk omhoog gaat lijkt natuurlijk een beetje op een soort contractbreuk, maar het is een nationale verzekering en er is niets mis mee de voorwaarden te wijzigen als dit noodzakelijk is om het te kunnen blijven betalen. Het hele idee van de AOW is dat een arme van zn lang zal ze leven geen vergelijkbare spaarpot op kan bouwen en dat we als maatschappij het niet zien zitten dat ouderen op straat belanden.

  MMAP [10] reageerde op deze reactie.

 7. @Reinder

  “Ten tweede, met het libertarische wegvallen van het minimumloon, zal geen enkele burger in de armoede het zich kunnen veroorloven een evenzo grote spaarpot op te bouwen als de AOW voor ze zou doen.”

  Dit berust op een misverstand. Mensen denken teveel in een loon gemeten in euro’s. Waar je naar moet kijken is echter de koopkracht. Op het moment, dat er veel meer geproduceerd wordt tegen lagere lonen, dan kan dat “lage” loon gemeten in koopkracht meer waard zijn dan het hogere loon nu, omdat je er meer voor kunt kopen.

  Daarnaast moet er ook een cultuuromslag plaats gaan vinden. Mensen zullen meer lange termijn georienteerd moeten worden. Dat is er nu door de overheid uitgeramd, met als gevolg te luxe consumeren, te veel zuipen etc. en vooral niet denken aan later. Waarom zou je toch ook? De overheid zorgt toch voor je oude dag? Ik ken trouwens mensen met een inkomen rond het minimumloon die er WEL in slagen om te sparen. Het KAN dus wel!

  “Het hele idee van de AOW is dat een arme van zn lang zal ze leven geen vergelijkbare spaarpot op kan bouwen en dat we als maatschappij het niet zien zitten dat ouderen op straat belanden.”

  Het alternatief is een onderklasse die alleen op het hier en nu gericht is. Door middel van sociale voorzieningen stimuleert de overheid een hedonistisch leefpatroon: zuipen, gokken, teveel consumeren, naar de hoeren gaan, weinig of niet werken etc. etc. Als mensen weten, dat de overheid hen zekerheid geeft voor de toekomst hebben ze geen enkele prikkel om zuinig en verantwoord te leven….

  Verder geeft het bouwen aan een toekomst geeft ook een stukje zingeving aan het leven. Net als het helpen van andere mensen trouwens.

  Als “we” het niet zien zitten, dat ouderen op straat belanden dan kunnen “we” daar toch ook op vrijwillige basis wat aan doen? Waarom hebben “we” daar een roverheid voor nodig?

  Reinder [12] reageerde op deze reactie.

 8. @Reinder [8]: hoeven de mensen die de AOW het meest nodig zullen hebben in geen geval 50% belasting te betalen

  Toch wel hoor. Mensen met lage inkomens hebben minder geld over om te sparen of te beleggen. Bijgevolg spenderen zij het grootste deel aan consumptie en hebben zij een veel kleiner percentage van hun inkomen over om vrijwillig te spenderen aan luxe.

  En op die consumptie staat BTW en, in enkele gevallen, accijns. Ook zijn hun door de overheid opgelegde verplichtingen een veel groter percentage van hun inkomen dan bij de mensen met betere inkomens.

  Als je bruto 30k per jaar verdient, ben je in verhouding dus meer kwijt aan overheidsgereguleerde roof dan wanneer je 100k of meer per jaar verdient.

  Wat een rijkere extra spendeert aan duurdere of meer spullen is geheel vrijwillig. Het deel dat de armere én rijkere MOETEN betalen is ongeveer gelijk. Derhalve een groter deel van het inkomen van die armere, dan van die rijkere.

  MMAP [11] reageerde op deze reactie.

 9. @MMAP [10]: AANVULLING op vorige post:

  Derhalve zal het verdwijnen van belastingen (inkomstenbel., accijns, BTW) voor de minder verdienende een veel groter voordeel opleveren dan voor de “goedverdiener”.

 10. @Rechtse Rakker [9]:
  Ja ik snap dat toch niet helemaal hoor. Ik geloof meteen dat de werkgelegenheid bij libertarisch beleid stijgt evenals de koopkracht. Armoede zal echter nog steeds bestaan en sparen wordt dan simpelweg heel lastig. Bovendien zijn dan ook heel veel voorzieningen die voorheen voor ze betaald zouden worden weggevallen. Hoe ga je met dit soort mensen om? Wil je dat werkelijk allemaal uit liefdadigheid gaan financieren?

  In Amerika werken veel mensen meerdere banen voor een hongerloontje, met slechte arbeidsomstandigheden en voorwaarden, komen misschien net rond, zijn niet verzekerd voor onvoorziene situaties, etc. En dat is dan nog met een minimumloon. Ik zal niet beweren dat Amerika libertarisch is, maar ik vermoedt toch dat de situatie voor veel mensen in zo’n maatschappij niet heel anders zal zijn. En dan wil jij dat deze mensen die net rond komen ook nog eens geld opzij leggen om hun pensioen te betalen, waarvan ze niet eens weten hoe lang dat zal duren?

  Je zegt dat je mensen kent die rond het minimumloon verdienen en toch sparen. Nou, dan heb je het dus over een situatie mét minimumloon en mét eventuele kinderbijslag en dat soort hulp.

  Of mensen momenteel teveel in het hier en nu leven dan ze anders zouden doen, dat zou kunnen. Je vergeet dat in een maatschappij zonder hulp je waarschijnlijk niet eens tijd en geld zou hebben om ‘leuke’ dingen te doen.

  Er is overigens ook geen enkel bewijs dat mensen die pensioenszekerheid hebben minder gemotiveerd zouden zijn om zuinig en verantwoord te leven. Het gaat erom dat zelf verworven pensioenszekerheid voor laagverdieners haast onmogelijk is. Het is zelfs zo dat mensen die een klein beetje zekerheid hebben over hun toekomst, productievere werknemers zijn.

  Hoe dan ook, ik ben het er helemaal mee eens dat de overheid veel te groot is en z’n boekje volledig te buiten is gegaan, maar kom op; wat is er nou mis met een beetje sociale zekerheid als je weet waar de belastingen precies heen gaat? Ik zie graag een overheid die zeer gelimiteerde budgetten voorlegt; die duidelijk aangeeft welke diensten ze leveren en van welk belastinggeld dit wordt gefinancierd; geen tekorten creëert en overschotten of inzet als noodfonds of teruggeeft aan de bevolking. Of geef eens nationaal feestje. Gewoon voor de leuk. 😉

  Rechtse Rakker [13] reageerde op deze reactie.

 11. @Reinder [12]:

  Het probleem is dat ik er niet in geloof dat “een beetje” afgedwongen solidariteit werkt. Het kan niet in de hoofden van mensen. Als de overheid solidariteit af moet dwingen, leidt dat toch al snel tot een grote verzorgingstaat. Dan gaat “zieligheid” een hoofdrol spelen bij het bepalen van beleid in plaats van vrijheid. Dat werkt niet. Het is OF de overheid dwingt solidariteit af (leidt tot een grote verzorgingstaat) OF de overheid laat mensen vrij (leidt tot vrijheid).

  In de praktijk zie ik partijen die voor “een beetje” afgedwongen solidariteit zijn, afglijden richting socialisme. Dat geld zowel voor de VVD als de PVV (was in 2006 economisch gezien veel rechtser).

  Daarnaast betalen ook mensen met een minimumloon gewoon belasting hoor! Zelfs meerdere belastingen. Daarnaast heb ik al uitgelegd, dat een lager loon dan het minimumloon in koopkracht MEER waard kan zijn. Simpelweg, omdat andere mensen ook minder verdienen er meer producten geproduceerd worden en mensen dus meer kunnen betalen van hetzelfde geld!

  Dan over de VS. De zorg is daar pas duur geworden NADAT de overheid een vergunningenstelsel invoerde voor zowel de medische zorg als medische opleidingen. Daarna zijn de kosten de pan uitgerezen. Daar kwam een tweede grote kostenstijging bij, toen de overheid zich ging bemoeien met zorgverzekeringen en de inhoud van hun pakketten. Voor al die overheidsbemoeienis was zorg gewoon voor iedereen betaalbaar.

  Zorg hoeft dus helemaal niet zo duur te zijn. Als de overheid een basale levensbehoefte zo onnodig duur maakt is het niet helemaal eerlijk om dat aan de markt te wijten…

  Overigens valt het zelfs in de VS wel mee met de armoede. Zo bezit 72% van de “arme” Amerikanen 1 of meer auto’s:

  http://www.meervrijheid.nl/?pagina=804

  Een beetje vreemd, dat mensen zich wel een auto kunnen veroorloven, maar niet kunnen sparen voor later…..

  Dan over het hier en nu. Doordat de overheid oudedagsvoorzieningen subsidieert, subsidieert ze mensen die niet zo zuinig leven. Mensen die wel zuinig leven, redden het namelijk beter zonder subsidie.

  Met liefdadigheid is trouwens helemaal niks mis. Het versterkt de banden tussen diverse groepen in de samenleving (doordat mensen uit de ene bevolkingsgroep, religieuze groep etc. de andere helpen) en geeft mensen zingeving in het leven.

  Rechtse Rakker [14] reageerde op deze reactie.
  Reinder [15] reageerde op deze reactie.

 12. @Rechtse Rakker [13]:

  Laat ik het een beetje aanvullen. Bij het bepalen van beleid spelen waarden een belangrijke rol (tenminste in het meest positieve geval, eigen belang kan natuurlijk ook spelen….). Het gaat er dan om of we kiezen voor vrijheid of voor afgedwongen solidariteit. Je kiest voor 1 bepaalde waarde. Je kunt niet voor een halve waarde gaan. Dat bestaat niet….

 13. @Rechtse Rakker [13]:
  Ik snap inderdaad de paradox van een ‘beetje solidariteit’, maar de praktijk is toch niet een wereld van twee extremen. Als de overheid niet zo veel schulden had gemaakt met andere programma’s was er in principe weinig aan de hand geweest. Dat de huidige partijen afglijden naar het socialisme herken ik ook. Vandaar dat ik waarschijnlijk ook op de LP zal stemmen in september. Dit komt echter niet door het principe van minimale solidariteit, maar door de populistische aard van lijsttrekkers. Een LP in de kamer zal daarmee sowieso een verademing worden aangezien libertariërs altijd vanuit een duidelijk en consequent perspectief redeneren. Draaikonterij is dan niet aan de orde.

  Een lager loon kan dan qua koopkracht meer waard zijn, maar zonder minimumloon kan je niet weten hoe ver sommige lonen zullen dalen.

  De VS daar heb je gelijk in. De zorg is inderdaad duurder geworden sinds de overheid erbij betrokken raakte. Maar dit is maar een van de dingen die ik noemde over de VS. Mensen in de armoede werken nog steeds vaak meerdere banen en komen net rond. Sparen is dan gewoon erg lastig. Dat over die auto’s is geen argument, want in Amerika overleef je gewoon niet zonder auto. Ik weet niet of je er ooit geweest bent, maar de afstanden zijn veel te groot om je fietsje te pakken. Ik heb er gewoond en ik kan dit bevestigen. Ook zijn auto’s en benzine in Amerika veel goedkoper dan hier dus zijn ze ook veel meer betaalbaar.

  Het liefst regel ik ook zo veel mogelijk via vrijwillige liefdadigheid, maar ik vraag mij sterk af of dit genoeg zal zijn. Nederland is het enige land waar ik geweest ben waar er geen honderden daklozen overal op straat hangen. Ik waardeer dit toch wel aan Nederland.

  Rechtse Rakker [18] reageerde op deze reactie.

 14. @Logic [4]: Uitstekend beargumenteerd. Exact hoe ik het zie. De overheid MOET neutraliteit uitstralen omdat de burger er zaken mee MOET doen.

  De beste manier om een overheid te neutraliseren is overigens deze opheffen.

 15. Lieve jongens en meisjes,
  Natuurlijk gun ik jullie een zetel bij de volgende verkiezingen. Maar hoe willen jullie dat bereiken? Jullie pennen er wat op los in dure woorden en nog zijn jullie het niet met elkaar eens. Dat is bij veel items op jullie site te merken. Ik lees dat het voor veel van jullie moeilijk is om het oude politieke denken los te laten. Toch is dat nodig.

  Het SOPN programma beslaat maar een paar pagina’s en toch staat alles er in. Helder.

  Arme logic, je zit wel heel slecht in je velletje om zo te moeten reageren. Neem eens ff wat afstand. Neem de tijd om weer eens bij je gevoel te komen en te luisteren naar wat je hart zegt. Je zult je daarna wel schamen, maar het is je op voorhand vergeven.

  Sander [19] reageerde op deze reactie.
  Logic [21] reageerde op deze reactie.
  John [23] reageerde op deze reactie.
  John [24] reageerde op deze reactie.

 16. @Reinder [15]:

  Auto’s had ik als voorbeeld genoemd. Ik had bijvoorbeeld ook kunnen noemen, dat de helft van de Amerikaanse “armen” over airconditioning beschikt…

  Dan daklozen. Ik denk inderdaad, dat je dat probleem niet helemaal kunt voorkomen. Het aantal daklozen zal waarschijnlijk hoger zijn zonder verzorgingsstaat dan met verzorgingsstaat. Overigens hoeft dat niet per definitie een probleem te zijn. In Nederland zijn er in mijn ogen teveel mensen die weigeren hun handen uit de mouwen te steken en toch steeds weer aan onderdak geholpen worden.

  Het is hard om te zeggen, maar ik denk dat het voor sommige mensen een goede les zou zijn om op straat te belanden. Overigens zijn er in Nederland ook veel opvangtehuizen voor daklozen. Het lijkt dan voor de buitenwereld alsof die mensen er niet zijn. Maar ze zijn er wel. Ze vergooien hun leven aan drugs, alcohol en criminele zaken en worden door de staats-opvanghuizen overal mee geholpen. De staat helpt ze aan financiele regelingen, kookt voor ze, verstrekt methadon (en soms zelfs “gratis” heroine).

  Ik denk dat het voor veel mensen beter zou zijn zonder vangnet. Als mensen echt het risico lopen om op straat te belanden zullen ze zich wellicht minder onverantwoord gedragen…

  Natuurlijk heb je een punt, dat het risico bestaat dat er ook mensen buiten hun schuld op straat belanden. Dat risico bestaat inderdaad. Het is wel gedeeltelijk op te lossen door sommige oorzaken weg te nemen (werkloosheid als gevolg van sterk gereguleerde arbeidsmarkt, werkloosheid door economische bubbels: monetair wanbeleid dus).

  Volledig op te lossen is het echter niet. Dat is zo: in een vrije samenleving belanden meer mensen op straat. Bij een deel zal dit buiten hun schuld om gebeuren.

  Mijn idee daarover is, dat liefdadigheidsorganisaties en particulieren meer geneigd zijn om welwillende mensen te helpen, dan niet welwillende mensen. De mensen die dus willens en wetens hun leven verknallen zullen op straat leven en wellicht blijven leven…. Anderen zullen er door hulp van anderen waarschijnlijk op langere termijn wel weer aan ontsnappen.

  Er zal inderdaad onvoldoende bereidheid onder burgers om ieder arm persoon te helpen. Maar wel voldoende om een deel te verlossen uit de armoede. De mensen die wel geholpen worden, zullen zeer waarschijnlijk de meest gemotiveerde mensen zijn, degenen die buiten hun schuld in de problemen zijn gekomen of degene die hun omgeving het meest vriendelijk benaderen. Asociale, ongemotiveerde en onverantwoordelijke mensen zullen minder snel geholpen worden en heel vaak aan hun lot overgelaten worden….

  Ik weet het: het is niet ideaal. Maar ik verkies een vrije samenleving die mensen aanspoort tot verantwoord handelen, boven een socialistische samenleving die leidt tot moreeel verval.

  Reinder [20] reageerde op deze reactie.

 17. @OMA [17]:

  wie verdient jouw ‘basisinkomen’ dan? hoe werkt het? de overheid heeft GEEN inkomsten op wat aardgasbaten na. Het enige wat een overheid doet is belasting innen. Hoe zit het met het ‘gegarandeerde’ basisinkomen als niemand meer werkt?

 18. @Rechtse Rakker [18]:
  Ik ben het zeker met je eens dat in het geval van liefdadigheid mensen beter hun giften kunnen alloceren. ’t is een beetje te vergelijken met zwervers die op straat om geld vragen. Ik ben in principe altijd wel bereid wat te geven, maar hier in Leiden bijvoorbeeld zie ik zo vaak dezelfde mensen dat daar mee ben gestopt. Ik vermoedt ook sterk dat ’t junks zijn; daar verspil ik mijn geld liever niet aan, inderdaad.

  In tegenstelling tot jou zie ik het niet zitten dat alle laagopgeleiden die zonder werk komen te zitten direct het risico lopen om op straat te belanden. Een volwassene op straat is één ding, maar wanneer er kinderen bij betrokken zijn is de situatie een stuk schrijnender.

  Of je er nou principieel tegen bent of niet, ik vind dat we best trots mogen zijn op onze pensioen spaarpot. Ik denk niet dat dit mogelijk was geweest zonder een overheidsorgaan. En de AOW is een minimaal bedrag. Iedereen kan daarnaast gewoon voor zichzelf sparen.

  Ik denk dat een AOW en een streng voorwaardelijk sociaal vangnet geen slechte zaak is. Als het goed geregeld wordt hoeven zo de mensen die zonder schuld werkloos worden niet meteen voor hun toekomst te vrezen (alleenstaande moeders?) en worden chronische werkweigeraars en uitkeringsmelkers geweerd.

  Rechtse Rakker [22] reageerde op deze reactie.

 19. @OMA [17]:

  Beste Oma,

  Heeft u steekhoudende tegenargumenten?

  Want die als afleiding bedoelde, op de persoon gerichte emo-kul over mijn “gevoel” of mijn “hart” imponeert mij in het geheel niet.

 20. @Reinder [20]:

  “Of je er nou principieel tegen bent of niet, ik vind dat we best trots mogen zijn op onze pensioen spaarpot.”

  DAT is nu juist het probleem. Er IS GEEN SPAARPOT. De regering komt alleen maar geld tekort. Er is alleen maar een enorme schuld: GEEN SPAARPOT. AOW-premies zijn een veredelde inkomstenbelasting, die de staat als inkomstenbron gebruikt i.p.v. een spaarpot aan te leggen….

  Het gevolg zal dan ook zijn, dat het systeem in de toekomst in elkaar dondert alleen al door het financiele wanbeleid. Verder ook nog doordat een systeem, waarin jongeren voor ouderen betalen niet werkt in tijden van vergrijzing. Het systeem gaat het dus niet redden….

  Lijkt me dus beter om het geleidelijk af te schaffen in plaats van te wachten, tot het in jaar X in elkaar dondert….

  Als je graag een landelijke regeling wilt, dan zou ik nog niet voor de AOW kiezen, maar voor het Chileense stelsel, waarbij mensen verplicht zijn om via particuliere instanties hun eigen pensioen te sparen. Dat is een meer houdbaar systeem dan het Nederlandse! Daar is ook echt sprake van een spaarpot in plaats van een schuldenpot, zoals in Nederland.

 21. @OMA [17]:

  SOPN: Onder andere gratis openbaar vervoer, internet, telefoon en post.
  De buschauffeurs leven van wat de straat hen geeft, net als de postbezorgers. En brandstof voor hun bussen en auto’s hoeven ze natuurlijk ook niet te betalen.

  Ik herinner me nog Rutte in het begin.
  Jasje open, stropdas over zijn rechterschouder, snelle pas…
  Zo iemand straalt ‘daadkracht’ uit.
  Bijna 2 jaar later blijkt alles geregisseerd, en kijken we beteuterd naar de volgende grote leider, die ons door middel van toneelstukjes (Theedrinken in bejaardentehuizen, voorlezen op kleuterscholen…) alweer (!) zand in de ogen strooit.

  Of Roemer toen hij partijleider werd…
  In overhemd, mouwen opgestroopt, bezweet.
  Je eerste indruk is dan: dat is een aanpakker.
  Maar het is allemaal nep.

  Het recept voor een goede samenleving is eigenlijk best eenvoudig.
  1) Iedereen betaalt zijn eigen rekeningen.
  Doe verder met je eigen geld wat je wil.
  2) Iedereen respecteert andermans eigendommen, levensstijl, mening en leven.

 22. @OMA [17]:

  In Duitsland hebben kinderen volgend jaar recht op een kinderopvangplek (KITA).
  Er zijn echter te weinig plekken voor alle kinderen, waardoor hun ouders bij het rijk een plek kunnen eisen.
  Nu worden al honderden rechtzaken vewacht.
  Dat doet de bemoeienis van de overheid.

Comments are closed.