We leven in onzekere en moeilijke tijden. Nederland is een van de mooiste, meest sociale en welvarende landen ter wereld. Maar de welvaart die zo vanzelfsprekend leek, is breekbaar. De afgelopen twee jaar heeft het kabinet Rutte I het mes gezet in de uitgaven van de overheid. We kunnen de crisis niet oplossen door schulden te maken.

Aldus begint de samenvatting van het concept verkiezingsprogramma van de voormalig liberalen. Een bijna Noord Koreaans niveau van newspeak wordt af en toe in dit programma behaald. Een pareltje is verborgen in de inleiding van het volledige programma:

De VVD is er trots op dat vrijheid en democratie vanaf het eerste begin de sleutelwoorden zijn van onze partij. ……. Democratie als het enige politieke systeem dat ons toestaat in vrijheid te leven en vorm te geven aan onze maatschappij. Onlosmakelijk verbonden met democratie is de rechtsstaat die de rechten en gelijke behandeling van ieder mens garandeert en de minderheid indien nodig tegen de tirannie van de meerderheid beschermt. p3

Toegegeven, ik ben bevooroordeeld omdat ik niet in het sprookje van de democratie geloof. De huidige democratie is verweven met belangengroepen, al polderend discrimineert men vrolijk verder met op doelgroepen toegesneden wetgeving. Gesubsidieerd zwemmen voor allochtone vrouwen moge een duidelijk voorbeeld van discriminatie zijn. De grote hoeveelheid van vormen van investeringsaftrek voor gewenste investeringen en extra heffingen voor niet gewenste consumptie behoren tot de subtielere vormen van discriminatie. Democratie is juist de terreur van de helft plus 1. Tegengegaan door de belangenverenigingen die door special interest wetgeving de scherpe kantjes van deze terreur proberen af te schrapen. En soms zelfs door corporatistische wetgeving de maatschappij door staatsdwang ondersteund naar hun hand weten te zetten.

Een zekere minachting voor het geheugen en het intellect van de kiezer blijkt onder meer uit het volgende:

Wij mogen onze problemen hoe dan ook niet doorschuiven naar toekomstige generaties. Dat vergt nu maatregelen, ook impopulaire. Van de politiek en onze politici mogen de kiezers in onze volwassen democratie verwachten dat zij geen valse beloften doen p3

In combinatie gezien met hetgeen een paar pagina’s verder in de economische paragraaf staat vermeld wordt dit pijnlijk:

Het kabinet Rutte I heeft al belangrijke stappen gezet om de economie te versterken en de overheidsfinanciën op orde te brengen. De VVD wil hiermee doorgaan. Nederland zit immers nog steeds in een economische crisis. De VVD wil de problemen nu aanpakken en niet doorschuiven naar onze kinderen. p6

Duuhhh? Hoe dom is het kiezerspubliek. Heel dom volgens de VVD. De lezer die aan zichzelf begint te twijfelen en gelooft dat dit niveau van newspeak en leugens niet waar kan zijn verwijs ik gaarne naar mijn zomertijd artikel over debt clocks 

bron: de staatsschuld meter.nl

Met liefde verwijs ik ook naar het volgende plaatje uit de miljoenen nota over 2012. Eerder verschenen in dit artikel op Vrijspreker

U ziet hier dat de VVD niets anders deed dan de rekening bij de volgende generatie leggen, de beoogde schuld liep tijdens het vaststellen van de miljoenen nota 2012 niet terug maar juist op. De 15 miljard bezuiniging is niets anders dan newspeak, er wordt 15 miljard minder teveel uitgegeven. In plaats van de schuld tijdens Rutte I met ongeveer 100 miljard te laten oplopen loopt die slechts op met een miljard of 80 over de periode 2011 t/m 2015 (volgens EMU definitie, situatie tijdens vaststellen van de miljoenen nota).

bron: miljoenen nota 2012

Dit is de overheidsfinanciën op orde brengen in praktijk, althans volgens de VVD. De VVD is er trots op deze belangrijke stappen te hebben gezet. Zelf heb ik daar een probleempje mee. Als je in 5 jaar de schuld met 80 miljard wenst te laten toenemen en je begint jezelf op de borst te kloppen, waar ben je dan mee bezig? Geloof je echt dat dit belangrijke stappen zijn op weg naar een gezonde overheidsfinanciering? Op welke planeet leven mensen die dit geloven en daarnaast nog eens kiezers proberen te overtuigen? Vanuit dit licht gezien, wie durft er de LP dan nog extreem of wereldvreemd te noemen?

Rutte I is niet echt een toonbeeld van gezond financieel beheer. Niet alleen is er een gigantisch tekort, en een enorme schuld, en geen economische groei, we hebben ons ook nog eens voor kapitalen garant gesteld voor onze euro broeders. Met geld dat er niet is. En hebben daarnaast met het ESM verdrag de schatkistsleutel overgedragen aan Brussel. De duplicaat sleutel van de schatkist was reeds in het kader van het aangescherpte stabiliteitspact overgedragen aan een groep andere bureaucraten in Brussel.

Niet alleen de rekening wordt door de VVD doorgeschoven, ook de verantwoording wordt doorgeschoven naar andere organisaties. Die ondanks de met de democratie flirtende VVD verre van democratisch zijn. En hier bereikt de leugenstapeling een nieuw bijna Noord Koreaans niveau. De VVD die democratie zo hoog in het vaandel heeft staan heeft door onder meer het ESM te steunen juist zelf afstand genomen van de door haar zo geliefde democratie. Het centrale beleidsterrein overheidsfinanciën is thans voor een groot deel in handen van niet echt democratisch verkozen of gecontroleerde bureaucraten…. Hoe dat met de liefde voor democratie te rijmen valt is mij persoonlijk een raadsel.

Niet doorschuiven maar aanpakken is de titel van het verkiezingsprogramma. Gezien het voorgaande durf ik te stellen dat slechts dwangmatige collectivisten gehersenspoeld door newspeak dit zonder meer kunnen geloven. De rest van de Nederlanders doen er goed aan even de miljoenen nota 2012 erbij te pakken. En met name het staatje dat de beoogde toename der staatsschuld met 80 miljard euro laat zien. Of te kijken naar de toename in garantstellingen die onder Rutte I heeft plaatsgevonden. Of de eerste de beste schuldmeter op het internet te raadplegen. Dan ziet men wat de uitvoering van gezond financieel beleid onder Rutte I inhield, en de grote stappen voorwaarts die gezet zijn om onze financiële zelfstandigheid op te geven.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Ik moet wel toegeven dat het positief klinkt, in 4 jaar begrotingsevenwicht, maar gezien de ervaringen met Rutte I en hoe de partij haar eigen functioneren ziet tijdens Rutte I, is het zeer onrealistisch dat de VVD opeens in de praktijk verantwoord financieel gedrag gaat vertonen. De beste indicator voor de hardheid van beloftes is het recente verleden en hoe daarover door de partij gepraat wordt. En dat is iets dat er in het geval van de VVD niet rooskleurig uitziet. We moeten niet vergeten dat de begroting voor 2012 met daarin de toename van de schuld van 80 miljard voor het Kunduz / lente begrotings accoord was opgesteld en dus voor een groot gedeelte iets moest zijn waar de VVD achter stond. En thans nog trots op is.

2 REACTIES

 1. Geweldig stuk.
  Ik probeer me wel eens te herinneren waarom EU zo belangrijk is. De gebruikelijke drogredenen gaan allang niet meer op. (Zie de rellen in veel steden in Spanje en Griekenland.) De Grieken organiseren nu zelf een nieuw betaalsysteem waarbij de belastingdienst helemaal het nakijken heeft. Dit toont in ieder geval aan dat MENSEN het makkelijk zonder politici kunnen.

  De VVD? Liegt er net zo hard op los als de rest. Ik ben mijn vertrouwen in de politiek al lang geleden verloren.
  Maar het gaat allang niet meer om de inhoud. Het gaat er om dat je het mooiste sprookje kunt vertellen. Een sprookje dat door het stemvee voor waar aangenomen wordt. Immers dan zit je de komende jaren weer vrolijk een stoel in Den Haag op te warmen.

  Politiek?
  Ik walg er van

  Pendragon

 2. Ik ben een aanhanger van koningin (nu nog prinses) Maxima !!
  Maxi: De Nederlander, dus Nederland bestaat niet meer !!
  Wie zou voor haar deze woorden op papier geschreven hebben ??
  Zeker niet ene Willem Lex, onze nieuwe koning, want die vond ze toch een ‘beetje dom’ !!
  M.a.w. ‘Echte Nederlanders’, dit is niet jullie land meer !
  Doe dus net als de Grieken en Spanjaarden en verhuis en laat de ‘dommen’ maar met de Staatsschuld zitten !

Comments are closed.