Nieuwe facebook vriendenVrijspreker: U heeft een nieuw programma bedacht om de samenleving beter te maken

Opperdienaar: Ja, de niet digitale samenleving is bijna helemaal perfect door ons heersers gereguleerd. De armoede is bestreden met de bijstandswet die ooit bedoeld was voor maximaal 50.000 armen en inmiddels vanwege succes 300.000 armen bevat. Ik kan wel uren doorgaan over de successen die de heersers behaald hebben (filebestrijding, financieële regulering, veiligheid), maar op de digitale snelweg, moet ik helaas constateren dat er nog nauwelijks files staan en nauwelijks boetes worden uitgedeeld.

Read More

Vrijspreker: Dat is een terrein dat jullie al een tijd proberen mee te nemen met ACTA, SOPA, PIPA, CISPA en netneutraliteit

Opperdienaar: ACTA is laatst verworpen door het europese parlement, dus het is nog even sponsoren, wat studies hier en daar, een ander naampje voordat het een wet is. In de tussentijd, leek het me goed dat de overheid ook mee gaat doen met de sociale media zoals facebook. We zien daar een enorme ongelijkheid tussen verschillende onderdanen. Sommigen hebben maar een paar vrienden en krijgen nauwelijks ‘likes’ op hun posts, terwijl anderen een heleboel vrienden hebben en de ene ‘like’ na de andere binnengraaien.

Daarom lijkt het me verstandig dat WE wat aan deze ongelijkheid doen, samen met zijn allen, als gemeenschap  zeg maar. Ik dacht aan een box 1,2 en 3 systeem. Voor alle vrienden tot 186 moet je 33% afstaan aan een ambtenaar van jouw keuze. Voor alle vrienden van 186 tot 334 moet je 41.95% afstaan en voor de smerige vriendenkapitalisten die meer dan 334 vrienden hebben, moet 52% worden afgestaan. Begin dus niet dat libertarische gezeur over gebrek aan vrijheid, want je mag de ambtenaar kiezen waaraan je je vrienden afstaat en je mag zelfs kiezen welke vrienden je opgeeft.

Daarnaast moeten alle niet persoonlijke pagina’s rond een specifiek onderwerp, zoals Vrijspreker, een vriendschapsbelasting betalen (VB) van 25% (voor Belgen 33% exclusief crisisbijdrage).

Het kan natuurlijk niet zo zijn, dat als een digitale onderdaan na deze eenmalige bijdrage alsnog veel vrienden verzamelt, hij vrijuit gaat. De onderdaan moet al zijn vrienden opgeven in box3 en van alle vrienden boven de 211 (422 voor stelletjes), lekt elk jaar 1.2% weg naar de overheid als water uit een zeef.

Daarnaast moet een onderdaan ook verplicht trollen als vriend accepteren. Een minimaal aantal trollen zal later vastgesteld worden, maar zal zeker progressief zijn. Het kan niet zo zijn dat iemand ongestoord door rationeel gehandicapten op zijn facebook kan rondhangen. Dat zou hem een eenzijdige tunnelvisie op de werkelijkheid geven. Daarnaast is de onderdaan verplicht om regelmatig de berichten van een ambtenaar als leuk te bestempelen. Nalatigheid wordt als vanzelfsprekend beboet. Overheidsmedewerkers dienen de indruk te krijgen dat hun diensten en produkten gewild zijn, hun grapjes leuk, hun beslissingen visionair en hun facebookberichten een glimlach op het gezicht van al hun vrienden brengen.

8 REACTIES

 1. Humor, pcrs 😆
  Maar breng die narcistische regelnichten aub niet op ideeën.

  Wist u trouwens dat het aanmaken van een valse FB account gerechtelijk kan vervolgd worden.

  En dat je natuurlijk op de vrijspreker kan reageren met je FB account; wetende dat dit sociale netwerk u wel traceert… en een profiel van de persoon aanmaakt aan de hand van bv likes / unlikes …
  volgende bedrijven traceren u eveneens op deze site :

  Addthis
  Google adsense
  Wordpress stats
  Google Analytics

  Big brother weet meer over je, dan je zou denken…

 2. Ik hoop er maar op dat ze zo verzuipen in de informatie over onderdanen die negatief zijn over de roverheid dat ze er niets mee kunnen. De gebruikelijke woorden iets veranderen, zodat de tracking software er niet over struikelt, helpt misschien ook. Zo niet, dan ben ik de sigaar. Kan altijd zeggen dat het een grapje was, wat het natuurlijk ook was, laat dat duidelijk zijn.
  Wist niet dat FB je ging (laten) vervolgen bij het opgeven van een andere naam. Is het ook strafbaar als je op per ongelijk op like klikt, terwijl je het eigenlijk niet leuk vond?

 3. pcrs,
  Niets doet afbreuk aan het humorgehalte van uw artikel. Hulde
  Waar libertarische mensen spontaan om lachen en de grap uithalen om ambtenarij onderuit te halen om hun kunstmatige, onnatuurlijke daden te beschimpen, zie je dat aan de andere kant van de lijn, naarstig wordt gewerkt aan het ophangen van een vertekenend beeld over de oorspronkelijke doelstelling nl kritische opmerkingen, grapjes… worden als provocerend ervaren, als de roverheid de volksgeest verzuurt en nergens nog luchtig om wordt gedaan, dan weet je dat de tijd is aangebroken om boetes en repressie, sociaal aanvaardbaar te maken…

 4. Als men het toch over een vrijheid van de onderdaan in absolute zin wil hebben, dan moet men die zoeken in het oorspronkelijke contract. Er zijn immers, ook volgens Hobbes, onvervreemdbare rechten. Daaruit volgt dat een onderdaan niet verplicht is alle bevelen van de soeverein te gehoorzamen – zoals een bevel zichzelf te doden of te verminken, of zichzelf aan een levensgevaar bloot te stellen. In die gevallen zit er geen onrecht in de ongehoorzaamheid aan de soeverein, maar ook niet in de straf waarmee de soeverein de ongehoorzame aanpakt. Het sociale contract, zegt Hobbes, impliceert wel dat de onderdaan de soeverein machtigt hem te doden, als de soeverein dat nodig acht. Het impliceert niet dat de onderdaan belooft zichzelf te doden.

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.
  pcrs [6] reageerde op deze reactie.
  1 Rand [8] reageerde op deze reactie.

 5. [De Soeverein.] Hij die deze persoon belichaamt wordt de Soeverein genoemd, die de Soevereine macht uitoefent. Alle anderen zijn onderdanen. De soevereine macht kan op twee manieren worden verworven. 1) Door zijn natuurlijke overmacht, zoals een vader t.o.v. zijn kinderen…, of zoals de overwinnaar in een oorlog die de overwonnenen het leven laat op voorwaarde dat ze hem zullen gehoorzamen. 2) Door een onderlinge overeenkomst waarin een massa mensen zich vrijwillig onderwerpen aan een enkele in het vertrouwen dat hij hen zal beschermen tegen anderen.

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

Comments are closed.