Voor mij ligt  het “Handboek  voor de belastingcontrole. Spelregels en   praktijksituaties” , gescheven door registeraccountant Dr. Mr. R.N.J. Kamerling.

Dit  voor de belastingbetaler nuttige en leerzame werk bevat naast  theorie tal van praktijkvoorbeelden uit de belastingcontrole.

Er zijn nogal wat griezelverhalen bij, zoals dat over de lerares die voor een vriendin een advertentie plaatste over de verhuur van een flat in Israel.

De Inspecteur las de advertentie, nam aan dat  het om haar eigen flat ging en stuurde  een Kafkaeske  aanslag over elf maanden huur plus nog 50 procent boete.

Actie Schuimkraag leverde de belastingdienst in 1980   220 miljoen gulden op en kostte   440 manjaren. Een berekenening over de kosten  van alle  overlast veroorzaakt aan de branche, schittert door afwezigheid.

In het kader van de actie goudtand werden 1800 tandartsen ondezocht, van wie  er 1200 aantoonbaar een  onjuiste aangifte hadden gedaan. De actie leverde  15 miljoen op en kostte 50 manjaren.

Van de 156 onderzochte tandtechnici hadden er 112 een aantoonbaar onjuiste aangifte gedaan.

Het grote  percentage personen dat niet zijn gehele inkomen opgeeft, doet vermoeden, dat de door de wetgever verlangde belastingpercentages niet in overeenstemming zijn met het rechtvaardigheidsgevoel van de   belastingbetaler  die zich uitgewrongen voelt als een citroen.

Wij  leven  hierdoor in een natie waar iedereen, van hoog tot laag en van links naar rechts, aan het sjoemelen is.  Het aantal aan het sjoemelen bestede manjaren  moet gigantisch zijn en neemt vermoedelijk toe.

Als men de perceptiekosten van het hele  systeem objectief bekijkt, vraagt men zich af waar  wij mee bezig zijn:

01.   Een kostbaar apparaat voor heffing en controle.

02.   Hoge kosten voor  boekhouders,  accountants, belastingconsulenten,   juristen,  rechters   en voor gevangenissen,  waarin   de als  criminelen bestempelde overtreders worden opgeborgen.

03.   Het  zaaien  van angst onder de belastingplichtigen.

Deze angst  is  weliswaar niet uit te drukken in een bedrag aan  kosten en/of uitgaven , maar dat  betekent niet  dat deze angst kosteloos is.

Het  geheel overziende kan men moeilijk anders dan tot de conclusie  komen, dat het hier gaat om een willens en wetens in het leven geroepen stinkend  moeras, waarvan de creatie als uiterst immoreel en verwerpelijk bestempeld kan worden.

Hugo van  Reijen

12 REACTIES

 1. En ze lijken al helemaal nooit gehoord te hebben van de ‘Laffer curve’. In het kort komt het er op neer dat boven een bepaald belastingtarief de totale opbrengst (aka de buit) voor de overheid kleiner wordt. De rijken emigreren, mensen gaan minder of zwart werken, ondernemers maken gebruik van listige belastingconstructies, ondernemingen vestigen zich elders, etc. Het optimum schijnt te liggen tussen 20-25% dus in dat licht is 52% pure symboolpolitiek en contraproductief. Nu ben ik als libertarier uiteraard tegen elke vorm van diefstal, dus 1% is eigenlijk al teveel, maar als je dan toch democratisch hebt besloten dat stelen legaal is, doe het dan goed!

  pcrs [3] reageerde op deze reactie.

 2. @1 Rand [2]: Toch denk ik dat ze die laffer curve precies aanvoelen. Ik vermoed dat ze al met al 80% van de leven stelen en dat is zeker geen prestatie om pietluttig over te doen. Ik zou ze daarom zeker niet willen beschuldigen dat ze de laffer curve niet kennen. Af en toe duwen ze hem een beetje te ver, ze zeilen scherp aan de wind, maar dan verleggen ze het optimum weer met meer angst en propaganda.

 3. Actie schuimkraag en goudtand leveren misschien niet meetbaar wat op, maar door de factor angst houdt het wel het bestaande systeem in stand.
  Als er nooit iets onderzocht zou worden zou al snel iedereen frauderen.
  Zogezien leveren zulke idote acties wel degelijk iets op.

  Meneer Storm [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Aryan [6]:

  De LP heeft geen belastingsysteem. Zij willen een overheid zo klein (politie, leger, rechtspraak) dat deze gefinancierd kan worden uit aardgasbaten. Dus alle belastingen naar nul.

 5. Wat zou het toch fijn zijn als iedereen zwart zou werken… Geen belasting meer betalen. Je geld zelf kunnen en mogen beheren. Naar eigen inzicht pensioen opbouwen waar je maar wilt. Echt geld besteden… Geen getallen op een computerscherm naar een ander scherm verhuizen. Nee gewoon echt geld…

  Hoe was dat toch ook al weer Opa? Toen je nog echt geld kreeg in een loonzakje…

Comments are closed.