B.R.E.N: DE NOODZAAK VAN EEN BINDEND REFERENDUM

Vanaf de introductie van de euro, nu ruim 10 jaar geleden, is de bevolking genegeerd en buiten alle belangrijke beslissingen gehouden, ook al kost het grapje intussen ruim honderd miljard aan schulden, garanties en leningen die diezelfde bevolking wel vrolijk mag betalen. Dat de gekozen parlementariërs, maar ook ministers en premiers in vrijwel ieder kabinet, steeds weer weg komen met hun gepruts, dat is op zich een groot raadsel. B.R.E.N. is het antwoord.

Referendum doorgedraaid?

Maar het wordt nog veel raadselachtiger als in 2005 de regering Balkenende een referendum rond een ‘Europese grondwet’ naast zich neer legt. Het kon hem kennelijk niets schelen, dat over de 60% nee zei tegen een uitdijend Brussels arrangement dat eruit ziet als een imperium met een byzantijnse hof, vol met vorstelijk betaalde ambtenaren en ongekroonde, en vooral ongekozen koninkjes en stadhouders die zich overal mee bemoeien. En wat kreeg de stemmer van dit referendum na 2005 allemaal voor de kiezen? Hij of zij heeft meewarrig moeten vaststellen, dat Nederland minstens 80% van zijn zelfstandigheid heeft ingeleverd bij diezelfde Brusselse ongekozen koninkjes en onderkoninkjes die men nou juist niet wilde. Men moest aanzien, dat het wurgcontract, ESM geheten, nog net geen hamerstuk was in Tweede en Eerste Kamer. Maar of de dames en heren de belangen van de Nederlandse kiezer voor ogen had? Nou, nee, dat is het laatste wat is blijven hangen in het collectieve geheugen van de kiezer.

Maar mijnheer Wilders toch….!

Terecht hebben enkele partijen in het parlement de hakken in het zand gezet (zoals de PVV, Dierenpartij en SGP) om de vermaarde coalitie van Kunduz nog enige tegengas te kunnen geven. Al was het maar om te redden wat er nog te redden valt. Of, in het geval van pensioenfondsen, te sparen wat er nog van over is. Maar helaas heeft de grootste partij binnen deze oppositie, de PVV, een verkeerde draai gegeven aan het begrip referendum. Zo laat de heer Wilders herhaaldelijk weten, dat de verkiezingen op 12 september a.s. wat hem betreft een volksraadpleging moet worden, voor of tegen voortzetting van het Europese drama. Maar mijnheer Wilders toch! Zit u nu niet op het randje? Door electorale belangen bovenaan te zetten? Ware het niet beter geweest een referendum over de euro te eisen, los van uw eigen partij? Of vindt u het geen probleem om een kiezer in een onaangenaam dilemma te brengen? Doe normaal, man.

Als iemand nee roept tegen dit Europa, krijgt die toch de PVV er gratis bij? Logisch toch?

 Gaat het licht uit bij een nee?

De risico’s die Nederland intussen op de schouder heeft genomen ter bestrijding van de niet te tillen schuldenberg in Zuid-Europa zijn veel te groot geworden. De macht die Nederland omgekeerd evenredig aan Brussel heeft afgestaan, is niet meer voor een gemiddelde kiezer in dit land te bevatten. Het ziet er naar uit, dat het bestuur, demissionair of geformeerd na de verkiezingen, niet in staat lijkt de eigen gemaakte puinhopen ooit op te ruimen. Men is liever bezig om de kiezer aan het lijntje te houden. Met smoesjes en jokkebrokjes. Het is daarom wachten wanneer een vonk in het kruitvat slaat. Dat de bevolking, beroofd van welvaart en vrijheid, als een furie tekeer gaat op een Tahirplein in Rotterdam of ergens anders. Of misschien wel op het Binnenhof. Kiezers zijn niet gek. Misschien even. Vooruit dan. Maar de kiezer weet en voelt het haarfijn aan, dat hij of zij is overgeleverd aan een Brusselse dictatuur met allures als in een goedkope operette. En het is vragen om toekomstige problemen. Nee smeken zelfs.

De ‘Europese gedachte, zo mooi ooit als pacifistisch sprookje in begin jaren’50 begonnen, lijkt alleen nog maar volledig te kunnen ontsporen. Onvermijdelijk is Nederland een wingewest geworden. Maar het is nog erger. Het bestuur in Den Haag is niet bij machte de wissels nog bijtijds om te zetten. Dus wie moet het dan wel doen? Het antwoord ligt voor de hand. De bevolking, de kiezer. De man en vrouw met het rode potlood. Die moet zich organiseren. Op waardige wijze. Het is niet verkeerd in opstand te komen en rechten op te eisen als je land dreigt leeggeplunderd te worden en monddood gemaakt. Het is een tijd om keuzes te maken. Niet voor of tegen Geert, Jolanda of Diederik op 12 september. Maar om de komende tijd massaal een bindend referendum op te eisen, bindend, ja, let wel. Om een herhaling van 2005 te voorkomen. Zodat de kiezer zelf de verantwoordelijkheid neemt over de vraag of de euro nog bestaansrecht heeft, of onder de huidige omstandigheden beter op de mestvaalt van de geschiedenis kan verdwijnen. En wie de uitkomst verontrust, die moet maar bedenken, dat in Denemarken, Groot-Brittannië en Zwitserland, het licht nog steeds brandt. Ook zonder een euro als betaalmiddel.

De noodzaak van B.R.E.N.

Comité B.R.E.N. is georganiseerd als een beweging van onderop. Het staat voor bindend referendum euro nu. Het beoogt de politici te overrulen en te dwingen het volk over het hachelijke avontuur met de euro te raadplegen. En volgens de uitkomsten dienovereenkomstig te handelen. B.R.E.N. is in het leven geroepen om de machtsverhoudingen in ons labiele landje te herstellen. Voordat het te laat is. En de boel uit de hand loopt, politiek gezien, economisch, sociaal of met het oog op de openbare orde. Het doel is een massabeweging van kritische kiezers te vormen. Die in staat is massief petities in de vorm van briefkaarten naar de regering of Staten-Generaal te zenden. Met 500.000 handtekeningen tegelijk. . Minimaal. Een actie waar niemand omheen kan. Zelfs niet een euro verliefde man als een Alexander Pechtold. Die de D van zijn partij D66, zoals die ooit bedoeld is, nu echt eens een keer serieus moet gaan nemen. Net als al die andere politici van links en rechts, van rood en groen en al die andere kleuren van de regenboog. Doen ze eens wat anders dan voortdurend hun kiezers te schofferen.

———————————————————————————-
Meer weten over een bindend referendum euro nu?

Aansluiten bij comité B.R.E.N. ?

Geeft u op en doe mee.

Mail: 123duits@gmail.com

En ontvang de eerste editie van B.R.E.N.’s
———————————————————————————-

Ingezonden door Gijs van Meeteren

—————————————————–

RED: Een referendum is duizend keer beter dan het geritsel zoals het nu gaat.Maar ook dat heeft het nadeel dat een “meerderheid”  aan de “minderheid” zijn wil met dwang oplegt!
Een echte libertarische oplossing zou beide groepen hun eigen weg laten gaan. Maar zover zijn we nog lang niet. Eerst zullen veel meer mensen dat ook als een haalbare oplossing moeten leren zien.