Ongeveer de helft van de uitgaven die ministers doen om een maatschappelijk doel te bereiken wordt op effectiviteit geëvalueerd. Dat wijst onderzoek van de Algemene Rekenkamer over de periode 2006-2010 uit. In 2010 is € 111 miljard uitgeven aan deze doelen en over circa € 60 miljard is door ministers onderzocht hoe effectief het beleid is. Voor € 51 miljard heeft zulk onderzoek niet plaatsgevonden, terwijl de wet dit wel voorschrijft. De Tweede Kamer krijgt vrijwel geen uitleg van ministers waarom beleidsevaluaties niet uitgevoerd worden, ook niet als daar goede redenen voor zijn. (Bron: Algemene Rekenkamer).

 

En ik maar denken dat de Tweede Kamer een controlerende taak heeft?

Voor 51 miljard wordt maar wat aangerommeld, kan het schelen het is toch maar andermans geld. Maar het wordt nog erger, van de 60 miljard die wel wordt geëvalueerd wordt vaak geen conclusie uit de evaluaties getrokken en worden de resultaten verkeerd aan de Kamer verteld!

De meeste van deze subsidies zijn echter niet op effectiviteit geëvalueerd. Van de subsidies die wél op effectiviteit zijn geëvalueerd, is dat zelden deugdelijk gebeurd: de evaluaties maken niet duidelijk of de subsidies effectief zijn of niet

en

De uitkomsten van de door ons onderzochte evaluaties hebben echter in geen enkel geval geleid tot het stopzetten van een subsidie. Met andere woorden: over alle geëvalueerde subsidies is besloten dat ze – al dan niet in gewijzigde vorm – konden worden voortgezet. Deze besluiten zijn dikwijls genomen op basis van niet of onduidelijk onderbouwde informatie.

Plus

Daar komt bij dat de informatievoorziening aan de Kamer in een aantal gevallen gekleurd is; ministers melden soms alleen de positieve punten uit subsidie-evaluaties. 

Weer zo’n ‘mooi’ voorbeeld dat het volledig uit de hand gelopen is. Wie kan er nu nog met deze Rekenkamergegevens beweren dat we méér overheid nodig hebben: hoe meer ze krijgen, hoe meer ze fout doen. Me dunkt dat het hoog tijd wordt voor een kleinere overheid.

2 REACTIES

  1. Er wordt wel degelijk gecontroleerd… Een heel traject op de A2. Ga maar eens kijken.
    En je blauwe brief als je 200 euro te weinig hebt betaald… Daar zijn ze vreselijk druk mee.

    Maar 50 miljard? Ach Who cares… dan verkopen die NuKuBu’s toch gewoon hun boot. Kunnen de Haagsche boys and girls weer geld naar zuid EU pompen.

    Gruwelijk gewoon.

Comments are closed.