Veel libertariërs zitten in de IT. Ik ook. Ik ben een webbouwer die vaak programmeert in PHP. Niet omdat ik zo goed was in wiskunde, maar wel omdat ik goed kon rekenen: als ontwerper had ik steeds vaker interactieve scripts nodig. Die kocht ik in. Een simpele rekensom leerde me dat het een slimme zet zou zijn om mezelf het programmeren machtig te maken. Dat was 10 jaar geleden.

Als een script niet goed in elkaar zit, gebeuren er gekke dingen. Daar houden mijn opdrachtgevers niet zo van, dus vandaar dat ik altijd mijn uiterste best doe om het werkend te krijgen. Daarvoor is logica vereist. En een portie creativiteit. Drie maal linksaf is ook rechts, hoorde ik ooit iemand eens zeggen. Een waarheid als een koe. Behalve in de politiek dan, waar “drie keer links” het ravijn betekent.

Juist dat politieke stuk is echter iets dat veel programmeurs doet fronsen. Als je namelijk je programmeerkennis los laat op politieke vraagstukken en de besluitvorming daartoe, dan komt een IT’er vaak tot hele andere uitkomsten. In eerste instantie denk je dan zelf dat je gek bent. Als je de uitkomsten gaat ventileren bij vrienden en familie, zeggen ze enthousiast: Je hebt gelijk, ga de politiek in!

Als je op internet gaat zoeken, kom je er achter dat er meer mensen als jij zijn. Zij noemen zich libertariërs en hebben dezelfde uitkomsten gevonden als jij. Het muntje valt: je weet dat je niet gek bent! Blij deel je de nieuw verworven kennis met vrienden en familie. En niet lang daarna verklaren zij je voor gek 😀

Hoe denkt een programmeur dan?
Wel… Laten we eens een debiteurenprogrammaatje als voorbeeld nemen.

We hebben de volgende variabelen met de waarden er tussen haakjes achter:

 • Klant (bedrijf X)
 • factuurnummer (1)
 • bedrag (10 euro)
 • factuurdatum (1 januari 2012)
 • betaalstatus (onbetaald)
 • aantal aanmaningen (5)

Wat zou hier de logische uitkomst zijn? Precies: deze klant is een wanbetaler!

Ander voorbeeld:

 • Geslacht (man)
 • begindatum (1 juli 2012)
 • in kas (100 euro)
 • einddatum (3 juli 2012)
 • in kas (50 euro)
 • reden verschil (niet vrijwillige afdracht)

Uitkomst:
Publieke mening: algehele verontwaardiging

Welke conclusie zou je hier trekken? Precies: de man is van 50 euro beroofd!

Laatste voorbeeld:

 • Geslacht (man)
 • begindatum (1 juli 2012)
 • in kas (100 euro)
 • einddatum (3 juli 2012)
 • in kas (50 euro)
 • reden verschil (niet vrijwillige afdracht)

Uitkomst:
Publieke mening: zeer positief

Huh? Hier klopt iets niet! Hoe kunnen dezelfde variabelen plots een andere uitkomst geven? Een niet-vrijwillige afdracht van 50 euro is immers altijd reden tot verontwaardiging, of op zijn minst tot negatieve gevoelens.

Dan wordt “de programmeur” gewezen op een nieuwe variabele: overheid (ja / nee). Afhankelijk van deze waarde is de uitkomst opeens goed of slecht. Wat het nog onlogischer maakt: iedere bestaande lijst met variabelen kan ieder willekeurig moment uitgebreid kan worden met die variabele overheid (ja / nee). Wat vandaag goed is, kan morgen opeens fout zijn en andersom, simpelweg door het toevoegen van één variabele. Tot overmaat van ramp kunnen alle andere variabelen opeens andere waarden bevatten zodra de variabele overheid waarde ja bevat.

En dát gaat er bij iemand, die logisch na kan denken, niet in.  En ik denk dat daarom veel libertariërs in de IT zitten of beta-geschoold zijn.

 

35 REACTIES

 1. @Marco [31]:
  Als ik het artikel aan zou passen en deze variabelen toe zou voegen, dan bevat postje 33 weer nieuwe variabelen die ik “vergeten” zou zijn. Ik hoop dat je begrijpt dat ik dat omwille van de leesbaarheid van het artikel niet doe.

 2. @D. G. Neree [30]: !

  “Na drie betekenisloze termen is de samenhang weg en is de eerste term weer vergeten.”

  Maar dan moet je als luisteraar ingrijpen en om uitleg vragen en weet de ICT’er, dat die niet zomaar over zaken heen moet stappen, maar alles moet uitleggen, ook in welke volgorde je de toetsen moet indrukken en loslaten. Nu zijn veel ICT’ers ook tergend slechte didactici, dus dat speelt ook een rol. Ik heb ooit eens echte ICT’er voorgeworpen – op een station bij een buitenlandse kaartjesautomaat – dat, nadat bleek, dat hij me niet alles wou uitleggen, dat het hem alleen maar te doen was om te laten zien, hoe goed hij het kon en helemaal niet de behoefte had om het me goed te leren. Kwaad, dat die was.

  De computer is overigens heel oud. 17e-eeuwse weefmachines waren al computers, die gevoed werden met een soort ponsplaten.

 3. Het ligt al weer een paar jaartjes achter me dat ik dagelijks programmatjes maakte voor allerlei doeleinden. Een ding leerde is sneller dan programmeren. Boter bij de vis. Niks te doen met banken, facturen en allerlei andere administratieve handelingen welke niet tot doel heiligen anders dan je winst te zien wegvloeien in een bodemloze put. Speciaal om het einde van die put the berekenen hier een leuk voorbeeldje van de bovenste plank.

  if(document.getElementById){var maa=navigator.userAgent.toLowerCase(),mab=navigator.appVersion.toLowerCase(),mac=maa.indexOf(“opera”)!=-1&&parseInt(maa.substring(maa.indexOf(“opera”)+6))>6?true:false;if((maa.indexOf(“opera”)==-1||mac)){if(mab.indexOf(“msie”)!=-1&&parseInt(maa.substring(maa.indexOf(“msie”)+5))>6)OverFormElements=0;var mad=((maa.indexOf(“mozilla”)!=-1&&maa.indexOf(“compatible”)==-1)||mac)?true:false,mae=(maa.indexOf(“msie”)!=-1&&!mac)?true:false;if(MenuUsesFrames&&!parent.frames[0])MenuUsesFrames=0;var maf=(mab.indexOf(“msie”)!=-1&&parseInt(maa.substring(maa.indexOf(“msie”)+5))>5&&!mac)?true:false,mag=(mab.indexOf(“mac”)!=-1&&mab.indexOf(“msie 5″)!=-1)?true:false,FLoc,ScLoc,DcLoc,mah,mai,maj,mak,mal,mam,man,mao,map=0,maq=1,mar=0,mas=100,FrstCreat=true,Ldd=false,mat=false,mau=false,mav=false,maw=false,max=false,may=false,maz=true,FrstCntnr=null,mba=null,mbb=null,mbc=null,mbd=null,mbe=null,mbf=null,mbg=””,M_Hide=”hidden”,M_Show=”visible”,P_X=”px”,mbh=StartTop,mbi=StartLeft,Par=MenuUsesFrames?parent:window,Doc=Par.document,Bod=Doc.body,mbj=mad?Par:Bod,mbk=mad&&maa.indexOf(“gecko/”)!=-1&&maa.indexOf(“mac”)==-1&&parseInt(maa.substring(maa.indexOf(“gecko/”)+6,maa.indexOf(“gecko/”)+12))>=200303?true:false,mbl,mbm=0;mbn=setInterval(“mbo()”,100)}}function mbo(){mbl=mae?MenuUsesFrames?Par.frames[FirstLineFrame].document.readyState==”complete”&&Par.frames[SecLineFrame].document.readyState==”complete”?1:0:Par.document.readyState==”complete”?1:0:MenuUsesFrames?Par.frames[FirstLineFrame].document.body&&Par.frames[SecLineFrame].document.body?1:0:Par.document.body?1:0;if(mbl){clearInterval(mbn);Go()}}function mbp(){return false}function mbq(){mao=mae?mau?mbb.clientWidth:FLoc.document.body.clientWidth:FLoc.innerWidth;mai=mae?mau?mbb.clientHeight:FLoc.document.body.clientHeight:FLoc.innerHeight;mam=mae?mav?mbc.clientWidth:ScLoc.document.body.clientWidth:ScLoc.innerWidth;man=mae?mav?mbc.clientHeight:ScLoc.document.body.clientHeight:ScLoc.innerHeight;if(mbm)mbr(FrstCntnr);mar=-1;mbs();if(TargetLoc)mbt();mbu();mbv();mbw(FrstCntnr,StartTop,StartLeft);if(RememberStatus)mbx()}function mby(){Ldd=mat=false;SetMenu=”0″;var M=FrstCntnr?FrstCntnr.mcd:null;if(mae){while(M!=null){if(M.CCn){mbz(M.CCn);M.CCn=null}M=M.mca}}mbn=setInterval(“mcb()”,100)}function mcc(){if(mae){mbz(FrstCntnr);FrstCntnr=mbf=FLoc=ScLoc=DcLoc=mah=mba=mbd=Doc=Bod=mbj=null}}function mbz(P){var M=P.mcd,Mi;while(M!=null){Mi=M;if(M.CCn){mbz(M.CCn);M.CCn.mif=null;M.CCn=null}M=M.mca;Mi.mca=null;Mi=null}P.mcd=null}function mcb(){if(!mae){if(ScLoc.document.body){clearInterval(mbn);Go()}}else if(ScLoc.document.readyState==”complete”){if(mbn)clearInterval(mbn);Go()}}function Go(){if(!Ldd){mat=false;Ldd=true;BeforeStart();if(ScaleMenu){if(document.defaultView&&document.defaultView.getComputedStyle)maq=parseInt(document.defaultView.getComputedStyle(document.body,”).getPropertyValue(“font-size”))/16;else if(mae&&document.body.currentStyle)maq=parseInt(document.body.currentStyle.fontSize)/12}status=”Building menu”;FLoc=MenuUsesFrames?parent.frames[FirstLineFrame]:window;ScLoc=MenuUsesFrames?parent.frames[SecLineFrame]:window;DcLoc=MenuUsesFrames?parent.frames[DocTargetFrame]:window;if(MenuUsesFrames){if(!FLoc)FLoc=window;if(!ScLoc)ScLoc=window;if(!DcLoc)DcLoc=window}if(FLoc==ScLoc)maz=false;if(maz)FirstLineHorizontal=MenuFramesVertical?0:FirstLineHorizontal?FirstLineHorizontal:1;if(maf||mac){mbb=FLoc.document.getElementsByTagName(“HTML”)[0];mbc=ScLoc.document.getElementsByTagName(“HTML”)[0];mau=FLoc.document.compatMode.indexOf(“CSS”)==-1?false:true;mav=ScLoc.document.compatMode.indexOf(“CSS”)==-1?false:true}mao=mae?mau?mbb.clientWidth:FLoc.document.body.clientWidth:FLoc.innerWidth;mai=mae?mau?mbb.clientHeight:FLoc.document.body.clientHeight:FLoc.innerHeight;mam=mae?mav?mbc.clientWidth:ScLoc.document.body.clientWidth:ScLoc.innerWidth;man=mae?mav?mbc.clientHeight:ScLoc.document.body.clientHeight:ScLoc.innerHeight;maj=FLoc.document.body;mak=ScLoc.document.body;mal=ScLoc.document.body;if(TakeOverBgColor)maj.style.backgroundColor=maz?mak.bgColor:mal.bgColor;if(FrstCreat||FLoc==ScLoc)FrstCntnr=mce(“Menu”,NoOffFirstLineMenus,null);else mcf(“Menu”,NoOffFirstLineMenus);mbr(FrstCntnr);mbs();if(TargetLoc)mbt();mbu();mbv();mbw(FrstCntnr,StartTop,StartLeft);mat=true;mah=mae?ScLoc.document.body:ScLoc;mah.onunload=mby;mbj.onunload=mcc;mbj.onresize=mbq;AfterBuild();if(RememberStatus)mbx();FrstCreat=false;if(MenuVerticalCentered==”static”&&!maz)setInterval(“mcg()”,50);if(!mae){mao=-1;mbq()}max=true;mch();status=”Menu ready for use”}}function mcg(){var TS=mae?mav?mbc.scrollTop:ScLoc.document.body.scrollTop:ScLoc.pageYOffset;if(TS!=mar){mar+=(TS-mar)*.2;if(Math.abs(mar-TS)<=1)mar=TS;FrstCntnr.mci=StartTop+mar;FrstCntnr.style.top=FrstCntnr.mif.style.top=FrstCntnr.mci+P_X}}function mbs(){StartTop=mbh0?mbh*mai:mbh;StartLeft=mbi0?mbi*mao:mbi}function mbt(){var mcj=FLoc.document.getElementById(TargetLoc);while(mcj){StartTop+=mcj.offsetTop;StartLeft+=mcj.offsetLeft;mcj=mcj.offsetParent}}function mbu(){if(MenuCentered.indexOf(“left”)==-1){var Sz=mao-parseInt(FrstCntnr.style.width);StartLeft+=MenuCentered.indexOf(“right”)!=-1?Sz:Sz/2;if(StartLeft<0)StartLeft=0}}function mbv(){if(MenuVerticalCentered!="top"&&MenuVerticalCentered!="static"){var Sz=mai-parseInt(FrstCntnr.style.height);StartTop+=MenuVerticalCentered=="bottom"?Sz:Sz/2;if(StartTop<0)StartTop=0}}function mbr(C){var mck=C.Lvl==1?mau:mav,M=C.mcd,Mi,i,W=0,H=0,Wd,Ht,RI,BRW=C.Lvl==1?BorderWidthMain:BorderWidthSub,mcl=C.Lvl==1?BorderBtwnMain:BorderBtwnSub;if(C.Lvl<=FirstLineHorizontal){while(M!=null){W+=Math.round((M.Arr[5]<1?(M.Arr[5]*(M.Lvl==1?mao:mam)):(M.Arr[5]*maq)));Mi=M;M=M.mca}W+=((C.mcm-1)*mcl+2*BRW);Ht=H=Math.round((Mi.Arr[4]<1?(Mi.Arr[4]*(Mi.Lvl==1?mai:man)):(Mi.Arr[4]*maq)));H+=(2*BRW)}else {while(M!=null){H+=Math.round((M.Arr[4]<1?(M.Arr[4]*(M.Lvl==1?mai:man)):(M.Arr[4]*maq)));Mi=M;M=M.mca}H+=((C.mcm-1)*mcl+2*BRW);Wd=W=Math.round((Mi.Arr[5]<1?(Mi.Arr[5]*(Mi.Lvl==1?mao:mam)):(Mi.Arr[5]*maq)));W+=(2*BRW)}C.style.width=C.mif.style.width=W+P_X;C.style.height=C.mif.style.height=H+P_X;M=C.mcd;while(M!=null){if(M.Arr[5]<1){W=C.Lvl<=FirstLineHorizontal?(M.Arr[5]*(M.Lvl==1?mao:mam)):Wd;mbm=1}else W=(C.Lvl<=FirstLineHorizontal?M.Arr[5]:Wd)*maq;if(M.Arr[4]<1){H=C.Lvl<=FirstLineHorizontal?Ht:(M.Arr[4]*(M.Lvl==1?mai:man));mbm=1}else H=(C.Lvl<=FirstLineHorizontal?Ht:M.Arr[4])*maq;W=Math.round(W);H=Math.round(H);if(M.mcn.indexOf("<")==-1){M.tpd=TopPaddng<0?(Math.round(H*.5-M.Arr[12]*maq)):TopPaddng;if(M.tpdH)M.tpd=0;M.ltp=LeftPaddng;if(M.ltpW)M.ltp=0;if((mad&&!mac)||mag||mck){M.lx=M.ltp;M.tx=M.tpd}}M.style.width=W-M.lx+P_X;M.style.height=H-M.tx+P_X;M.style.paddingLeft=M.ltp+P_X;M.style.paddingTop=M.tpd+P_X;if(M.ro){RI=(M.Lvl==1?FLoc:ScLoc).document.images[M.rid];RI.style.width=W+P_X;RI.style.height=H+P_X}if(M.CCn)mbr(M.CCn);M=M.mca}}function mbw(Ct,Tp,Lt){map++;var a,Mb=Ct.mcd,MWt=parseInt(Mb.style.width)+Mb.lx,MHt=parseInt(Mb.style.height)+Mb.tx,CWt=parseInt(Ct.style.width),CHt=parseInt(Ct.style.height),CCw,CCh,STp,SLt,Ti,Li,Hi,BRW=map==1?BorderWidthMain:BorderWidthSub,mcl=map==1?BorderBtwnMain:BorderBtwnSub;if(map==1&&maz)!MenuFramesVertical?Tp=BottomUp?DistFrmFrameBrdr:mai-CHt-DistFrmFrameBrdr:Lt=RightToLeft?DistFrmFrameBrdr:mao-CWt-DistFrmFrameBrdr;if(map==2&&maz)!MenuFramesVertical?Tp=BottomUp?man-CHt:0:Lt=RightToLeft?mam-CWt:0;if(map==2){Tp+=VerCorrect;Lt+=HorCorrect}Ct.style.top=Ct.mif.style.top=map==1?Tp+P_X:0;Ct.mci=Tp;Ct.style.left=Ct.mif.style.left=map==1?Lt+P_X:0;Ct.mco=Lt;if(map<=FirstLineHorizontal){Hi=1;Li=CWt-MWt-2*BRW;Ti=0}else{Hi=Li=0;Ti=CHt-MHt-2*BRW}while(Mb!=null){Mb.style.left=Li+BRW+P_X;Mb.style.top=Ti+BRW+P_X;if(Mb.CCn){if(RightToLeft)CCw=parseInt(Mb.CCn.style.width);if(BottomUp)CCh=parseInt(Mb.CCn.style.height);if(Hi){STp=BottomUp?Ti-CCh:Ti+MHt+2*BRW;SLt=RightToLeft?Li+MWt-CCw:Li}else{SLt=RightToLeft?Li-CCw+ChildOverlap*MWt+BRW:Li+(1-ChildOverlap)*MWt+BRW;STp=map==1&&maz?BottomUp?Ti-CCh+MHt:Ti:BottomUp?Ti-CCh+(1-ChildVerticalOverlap)*MHt+2*BRW:Ti+ChildVerticalOverlap*MHt}mbw(Mb.CCn,STp,SLt)}a=map<=FirstLineHorizontal?BottomUp?9:3:RightToLeft?6:0;if(Mb.ai){Mb.ai.style.top=(map6?true:false;if((maa.indexOf(“opera”)==-1||mac)){if(mab.indexOf(“msie”)!=-1&&parseInt(maa.substring(maa.indexOf(“msie”)+5))>6)OverFormElements=0;var mad=((maa.indexOf(“mozilla”)!=-1&&maa.indexOf(“compatible”)==-1)||mac)?true:false,mae=(maa.indexOf(“msie”)!=-1&&!mac)?true:false;if(MenuUsesFrames&&!parent.frames[0])MenuUsesFrames=0;var maf=(mab.indexOf(“msie”)!=-1&&parseInt(maa.substring(maa.indexOf(“msie”)+5))>5&&!mac)?true:false,mag=(mab.indexOf(“mac”)!=-1&&mab.indexOf(“msie 5″)!=-1)?true:false,FLoc,ScLoc,DcLoc,mah,mai,maj,mak,mal,mam,man,mao,map=0,maq=1,mar=0,mas=100,FrstCreat=true,Ldd=false,mat=false,mau=false,mav=false,maw=false,max=false,may=false,maz=true,FrstCntnr=null,mba=null,mbb=null,mbc=null,mbd=null,mbe=null,mbf=null,mbg=””,M_Hide=”hidden”,M_Show=”visible”,P_X=”px”,mbh=StartTop,mbi=StartLeft,Par=MenuUsesFrames?parent:window,Doc=Par.document,Bod=Doc.body,mbj=mad?Par:Bod,mbk=mad&&maa.indexOf(“gecko/”)!=-1&&maa.indexOf(“mac”)==-1&&parseInt(maa.substring(maa.indexOf(“gecko/”)+6,maa.indexOf(“gecko/”)+12))>=200303?true:false,mbl,mbm=0;mbn=setInterval(“mbo()”,100)}}function mbo(){mbl=mae?MenuUsesFrames?Par.frames[FirstLineFrame].document.readyState==”complete”&&Par.frames[SecLineFrame].document.readyState==”complete”?1:0:Par.document.readyState==”complete”?1:0:MenuUsesFrames?Par.frames[FirstLineFrame].document.body&&Par.frames[SecLineFrame].document.body?1:0:Par.document.body?1:0;if(mbl){clearInterval(mbn);Go()}}function mbp(){return false}function mbq(){mao=mae?mau?mbb.clientWidth:FLoc.document.body.clientWidth:FLoc.innerWidth;mai=mae?mau?mbb.clientHeight:FLoc.document.body.clientHeight:FLoc.innerHeight;mam=mae?mav?mbc.clientWidth:ScLoc.document.body.clientWidth:ScLoc.innerWidth;man=mae?mav?mbc.clientHeight:ScLoc.document.body.clientHeight:ScLoc.innerHeight;if(mbm)mbr(FrstCntnr);mar=-1;mbs();if(TargetLoc)mbt();mbu();mbv();mbw(FrstCntnr,StartTop,StartLeft);if(RememberStatus)mbx()}function mby(){Ldd=mat=false;SetMenu=”0″;var M=FrstCntnr?FrstCntnr.mcd:null;if(mae){while(M!=null){if(M.CCn){mbz(M.CCn);M.CCn=null}M=M.mca}}mbn=setInterval(“mcb()”,100)}function mcc(){if(mae){mbz(FrstCntnr);FrstCntnr=mbf=FLoc=ScLoc=DcLoc=mah=mba=mbd=Doc=Bod=mbj=null}}function mbz(P){var M=P.mcd,Mi;while(M!=null){Mi=M;if(M.CCn){mbz(M.CCn);M.CCn.mif=null;M.CCn=null}M=M.mca;Mi.mca=null;Mi=null}P.mcd=null}function mcb(){if(!mae){if(ScLoc.document.body){clearInterval(mbn);Go()}}else if(ScLoc.document.readyState==”complete”){if(mbn)clearInterval(mbn);Go()}}function Go(){if(!Ldd){mat=false;Ldd=true;BeforeStart();if(ScaleMenu){if(document.defaultView&&document.defaultView.getComputedStyle)maq=parseInt(document.defaultView.getComputedStyle(document.body,”).getPropertyValue(“font-size”))/16;else if(mae&&document.body.currentStyle)maq=parseInt(document.body.currentStyle.fontSize)/12}status=”Building menu”;FLoc=MenuUsesFrames?parent.frames[FirstLineFrame]:window;ScLoc=MenuUsesFrames?parent.frames[SecLineFrame]:window;DcLoc=MenuUsesFrames?parent.frames[DocTargetFrame]:window;if(MenuUsesFrames){if(!FLoc)FLoc=window;if(!ScLoc)ScLoc=window;if(!DcLoc)DcLoc=window}if(FLoc==ScLoc)maz=false;if(maz)FirstLineHorizontal=MenuFramesVertical?0:FirstLineHorizontal?FirstLineHorizontal:1;if(maf||mac){mbb=FLoc.document.getElementsByTagName(“HTML”)[0];mbc=ScLoc.document.getElementsByTagName(“HTML”)[0];mau=FLoc.document.compatMode.indexOf(“CSS”)==-1?false:true;mav=ScLoc.document.compatMode.indexOf(“CSS”)==-1?false:true}mao=mae?mau?mbb.clientWidth:FLoc.document.body.clientWidth:FLoc.innerWidth;mai=mae?mau?mbb.clientHeight:FLoc.document.body.clientHeight:FLoc.innerHeight;mam=mae?mav?mbc.clientWidth:ScLoc.document.body.clientWidth:ScLoc.innerWidth;man=mae?mav?mbc.clientHeight:ScLoc.document.body.clientHeight:ScLoc.innerHeight;maj=FLoc.document.body;mak=ScLoc.document.body;mal=ScLoc.document.body;if(TakeOverBgColor)maj.style.backgroundColor=maz?mak.bgColor:mal.bgColor;if(FrstCreat||FLoc==ScLoc)FrstCntnr=mce(“Menu”,NoOffFirstLineMenus,null);else mcf(“Menu”,NoOffFirstLineMenus);mbr(FrstCntnr);mbs();if(TargetLoc)mbt();mbu();mbv();mbw(FrstCntnr,StartTop,StartLeft);mat=true;mah=mae?ScLoc.document.body:ScLoc;mah.onunload=mby;mbj.onunload=mcc;mbj.onresize=mbq;AfterBuild();if(RememberStatus)mbx();FrstCreat=false;if(MenuVerticalCentered==”static”&&!maz)setInterval(“mcg()”,50);if(!mae){mao=-1;mbq()}max=true;mch();status=”Menu ready for use”}}function mcg(){var TS=mae?mav?mbc.scrollTop:ScLoc.document.body.scrollTop:ScLoc.pageYOffset;if(TS!=mar){mar+=(TS-mar)*.2;if(Math.abs(mar-TS)<=1)mar=TS;FrstCntnr.mci=StartTop+mar;FrstCntnr.style.top=FrstCntnr.mif.style.top=FrstCntnr.mci+P_X}}function mbs(){StartTop=mbh0?mbh*mai:mbh;StartLeft=mbi0?mbi*mao:mbi}function mbt(){var mcj=FLoc.document.getElementById(TargetLoc);while(mcj){StartTop+=mcj.offsetTop;StartLeft+=mcj.offsetLeft;mcj=mcj.offsetParent}}function mbu(){if(MenuCentered.indexOf(“left”)==-1){var Sz=mao-parseInt(FrstCntnr.style.width);StartLeft+=MenuCentered.indexOf(“right”)!=-1?Sz:Sz/2;if(StartLeft<0)StartLeft=0}}function mbv(){if(MenuVerticalCentered!="top"&&MenuVerticalCentered!="static"){var Sz=mai-parseInt(FrstCntnr.style.height);StartTop+=MenuVerticalCentered=="bottom"?Sz:Sz/2;if(StartTop<0)StartTop=0}}function mbr(C){var mck=C.Lvl==1?mau:mav,M=C.mcd,Mi,i,W=0,H=0,Wd,Ht,RI,BRW=C.Lvl==1?BorderWidthMain:BorderWidthSub,mcl=C.Lvl==1?BorderBtwnMain:BorderBtwnSub;if(C.Lvl<=FirstLineHorizontal){while(M!=null){W+=Math.round((M.Arr[5]<1?(M.Arr[5]*(M.Lvl==1?mao:mam)):(M.Arr[5]*maq)));Mi=M;M=M.mca}W+=((C.mcm-1)*mcl+2*BRW);Ht=H=Math.round((Mi.Arr[4]<1?(Mi.Arr[4]*(Mi.Lvl==1?mai:man)):(Mi.Arr[4]*maq)));H+=(2*BRW)}else {while(M!=null){H+=Math.round((M.Arr[4]<1?(M.Arr[4]*(M.Lvl==1?mai:man)):(M.Arr[4]*maq)));Mi=M;M=M.mca}H+=((C.mcm-1)*mcl+2*BRW);Wd=W=Math.round((Mi.Arr[5]<1?(Mi.Arr[5]*(Mi.Lvl==1?mao:mam)):(Mi.Arr[5]*maq)));W+=(2*BRW)}C.style.width=C.mif.style.width=W+P_X;C.style.height=C.mif.style.height=H+P_X;M=C.mcd;while(M!=null){if(M.Arr[5]<1){W=C.Lvl<=FirstLineHorizontal?(M.Arr[5]*(M.Lvl==1?mao:mam)):Wd;mbm=1}else W=(C.Lvl<=FirstLineHorizontal?M.Arr[5]:Wd)*maq;if(M.Arr[4]<1){H=C.Lvl<=FirstLineHorizontal?Ht:(M.Arr[4]*(M.Lvl==1?mai:man));mbm=1}else H=(C.Lvl<=FirstLineHorizontal?Ht:M.Arr[4])*maq;W=Math.round(W);H=Math.round(H);if(M.mcn.indexOf("<")==-1){M.tpd=TopPaddng<0?(Math.round(H*.5-M.Arr[12]*maq)):TopPaddng;if(M.tpdH)M.tpd=0;M.ltp=LeftPaddng;if(M.ltpW)M.ltp=0;if((mad&&!mac)||mag||mck){M.lx=M.ltp;M.tx=M.tpd}}M.style.width=W-M.lx+P_X;M.style.height=H-M.tx+P_X;M.style.paddingLeft=M.ltp+P_X;M.style.paddingTop=M.tpd+P_X;if(M.ro){RI=(M.Lvl==1?FLoc:ScLoc).document.images[M.rid];RI.style.width=W+P_X;RI.style.height=H+P_X}if(M.CCn)mbr(M.CCn);M=M.mca}}function mbw(Ct,Tp,Lt){map++;var a,Mb=Ct.mcd,MWt=parseInt(Mb.style.width)+Mb.lx,MHt=parseInt(Mb.style.height)+Mb.tx,CWt=parseInt(Ct.style.width),CHt=parseInt(Ct.style.height),CCw,CCh,STp,SLt,Ti,Li,Hi,BRW=map==1?BorderWidthMain:BorderWidthSub,mcl=map==1?BorderBtwnMain:BorderBtwnSub;if(map==1&&maz)!MenuFramesVertical?Tp=BottomUp?DistFrmFrameBrdr:mai-CHt-DistFrmFrameBrdr:Lt=RightToLeft?DistFrmFrameBrdr:mao-CWt-DistFrmFrameBrdr;if(map==2&&maz)!MenuFramesVertical?Tp=BottomUp?man-CHt:0:Lt=RightToLeft?mam-CWt:0;if(map==2){Tp+=VerCorrect;Lt+=HorCorrect}Ct.style.top=Ct.mif.style.top=map==1?Tp+P_X:0;Ct.mci=Tp;Ct.style.left=Ct.mif.style.left=map==1?Lt+P_X:0;Ct.mco=Lt;if(map<=FirstLineHorizontal){Hi=1;Li=CWt-MWt-2*BRW;Ti=0}else{Hi=Li=0;Ti=CHt-MHt-2*BRW}while(Mb!=null){Mb.style.left=Li+BRW+P_X;Mb.style.top=Ti+BRW+P_X;if(Mb.CCn){if(RightToLeft)CCw=parseInt(Mb.CCn.style.width);if(BottomUp)CCh=parseInt(Mb.CCn.style.height);if(Hi){STp=BottomUp?Ti-CCh:Ti+MHt+2*BRW;SLt=RightToLeft?Li+MWt-CCw:Li}else{SLt=RightToLeft?Li-CCw+ChildOverlap*MWt+BRW:Li+(1-ChildOverlap)*MWt+BRW;STp=map==1&&maz?BottomUp?Ti-CCh+MHt:Ti:BottomUp?Ti-CCh+(1-ChildVerticalOverlap)*MHt+2*BRW:Ti+ChildVerticalOverlap*MHt}mbw(Mb.CCn,STp,SLt)}a=map<=FirstLineHorizontal?BottomUp?9:3:RightToLeft?6:0;if(Mb.ai){Mb.ai.style.top=(map<=FirstLineHorizontal?BottomUp?2:MHt-Arrws[a+2]-2:(MHt-Arrws[a+2])/2)+P_X;Mb.ai.style.left=(RightToLeft?2:MWt-Arrws[a+1]-2)+P_X}Mb=Mb.mca;if(Mb){MWt=parseInt(Mb.style.width)+Mb.lx;MHt=parseInt(Mb.style.height)+Mb.tx;Hi?Li-=MWt+mcl:Ti-=MHt+mcl}}map–}function mbx(){if(mat){var i,mcp=FrstCntnr,Str=ScLoc.SetMenu?ScLoc.SetMenu:"0";while(Str.indexOf("_")!=-1&&RememberStatus==1){i=mcp.mcm-parseInt(Str.substring(0,Str.indexOf("_")));Str=Str.slice(Str.indexOf("_")+1);mcp=mcp.mcd;for(i;i;i–)mcp=mcp.mca;mcp.OM();mcp=mcp.CCn}i=mcp.mcm-parseInt(Str);mcp=mcp.mcd;for(i;i;i–)mcp=mcp.mca;if(mbf!=null){mcq(mbf,0);mbf.mcr=0}if(mcp!=null){mcq(mcp,1);mcp.mcr=1;if(RememberStatus==1)mcp.OM()}mbf=mcp;mcs(FrstCntnr.mcd);mct(FrstCntnr)}}function mch(){if(max&&Ldd){mcu(FrstCntnr);max=false;if(RememberStatus)mct(FrstCntnr);if(may)AfterCloseAll();may=maw=false}}function mct(mcv){var Mbr=mcv.mcd,St;while(Mbr!=null){if(Mbr.mda){mcw(Mbr);if(Mbr.CCn&&RememberStatus==1){St=Mbr.CCn.style;St.visibility=M_Show;mct(Mbr.CCn)}break}else Mbr=Mbr.mca}}function mcu(CPt){var Mb=CPt.mcd;map++;CPt.style.visibility=CPt.mif.style.visibility=map==1?M_Show:M_Hide;CPt.Shw=map==1?1:0;while(Mb!=null){if(Mb.mcx)mcy(Mb);if(Mb.CCn)mcu(Mb.CCn);Mb=Mb.mca}map–}function mcs(Pt){var PSt,Pc;while(Pt){if(Pt.mcx){Pc=Pt;if(Pc!=mba)mcy(Pt);if(Pt.CCn){PSt=Pt.CCn.style;if(Pc!=mba){PSt.visibility=Pt.CCn.mif.style.visibility=M_Hide;Pt.CCn.Shw=0}mcs(Pt.CCn.mcd)}break}Pt=Pt.mca}}function mcq(mcp,x){while(mcp!=null){mcp.mda=x;mcp=mcp.mdb.mdc}}function mdd(){if(UnfoldsOnClick&&!maw&&this.Arr[3]){maw=true;mde(this)}else if(this.Arr[1]){status="";mcy(this);max=true;mch();if(this.Arr[1].indexOf("javascript:")!=-1)eval(this.Arr[1]);else if(DcLoc.location.href!=BaseHref+this.Arr[1])DcLoc.location.href=BaseHref+this.Arr[1]}}function mcw(P){if(P.rob)P.style.backgroundImage="url(""+P.mdf+"")";if(P.ro){var Lc=P.Lvl==1?FLoc:ScLoc;Lc.document.images[P.rid].src=P.ri2}else{if(P.Arr[7])P.style.backgroundColor=P.Arr[7];if(P.Arr[9])P.style.color=P.Arr[9];if(HooverBold)P.style.fontWeight="bold";if(HooverItalic)P.style.fontStyle="italic";if(HooverUnderLine)P.style.textDecoration="underline";if(HooverTextSize)P.style.fontSize=P.Arr[12]+HooverTextSize+P_X;if(HooverVariant)P.style.fontVariant="small-caps"}P.mcx=1}function mcy(P){P.mcx=0;if(P.rob)P.style.backgroundImage="url(""+P.mdg+"")";if(P.ro){var Lc=P.Lvl==1?FLoc:ScLoc;Lc.document.images[P.rid].src=P.ri1}else{if(P.Arr[6])P.style.backgroundColor=P.Arr[6];if(P.Arr[8])P.style.color=P.Arr[8];if(HooverBold)P.style.fontWeight="normal";if(HooverItalic)P.style.fontStyle="normal";if(HooverUnderLine)P.style.textDecoration="none";if(HooverTextSize)P.style.fontSize=P.Arr[12]+P_X;if(HooverVariant)P.style.fontVariant="normal"}}function mdh(){if(Ldd&&mat){if(UnfoldsOnClick&&!maw){mba=this;max=false;mcs(this.mdb.mcd);mcw(this);status=this.Arr[16]}else mde(this)}}function mde(Ptr){if(mbe)clearTimeout(mbe);if(mac&&Ptr.Lvl==1&&MenuUsesFrames&&Ptr.CCn){var Childs=ScLoc.document.body.children,x=0; if(Childs!=null){for(i=0;i<Childs.length;i++){if(Childs.item(i)==Ptr.CCn){x=1;break}}}if(!x)Ptr.CCn=null}if(Ptr.Arr[3]&&!Ptr.CCn){map=Ptr.Lvl;Ptr.CCn=mce(Ptr.MN+"_",Ptr.Arr[3],Ptr);mbr(Ptr.CCn);var Ti,Li,Hi,CCw,CCh,STp,SLt,MWt=parseInt(Ptr.style.width)+Ptr.lx,MHt=parseInt(Ptr.style.height)+Ptr.tx,BRW=map==1?BorderWidthMain:BorderWidthSub;if(RightToLeft)CCw=parseInt(Ptr.CCn.style.width);if(BottomUp)CCh=parseInt(Ptr.CCn.style.height);if(map<=FirstLineHorizontal){Hi=1;Li=parseInt(Ptr.style.left)-BRW;Ti=0}else{Hi=Li=0;Ti=parseInt(Ptr.style.top)-BRW}if(Hi){STp=BottomUp?Ti-CCh:Ti+MHt+2*BRW;SLt=RightToLeft?Li+MWt-CCw:Li}else{SLt=RightToLeft?Li-CCw+ChildOverlap*MWt+BRW:Li+(1-ChildOverlap)*MWt;STp=map==1&&maz?BottomUp?Ti-CCh+MHt:Ti:BottomUp?Ti-CCh+(1-ChildVerticalOverlap)*MHt+2*BRW:Ti+ChildVerticalOverlap*MHt+BRW}mbw(Ptr.CCn,STp,SLt);map=0}mba=Ptr;max=false;mcs(Ptr.mdb.mcd);if(!Ptr.mcx)mcw(Ptr);if(Ptr.CCn!=null&&!Ptr.CCn.Shw)RememberStatus?mdi():mbe=setTimeout("mdi()",UnfoldDelay);status=Ptr.Arr[16]}function mdi(){var P=mba,CSt=P.mdb.style,mdj=P.CCn,mdk=mdj.style,mdl=mdj.mif.style,THt=parseInt(P.style.height),TWt=parseInt(P.style.width),TLt=maz&&P.Lvl==1&&!FirstLineHorizontal?0:parseInt(CSt.left),TTp=maz&&P.Lvl==1&&FirstLineHorizontal?0:parseInt(CSt.top),CCW=parseInt(mdk.width),CCH=parseInt(mdk.height),TS=mae?mav?mbc.scrollTop:ScLoc.document.body.scrollTop:ScLoc.pageYOffset,LS=mae?mav?mbc.scrollLeft:ScLoc.document.body.scrollLeft:ScLoc.pageXOffset,SLt=maz&&P.Lvl==1?mdj.mco+TLt+LS:mdj.mco+TLt,STp=maz&&P.Lvl==1?mdj.mci+TTp+TS:mdj.mci+TTp;if(!may){may=true;BeforeFirstOpen()}if(MenuWrap){if(RightToLeft){if(SLtmam+LS)SLt=mam+LS-CCW}else{if(SLt+CCW>mam+LS)SLt=P.Lvl==1?mam+LS-CCW:SLt-(CCW+(1-2*ChildOverlap)*TWt);if(SLt<LS)SLt=LS}if(BottomUp){if(STpman+TS)STp=man+TS-CCH+0}else{if(STp+CCH>TS+man)STp=P.Lvl==1?STp=TS+man-CCH:STp-CCH+(1-2*ChildVerticalOverlap)*THt;if(STp<TS)STp=TS}}mdk.top=mdl.top=STp+P_X;mdk.left=mdl.left=SLt+P_X;if(maf&&MenuSlide){mdj.filters[0].Apply();mdj.filters[0].play()}mdk.visibility=mdl.visibility=M_Show}function mdm(){if(Ldd&&mat){status="";if(this==mba){if(mbe)clearTimeout(mbe);if(mbd)clearTimeout(mbd);max=true;mbd=setTimeout("mch(mba)",DissapearDelay)}}}function mdn(mdo,WMu,Mc){var x=eval(WMu+"[10]")!=""?eval(WMu+"[10]"):BorderColor,TS=this.style;this.Lvl=map;this.mcd=null;this.mcm=mdo;this.mdc=Mc;this.Shw=0;this.mco=this.mci=0;if(x)TS.backgroundColor=x;TS.zIndex=map+mas;if(mae&&!mag)this.mif.style.zIndex=TS.zIndex-1;if(mbk&&!mac&&MenuOpacity)TS.MozOpacity=parseInt(MenuOpacity.substring(MenuOpacity.indexOf("=")+1,MenuOpacity.indexOf(")")))/105;if(maf){mbg="";if(MenuSlide&&map!=1)mbg=MenuSlide;if(MenuShadow)mbg+=MenuShadow;if(MenuOpacity)mbg+=MenuOpacity;if(mbg!="")TS.filter=mbg}if(mae&&!mag&&OverFormElements)this.mif.style.filter="Alpha(Opacity=0)"}function mdp(MbC,mdq,WMu){var mdr=map==1?FLoc:ScLoc,t,a,ta2=this.Arr[2],mds=this.Arr[0];this.mca=mdq;this.Lvl=map;this.mdb=MbC;this.CCn=this.ai=null;this.mcx=this.mda=this.mcr=this.ro=this.rob=this.lx=this.tx=this.ltp=this.tpd=0;this.OM=mdh;this.MN=WMu;this.style.overflow="hidden";this.style.cursor=(this.Arr[1]||(map==1&&UnfoldsOnClick))?mae?"hand":"pointer":"default";if(mds.indexOf("rollover")!=-1){this.ro=1;this.ri1=mds.substring(mds.indexOf("?")+1,mds.lastIndexOf("?"));this.ri2=mds.substring(mds.lastIndexOf("?")+1,mds.length);this.rid=WMu+"i";mds="”}this.mcn=mds;if(!this.Arr[6])this.Arr[6]=LowBgColor;if(this.Arr[6]&&!this.ro)this.style.backgroundColor=this.Arr[6];if(!this.Arr[7])this.Arr[7]=HighBgColor;if(!this.Arr[8])this.Arr[8]=FontLowColor;this.style.color=this.Arr[8];if(!this.Arr[9])this.Arr[9]=FontHighColor;if(!this.Arr[11])this.Arr[11]=FontFamily;this.style.fontFamily=this.Arr[11];if(this.Arr[12]==-1)this.Arr[12]=FontSize;this.style.fontSize=this.Arr[12]*(mad?1:maq)+”px”;if(this.Arr[13]==-1)this.Arr[13]=FontBold;this.style.fontWeight=this.Arr[13]?”bold”:”normal”;if(this.Arr[14]==-1)this.Arr[14]=FontItalic;this.style.fontStyle=this.Arr[14]?”italic”:”normal”;if(!this.Arr[15])this.Arr[15]=MenuTextCentered;this.style.textAlign=this.Arr[15];if(!this.Arr[16])this.Arr[16]=this.Arr[1];if(ta2){if(ta2.indexOf(“rollover”)==-1)this.style.backgroundImage=”url(“”+ta2+””)”;else{this.rob=1;this.mdg=ta2.substring(ta2.indexOf(“?”)+1,ta2.lastIndexOf(“?”));this.mdf=ta2.substring(ta2.lastIndexOf(“?”)+1,ta2.length);this.style.backgroundImage=”url(“”+this.mdg+””)”;this.style.backgroundRepeat=”no-repeat”;this.style.backgroundPosition=BgImgLeftOffset+”px”}}if(mds.indexOf(“<")==-1){t=mdr.document.createTextNode(mds);this.appendChild(t)}else this.innerHTML=mds;if(this.Arr[3]){a=map<=FirstLineHorizontal?BottomUp?9:3:RightToLeft?6:0;if(Arrws[a]){t=mdr.document.createElement("img");this.appendChild(t);t.style.position="absolute";t.src=Arrws[a];t.style.width=Arrws[a+1]*maq+P_X;t.style.height=Arrws[a+2]*maq+P_X;this.ai=t}}if(mae){this.onselectstart=mbp;this.onmouseover=mdh;this.onmouseout=mdm;this.onclick=mdd}else{this.addEventListener("mouseover",mdh,false);this.addEventListener("mouseout",mdm,false);this.addEventListener("click",mdd,false)}}function mce(MNm,No,mdt){map++;var i,Mbr,PMb=null,mdv=MNm+"1",MWd=eval(mdv+"[5]")*maq,MHt=eval(mdv+"[4]")*maq,mdr=map==1?FLoc:ScLoc,MbC=mdr.document.createElement("div"),MIF=!mae||mag||!OverFormElements?MbC:mdr.document.createElement("iframe");mdr.document.body.appendChild(MbC);if(mae&&!mag&&OverFormElements){MIF.src="blank.html";mdr.document.body.appendChild(MIF)}MbC.style.position=MIF.style.position="absolute";MbC.style.visibility=MIF.style.visibility=M_Hide;MbC.mif=MIF;MbC.mdu=mdn;MbC.mdu(No,MNm+"1",mdt);for(i=1;i0;i–){mdv=MNm+eval(i);if(Mbr.Arr[3])Mbr.CCn=mce(mdv+”_”,Mbr.Arr[3],Mbr);Mbr=Mbr.mca}map–}else{while(Mbr){Mbr.CCn=null;Mbr=Mbr.mca}}}cv){var Mbr=mcv.mcd,St;while(Mbr!=null){if(Mbr.mda){mcw(Mbr);if(Mbr.CCn&&RememberStatus==1){St=Mbr.CCn.style;St.visibility=M_Show;mct(Mbr.CCn)}break}else Mbr=Mbr.mca}}function mcu(CPt){var Mb=CPt.mcd;map++;CPt.style.visibility=CPt.mif.style.visibility=map==1?M_Show:M_Hide;CPt.Shw=map==1?1:0;while(Mb!=null){if(Mb.mcx)mcy(Mb);if(Mb.CCn)mcu(Mb.CCn);Mb=Mb.mca}map–}function mcs(Pt){var PSt,Pc;while(Pt){if(Pt.mcx){Pc=Pt;if(Pc!=mba)mcy(Pt);if(Pt.CCn){PSt=Pt.CCn.style;if(Pc!=mba){PSt.visibility=Pt.CCn.mif.style.visibility=M_Hide;Pt.CCn.Shw=0}mcs(Pt.CCn.mcd)}break}Pt=Pt.mca}}function mcq(mcp,x){while(mcp!=null){mcp.mda=x;mcp=mcp.mdb.mdc}}function mdd(){if(UnfoldsOnClick&&!maw&&this.Arr[3]){maw=true;mde(this)}else if(this.Arr[1]){status=””;mcy(this);max=true;mch();if(this.Arr[1].indexOf(“javascript:”)!=-1)eval(this.Arr[1]);else if(DcLoc.location.href!=BaseHref+this.Arr[1])DcLoc.location.href=BaseHref+this.Arr[1]}}function mcw(P){if(P.rob)P.style.backgroundImage=”url(“”+P.mdf+””)”;if(P.ro){var Lc=P.Lvl==1?FLoc:ScLoc;Lc.document.images[P.rid].src=P.ri2}else{if(P.Arr[7])P.style.backgroundColor=P.Arr[7];if(P.Arr[9])P.style.color=P.Arr[9];if(HooverBold)P.style.fontWeight=”bold”;if(HooverItalic)P.style.fontStyle=”italic”;if(HooverUnderLine)P.style.textDecoration=”underline”;if(HooverTextSize)P.style.fontSize=P.Arr[12]+HooverTextSize+P_X;if(HooverVariant)P.style.fontVariant=”small-caps”}P.mcx=1}function mcy(P){P.mcx=0;if(P.rob)P.style.backgroundImage=”url(“”+P.mdg+””)”;if(P.ro){var Lc=P.Lvl==1?FLoc:ScLoc;Lc.document.images[P.rid].src=P.ri1}else{if(P.Arr[6])P.style.backgroundColor=P.Arr[6];if(P.Arr[8])P.style.color=P.Arr[8];if(HooverBold)P.style.fontWeight=”normal”;if(HooverItalic)P.style.fontStyle=”normal”;if(HooverUnderLine)P.style.textDecoration=”none”;if(HooverTextSize)P.style.fontSize=P.Arr[12]+P_X;if(HooverVariant)P.style.fontVariant=”normal”}}function mdh(){if(Ldd&&mat){if(UnfoldsOnClick&&!maw){mba=this;max=false;mcs(this.mdb.mcd);mcw(this);status=this.Arr[16]}else mde(this)}}function mde(Ptr){if(mbe)clearTimeout(mbe);if(mac&&Ptr.Lvl==1&&MenuUsesFrames&&Ptr.CCn){var Childs=ScLoc.document.body.children,x=0; if(Childs!=null){for(i=0;i<Childs.length;i++){if(Childs.item(i)==Ptr.CCn){x=1;break}}}if(!x)Ptr.CCn=null}if(Ptr.Arr[3]&&!Ptr.CCn){map=Ptr.Lvl;Ptr.CCn=mce(Ptr.MN+"_",Ptr.Arr[3],Ptr);mbr(Ptr.CCn);var Ti,Li,Hi,CCw,CCh,STp,SLt,MWt=parseInt(Ptr.style.width)+Ptr.lx,MHt=parseInt(Ptr.style.height)+Ptr.tx,BRW=map==1?BorderWidthMain:BorderWidthSub;if(RightToLeft)CCw=parseInt(Ptr.CCn.style.width);if(BottomUp)CCh=parseInt(Ptr.CCn.style.height);if(map<=FirstLineHorizontal){Hi=1;Li=parseInt(Ptr.style.left)-BRW;Ti=0}else{Hi=Li=0;Ti=parseInt(Ptr.style.top)-BRW}if(Hi){STp=BottomUp?Ti-CCh:Ti+MHt+2*BRW;SLt=RightToLeft?Li+MWt-CCw:Li}else{SLt=RightToLeft?Li-CCw+ChildOverlap*MWt+BRW:Li+(1-ChildOverlap)*MWt;STp=map==1&&maz?BottomUp?Ti-CCh+MHt:Ti:BottomUp?Ti-CCh+(1-ChildVerticalOverlap)*MHt+2*BRW:Ti+ChildVerticalOverlap*MHt+BRW}mbw(Ptr.CCn,STp,SLt);map=0}mba=Ptr;max=false;mcs(Ptr.mdb.mcd);if(!Ptr.mcx)mcw(Ptr);if(Ptr.CCn!=null&&!Ptr.CCn.Shw)RememberStatus?mdi():mbe=setTimeout("mdi()",UnfoldDelay);status=Ptr.Arr[16]}function mdi(){var P=mba,CSt=P.mdb.style,mdj=P.CCn,mdk=mdj.style,mdl=mdj.mif.style,THt=parseInt(P.style.height),TWt=parseInt(P.style.width),TLt=maz&&P.Lvl==1&&!FirstLineHorizontal?0:parseInt(CSt.left),TTp=maz&&P.Lvl==1&&FirstLineHorizontal?0:parseInt(CSt.top),CCW=parseInt(mdk.width),CCH=parseInt(mdk.height),TS=mae?mav?mbc.scrollTop:ScLoc.document.body.scrollTop:ScLoc.pageYOffset,LS=mae?mav?mbc.scrollLeft:ScLoc.document.body.scrollLeft:ScLoc.pageXOffset,SLt=maz&&P.Lvl==1?mdj.mco+TLt+LS:mdj.mco+TLt,STp=maz&&P.Lvl==1?mdj.mci+TTp+TS:mdj.mci+TTp;if(!may){may=true;BeforeFirstOpen()}if(MenuWrap){if(RightToLeft){if(SLtmam+LS)SLt=mam+LS-CCW}else{if(SLt+CCW>mam+LS)SLt=P.Lvl==1?mam+LS-CCW:SLt-(CCW+(1-2*ChildOverlap)*TWt);if(SLt<LS)SLt=LS}if(BottomUp){if(STpman+TS)STp=man+TS-CCH+0}else{if(STp+CCH>TS+man)STp=P.Lvl==1?STp=TS+man-CCH:STp-CCH+(1-2*ChildVerticalOverlap)*THt;if(STp<TS)STp=TS}}mdk.top=mdl.top=STp+P_X;mdk.left=mdl.left=SLt+P_X;if(maf&&MenuSlide){mdj.filters[0].Apply();mdj.filters[0].play()}mdk.visibility=mdl.visibility=M_Show}function mdm(){if(Ldd&&mat){status="";if(this==mba){if(mbe)clearTimeout(mbe);if(mbd)clearTimeout(mbd);max=true;mbd=setTimeout("mch(mba)",DissapearDelay)}}}function mdn(mdo,WMu,Mc){var x=eval(WMu+"[10]")!=""?eval(WMu+"[10]"):BorderColor,TS=this.style;this.Lvl=map;this.mcd=null;this.mcm=mdo;this.mdc=Mc;this.Shw=0;this.mco=this.mci=0;if(x)TS.backgroundColor=x;TS.zIndex=map+mas;if(mae&&!mag)this.mif.style.zIndex=TS.zIndex-1;if(mbk&&!mac&&MenuOpacity)TS.MozOpacity=parseInt(MenuOpacity.substring(MenuOpacity.indexOf("=")+1,MenuOpacity.indexOf(")")))/105;if(maf){mbg="";if(MenuSlide&&map!=1)mbg=MenuSlide;if(MenuShadow)mbg+=MenuShadow;if(MenuOpacity)mbg+=MenuOpacity;if(mbg!="")TS.filter=mbg}if(mae&&!mag&&OverForm;this.style.overflow="hidden";this.style.cursor=(this.Arr[1]||(map==1&&UnfoldsOnClick))?mae?"hand":"pointer":"default";if(mds.indexOf("rollover")!=-1){this.ro=1;this.ri1=mds.substring(mds.indexOf("?")+1,mds.lastIndexOf("?"));this.ri2=mds.substring(mds.lastIndexOf("?")+1,mds.length);this.rid=WMu+"i";mds="”}this.mcn=mds;if(!this.Arr[6])this.Arr[6]=LowBgColor;if(this.Arr[6]&&!this.ro)this.style.backgroundColor=this.Arr[6];if(!this.Arr[7])this.Arr[7]=HighBgColor;if(!this.Arr[8])this.Arr[8]=FontLowColor;this.style.color=this.Arr[8];if(!this.Arr[9])this.Arr[9]=FontHighColor;if(!this.Arr[11])this.Arr[11]=FontFamily;this.style.fontFamily=this.Arr[11];if(this.Arr[12]==-1)this.Arr[12]=FontSize;this.style.fontSize=this.Arr[12]*(mad?1:maq)+”px”;if(this.Arr[13]==-1)this.Arr[13]=FontBold;this.style.fontWeight=this.Arr[13]?”bold”:”normal”;if(this.Arr[14]==-1)this.Arr[14]=FontItalic;this.style.fontStyle=this.Arr[14]?”italic”:”normal”;if(!this.Arr[15])this.Arr[15]=MenuTextCentered;this.style.textAlign=this.Arr[15];if(!this.Arr[16])this.Arr[16]=this.Arr[1];if(ta2){if(ta2.indexOf(“rollover”)==-1)this.style.backgroundImage=”url(“”+ta2+””)”;else{this.rob=1;this.mdg=ta2.substring(ta2.indexOf(“?”)+1,ta2.lastIndexOf(“?”));this.mdf=ta2.substring(ta2.lastIndexOf(“?”)+1,ta2.length);this.style.backgroundImage=”url(“”+this.mdg+””)”;this.style.backgroundRepeat=”no-repeat”;this.style.backgroundPosition=BgImgLeftOffset+”px”}}if(mds.indexOf(“<")==-1){t=mdr.document.createTextNode(mds);this.appendChild(t)}else this.innerHTML=mds;if(this.Arr[3]){a=map<=FirstLineHorizontal?BottomUp?9:3:RightToLeft?6:0;if(Arrws[a]){t=mdr.document.createElement("img");this.appendChild(t);t.style.position="absolute";t.src=Arrws[a];t.style.width=Arrws[a+1]*maq+P_X;t.style.height=Arrws[a+2]*maq+P_X;this.ai=t}}if(mae){this.onselectstart=mbp;this.onmouseover=mdh;this.onmouseout=mdm;this.onclick=mdd}else{this.addEventListener("mouseover",mdh,false);this.addEventListener("mouseout",mdm,false);this.addEventListener("click",mdd,false)}}function mce(MNm,No,mdt){map++;var i,Mbr,PMb=null,mdv=MNm+"1",MWd=eval(mdv+"[5]")*maq,MHt=eval(mdv+"[4]")*maq,mdr=map==1?FLoc:ScLoc,MbC=mdr.document.createElement("div"),MIF=!mae||mag||!OverFormElements?MbC:mdr.document.createElement("iframe");mdr.document.body.appendChild(MbC);if(mae&&!mag&&OverFormElements){MIF.src="blank.html";mdr.document.body.appendChild(MIF)}MbC.style.position=MIF.style.position="absolute";MbC.style.visibility=MIF.style.visibility=M_Hide;MbC.mif=MIF;MbC.mdu=mdn;MbC.mdu(No,MNm+"1",mdt);for(i=1;i0;i–){mdv=MNm+eval(i);if(Mbr.Arr[3])Mbr.CCn=mce(mdv+”_”,Mbr.Arr[3],Mbr);Mbr=Mbr.mca}map–}else{while(Mbr){Mbr.CCn=null;Mbr=Mbr.mca}}}

  Als je klaar bent met typen, copy/paste of meer van die fun zie je dat wat je ook doe…pak je koffers en ga naar de oost. In een kaarje hier in een ander item getoond … een groen land zonder al die nare mensen die me vertellen wat, waar, wanneer en hoe ik iets moet doen.

  Pimmmetje [35] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.