Soms zijn er van die pareltjes in het nieuws. Jongelui die zich gaan roeren en ook echt actie gaan ondernemen. Gebruikmakend van de vaste, bestaande kaders. Om die vervolgens op te schudden.
Website, betrokken jongeren en een simpel 10-punten plan. Door de groep G-500.

 

Natuurlijk kan er gesteld worden dat de (r)overheid nog in het 10-punten plan staat. Dat kan (nog) niet anders als je gebruik maakt van de bestaande kaders. ’t Is niet zo zeer Libertarisch, maar wel een stap in de goede richting. Betrokkenheid van de studenten/jongeren is cruciaal voor welke omwenteling dan ook.
Bezoek hun website eens om een idee te krijgen!
Ik vind het hoopgevend dat deze veranderingen momentum krijgen.

Ingezonden door  Melchizedek
————————————————
RED:
Dit, in eerste instantie terechte enthousiasme deel ik.Maar toen ik nader keek, vroeg ik me af of ik niet erg teleurgesteld moet zijn in de slaafsheid waarmee deze jongen de klassieke politici volgen.

Zie hieronder: 10-punten-plan met kort commentaar in vet:

 

De G-500 Tien Punten

Bij de lancering van G500 werd het tienpuntenplan gepresenteerd. Ze zijn het uitgangspunt van de beweging. Het is een visie voor de toekomst die, wat ons betreft, past bij de tijd waarin we leven én rekening houdt met de uitdagingen waar we nu, maar vooral ook in de toekomst, tegenaan lopen.

1. G500 over onderwijs

Uitgangspunt: Voorkom dat jongeren zich al op jonge leeftijd in de schulden steken en investeer 2,5% van het BBP meer in het onderwijs.

Steeds meer betalen leerlingen en studenten voor hun eigen onderwijs. Daarnaast neemt het bedrag dat we in Nederland per persoon uitgeven aan onderwijs af. Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling geven we daarmee minder uit per persoon dan bijvoorbeeld Polen en Estland. Ook Duitsland doet het beter; onze oosterburen investeren flink in onderwijs en onderzoek! Overlaad jongeren niet met onderwijsschulden voordat duidelijk is wat hun diploma waard is op de arbeidsmarkt en investeer structureel 2,5% méér van het BBP in het verbeteren van onderwijs en stimuleren van onderzoek.

RED: Laat belastingbetaler 2,5 % méér betalen!

2. G500 over de zorg

Uitgangspunt: Zorg ervoor dat iedereen een zorgspaarpot opbouwt naast de premies, en laat ouderen nu naar vermogen bijdragen

50 tot 75 procent van alle zorgkosten worden gemaakt in de laatste vijf levensjaren. Dat is natuurlijk niet erg; iedereen verdient goede zorg, zéker ouderen! Maar de kosten zullen de komende twintig jaar ruim verdubbelen door de vergrijzing. Er is ook steeds meer mogelijk, maar aan die innovatie hangt een prijskaartje. Onze generatie, die kleiner is dan de aanstaande generatie ouderen, kan die kosten simpelweg niet opbrengen. Introduceer daarom vermogensafhankelijke zorg voor de laatste levensjaren, zodat opgebouwd kapitaal, bijvoorbeeld op de huizenmarkt, kan worden ingezet om zorg betaalbaar en solidair te houden. Wie het zich kán permitteren, zou minder of niet moeten putten uit de staatskas.

RED: Voer verplichte nivellering verder door!

3. G500 over werken
Uitgangspunt: Creëer naast flexibele en vaste contracten een eindig vast contract

Dat jongeren vaker van baan wisselen dan vorige generaties is een feit. Maar daar staat tegenover dat starters op de arbeidsmarkt ook steeds minder vaak een vast contract krijgen. Het gevolg: Veel jongeren hobbelen van tijdelijk contract naar tijdelijk contract. Dit kan beter. Het moet daarom voor werkgevers mogelijk worden om meer flexibele contracten aan te bieden die een vaste eindtermijn kennen, bij voorkeur drie of vijf jaar. Zo kunnen werkgevers investeren in nieuwe krachten zonder dat het als een molensteen om de nek hangt wanneer de prestatie van de werknemer achterblijft.

RED: Creëer geen nieuwe overheids/vakbond contractenmaar laat het over aan werkgever/werknemer.

 4. G500 over wonen

Uitgangspunt: Maak starterswoningen betaalbaar, beperk de hypotheekrenteaftrek en maak het huurrecht flexibeler

Huurwoningen zijn schaars en daardoor te duur, zeker voor starters. Vooral in de randstad zijn er te weinig huurwoningen beschikbaar vanwege het starre huurrecht. Het huurrecht moet het mogelijk maken dat een huurcontract voor vijf jaar aangegaan kan worden. Daarnaast moet de woningmarkt zodanig worden gestimuleerd dat het voor de markt aantrekkelijk wordt om aan de vraag naar starterswoningen te voldoen. G500 wil de hypotheekrenteaftrek beperken tot het percentage van de eerste belastingschijf: 33%.

RED: Ophouden met overheidsbemoeienis met woningmarkt. In landen waar daarvoor minder bemoeizucht is, zijn ook minder problemen.

5. G500 over pensioenen
Uitgangspunt: Schaf de doorsneepremie af. Geef mensen vrijheid hun eigen pensioenfonds te kiezen en introduceer individuele pensioenrekeningen 

Er is een gigantisch pensioengat aan het ontstaan. Door onverstandige beleggingen, te hoge uitgaven en zelfs gegraai zit er nu onvoldoende geld in de pensioenkas om toekomstige pensioenen te garanderen. Daarom moet het pensioenstelsel drastisch hervormd worden: Schaf de doorsneepremie af (overdracht van jonge naar oude deelnemers), geef mensen de mogelijkheid om om de 5 of 10 jaar van pensioenfonds te wisselen, zodat je zelf kunt bepalen hoeveel risico je wilt lopen. Introduceer individuele pensioenrekeningen waardoor je zelf de controle hebt over wat er met je inleg gebeurt.

RED: Goed punt. Laat mensen vrij en verantwoordelijk.

6. G500 over sociale zekerheid
Uitgangspunt: Zorg dat ZZP’ers zich tegen een vaste lage prijs kunnen inkopen in de sociale zekerheid

Steeds meer mensen werken niet op basis van een vast of flexibel contract, maar als ondernemer. Soms vrijwillig, en sinds het begin van de economische crisis steeds vaker gedwongen. De sociale zekerheid voor deze groep is grotendeels geprivatiseerd en door gebrek aan schaalvoordelen te duur. Zorg ervoor dat ZZP’ers aan de sociale zekerheid kunnen deelnemen door het inleggen van een betaalbare maandpremie, waarna ze dezelfde rechten krijgen als mensen in loondienst.

RED: Laat dat zorgen over aan de markt, cq de ZZPers; die kunnen dat best zelf regelen.

7. G500 over duurzaamheid
Uitgangspunt: Fossiele brandstoffen worden te duur door schaarste en conflicten. Overheid en bedrijfsleven moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat Nederland in 2030 50 procent van haar energie uit duurzame bronnen haalt

Nederland loopt Europees gezien ver achter met verduurzamen van de energievoorziening. De kosten voor fossiele brandstoffen lopen dermate op dat het omslagpunt voor duurzame energie vanuit economisch oogpunt in zicht is. Door het gebruik van duurzame energiebronnen te stimuleren voorkom je dat latere generaties dat in hun portemonnee gaan voelen én de prijs moeten betalen voor milieuvervuiling en klimaatverandering. Ook is Nederland dan niet langer afhankelijk van geopolitieke kwetsbaarheid die de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen met zich meebrengt.

RED: Laat dit nu echt aan de markt over. Geen overheidsbemoeienis.

8. G500 over investeren in de toekomst
Uitgangspunt: Stop de aardgasbaten in een Nationaal Investeringsfonds

De aardgasbaten zijn te lang verjubeld en gebruikt om de rekeningen van de staat te kunnen betalen en subsidies uit te delen. Dit kabinet wil met de aardgasbaten de staatsschuld dempen. Dat rendement is echter te laag en lokt het maken van nieuwe schulden uit zodra dat politiek als gewenst wordt gezien. Stop de eindige opbrengsten in een nationaal investeringsfonds en gebruik dat om strategische deelnemingen in veelbelovende Nederlandse bedrijven te financieren, zoals men dat in Noorwegen met de olie-opbrengsten doet. Ook in geval van nood kan het Nationaal Investeringsfonds worden aangewend.

RED: Nodig meer studie over recht van eigendom nodig. Maar houd het buiten de overheid.

9. G500 over de staatsschuld
Uitgangspunt: We moeten de staatsschuld zo min mogelijk doorgeven aan volgende generaties. Leningen door de staat moeten daarom binnen tien jaar afbetaald worden

De Europese schuldencrisis heeft helder blootgelegd dat het begrotingstekort niet boven de 3 procent mag oplopen en de staatsschuld als percentage van het BBP niet boven de 60% mag uitkomen. Maar de afgelopen vier jaar is de staatsschuld bijna verdubbeld! Zicht op afbetaling is er nauwelijks. Laten we met elkaar een principe-afspraak maken dat schulden die door de staat (lees: door ons als bevolking!) worden aangegaan binnen 10 jaar afbetaald dienen te worden. Zo worden schulden afbetaald voordat ze de volgende generatie kunnen bereiken.

RED: OK,Staatsschuld moet naar nul worden teruggebracht.

10. G500 over de Grondwet
Uitgangspunt: Spreiding van welvaart moet ook tussen generaties worden verankerd in de Grondwet

We pleiten daarom voor een aanpassing van Artikel 20 van de Grondwet: ‘De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart binnen en tussen generaties zijn voorwerp van zorg der overheid’.

De spreiding van welvaart is in Nederland een sociaal grondrecht. Het brengt een inspanningsverplichting voor de overheid met zich mee. De overheid moet die inspanningsverplichting ook aangaan voor de verdeling van welvaart over generaties. Bestaande wetgeving moet worden aangepast conform zo’n grondwetswijziging.

RED: Belangrijker lijkt om eerst eens te zorgen dat we een echte grondwet krijgen waarop burgers (rechter) zich ook kunnen beroepen. Bvb zonder al die uitzonderingen van “Tenzij hare majesteit het anders wil”

———————————————————–

Over G500 > G500 is een groep van inmiddels meer dan 1000 jonge Nederlanders die vinden dat het tijd is om de politiek te verjongen en op tien belangrijke punten noodzakelijke hervormingen door te voeren. Zij zijn, via G500, lid geworden van de VVD, het CDA en de PvdA, om zich hard te maken voor een tienpuntenplan dat vernieuwing, hervormingen en idealen naar het centrum van de macht moet brengen.

8 REACTIES

 1. @Meneer Storm [1]: Lees ik het goed? Je bent tegen links en stemt PVV? PVV heeft veel linkse standpunten en probeert de illusie te verkopen dat de verzorgingsstaat betaalbaar blijft.

 2. Bijna iedereen is een centrale planner. Het is je eerste instinct om te denken dat jouw planeet het middelpunt van het universum is en jouw leven het middelpunt van de wereld van waaruit alles naar buiten straalt. Het is het geloof in vrije wil, waarin jouw hersenen een uitzondering vormen op de natuurwettten vs determinisme, waarin de natuurwetten gewoon hun gang gaan, ook in je hoofd. Er is geen middelpunt.

  Hub Jongen [4] reageerde op deze reactie.

 3. @pcrs [3]:

  “Er is geen middelpunt.”

  En toch beweer ik vaak dat het middelpunt van het heelal ligt op mijn eigen navel! 🙂
  Immers van daaruit bekijk, voel, ervaar ik “alles”.
  En als die navel ophoudt, dan is er (voor mij) helemaal niets meer!

 4. de overheid moat zo min mogelijk regelen
  alleen de basis behoeften meer niet
  infrastruktuur
  de rest is aan ons zelf

Comments are closed.