Je bent een mens. En je hebt op een of ander manier inkomen, nu even ongeacht of dit door eigen inzet, eerlijk werk, ondernemerschap is of vanuit uitkering die gefinancierd wordt door anderen te dwingen geld af te geven. En je hebt kosten waar je geregeld rekeningen voor krijgt die betaald moeten worden. Een situatie die voor de meeste mensen geldt. Tot zover niets nieuws.

Totdat de levensstijl van dien aard wordt, dat je eigenlijk meer uit gaat geven dan dat je inkomen kan dragen. Je ziet en wilt dingen, waar je nét even niet het geld voor hebt liggen en kunt of wilt de tering niet naar de nering zetten. Een dure hobby, vakanties, verslaafd aan kleding kopen of andere dingetjes. Een oplossing is dan geld lenen of op afbetaling kopen. Maar meestal lost dit niets op en raak je verder in de problemen en het gat tussen inkomen en verplichtingen wordt groter en groter. Zeker omdat het lenen tot voor kort zo gemakkelijk ging.

Tot het moment dat het écht mis gaat: schuldeisers staan aan de deur en dan volgen, bij niet kunnen voldoen van de verplichtingen, enge zaken als incassobureau’s, deurwaarders, schuldhulpverlening, schuldsanering (WSNP = Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) of faillissement.

Of je gaat bij al je buren langs en dwingt hen jou een deel van hun inkomen af te staan, zodat jij de boel weer recht kunt trekken op “huishoudboekje-niveau” en waarna je vrolijk door kunt gaan met die levensstijl. Hoe dan ook: op een of andere manier moeten anderen bloeden voor jou onverantwoordelijke gedrag. Die “anderen” zijn dan jouw buren, of de gemeente, of de leverancier van de producten die een stuk moet kwijtschelden of wie dan ook.

Niet echt moreel, hè? Beetje vreemd om anderen voor JOUW hobby’s te laten betalen. Beetje dom ook, om het zover te laten komen. Je werd geacht zelfstandig te kunnen functioneren en voldoende intellect te hebben dat je met 100 euro geen 200 euro kunt uitgeven. Je bent nota bene volwassen en werd handelsbekwaam geacht.

Veel mensen zullen niet staan juichen en springen om te helpen. Ja, misschien je naaste omgeving, maar toch zeker niet de hele straat, gemeente of anonieme landgenoten. In ieder geval zal ik dergelijke vreemden NIET helpen. Niet vrijwillig, in ieder geval.

 

Laten we het nu eens wat groter bekijken.

Stel, we bekijken eens een willekeurig land. Met een maatschappij en banken en bevolking… de hele mikmak. Alsof het een echte samenleving is. En wat zien we dan gebeuren? Die “supermensen” die de landen leiden doen eigenlijk hetzelfde domme ding: meer uitgeven als waar er geld voor beschikbaar is. De mensen die giga-grote banken leiden doen hetzelfde: in plaats van het bewaken van de centen van anderen, gaan ze ermee “spelen” en ergo… ze VERspelen het geld. Vanwege hobby’s, die dan net even een andere naam hebben, want dan heten het opeens beleggingen, oorlogen, hulpverlening aan andere landen, binnelandse projecten van velerlei aard, enz. Ze spelen met pensioenpotjes, met beloften die ze gedaan hebben maar stiekem terugdraaien.

Maar… dat zijn toch die “supermensen”? Dat zijn toch die mensen die door hun intellect, vindingrijkheid en verantwoordelijkheid op die posities zijn gekomen, dat juist ZIJ die landen en banken mogen en KUNNEN leiden? Er zijn mensen die zelfs GEKOZEN hebben voor die “supermensen”.

Maar in wezen zijn ze het hetzelfde als het hierboven beschreven mens. Ze geven meer uit dan ze binnen hebben en binnen krijgen. Dom en onverantwoordelijk.

En dan? Dan is er een EU en een ESM en garanties en leningen en nog meer om dergelijke domme en onverantwoordelijkeleiders van  landen en banken te helpen. Die EU en dat ESM wordt ook door domme en onverantwoordelijke mensen bemand.

Een soort schuldhulpverlening in het groot, maar dat heet dan een “bail-out”. Het principe blijft hetzelfde als het voornoemde domme mens: ánderen moeten het maar oplossen en vooral financieren.

En dat vinden die “supermensen” die de landen en banken besturen maar normaal. Daar “lobbyen” ze over, daar richten ze commissies voor op, enz.

Erger nog: deze “super-morele mensen” dwingen u en mij om de onverantwoordelijkheid van verre en vreemde landen en banken maar op te hoesten. Met zúlke hoge bedragen, dat uw kinderen en kleinkinderen hier nog voor moeten gaan bloeden. Ze gaan dus alle buren dwingen om het te betalen.

En dit vinden heel veel mensen wél goed en ze gaan er nog voor naar de stembus ook, om de volgende slavenmeesters te kiezen. De volgende handelsonbekwame en onverantwoordelijke bende agressie-initiatoren die uw geld komen roven.

En dan keizen ze leiders, die hen het leven nóg duurder maken. Met als gevolg dat er geheid een deel is, dat zijn rekeningen niet meer kan betalen.

Wie helpt DIE mensen, over een paar jaar?
U?
Ik?
Die Spaanse of Griekse bankier?
Die Italiaanse of Portugese minister?

 

Fijn weekeinde,

MMAP.

25 REACTIES

 1. E.e.a. heeft niet zo heel veel te maken met de individuele Griek / Portugees, maar met het nationale, Europese en Internationale Bank beleid, dat het mogelijk maakt te gokken met de bankdepositos van deze bevolking.

  De bailouts van de Grieken, Spanjaarden en Portugese, betreffen de bail out van die nationale banken. Niet van de individuele Griek, Spanjaard of Portugees. In tegendeel zou ik haast zeggen.

  Indien die banken namelijk geen financiering verkrijgen, wordt 100% van alle bank depositos die er ‘fictief’ nog op die banken staat, gereduceerd tot de 7% die er feitenlijk nog op de rekeningen zal blijven staan.

  Dat wil zeggen dat een bevolking met de 100 euros die ze wel degelijk van HUN BANK terug zouden moeten krijgen omdat ze er werden gedepositeerd, er door hun bank slechts 7 euros kan worden uitbetaald. (Idem bankcrisis van de jaren 20 in de VS).

  Dáárom leent de Europese Bank geld aan een noodlijdende Lidstaat; die dat dan toespeelt aan zijn banken, om het middels die banken weer terug te vorderen om het gebrek aan deposito saldos op een andere bank in een andere lidstaat te financieren.

  Financiering die niet kan worden terugbetaald omdat Brussel
  de respectievelijke economiën aan zoveel reguleringen (lees:
  rovende lobbies) afhankelijk heeft gemaakt, dat deze nationale economiën niet of nauwelijks nog produceren.

  En zo wordt het ene gat met het andere gat gevuld.

  Het vervelende is dat met de Euro niet 1 Lidstaat, maar alle Euro lidstaten faillliet gaan. Maar todat 1 Lidstaat zegt: h0! tot hier en niet verder, gaat het gewoon door … !

  Het wordt de hoogste tijd:

  1. Een individueel markt reflecterende valuta per EU-lidstaat
  te herintroduceren. Weg met die Euro.
  2. De – rovende elite – persoonlijk garant te stellen voor
  misbeleid en diefstal.
  3. De nationale bankdirecteurs – persoonlijk garant te stellen
  voor misbeleid en diefstal.
  4. Uit de Lissabon, Amsterdam, Schengen en Maastricht
  Verdragen te treden en een andere vorm van economische
  samenwerking op te richten, waarbij soevereinteit, – zowel
  politiek, sociaal, economisch en financiëel van elke Lid-Staat
  centraal staat en gegarandeerd wordt door elke individuele
  Rechtstaat.

  Maar dat zal Den Haag niet doen, want de jongens en meisjes in Den Haag zitten allemaal of een gezellige Brusselse spruiten carrousel, mee te stelen.

  Zo niet letterlijk, dan wel figuurlijk door dit financiële PYRAMIDE spel in stand te houden.

  Maar het begint wél ernstig naar spruitjes te STINKEN.

  Tot dat de Nederlandse bevolking – en masse – de jongens en meisjes in Den Haag verantwoordelijk stelt en afzet – dmv. een motie van wantrouwen – gaat men in Den Haag vrolijk verder.

  Probleem is ook dat men binnen de Vrijmetselarij, geen recht heeft om een eigen mening te bepalen. Want doet de elite, van de elite, van elite. Die van graad 33 en plus … (katholieken en protestanten zamen).

  Zoals altijd, is de elite niet meer dan een bende stelende bedriegende, oplichtende, stinkende rovers.

  ELITE !!!! Niets edels aan deze elite ! Parasieten zijn het !
  Zoals altijd ! Maar … het volk is mede schuldig want het …
  gedoogd ….

  MMAP [4] reageerde op deze reactie.

 2. Het is allemaal zo akelig duidelijk. Om dit te begrijpen, hoef je echt niet te studeren. En zeker geen economie. Het komt er gewoon op neer dat wij, onze kinderen en kleinkinderen gaan bloeden voor het onverantwoord gedrag van met name Zuid-Europa en onze eigen leiders! Onze eigen leiders storten ons willens en wetens in de afgrond. De armoede. Alles wat er was opgebouwd wordt afgebroken. Onze toekomst? Het wordt één groot zwart gat. Dankzij onze ‘vrienden’ in Den haag. Na het bezoek van Rutte en Pechthold aan de Bilderbergconferentie, vertoonden dezen in mijn ogen plotseling een erg nonchalant en zelfverzekerd gedrag. Een houding van ‘mij kan niets meer overkomen’. Het staat voor mij vast dat deze beide heren de conferentie hebben verlaten met een flinke zak aan beloften en zekerheden. Voor zichzelf. Het staat voor mij vast dat nadat zij hun missie hebben volbracht, zij beiden de droombaan van hun leven krijgen. Bijvoorbeeld als president van de ESM. Brussel, het hemels paradijs voor Alexander Pechthold. De VVD en D66 waren de partijen voor o.a. Vrijheid en democratie. Nu zijn dit bij uitstek de dictators van Nederland. Dictators die onze bezittingen onteigenen. Ongestraft. Er is blijkbaar niemand die zich afvraagt hoe dit allemaal zomaar kan. Behalve Geert Wilders misschien.
  De afgelopen Bilderbergconferentie was niet meer dan een soort van werkoverleg van wie nu wat zou moeten doen om de soevereiniteit van o.a. Nederland en Duitsland ‘de nek om te draaien’. De rollen zijn zorgvuldig verdeeld. Vooral wat betreft de media. Want als je maar iets van deze strekking schrijft op bijvoorbeeld de website van MSN, dan wordt je reactie geblokkeerd. Andere media zwijgen als het graf en houden het ‘domme volk’ bezig met berichten over Doutzen Kroes of Ben Saunders. ‘Het nieuws’, een vliegtuiglading vol met non-informatie die voortdurend over ons wordt uitgestort. Want het echte nieuws, de waarheid, mag niet worden verspreid. De NWO is dus al werkelijkheid.
  Gelukkig willen de meeste Nederlanders de werkelijkheid ook niet horen. Ze zijn te druk met zichzelf. En zolang het hun goed gaat, zullen ze als makke schapen naar de stembus gaan en weer slaafs achter hun ‘idool’ aanlopen. Nederland is in coma en zal pas ontwaken als wij allen zijn ‘aangeketend’. De missie van Den Haag is daarom duidelijk: beperkt de schade tot 12 september. Daarna slaan ze ongenadig toe. Met voorop Mark Rutte en aan zijn zijde Alexander Pechthold. De leiders van een allesvernietigende coalitie. De leiders van een staatsgreep. ‘Arbeid macht frei’ zullen ze denken, tot aan je dood!

 3. Het gaat ook mijn verstand te boven dat er in de Tweede Kamer een grote meerderheid van die 150 “gekozen” lieden zo blindelings hun kiezers dwingen om nu maar te betalen. Als beloning mogen ze hen binnenkort weer opnieuw kiezen!

  Ik zag een van hen, Roland Plasterk, dit op TV verdedigen met te zeggen dat als “we” (hij bedoelt U ) niet betalen, zijn de gevolgen voor ons veel erger.
  Ik heb hem een mail gestuurd met vraag of hij dat met cijfers kan aantonen.
  ALS er een antwoord komt, zal ik het op de Vrijspreker laten weten.

 4. @Aequitas [1]: Dank voor uw uitgebreide reactie. Maar gezien de eerste alinea van uw reactie hoop ik niet dat ik de indruk gewekt heb, dat Griekse burgers het geld van de bail-out ontvangen. Want dat heb ik nergens geschreven. Het is mij pijnlijk bekend dat alleen de zelfbenoemde elite (politici en bankiers) de bail-out centen delen.

  Dus voor alle duidelijkheid in het algemeen voor alle lezers: UW en MIJN belastinggelden verdwijnen in de zakken van buitenlandse politici en bankiers. Hulp komt niet aan bij de Griekse olijvenverkoper of de Spaanse tapasbar, laat staan bij de mensen die het echt moeilijk hebben.

  Echter, door het domme en onverantwoordelijke gedrag van de mensen in onze omgeving (gekozen politici, bankiers en niet-gekozen EU-politieke criminelen, bij mij bekend met de verzamelnaam: landverraders) zou het kunnen zijn dat wij hier, in het noordwesten van Europa, over enkele jaren thuis de eindjes ook niet meer aan elkaar kunnen breien. Wie helpt óns dan?

  Aequitas [7] reageerde op deze reactie.

 5. Wat een negativisme wordt hier gespuid .

  Ik lees ….1.
  Een individueel markt reflecterende valuta per EU-lidstaat
  te herintroduceren. Weg met die Euro.

  Dit is een schoolvoorbeeld van stupide denken .

  Ik ben zeer blij en tevreden met de euro .
  Uiteraard moeten foute uitgaven streng gecontroleerd en bijgestuurd te worden.
  Dit dient met iedere valuta .
  In de jaren 80 hadden we een inflatie van 12 a 15 % ,
  gewoon catostrofaal .

  De euro is geweldig positief voor de handel en wandel .

  Kortzichtig handelen is zeer gevaarlijk !

  Overnight [8] reageerde op deze reactie.

 6. “Maar… dat zijn toch die “supermensen”? Dat zijn toch die mensen die door hun intellect, vindingrijkheid en verantwoordelijkheid op die posities zijn gekomen, dat juist ZIJ die landen en banken mogen en KUNNEN leiden? Er zijn mensen die zelfs GEKOZEN hebben voor die “supermensen”.”

  Ja, dat dacht ik nou ook altijd, als zo’n übermensch de voorpagina van FEM, Elsevier of de Intermediair sierde. De dikbetaalde werknemers, bij wie ‘ondernemen’ altijd in het bloed had gezeten; de Rijkman Groenink, die ondanks het schietongeluk, teruggevochten heeft en een bank van wereldformaat heeft neergezet. Een ondermens heeft het kennelijk mis, wanneer die besluit maar geen hagelgeweer aan te raken, omdat die er niet mee kan omgaan. En wat een werklust: als ik hun inkomen deelde door een gemiddeld inkomen, sloeg ik altijd stijl achterover van hoeveel keren ze sneller, beter en harder werkten dan ons ondermensen. Factoren van 100 waren en zijn geen uitzondering. Moet je nagaan: waar wij een jaar over doen, doen die mensen in een paar dagen. Logisch, dat je ze aan het roer van het land wil hebben en de grote concerns. En als ze zeggen, dat schuld goed is, dan durf je ze niet eens tegen te spreken als waren ze God zelf; nee, wat zeg ik: ze waren nog beter dan God. En uiteraard allemaal de biografieën lezen van deze groten der Aarde, want als je alles precies navolgt, wie weet, dan word je zelf een Übermensch, alhoewel dat natuurlijk de unieke samenstelling van genen is, dus als je meer van dat soort mensen wil, dan heb je op zijn minst een Lebensborn-programma nodig. Nee, die ouwe knar daar in de jaren 40 zag het zo gek nog niet.

  Aequitas [9] reageerde op deze reactie.

 7. @Columnist [10]:

  Er zijn héél veel esoterische genootscrhappen, sommigen zijn als religieuse groep, en openlijk bekend, – zowel de groep als het lidmaatschap; Scientology, Mormonen, Zwarte Kousen Kerk, Pinkstergemeenschap etc.

  Andere staan bekend als een geloof; katholiek, protestants, jesuïten, hervormd, mohamedaans, joods, boehistisch, jehova.

  De belangrijkste esoterische gemeenschap die niet geheim is, maar waarvan het lidmaatschap en de beslissing geheim zijn, – zelf noemen ze zichzelf ‘discreet’, is de vrijmetselarij.
  ‘not a secret society, but a society of secrets’. Hiertoe behoren ook sectes zoals Skulls & Bones, Thule Society, etc.

  De Vrijmetselarij kwam opzetten in het laatste deel van de
  Middeleeuwen, met de Kruisvaarders, – New World Order – als tegenhanger van het – indertijd – almachtige Katholieke Wereld Imperium. Old World Order. Ondertussen zouden de laatste katholieken Pausen, lid zijn van de Vrijmetselarij.

  De Vrijmetselarij bestaat uit verschillende onder verdelingen, waarbij de Scottish Rite en de Franc-mason, de meeste bekende zijn.

  Zoek het maar eens op. De Tempeliers (Ivanhoe en consorten met hun King Arthur), Robin Hood en nog vele andere historische
  roman grootheden.

  Maar óók Lenin, en Stalin; Roosevelt en Churcill – allen van de Vrijmestelarij club, – die in Malta (in het Kruisridder fort) Europa verdeelden na WOII Europa onderzich – onderling – verdeelden.

  Allemaal übermensen, – of wel de underdogs die upperdogs werden en direct daarna rest van de roedel niet langer tot het geroofde voedsel toelaten. totdat er een nieuw Alpha – hond
  hen allen doodbijt en z’n eigen heerschappij opzet.

  Het lijkt een ondoorzichtig geheel, maar in feite is het strict
  georganizeerde bende van bendes.

 8. @Aequitas [7]:

  Hierbij mag ik wellicht herinneren aan de hongeroolog in Nederland – tenzij ik mij vergis de winter van 1944/1945.

  60% van de Nederlanders was vóór het Duitse Nationaal Socialisme dat werd geïnstalleerd als de NSDAP in Nederland.

  Het eerste wat ze deden was de wet veranderen (de nulla crimen sine praevia lege afschaffen – zie link hieronder – en de rechters binnen de rechterlijke macht vervangen door het politiek gunstig gestemde rechters, ref. In naam van het Recht – 1984, De Hoge Raad en de Tweede Wereldoorlog, mr. P.E.Mazel.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Nullum_crimen,_nulla_poena_sine_praevia_lege_poenali

  In Brussel zijn ze druk bezig met het afschaffen van de ne bis in idem regel, – in die zin dat je meerdere malen mag worden terecht gesteld voor een en het zelfde delict, en dit door te voeren in de nationale wetgevingen.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Ne_bis_in_idem

  E.e.a. met het doel om ‘non collaboratives ‘ (lees niet collaborative aanhangers van de vrijmetselarij en hun praktijken) langer en herhaaldelijk vast te houden, veroordelen en kapot te maken binnen het kader van de ‘Civiel Dood’ dat als últime straf staat bij binnen de Vrijmetselarij, afgeschaft t.t.v. de Franse Revolutie, doch immer in werking. De vogelvrij verklaring leidt in 9 van de 10 gevallen tot een feitenlijke dood.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_death

  Pendragon [13] reageerde op deze reactie.

 9. @Aequitas [12]: U vergeet de Rozenkruisers van Christian Rosenkreuz, de satanische sekten, Albert Pike, de Tempelier strijders, Maltezer Ridders, Ridders van de Heilige Bijl, Suske en Wiske, het koninklijk heilig gewelf, Ridders van de Kouseband en al die andere samenzweerders die op het www zo welig tieren. Wel verbazingwekkend dat die lui er 300 jaar over doen om een “NIEUWE?” wereld orde te stichten. Ik vind 300 jaar best wel oud eigenlijk.
  Maar ja wij zijn het er over eens dat wij het in ieder geval NIET met elkaar eens zijn.

  Wees lief voor uw dierbaren

  Aequitas [14] reageerde op deze reactie.
  Aequitas [15] reageerde op deze reactie.

 10. @Pendragon [13]:

  —– ‘U vergeet de Rozenkruisers van Christian Rosenkreuz, de satanische sekten, de Tempelier strijders, Maltezer Ridders’ …. —–

  Dank ! Inderdaad die had niet opgenoemd.

  Uw overige vermeldingen … Suske en Wiske etc. …. dienen slechts als doel om mijn verweer te ridiculierzen.

  Maar van u, als rechtgeschapen Vrijmetselaar – en mede gezien uw eerdere kleinerende reacties – had ik dan ook niets anders verwacht.

  Het kleineren, belachelijk maken van een ieder die het niet eens is met of commentaar levert op, geheime, zielige zelf uitgeroepen, elite, vrijmestelaar clubjes, is blijkbaar uw doel.

  Of dan speelt men u een nieuw baantje toe, als trouw en eerbaar lid. Old boys club ?

  Dan voelt u zich goed, behorende tot de (vermeende en zelf uitgeroepen) elite. Zoals andere mensen zich graag willen identificieren met een internationaal winnende voetbalclub, – om maar ergens bij te horen. —- GROUPTHINK —

  Tja, 300 jaar is – vergeleken met de duur van de Oude Wereld Orde – niets.

  Tenzij de bevolking zich keert tegen dit soort zielige geheime instanties die door middel daarvan – het niet transparant zijn voor de bevolking – maar kunnen graaien, bedriegen, oplichten en roven — gaat dat nog andere halve eeuw duren.

  Laten we hopen van niet !

  Er zullen ongetwijfeld eerlijke, oprechte en enigszins onozele Jeffs en Mariekes tussen zitten, die met hun wensgedachten over een betere wereld – new world order van de vrijmetselarij –
  dromen over een betere toekomst.

  Naar mijn mening echter hebben de meest afschuwelijke oorlogen en gruweldaden – zeker gezien hun schaal – de afgelopen 300 jaar plaatsgevonden, gedreven door de handelsdrift van de Vrijmetselarij.

  Inderdaad; GEWELD -ig, die nieuwe vrijmetselar wereld orde.
  Maar niet heus! Maar u mag er lid van zijn meneer (Uther) Pendragon, vader van King Arthur ….

  http://en.wikipedia.org/wiki/Uther_Pendragon

  Pendragon [16] reageerde op deze reactie.
  Pendragon [17] reageerde op deze reactie.

 11. @Aequitas [14]: Voor uw gemak een lijst … http://www.stelling.nl/vrijmetselarij/index2.html Dan hoeft u niet zo te zoeken.

  Mag ik u serieus eens uitnodigen voor een goed gesprek onder vier ogen? De koffie is voor mijn rekening. Ik begrijp namelijk niet zo goed waarom u zo vreselijk heftig reageert. En ik zou graag eens met u willen onderzoeken waar onze overeenkomsten liggen. Een ding hebben wij in ieder geval gemeen… We hebben belangstelling voor vrijmetselarij, elk vanuit ons eigen standpunt, en dat is naar mijn mening een goed ding.

  mvg.
  Pendragon…

  idd King Arthur… gewoon omdat die legende en die verhalen mij erg aanspreken. Niks vrijmetselaarsachtig. Dat heb ik ook met het oude Egypte en de Anunaki…

  Aequitas [23] reageerde op deze reactie.

 12. @Aequitas [14]: Als ik op baantjesjacht zou zijn mijn beste Aequitas, zou ik lid geworden zijn van de Rotary, Lions of Kiwani, dan maak je meer kans om in het Old Boys Network een jobje te vinden. Binnen de vrijmetselarij is de kans op een baantje uit dat netwerk ongeveer even groot als een sneeuwbal in de hel.

  Overigens zijn de deskundigen het niet overal met elkaar eens ten aanzien van de “geboorte” van de vrijmetselarij. Algemeen wordt de stichting van de reguliere vrijmetselarij in de Goose and Gridiron in 1717 zo’n 255 jaar geleden als begindatum aangenomen. (Is ook op het www te vinden). Er zijn echter ook gedachten dat het inderdaad in de middeleeuwen is begonnen als gilde. Leden van een gilde mochten de kathedralen bouwen en kregen een eerlijk loon. Beunhazen werden op die manier geweerd. Maar… dat is dan de operatieve vrijmetselarij en die heeft dan weer niets te maken met de hedendaagse vrijmetselarij.
  Best ingewikkeld allemaal vind ik.

  Ten aanzien van de Pausen… Ik mag u er beleefd op wijzen dat de huidige Paus in de jaren 60 van de vorige eeuw een soort van straf geeft aan katholieken oplegt mochten zij zich tot de vrijmetselarij wenden. De kans dat een Paus zal worden ingewijd in de vrijmetselarij acht ik niet zo heel erg hoog.

  Tot slot van deze reactie…
  Er zijn goede en slechte mensen. Zo zijn er ook goede en slechte vrijmetselaren, katholieken, moslims, volleybalers, protestanten, voetballers en ga zo maar door. Misschien mag ik u een gedachte meegeven… Hitler was een katholiek… Zijn nu alle katholieken slecht?

  Waarde Aequitas,
  Het is geenszins mijn bedoeling u belachelijk te maken of te snieren. Ik probeer hier en daar wel een kwinkslag te plaatsen als ik zie dat u naar mijn mening wat uit de bocht vliegt met uw enthousiaste betoog.

  Wij zijn het eens, dat wij het niet eens zijn. En dat is een goed ding

  Wees lief voor uw dierbaren
  Pendragon

  Ratio [18] reageerde op deze reactie.
  Aequitas [22] reageerde op deze reactie.

 13. @Ratio [18]:

  Wellicht kan Ratio aan ons uitleggen waar de Vrijmetselariij voor staat ?
  Wat men beoogt ?
  Wat hun doelen zijn ?
  Wat de relatie zou kunnen zijn met de New World Order ?
  Waarom het lidmaatschap geheim is en waarom de beslissingen geheim zijn ?
  En hoe dat werkt met het – no, is not an answer – beginsel ?
  Wat de relatie is met Skulls & Bones, de Thule society, de Bilderberg club, Hitler en Stalin.

  Bijvoorbaat dank Ratio, zie je uitleg graag tegemoet.

  Ratio [24] reageerde op deze reactie.

 14. @Pendragon [17]:

  Meneer Pendragon, uw superieuriteits gevoel geeft u blijkbaar – keer op keer – in anderen te (ditmaal( ‘corrigeren’, of kleineren, sneren, etc.

  Waar haalt u het vandaar dat IK uit de bocht zou vliegen ?

  U schrijft ….
  ‘ … Waarde Aequitas, Het is geenszins mijn bedoeling u belachelijk te maken of te snieren. Ik probeer hier en daar wel een kwinkslag te plaatsen als ik zie dat u naar mijn mening wat uit de bocht vliegt met uw enthousiaste betoog. … ‘

  Nederlandse calivinstische bovenmeester mentaliteit, of wellicht het nederlandse corrigerende vingertje, ofwel … IK weet het beter … en een iederen met een diversieve mening wordt door mij ….. – dit maal

  … gecorrigeerd. ….WHOW.

  Bent u de enige in deze wereld met een mening over de Vrijmetselarij, of bent u bezig die genen die een andere mening hebben de mond te snoeren ?

  Ik vermoed het laatste.

  Wie vliegt er hier nu uit de bocht ?

  Tenzij ik mij vergis is dát nu juist wat we hier op de VRIJSPREKER doen, – VRIJ spreken – óók over de VRIJmetselarij.

  Het minste wat u kunt doen, Pendragon, is mijn mening RESPECTEREN. Ipv. mij iedere keer aan te vallen.

 15. @Pendragon [16]:

  Neen, Meneer Pendragon, dank u wel. Niets persoonlijks, ik ga evenmin discussies aan met Jehova getuigen, Jesuïten, Katholieken, Mormonen, Amish, etc.

  De Vrijmetselarij – naar verluidt -, vermoorde J.F. Kennedy en z’n broer Robert Kennedy, de Zweedse president Olaf Palmer, de voormalige President van Polen die met z’n hele equipe in 1-x met vliegtuig en al neerstortte – en nog ik weet niet hoeveel anderen.

  Ik respecteer uw mening. Svp. Pendragon, probeer de mening van anderen te respecteren ipv hen VAN UW GELIJK TE OVERTUIGEN, corrigeren, belachelijk te maken, te sneren of de mond te snoeren.

  Bijvoorbaat vriendelijk dank,

 16. @Aequitas [20]: Iemand die iets stelt dient het te bewijzen. Ik stel alleen dat ik niet goed weet om te gaan met mensen die in vrijmetselarij als samenzwering geloven. Het is niet aan mij om een verhandeling over vrijmetselarij te schrijven. Wat ik zie is dat mensen die een samenzwering zien in het vrijmetselarij gebeuren dit soms zeer persoonlijk opvatten. Voor je het weet is er met deze mensen dan niet te praten. We hebben allemaal wel eens in onze jeugd in een fase gezeten dat we deel namen aan een geheime club. Sommige mensen bevalt dat goed en die doen daar nog aan als ze volwassen zijn. Prima toch als ze dat zo graag willen?

  Je zal het wel naief vinden maar ik vind het moeilijk om een samenzwering hierin te zien. Als je wel eens project leider bent geweest dan zie je hoe moeilijk het is om bij beperkte groep mensen de neuzen tijdelijk dezelfde kant op te krijgen. Dan besef je vanzelf hoe klein de succeskans is van dergelijke geheime genootschappen.

  Aequitas [25] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.