Voor ik een kritische noot laat klinken wil ik constateren dat de LP weer tot leven is gewekt. Het kaarsje van de libertarische partij was gedoofd tot niet meer dan een sputterend vlammetje. Dat door de zorgen van met name Otto en Toine toch gedurende een interval van 15 jaar bleef branden. Anderhalf jaar geleden had niemand de veelheid aan activiteiten kunnen voorzien die nu door de LP wordt ondernomen. Ook in het geval de verkiezingen niet het succes brengen waarop gehoopt wordt, dan nog moet ik constateren dat de partij weer leeft en elan heeft gekregen. De partij is uit zo’n diep dal gekropen dat eenieder veel respect dient te hebben voor wat er in zo korte tijd is bereikt.

Dit gezegd hebbende wil ik ingaan op de vraag of het vanuit een libertarische invalshoek verantwoord is te stemmen op de LP. Zoals Hub in een eerder artikel heeft aangetoond zal een minarchist (en misschien ook wel de nodige klassiek liberalen) geen enkel probleem hebben met stemmen op de LP.

Voor een Anarcho Kapitalist ligt het gevoeliger. Het is lastig AK-er te zijn en neutraal te staan tegenover de staat. Als je overtuigd bent van het kwaad dat de staat hoe dan ook brengt, hoe klein de staat ook is, dan is het begrijpelijk dat er haat ontstaat. Vrijwillige deelname aan het staatsproces wordt dan al snel iets wat wordt afgewezen. Is dit terecht?

Gesteld dat je AK-er bent en je erkent dat op dit moment zelfs een klassiek liberale samenleving een verre stip aan de horizon is. Een stip bijna samenvallend zo niet samenvallend met een minarchistische situatie, omdat onze maatschappij thans zover van deze situaties is verwijderd. Dan is er een lange gemeenschappelijke weg af te leggen tot de beoogde situatie. Om over een AK samenleving nog maar te zwijgen, deze is nog verder weg van de huidige situatie en valt vanuit het huidige perspectief eigenlijk als stip aan de horizon dan ook samen met de eerder genoemde oplossingen.

Als er een gemeenschappelijke weg is af te leggen dan zouden minarchistische oplossingen als tussenstop een verbetering kunnen zijn en vanuit dat oogpunt aanvaardbaar. De overgang naar een gewenste AK situatie zal naar mijn mening niet over 1 nacht ijs gaan, dit kan alleen als de samenleving daarvoor klaar is. En dan nog zullen de meesten erkennen dat een heel abrupte overgang ongewenst is, en een geleidelijke aanpassing die de mensen en bedrijven in staat stelt zich aan te passen aan de nieuwe situatie een betere is dan het in 1 keer direct overgaan naar de AK situatie.

Vanuit een praktisch perspectief zou een AK-er derhalve kunnen stellen dat stemmen op de LP verdedigd kan worden. (mits het verkiezingsprogramma “NAP proof” is en daarna geen kiezersbedrog plaats vindt).

Er zullen ook AK-ers zijn die wijzen op het feit dat de geleidelijke weg van deelname aan het politieke proces nog nergens gelukt is. De VS zijn van een veelbelovend begin ook afgegleden tot de huidige situatie, ondanks checks and balances. Actieve deelname aan het politieke proces is daarom gezien de geschiedenis niet acceptabel. Daarnaast is kiezersbedrog een natuurlijke eigenschap van iedere politieke partij, waarom zou de LP daarvan vrij zijn?

Er echter vanuit gaande dat iemand als Toine, die 20 jaar van zijn leven gewerkt heeft aan een partij, vaak met slechts enkele getrouwen aan zijn zijde, redelijk immuun zal zijn voor de verleidingen die tot kiezersbedrog voeren, hoe moet je als kritische AK-er dan omgaan met stemmen?

Er zijn 3 scenario’s. De LP doet mee en haalt geen zetel. De uitkomst hiervan is voor een AK-er acceptabel. Er wordt geen geweld gepleegd. Een ander scenario. De LP doet mee en haalt een zetel en ondersteunt geen enkel initiatief omdat zoals het er nu uitziet ieder initiatief in de ene of andere vorm geweld inhoudt. Ook deze optie lijkt me vanuit AK perspectief acceptabel. Je kan discussiëren of hand outs van de staat in de vorm van partij subsidie, een fractie kamer en salarissen mogen worden geaccepteerd. Los van deze discussie lijkt het me acceptabel als de LP een blauw stoeltje bezet houdt en van tijd tot tijd a la Nigel Farage een korte uiteenzetting ter lering en vermaak geeft. En niet meer dan dat.

Het derde scenario is, de LP komt in de Tweede Kamer en steunt op een gegeven moment als gedogende 76 stem een regering. Dit is zeer onwaarschijnlijk. Gesteld echter dat dit gebeurt, hoe moeten we dit beoordelen? Naar de netto vooruitgang in vrijheid? Vanuit minarchisme is dit zeker te rechtvaardigen. Maar hoe ga je ermee om als je AK-er bent? Stel, we kunnen enorm aan vrijheid winnen. Als we maar ergens een kleine concessie doen. Denk aan een uitruil in de trant van, we kunnen goedkoop uit de euro en de EU en daarnaast worden belastingen verlaagd en ook de staatsuitgaven verlaagd. We moeten alleen maar 200 man een paar jaar langer in Kunduz inzetten. Iedereen zou Toine en de LP feliciteren met zo’n onderhandelingsresultaat. Iedereen is er enorm op vooruit gegaan.

Iedereen? Bijna iedereen kan de kritische AK-er stellen. Want door mee te doen zou betoogd kunnen worden dat de LP een drempel is overgegaan en het spel is gaan meespelen. Het spel van het doel heiligt de middelen. Een beetje agressie in Afghanistan en een paar honderd militairen in gevaar brengen is een kleine prijs voor de grote netto maatschappelijke vooruitgang. Als er hier geweld wordt ondersteund, hoe kan je daar als AK-er achter staan? Daarnaast, eindigt de LP dan niet als een VVD? Als het doel de middelen heiligt krijg je dan net niet zo’n situatie als in Amerika is gebeurd, een afglijden van vrijheid naar fascisme?

Moeilijk hier een antwoord te hebben. Als de weg naar een AK situatie via de geleidelijkheid loopt en minarchisme een noodzakelijk tussenstation lijkt, hoe kan je hier dan moeite mee hebben? Dan dien je iedere stap op zijn netto effect te beoordelen en is het naïef om te denken dat we de komende jaren zonder collectieve oplossingen door kunnen komen. Ook de wijn der LP wordt in de praktijk soms verdund om op onderdelen wisselgeld te hebben. Gezien het onwaarschijnlijke dat de LP niet alleen een zetel haalt maar ook als juiste partner wordt gezien door collectivistische partijen om als 76 – ste gedoogstem te opereren, kan je stellen dat stemmen vanuit AK perspectief tijdens de komende verkiezingen toch acceptabel is. Zeker als je een minarchistisch tussenstation hebt ingecalculeerd in de route naar een AK maatschappij.

En zo komen we tot een eigenlijk fundamentelere vraag. Is de politieke weg de oplossing? Neen, is mijn persoonlijke mening. Deze discussie leidt ons ergens af van de hoofdzaak. Politiek en de staat zijn het probleem en niet de oplossing. De enige duurzame oplossing is dat een grote meerderheid van de maatschappij het NAP gaat onderschrijven. Dit kan niet per politiek decreet gebeuren. Dit is een proces van een persoon tegelijkertijd overtuigen. Het doel dat voor ogen gehouden wordt dient te zijn dat er een grote meerderheid komt die het helemaal heeft gehad met de collectivistische dwang.

Er is wel iets dat een AK-er moet onderkennen. Politici zijn bij uitstek personen die communiceren en een mening uitdragen. AK-ers zijn daar vaak toch minder goed in. De hoop dat AK-ers alleen tot een oplossing zullen zorgen is er een die niet zo groot is. Samenwerkende met minarchisten en de LP is de kans veel groter dat meer mensen kennis nemen van het NAP.

Concluderend ben ik van mening dat minarchisten zonder meer op de LP kunnen stemmen en dat voor de AK-ers onder ons zowel redenen zijn aan te dragen om wel of om niet te stemmen. Wat een AK-er uiteindelijk besluit hangt af van welke argumenten voor hem zwaarder wegen en of hij een minarchistisch tussenstation ziet zitten. Zolang we maar niet denken dat we door de politiek de oplossing kunnen genereren, dat kan juist niet. De hoofdzaak is nog steeds het overtuigen van het publiek van het NAP. Individu voor individu.

31 REACTIES

 1. Er zijn vele interessante artikelen over waarom stemmen statistisch geen zin heeft, waarom stemmen juist de huidige dictatuur ondersteunt, alleen dan met andere poppetjes, waarom stemmen (op wie dan ook) juist een steunbetuiging is aan de huidige machthebbers, etc.

  Henry Sturman heeft er wel wat leuks over geschreven, zoals:
  http://www.meervrijheid.nl/index.php?pagina=1482

  en Jesse Ventura zegt er ook het zijne over:
  http://www.youtube.com/watch?v=R78aM7-5LoA&feature=player_embedded#!

  Aan de stemmers onder ons:
  Ga vooral je democratische plicht vervullen als je daar behoefte aan voelt, maar val mij (en waarschijnlijk ook vele anderen!) aub niet lastig met je bijna religieuze kijk op wat je denkt ermee te kunnen bereiken.

  Rien [6] reageerde op deze reactie.

 2. Volgens mij veranderd de immoraliteit van stemmen niet doordat er een partij (verzameling beloftes/meningen) bij komt.. ongeacht..

  Zodra de optie : “Laat mij met rust, ik wil hier niets mee te maken hebben” beschikbaar komt op het formulier, zal ik eens gaan denken..

  R. Hartman [27] reageerde op deze reactie.

 3. STEM BLANCO en haal t huidige systeem onderuit!!
  Kom óp voor je kiesrecht, maar stem tégen de gevestigde orde!

  http://www.wordwakkerwereld.nl/viewtopic.php?f=24&t=4417

  “Door een stem uit te brengen (al dan niet blanco) bevestig je je voorkeur voor een democratisch systeem.”

  “Wanneer 50% plus één van de kiesgerechtigde Nederlanders een blanco stem uitbrengt heeft dit tot gevolg dat een democratische meerderheid in de staat Nederland een stem heeft uitgebracht die aangeeft dat die meerderheid een regering wil vormen, maar weigert dat te doen met de door politieke partijen voorgedragen kandidaten.
  De dames en heren van de kiesraad WETEN dit ook, maar het speelt niet in hun voordeel om dit ook op schrift te bevestigen.
  Ze kunnen er nochtans niet omheen: een meerderheid aan blanco stemmen staat gelijk met een meerderheid van kiesgerechtigden.
  Wanneer ze dit naast zich neer zouden leggen worden ze onmiddellijk teruggefloten door iedere buitenlandse waarnemer.
  Dan kunnen ze kiezen om
  – ofwel nieuwe verkiezingen uit te schrijven (na het raadplegen van het volk middels een referendum of volksraadpleging)
  – ofwel een staatsgreep uitvoeren.
  Want daar zou het op neer komen: de wil van meer dan de helft van de kiesgerechtigden NIET respecteren staat gelijk aan een regelrechte staatsgreep door een minderheid.”

  Dus wij als volk moeten samen opkomen voor onze rechten!
  De noodzaak van Blanco stemmen moet onder t volk verspreid worden, t is nu of nooit!
  Samen staan we sterk;)

  NIET gaan stemmen kan dan weer wel worden aanzien als een afkeer voor het democratische principe van vertegenwoordiging via het uitbrengen van een voorkeurstem.

  Rien [8] reageerde op deze reactie.

 4. @Hilda;) [7]: Het is onmogelijk om met toestemming van het zittende systeem het zittende systeem te verwijderen.
  Zelfs door blanco te stemmen steun je het systeem. Je geeft daarmee aan dat je deze manier van organisatie van de samenleving goed vindt. Enkel de regering/partijen keur je dan af.
  The only way to win is to not play.

  Andre NI [10] reageerde op deze reactie.

 5. @Rien [6]:

  Vanuit al dat what-if gedoe is het maar één stap verder richting het voorzorgsbeginsel. En “we” weten wat daar de gevolgen van zijn, niet ?

  Zoals gezegd: kwaad kun je niet met kwaad bestrijden. NAP is NAP is NAP.

 6. Je kunt je als AK-er natuurlijk ook afvragen waar je liever woont, in een minarchistisch land of onder het juk van socialisme.

  Niet stemmen wordt eerder uitgelegd als geen interesse of jullie doen maar ik vind het best.

  Als ze geen auto in de exacte kleur hebben die ik wil ga ik toch echt niet elke dag naar mijn werk lopen.

 7. Ik ga zeker stemmen, maar dan wel op mijn eigen hersenen.
  Ik raad dit trouwens iedereen aan. Want er lopen straks weer 6 miljoen comaschaapjes naar de stembus terwijl een handvol lobbyisten keihard in hun vuistje lachen om deze comaschaapjes….

 8. In het stemlokaal stemformulier verscheuren met de woorden sorry jullie weten ook niet beter……..?

 9. @Rechtse Rakker [16]: Patrick van Schie van de Teldersstichting heeft me ooit bij de LP dit proberen uit te leggen. Volgens hem (als ik het me het goed herinner) zijn klassiek liberalen toch ook voorstander van onderwijs als overheidstaak. Er waren echter mensen die hier kritiek op hadden. Je hebt klassiek liberalen, ontpooiingsliberalen en sociaal liberalen. Staatsonderwijs zou ook meer bij ontplooiingsliberalen kunnen thuishoren. Klassiek liberalen en minarchisten zouden zoals ik het zie toch dicht bij elkaar liggen, waarbij minarchisten toch net wat meer de staat afwijzen.

  Rechtse Rakker [19] reageerde op deze reactie.

 10. @Rechtse Rakker [19]: Ik raadpleeg nu mijn notities….

  Klassiek liberaal maakt gebruik van de groep, ratio geeft vorm aan gevoel, de vraag is: hoe is de mens.

  Ontplooiingsliberaal: hoe hoort de mens te zijn? Ratio beheerst gevoel, individu bevrijd uit groep. (Ayaan Hirsch Ali is ontplooiingsliberaal)

  Sociaal liberaal: hoe wordt de mens bepaald? Niet de ratio maar de omgeving is bepalend. Individu gefaciliteerd door groep. Sociaal liberaal laat groep overheersen en ligt dus bijna lepeltje – lepeltje met socialisme (dit is iets dat Patrick van Schie niet als zodanig heeft verwoord maar zijn mijn woorden).

  Denk dat het verschil tussen sociaal liberaal en ontplooiingsliberaal duidelijker is dan verschil tussen klassiek liberaal en minarchisme. Waarbij minarchisme eerder vraagtekens bij belasting zullen stellen dan klassiek liberalen. En minarchisten geen enkele rol zien voor de overheid bij onderwijs. En klassiek liberalen dat mogelijk wel zien.

  Hoop dat het een beetje duidelijk is……

  Rechtse Rakker [21] reageerde op deze reactie.

 11. Volgens mij heb je als Ak-er twee opties:
  Of u en uw nageslacht leeft met uw ‘principes’ de komende eeuwen in een socialistische onheilstaat.
  Of u stemt op de LP in de hoop dat wanneer uw keinkinderen, kleinkinderen hebben, misschen inmiddels eens een keer de inkomstenbelasting wordt afgeschaft.

  Ik vind jullie principes allemaal prima maar ik hoop niet dat AK-ers de salonsocialisten in libertarische vorm zijn.

  Zet je dan op andere wijze in voor een vrije samenleving.

  R. Hartman [26] reageerde op deze reactie.

 12. Deze hele discussie maakt wel weer duidelijk dat de LP geen enkele kans van slagen heeft. Zelfs onder de eigen achterban is er weinig enthousiasme om op de partij te stemmen. Dus waar die 65 000 kiezers dan vandaan moeten komen? Van de SP zullen ze vast niet komen….

  Helaas moet ik erbij zeggen: want zonder een LP in de kamer heeft het libertarisme minder kans om haar aanhang uit te breiden en andere mensen te overtuigen.

  Zelfs als je niet gelooft in het politieke kanaal om besluitvorming te veranderen, dan kan het nog nuttig zijn om de publieke opinie te beinvloeden. Burgerlijke ongehoorzaamheid wordt bijvoorbeeld ook makkelijker als het libertarisme veel aanhang heeft, dan wanneer het weinig aanhang heeft.

  Maar ja, bij sommige overheerst helaas de prinzipienreiterei. Helaas, moet ik zeggen….

  R. Hartman [25] reageerde op deze reactie.
  Ratio [29] reageerde op deze reactie.

 13. Zoals Hub in een eerder artikel heeft aangetoond zal een minarchist (en misschien ook wel de nodige klassiek liberalen) geen enkel probleem hebben met stemmen op de LP.

  Voor een Anarcho Kapitalist ligt het gevoeliger. Het is lastig AK-er te zijn en neutraal te staan tegenover de staat.

  Zoals Rothbard uitlegt is het tijd dat minarchisten en AK aanhangers de krachten bundelen. Immers, instant abolition is onmogelijk, er zal hoe dan ook een overgangssituatie plaatsvinden.

  Alleen al daarom zouden beide libertarische stromingen de krachten moeten bundelen, en de discussie voortzetten zodra er werkelijk een minarchie is bereikt. Want dat een minarchie onhoudbaar is heeft het experiment ‘Amerika’ wel bewezen.

  Libertariërs die ‘een stap in de goede richting‘ saboteren zouden zich eigenlijk geen libertariërs mogen noemen, omdat ze de strijd tegen onvrijheid saboteren. Vergelijk het met een compromis tussen bv. VVD, PVV en LP om het toptarief van de IB naar 30% te brengen. Een libertariër wil 0%, maar het zou natuurlijk absurd zijn 30% af te wijzen omdat het niet 0 is.

  De LP zou een dergelijk compromis dus omarmen. Los daarvan zou een vertegenwoordiging in de TK oneindig veel meer voor het libertarisme doen dan het voortdurend blijven bloggen in de marge. Ron Paul toont dat aan.

  De Rothbardian approach vergt dus min of mee dat libertariërs deze stap steunen. En stem op de LP is geen mandaat voor een pro-agressie-club om te doen wat zij maar wenst te bedenken. Het is een mandaat voor de invoering en toepassing van libertarische principes, om de niet-libertarische samenleving te helpen bevrijden. Met het NAP kan niet worden gemarchandeerd.

  Daarom: stem LP of stem niet! Vooral voor uw kinderen en kleinkinderen. Zodat zij niet met een mega-schuld geboren worden.

  R. Hartman
  Kandidaat 2e kamerlid LP. Lijst 13, plaats 12.

  Ratio [28] reageerde op deze reactie.

 14. @Doompie [5]:

  Zodra de optie : “Laat mij met rust, ik wil hier niets mee te maken hebben” beschikbaar komt op het formulier, zal ik eens gaan denken..

  Dan moet u het ontstaan van die optie vooral blijven tegenwerken.

  Het libertarisme komt neer op ‘Leave me alone.’ De Amerikaanse gondwet heeft vier amendementen met die strekking. Maar wie de staat zijn gang laat gaan zal niet helpen bij het intomen ervan. Dus blijf vooral de komende tien jaar achter uw toetsenbordje zitten, dat helpt vast enorm.

  De LP zorgt dat er eindelijk weer eens iets te kiezen valt, dat het één-partijsysteem doorbroken wordt. Het debat tussen de LP en de PiratenPartij, MenS en NL Lokaal maakt meer dan duidelijk dat er geen enkele andere partij een alternatief biedt voor de gevestigde orde en de gevestigde aanpak.

  Dus stem LP of stem niet! Er is geen alternatief.

 15. @R. Hartman [24]: In het artikel stel ik dat er eigenlijk een gedeelde marsroute is, er is een weg af te gaan die de eerste tijd vooral samenvalt. Ik ben meestal voorzichtig met het benoemen van verschillen tussen AK-ers en minarschisten op deze site. Het heeft weinig zin om ons nog verder te verdelen.

  Ik ben echter van mening dat er ondanks de gemeenschappelijke marsroute redenen zijn om als AK-er toch niet te stemmen en benoem deze in mijn artikel.

  Wat ik hoop is dat we ons niet teveel verdelen en over de verschillen heen kunnen stappen. Dat betekent ook dat men niet stemmende AK-ers respecteert. Ook al sta ik zelf positief ten aanzien van de LP zolang men maar erkent dat de enige echte weg het persoon voor persoon overtuigen is van de geldigheid van het NAP. De politiek kan daar nooit een alternatief voor zijn.

 16. @Ratio [29]: Zelf denk ik overigens toch te gaan stemmen. Maar er is een deel van me dat daar toch niet helemaal happy mee is.

Comments are closed.