51 REACTIES

 1. @Ron Arends [4]:

  Het verkiezingsprogramma heb ik inmiddels ook doorgelezen. Ik bij het lezen steeds enthousiaster :). Maar een punt roept bij mij vragen op.

  “Wij zijn voor privatisering van al deze natuurlijke rijkdommen, zowel binnen de jurisdictie van
  nationale overheden als daarbuiten, zoals oceanen, Antarctica, en de ruimte. Wij dringen aan op
  de ontwikkeling van een objectief internationaal stelsel van eigendomsrechten voor luchtwegen,
  etherfrequenties, delfstoffen, en visrechten.”

  Visrechten? Ik dacht dat het libertarisme rivieren en oceanen niet ziet als eigendom van iemand?

  “Wel nummer 34 stemmen hè”

  Dan is het natuurlijk wel interessant hoe je denkt over het grote discussiepunt tussen libertariers: abortus.

  Maar het kan natuurlijk ook, dat ik gewoon voor de mooiste vrouw op de lijst ga :).

  Ron Arends [7] reageerde op deze reactie.

 2. Wel een grote lijst, ik zal kiezen tussen Manders, Spits, Hartman en Karsten.

 3. @Salman Khawaja [9]:

  “Ze leest alles op mensen, en dus in scene gezet!”

  Maakt dat wat uit? De boodschap is toch juist? Ik zie het probleem niet zo…

 4. @Rien [11]:

  “Weinig overtuigend imo.
  Ze heeft wel gelijk, maar er zal geen SP-stemmer hierdoor overtuigd worden.”

  Het gaat ook niet om SP stemmers. Het libertarisme moet zich voornamelijk richten op de rechtse kiezersmarkt. Daarnaast kunnen ze zich ook richten op kiezers van D66, omdat die partij kiezers trekt die meer op persoonlijke vrijheid gesteld zijn.

  SP’ers zijn denk ik sowieso lastig te overtuigen, omdat die voor een massale inkomensherverdeling zijn en in de praktijk ook niet uitblinken in persoonlijke vrijheden.

 5. Politiek Den Haag is nog maar nauwelijks verlost van de bruinhemden van die blonde Führer of er staan talloze splinterbewegingen en gestoorde eenlingen op die denken dat de weg nu vrij ligt om zelf een gooi te doen naar de zachte pluche. Tientallen gelukzoekers rennen nu naar de Kiesraad waarvan bekend is dat er uiteindelijk slechts een slordige 25 partijen echt mee durven te doen. Behalve de eerder geflopte Piratenpartij, kunnen we ditmaal rekenen op de nationaal-socialisten van de Nederlandse VolksUnie (NVU), de partij van die Drinkman en de Libertarische Partij (LP). Met name de laatste genoemde partij is interessant omdat zij claimen een vernieuwde filosofie te hebben die nog niet vertegenwoordigd is. Alle partijen zijn in hun visie behoorlijk links en zij uiterst rechts. Uitgangspunt is vrijheid voor iedereen zolang anderen daar geen last van hebben zonder inmenging van buitenstaanders. Libertarische principes als onbeperkte vrijheid, absoluut eigendom en het afschaffen van de overheid leiden onherroepelijk tot totale anarchie.

  Chaos zonder orde.

  Voordat we een kijkje kunnen nemen in de keuken van het libertarisme, moeten we eerst en vooral opmerken dat zowel aanhangers als tegenstanders van alle politieke begrippen en ideologieën het nooit eens zullen en kunnen worden over de precieze betekenis van zulke begrippen. Overal op internet zijn definities te vinden, maar elke groep hanteert zijn eigen interpretaties. Zelfs binnen de politieke wetenschappen is er geen overeenstemming bereikt en op hoog niveau in de politiek zijn alle begrippen eveneens zo controversieel dat hun betekenissen met de dag schijnen te verschillen. Vergeef ons derhalve bij deze onmiddellijk iedere interpretatie en uitleg van alle soortgelijke begrippen aangezien geen enkele definitie ooit recht kan doen aan politieke begrippen op een manier waarop iedereen met deze definities kan instemmen. Vandaar dat we moeten teruggrijpen op kenmerken die objectief zichtbaar zijn. Tientallen nuances en ontkenningen bespreken is niet relevant. Belangrijk kenmerk van elke politieke ideologie is het functioneren van de overheid.

  Libertarisme, niet te verwarren met het liberalisme dat de VVD zegt aan te hangen, is eigenlijk te beschouwen als de tegenpool van het socialisme. Socialisten geloven in de maakbare maatschappij. De overheid moet hierbij zo groot mogelijk zijn om dwang te kunnen uitoefenen over de bevolking, want alleen de overheid weet wat in het belang van de gehele maatschappij goed is voor burgers en geen enkel individu zal vrijwillig instemmen met een derde die zijn geld wil herverdelen aan Jan met de korte achternaam. Libertarisme gaat daarentegen uit van onbeperkte vrijheid van het individu en wil het liefst dat de overheid volledig verdwijnt. Overheden zorgen namelijk per definitie voor een beperking van vrijheden en slurpen ook nog eens een hele sloot geld naar binnen waarvoor, wederom in strijd met de gedachte van de absolute vrijheid, miljarden aan vieze belastingen moeten worden betaald. Goed beschouwd schuurt het socialisme tegen (extreem) links aan en libertarisme via liberalisme tegen (extreem) rechts.

  Iedere bokkenlul kan zien dat deze samenleving voornamelijk links georiënteerd is. Vrijwel alle partijen streven hoge belastingen na en zijn pro-Europa wat niks anders is dan een supranationale overheid die overkoepelend alle macht afdwingt binnen Europa en daarmee fundamentele vrijheden beperkt van burgers. Partijen die wel links zijn maar niet zo blij zijn met Europa, zijn zonder uitzondering communistisch van aard en willen de dictatuur liever in eigen land houden dan hun soevereiniteit aan Europa geven. Nederland kent slechts een rechtse partij en dat is de PVV. De PVV wil de overheid uitkleden en het monster van Europa de nek omdraaien zodat de belastingen omlaag kunnen. Wel zeggen tegenstanders dat de PVV veel linkse trekjes heeft omdat Wilders in een aantal gevallen linkse constructies in stand wil houden, maar veelal is dat het gevolg van het idee “liever handen af, dan verder gaan linksaf”. Op internet zien nationalisten Wilders als een jodenknecht, links ziet hem als een fascist en libertaristen zien hem als te links.

  Vandaar dat de LP het tijd vindt om eens wat meer “rechts” in de politiek te blazen, maar ze slaan daar ons inziens wel extreem in door. Bekijken we hun partijprogramma, dan vallen er meteen een aantal zaken op. Grote delen van het programma zijn geript van de Libertarian Party in de USA. Beter goed gejat, dan slecht bedacht, moeten ze aldaar gedacht hebben. Daardoor merken ze niet dat hun gedachtegoed cruciale tegenstrijdige standpunten bevat. Laten we even doen alsof zij de baas zijn. Een knip met de vingers en de overheid is verdwenen; dat willen zij graag. Nu zijn wij criminelen die het huis van voorzitter Toine Manders in de brand willen steken. Die verdomde aso waagt het immers om met ons te concurreren aan de rechterkant van de politiek. Anders verzinnen we wel een andere rechtvaardiging. Geen overheidspolitie te bekennen, want het libertarisme vindt overheden hele slechte boevenvangers. Zulke misdaden kunnen door het libertarisme worden voorkomen door handhaving van wetten die individuele rechten beschermen.

  Pardon? Wetten? Recht is bij uitstek een product van de overheid. Burgers houden zich alleen maar aan die wetten omdat wetten collectieve afspraken zijn die nationaal en deels ook internationaal gelden. Iedereen weet dat er achter die wetten een heel handhavingsapparaat schuil gaat dat per definitie sterker is dan mening vriendenclubje. Handhaving die geldt in het hele land. Zouden wij in het huidige recht oproepen tot brandstichting, dan hebben we zo de politie op ons dak. Zo niet, dan laten we het sowieso wel uit ons hoofd, want we weten dat we ervoor vervolgd en veroordeeld kunnen worden. Wetten kunnen echter niet bestaan in het libertarische systeem. Wie gaat die wetten maken en belangrijker: wie gaat handhaven? Gaat Manders het wetboek schrijven? Dan mag hij dat in zijn reet stoppen. Gaat hij handhaven? Hoe dan? Binnen het libertarisme denken ze aan particuliere beveiligingsdiensten. Voor uw veiligheid bent u afhankelijk of u knokploegen kunt betalen. Wat doet u als de knokploeg van de tegenpartij groter en sterker is?

  Mooi, dus Manders laat zijn huis bewaken door 4 mannetjes en wij komen gewapend met fakkels met 20 man aanzetten. Woedend belt hij 50 Marokkanen totdat de hele stad elkaar aan het uitmoorden is. Laten we het anders doen. We gaan Otto Vrijhof een pedofiele penningmeester noemen die vooral zijn kleingeld telt. Onbeperkte vrijheid van meningsuiting jongens, dus dat mag. Onder huidig recht zouden we, indien we dat echt zouden doen, een probleem hebben tenzij we kunnen aantonen dat het de waardheid is. Privacy wordt onder het libertarisme vooral beschermd als de overheid uw gegevens opslaat. Er is wel een private geschillenarbitrage, maar die moet door beide partijen aanvaard worden en dat gaan we natuurlijk niet doen. Gekke Henkie heeft inmiddels een nieuw doel gevonden in zijn leven. Een van de partijleden heeft een klein dochtertje van 10. Lekker geil en lekker strak en snel te lokken met toffees. Na zijn daad mag Henkie niet geestelijk onderzocht worden en omdat niemand zijn schuld kan vaststellen, komt hij ook nooit in het gesticht.

  Kinderen krijgen van de libertaristen het recht om hun verzorgers de middelvinger te geven en andere voogden te zoeken. Wel kunt u uw kinderen naar hartenlust kapot slaan, verkrachten en opsluiten in een kelder, want alle instanties die eventuele klachten kunnen behandelen zijn verdwenen. Andere ouders kunnen eveneens niks doen, want iedereen mag aan zelfverdediging doen. Durf het eens om aan de deur te komen om te vragen waarom de kinderen zo aan het krijsen waren. Tevens mogen kinderen zichzelf meerderjarig maken door volwassen dingen te doen. Bijvoorbeeld het recht op seksualiteit. Wanneer een kind straks in een dronken bui, want ook dat mag onder het libertarisme, bij Ad van den Berg aanbelt en hem vraagt of hij op zijn pook mag rijden, zijn ze meteen meerderjarig en geen libertarist die dat erg vindt. Misschien kunnen al die PNVD’ers nu op de LP gaan stemmen. Ze worden op hun wenken bediend. Deskundigen beamen dat jonge kinderen niet in staat zijn om volwassen keuzen te maken, maar van de libertarist hoeven ze niet naar school.

  Alle kinderen roepen wel eens dat ze nooit meer naar school willen omdat rekenen kut met peren is en de leraar zich gedraagt als een pedofiele mongool. Bezit van kinderporno is natuurlijk ook eigendom en aangezien eigendom absoluut is, kan Marthijn Uittenbogaard alvast vol vreugde aan zijn pik gaan trekken. Kut, nou staan uw daden op internet en kunnen alle werkgevers het lezen. Gelukkig mag de overheid uw privacy niet meer schenden, maar voor werkgevers wordt het een feest. Werkgevers mogen straks uw urine testen op dope en uw bloed controleren om er zeker van te zijn dat u geen aidsflikker bent. Zo ja, dan mogen ze u afwijzen. Afwijzen mag ook op uw te zwarte huidskleur. Iets met absolute vrijheid, want u kunt die werkgever gewoon boycotten. Over wat er moet gebeuren als alle werkgevers U boycotten om allerlei niet relevante lichaamskenmerken, zwijgt het libertarisme helaas. Vrijheid kan enkel bestaan als u de mogelijkheid heeft zichzelf te ontwikkelen. Daar is werk voor nodig, maar discriminatie is normaal onder het libertarisme.

  Het politieke spectrum is geen lineair verband dat loopt van links naar rechts. Het is een politiek continuüm in de vorm van een cirkel waar de extremen samenkomen. Anders gezegd, als een ideologie (links of rechts) maar extreem genoeg wordt, dan komt u vanzelf aan de andere kant terecht en dat betekent dat in dat gebied de standpunten overeen komen. Beschouwen we het libertarisme als extreem rechts, dan komen ze op dat punt terecht met betrekking tot het onderwerp immigratie. Houd u vast: het libertarisme wil de grenzen wagenwijd openzetten en verwelkomt alle economische parasieten onder het mom van persoonlijke vrijheid. Precies extreem links. Zelfs het motief is hetzelfde. Achterlijkheid en het creëren van stemvee. Wacht eens, het socialisme gebruikt daar belastinggeld van de burgers voor. Terwijl de libertarist een gruwelijke hekel heeft aan belastingen en het diefstal noemt. Stemmen op de libertaristen betekent hetzelfde als stemmen voor het socialisme: massa-immigratie met alle gevolgen van dien.

  Libertaristen wuiven dat bezwaar weg door te stellen dat de komst van een vluchteling niet betekent dat het u geld kost. Pas als anderen u gaan dwingen om te dokken, kost het geld en daar is het libertarisme fel op tegen. Wat een grenzeloze naïviteit en wat een idiote bullshit. Die bewering kan hooguit theoretisch kloppen. Op t = 0 kost het u nog niks. Leuk voor in de wiskunde, maar in de praktijk werkt het anders. Op enkele libertaristen na, zal niemand roepen dat een eenmaal hier gekomen profiteur dood moet gaan van de honger als hij zelf niet in zijn levensonderhoud kan voorzien. Dat zou tot een opstand kunnen leiden. Er zullen dus mensen komen die hem te eten willen geven. En een huis, want dan voelen de weldoeners zich mens. Uiteraard hebben degenen die dat vinden zelf het geld niet en daarom zullen ze dat geld bij u willen stelen. Het basisprincipe van het socialisme is hier overduidelijk. Open grenzen kent minstens twee gevolgen. Socialisten gaan uw geld pikken om hem te onderhouden of hij gaat de boel bij elkaar jatten.

  Wel, als de zielige aanblik van een uitgemergelde hongerneger socialisten motiveert, dan gaat het ons op den duur geld kosten en als dat niet gebeurt en de cultuurverrijker uit hongersnood gaat lopen pikken, dan kost het ons ook geld. Behalve de schade aan onze bezittingen is er ook de schade om een extra particuliere beveiliger in te schakelen. Nationale politie ontbreekt immers. Bovendien is het ook tegenstrijdig met het algehele principe van vrijheid. De komst van miljoenen allochtonen heeft Nederland vleugellam gemaakt en veel vrijheden de nek om gedraaid. Kritische schrijvers worden gearresteerd omdat ze iets zeggen over die allochtonen. Zonder allochtonen, geen schending van de vrijheid van meningsuiting. Privacy wordt geschonden vanwege de dreiging van terrorisme door moslimextremisten. Zonder moslims geen moslimextremisten en zonder die extremisten geen tientallen privacyschendende maatregelen. Libertarisme miskent en schendt vrijheden door het land zwak en vatbaar te maken voor nog eens een invasie aan buitenlanders.

  Gelukkig heeft het libertarisme ook goede kanten. Straks kunnen we een libertarist in dienst nemen voor twee kwartjes per uur. Minimumloon? Zijn ze tegen. Ach, dan gaan ze een andere werkgever zoeken, maar er zijn nu al tig werkgevers die op het minimumloon gaan zitten en als alle goede banen vervuld zijn, zullen ook zij voor een dubbeltje moeten gaan werken. Uitkeringen bestaan immers niet in de libertarische maatschappij. Heeft u werk, dan heeft u de mogelijkheid om een buffer op te bouwen. Belastingen worden voorgoed afgeschaft en alle vruchten van uw arbeid mag u zelf houden. Verdient u gelijk bijna 2 keer zo veel. Wow, dat wil iedereen wel, maar voordat u massaal op de LP gaat stemmen, moet u weten dat, althans dat zou de bedoeling moeten zijn, er een heleboel publieke voorzieningen betaald worden van belastinggeld. Natuurlijk, er wordt zeker onnodig veel geld verspild. Libertaristen zijn er nog altijd niet in geslaagd om noodzakelijke publieke voorzieningen te regelen in hun gedachtegoed.

  Nederland ligt voor een heel groot deel onder water. Echt waar, zonder dijken had u waarschijnlijk natte voeten. Tenzij u in dat stuk beneden de rivieren woont dat eigenlijk bij België hoort. Van dijken is bekend dat het bouwen en onderhouden zo kostbaar is, dat geen enkel individu dat kan betalen. Samen sparen en een dijk bouwen is mogelijk, maar het probleem is dat zulke private initiatieven altijd uitlopen op hele groepen mensen die niet mee willen doen. Enerzijds omdat ze er fysiek geen profijt van hebben omdat ze ontzettend ver van de dijken wonen en anderzijds omdat ze menen te kunnen profiteren als een ander de dijk bouwt. Immers, als zij niet betalen en iemand anders het regelt, dan houden zij ook natte voeten. Met als gevolg dat niemand de dijk kan gaan bouwen, want er zijn niet genoeg mensen die willen betalen. Rechtspraak kent hetzelfde probleem. Particulier georganiseerd is er geen draagvlak. Bedenk dat onder het libertarisme alles (dijken, het recht, politie, zorg en scholen) particulier wordt en overal verschillend gaat werken.

  Geen overheid, geen belastingen en dus geen geld. Wie houdt het park schoon? Wij niet, we pissen in de prullenbakken, stoken fikkie en mishandelen de dieren die er rondlopen. Manders gaat, evenals alle andere bewoners, zijn duurbetaalde particuliere beveiligers niet inzetten in het park. Dat park is toch niet van hem en zo denkt iedereen erover. Trouwens, voor mensen die het park onderhouden is er sowieso geen geld aangezien niemand belastingen betaalt en het komt er ook nooit meer van. Gemeenten mogen volgens de libertaristen gewoon failliet. Beter dan schulden. Daarbij vergeten ze dat een heleboel grond in eigendom is van gemeenten. Bij een faillissement komt die grond in handen van schuldeisers die daar een alleenheerschappij op kunnen vestigen. Met hun eigen politie, want dat mag onder het libertarisme. Afhankelijk van degenen die daar komen wonen, wordt het gebied ontoegankelijk voor de rest. Willen we echt gettowijken creëren waar steeds een andere groep het voor het zeggen heeft?

  Banken moeten onbeperkt met elkaar kunnen concurreren. Vrije markt is het toverwoord. Interessant. Banken kunnen daardoor, net als de eerste de beste eenmanszaak, op de fles gaan en met al uw geld ten onder gaan. Begin alvast een bankrun voordat uw geld ontoegankelijk wordt. Garantiestelsels bestaan immers niet meer. Over vrije markt gesproken: libertaristen vinden het goed als er vijandige overnames plaatsvinden. Vrijheid blijheid. Kartelvorming is eveneens niet erg. Wat krijgen we dan? Precies. Samenklonteringen die gaan leiden tot monopolies en als er straks nog slechts een paar grote bedrijven in elke bedrijfstak over zijn, dan gaat u de hoofdprijs betalen voor alle producten. Hoezo vrije markt? Met alleen maar monopolies kunnen we de markt nauwelijks meer vrij noemen. Over schulden zijn ze erg simpel. Gewoon niet meer maken. Kan ook niet aangezien er sowieso geen geld meer in kas is. Binnenlandse problemen worden door het libertarisme simpelweg genegeerd door te zeggen dat ze door de overheid veroorzaakt worden.

  Subsidies moeten volledig worden afgeschaft. Op zich is het uitkleden van subsidies een heel goed punt waar wij ook regelmatig de aandacht op vestigen. Alleen is dat geroep van hersenloos afschaffen te simplistisch en doet het geen recht aan de complexe werkelijkheid. Geen woord over het feit dat subsidies feitelijk sigaren uit eigen doos zijn die als doekje voor het bloeden fungeren ter compensatie van torenhoge lastenverzwaringen. Ja, we weten het, de libertarist laat die belastingen verdwijnen als sneeuw voor de zon, maar kan niet met concrete oplossingen komen voor de problemen die ontstaan als er helemaal geen geld meer is om publieke voorzieningen levend te houden. Laat staan dat ze een oplossing hebben voor het gebrek aan nationale politie, rechtspraak en effectieve handhaving van wetgeving. Om nog maar te zwijgen van onderzoeksprojecten die dan niet kunnen bestaan. Nederland is een kenniseconomie die het voornamelijk moet hebben van kennis die eerst via gesubsidieerd onderzoek wordt verkregen.

  Reguleren van milieuvervuiling benoemt het libertarisme als het expres laten vervuilen van eigendom door een ander. “Weg met al die regels,” zeggen zij. Het gevolg is dat iedereen overal en nergens zijn chemische afval kan dumpen. “Ja maar dat is een schending van het eigendomsrecht van de ander.” Leuk jochie, maar wie gaat u ervoor meebrengen om dat te voorkomen? Niemand, want er is geen politie en u heeft al nauwelijks geld om uw eigen huis tegen boeven te beschermen. Consumenten hoeven niet beschermd te worden. Oneerlijke handelspraktijken moet u zelf maar kunnen opsporen. Gaat nog moeilijk worden. Onderwijs genieten wordt vrijwillig. Grote kans dat u gewoon dom blijft omdat u als kind dacht dat het stoer was om niet te leren. Met zoveel hersencellen kunt u vast met 80 kilometer per uur door een woonwijk rossen waar inmiddels alle beperkingen zijn opgeheven. Pas als u een kind doodrijdt is dat zonde. Werken doet u voortaan in slechte omstandigheden en onder wurgcontracten. Allerlei afspraken uit het CAO gelden niet meer.

  Na al dit galbekken zijn we flink ziek geworden en zoeken we een dokter op. Op dit moment mogen we nog aannemen dat elke huisarts over een goede opleiding beschikt. Straks kunnen we ook die hondenlul van een mislukte bedrijfsarts krijgen die niet eens een lul van een kut kan onderscheiden. Euthanasie wordt mogelijk door een handtekening die niet te onderscheiden is van een handtekening verkregen door bedrog, drank of digitale vervalsing. Ondertussen hebben wij het waterleidingsbedrijf gekocht voor 15.000 euro en omdat de markt volledig vrij is, krijgen onze mensen het gratis en moeten libertaristen en socialisten dubbel en driedubbel betalen. Of we verkopen het gewoon sowieso niet aan hen, goed wetende dat zij ons absolute eigendomsrecht in ere zullen houden. Zelfs als ze dood neervallen van de dorst. Met een afgezwakte bevolking, kunnen onze tanks binnen- en buitenland veroveren. Libertaristen erkennen een recht op zelfbescherming, desnoods tot in het extreme, maar wie gaat ons, zonder geld, beschermen dan?

  Met ons hebben zij een groot probleem. We zijn allemaal nazi’s, roven en plunderen. Mag allemaal niet, maar tot nu toe werden we tegengehouden door de nationale politie en justitie. Schendingen van mensenrechten mag ook niet, maar is evident als een groep erin slaagt zo groot te worden dat zij fysiek de dienst uit kunnen maken. Martellen van daders van misdrijven mag niet, maar als de rat die ons bestolen heeft zijn maten niet wil verlinken, dan is dat gewoon zelfbescherming, zelfbeschikking en absoluut eigendomsrecht. Van Europa moeten we af zonder enige beargumentering en samenwerkingsverbanden met internationale organisaties moeten volledig verbroken worden. Dat onder andere de NAVO voorkomt dat landen elkaar massaal de haren uit trekken, is voor hen niet relevant. Defensie moet worden uitgehold. Geen geld voor omdat er geen belastingen worden geheven. Betekent ook dat de bescherming weg is. Tot slot merken de libertaristen op dat het libertarisme per definitie aanspraak kan doen op juistheid. Iets wat ons niet overtuigt…

  Overweging.

  Aan het libertarisme mankeert teveel om het gedachtegoed in de werkelijke wereld te kunnen implementeren. Er is niet eens sprake van een samenhangend gedachtegoed dat een systeem biedt om de maatschappij beter in te richten. Elke vorm van een systeem ontbreekt simpelweg. Het libertarisme bevat vooral een globaal recept voor de sloophamer. Weg met de overheid, weg met bijna alle wetten, weg met de nationale politie, weg met elke vorm van interventie en weg met alle bestaande structuren. Gedrag dat tot uiting komt door de onvermijdelijke slechtheid van de mens, bijvoorbeeld het overtreden van de regels, wordt door het libertarisme eenvoudig genegeerd door te zeggen dat zulk gedrag gewoon niet mag. Ja, dat zal echt helpen. Iedereen kan alles en mag alles en de enige waarborg die er geboden kan worden is een door elk individu apart bekostigde particuliere politie die nooit erkend zal worden. Libertarisme is als een klusser die alvast het hele huis sloopt om vervolgens voor eeuwig in de ellende te zitten.

  Ten onrechte noemen libertaristen zichzelf realisten. Er is niks realistisch aan het land terug te brengen naar het stenen tijdperk en dan naïef te denken dat ieder weldenkend mens zich vrijwillig zal schikken naar de principes van het libertarisme. Onbeperkte vrijheden, geen overheid en geen belastingen zijn beloften die het wellicht goed zullen doen bij de verkiezingen, maar de extreme standpunten die het libertarisme inneemt zijn stuk voor stuk met elkaar in tegenspraak. Iets waar extreme socialisten net zo goed last van hebben. Onbeperkte vrijheid betekent dat het onmogelijk wordt om nog een goede grens aan te wijzen waar de vrijheid van de een stopt. Geen overheid betekent dat die vrijheden niet tegen eenieder gewaarborgd kunnen blijven omdat schendingen niet gehandhaafd kunnen worden. Particuliere oplossingen worden niet erkend en zullen daardoor leiden tot het recht van de sterkste. Wanneer het recht van de sterkste gaat gelden, zult u begrijpen dat van al die beloofde vrijheden geen moer meer terecht komt.

  Het ironische is dat we dagelijks het libertarisme aan het werk kunnen zien en constateren dat het niet werkt omdat er altijd een situatie ontstaat waarin er langzaam maar zeker weer een overheid ontstaat. Kijk naar getto’s en gebieden in Italië waar de maffia heerst. Ooit waren er groepen mensen die zulke gebieden ontdeden van overheidsgezag. Gebieden waar zelfs de politie niet meer durfde te komen. In het begin was het allemaal leuk en aardig. Vrijheid blijheid en geen overheid meer die zich met hun zaken bemoeide. Elke groep mensen bevat echter profiteurs. Mensen die uit zijn op andermans bezit. Eigenaren kunnen hun bezit wel proberen te beschermen, maar die mensen zullen zich altijd verenigen. Doorgaans zijn het socialistische groepen die steeds groter worden. Totdat ze u gaan beroven. En raad eens, om te voorkomen dat u wordt vermoord, moet u voortaan de maffia gaan betalen. Belastingen dus. Libertarisme leidt tot een oorlog van allen tegen allen. Totale anarchie bestaande uit chaos en terreur.

  Denkt u werkelijk dat de hele fucking wereld overheden in het leven hebben geroepen omdat het zo fijn is? Natuurlijk niet. Alle landen op deze wereld zijn ooit begonnen in de situatie die de libertaristen graag willen. Zonder overheid en zonder de wetten die libertaristen zo verfoeien. Iedere kerel moest zijn eigen grot beschermen en zijn vrouw er aan de haren insleuren, maar elke keer als er groepen rivalen die groter waren dan zijn vriendenclub besloten om hem te beroven, ontstonden er ruzies die de dood van velen tot gevolg hadden. Samenlevingen werden onleefbaar. Vandaar dat elke maatschappij op den duur een oplossing gaat zoeken waarbij het niet meer een oorlog is van allen tegen allen. U kunt het er niet mee eens zijn, maar het is een feit dat mensen altijd weer op het standpunt komen dat het beter is om een stukje vrijheid aan een overheid in te leveren, dan te leven in complete chaos. Het is een proces dat, ongeacht uw mening, al eeuwenlang plaatsvindt. Net zoals geld altijd weer gaat bestaan als de wereld het zou verbannen.

  Op belangrijke vragen kan het libertarisme nooit een fatsoenlijk antwoord geven. Anarchie kan niet voorkomen worden omdat het haast een synoniem is voor libertarisme. Wetten kunnen niet gehandhaafd worden omdat het volledige systeem waarin wetten kunnen functioneren door hen vernietigd wordt. Het libertarisme lijkt uit te gaan van een wereld waarin mensen zich vooral uit ideologische overwegingen aan hun standpunten willen houden, maar mensen zijn nu eenmaal van nature slecht, dom en egoïstisch. Publieke voorzieningen worden onmogelijk gemaakt en dan kunnen zij wel heel stoer zeggen dat ze voor zichzelf wel een alternatief zullen regelen: toch slagen zij er nooit in om met enig verstand die alternatieven uit de doeken te doen. Vooral niet als realisme een eis is. Men geeft totaal geen blijk van kennis van zaken. Hoeft blijkbaar ook niet, want alles waar kennis voor nodig is wordt verboden. Blijkens de geschiedenis die de gehele mensheid omvat, hebben de extreme uiteinden van het politieke spectrum nooit lang stand kunnen houden.

  Realistisch met politiek bezig zijn betekent dat alle aspecten van een gedachtegoed zo logisch moeten zijn dat alle redeneringen kloppen en consequente toepassing van beleid mogelijk is. Er een systematiek zijn die volgens doorgrondbare methoden werkt zodat er draagvlak gecreëerd kan worden bij de bevolking. Dergelijk draagvlak voor een systeem is nodig omdat geen enkel systeem de mogelijkheid en het recht heeft mensen fysiek te dwingen om zich aan de regels te houden. Het libertarisme redeneert heel simplistisch: “De overheid slaagt er niet in om vrijheden te waarborgen en misdrijven te voorkomen, dus moet het volledig verdwijnen.” Wij denken er anders over en wensen niet het schip in de brand te steken waar we zelf nog opstaan. Er is een systeem dat duidelijk niet goed functioneert, dat erkennen is niet zo moeilijk. Wat wij willen doen is zorgen dat het systeem goed gaat werken. Zolang de libertarist niet hard kan maken dat hij anarchie kan voorkomen, is het uitgesloten dat het gedachtegoed voet aan de grond krijgt.

  Vaste lezers weten dat wij alles behalve socialistisch zijn en eveneens streven naar een maatschappij met een kleine overheid en verlaging van de vaste lasten. Wat ons gedachtegoed realistisch maakt is dat wij het systeem willen veranderen op basis van wetenschappelijke inzichten, gezond verstand, logische redeneringen en consequent gedrag. Rechts zoals rechts hoort te zijn. Geen ideologisch gelul in de ruimte en geen idiote cirkelredeneringen. Standpunten die nooit in tegenspraak met elkaar zijn. Zelfs niet als ze verwoord zijn in ruim 600 artikelen die verspreid over 8 jaar geschreven zijn. Concrete oplossingen voor problemen die iedereen ziet op het gebied van het onderwijs, arbeidsmarkt, immigratieproblematiek, miljardenverspillingen, Europa, zorg en pensioenen. Gedachtegoed dat veel verder gaat dan louter verbieden, maar in degelijk onderbouwde analyses veranderingen voorstelt. Inderdaad, er ontbreekt een goede rechtse partij in Nederland. Misdefinitie for president, want wij zij kunnen, kunnen wij beter.

  Rechtse Rakker [14] reageerde op deze reactie.
  Alex [19] reageerde op deze reactie.
  Ron Arends [23] reageerde op deze reactie.

 6. @frank [13]:

  Wat een hoop onzin bij elkaar! Laat ik de belangrijkste zaken ontkrachten: de massa-immigratie en collectieve zaken.

  Als eerste is de immigratie onder libertarisme TOTAAL anders dan onder socialisme. Socialisme trekt profiteurs, criminelen, mensen uit achterlijke culturen en mensen met een laag IQ aan. Het stimuleert de meest productieven om het land te verlaten.

  Het libertarisme werkt precies andersom. Een libertarische samenleving trekt hard werkende productieve mensen aan. Het stimuleert profiteurs, criminelen en minder productieve mensen om het land te verlaten. Positief effect van een zwaar bewapende bevolking en het ontbreken van sociale voorzieningen!

  Dan zaken die beter collectief geregeld kunnen worden, zoals het onderhoud van parken, veiligheid en het drooghouden van polders. Dit KAN ALLEMAAL OOK IN EEN LIBERTARISCHE SAMENLEVING. Een particulier, groep particulieren of bedrijf kan ergens de openbare ruimte (wegen, parken, dijken, kabels, leidingen etc.) opkopen en er de infrastructuur verzorgen en de veiligheid verzorgen in dat gebied. In het geval van een polder kan die particulier of dat bedrijf ook de polder droog houden! Geen enkel probleem! Een kwestie van contracten afsluiten met de inwoners van het gebied en klaar is kees!

  Verschil met nu is, dat er geen overheidsapparaat is wat aan diefstal doet door de inkomens gedwongen her te verdelen! Verder kunnen er wel degelijk zaken collectief geregeld worden! Alleen zonder gedwongen herverdeling en zonder dat wij eigendom zijn van een staat!

 7. Je moet wel een ongekend naieve droplul zijn en gespeend van elke vorm van realiteitszin om te denken dat een “zwaar bewapende bevolking” een positief effect heeft op een samenlevingsvorm. Helemaal debiel is het om te denken dat als iedereen een kanon op zak heeft dat er dan geen sprake meer zal zijn van dwang. Hoe wereldvreemd kun je zijn?

  Dan: “Een particulier, groep particulieren of bedrijf kan ergens de openbare ruimte (wegen, parken, dijken, kabels, leidingen etc.) opkopen”

  opkopen? van wie dan? er is toch geen staat meer in de libertarische heilstaat?

  1 Rand [16] reageerde op deze reactie.
  Johnny Feelgood [20] reageerde op deze reactie.

 8. @frank [15]:

  De LP is voor een minimale staat (leger, politie, rechtspraak) te financieren uit de aardgasbaten, dus alle belastingen kunnen naar nul.

 9. @frank [13]: Larie Koek verkondig jij. Weer een geval van iemand (jij dus) die zo dom is dat hij niet beseft hoe dom hij eigenlijk is. Echt triest om te zien hoe onverstandig en laag van begrip mensen kunnen zijn, ooit zal een middel komen dat verstandelijke handicap zal genezen.

 10. Je moet wel een ongekend naieve droplul zijn en gespeend van elke vorm van realiteitszin om te denken dat een “zwaar bewapende bevolking” een positief effect heeft op een samenlevingsvorm.
  @frank [15]:

  Als “we” nou eens een klein deel van de bevolking bewapenen, niet iedereen, maar een kleine elite die namens een nog kleinere elite heersers ons klootjesvolk bedwingt.

  De kleinste elite mag dan de bewapende elite gebruiken om geld van ons te roven, ons beboeten, onze vrijheid beperken en bovendien kunnen ze met dat geroofde geld nog wat onschuldige onderdanen in vreemde landen bombarderen, gewoon, omdat dat kan!
  YES WE CAN!!

  Zo’n samenleving is natuurlijk een stuk realistischer, praktischer, eerlijker en duurzamer dan het negatieve effect op de samenleving, waarin iedereen de vrijheid heeft zichzelf te beschermen tegen de roverheid en/of mafia, toch?

 11. @frank [21]:
  En vergeet Zwitserland niet. Het land met de meeste wapens per persoon. Ook één grote slachtpartij.
  Ik denk dat er inderdaad een wapenverbod moet zijn voor allesweters zoals jij.
  Wat zou er in Alphen gebeurd zijn als winkeliers ook bewapend waren geweest, mijn beste randdebiele statist?

 12. @frank [21]:
  Frankieboy, waarom helemaal naar Amerika? In Zwitserland zijn nog veel meer wapens per inwoner te vinden dan daar! Om te beginnen neemt iedere man zijn dienst(plicht)wapen mee naar huis en voegt er daarna een volautomatisch geweer aan toe. De Zwitsers zijn tot de tanden bewapend. Geen crimineel die het dan ook in zijn hoofd haalt een chalet te overvallen: Zwitserland is het veiligste land van Europa. Keerzijde: er zijn wat meer zelfmoorden met vuurwapens. Maar hey: die mensen zouden in Nederland een machinist een trauma bezorgen.

  @frank [13]:
  Humor! Ik vind het een geweldig verhaal. Werkelijk ALLE argumenten die een libertariër tegen geworpen kan krijgen door iemand die het NAP niet snapt en qua algemene ontwikkeling wat achter loopt heb je op een heerlijke ironisch-agressieve wijze opgeschreven. Heb je bewust voor voorbeelden gekozen zoals deze in het huidige, falende sociaal-democratische systeem veelvuldig voorkomen?

  Ik stel voor dat je eens probeert in te lezen in het NAP. En dan wat vragen stelt om je algemene ontwikkeling wat bij te spijkeren. Een paar antwoorden wil ik je geven.

  De eerste omdat dit toevallig (?) vandaag meerdere keren genoemd wordt: bijna ALLE dijken en polders in Nederland zijn door particulieren en bedrijven gemaakt, cq droog gemalen. Al in de 17e eeuw zag Nederland er grotendeels uit zoals nu. De overheid komt hier eigenlijk pas sinds de 20e eeuw kijken.

  De tweede: Defensie. De laatste oorlog gaf Nederland zich over aan de Duitsers in, wat was het, 5 dagen? Je zou zeggen: de Belgen kunnen we hebben. Niet dus. Ook daar hebben we van verloren, anders zou België nog steeds tot het koninkrijk behoren. Inmiddels zijn de Duitsers onze belangrijkste handelspartners en je weet: waar goederen de grens overgaan, doen soldaten dat niet. En de Belgen? Ik vermoed dat de Vlamingen zich dolgraag zouden ontdoen van de Walloniërs en dat dit nijvere volk daarvoor zelfs bereid is zich weer aan te sluiten bij Nederland. Waarom een leger? Er valt niets te halen: de gasbel bij Slochteren is bijna leeg en verder hebben we geen natuurlijke rijkdommen. Afschaffen dat leger dus!

  En tot slot: jij mag, ook in een libertarische samenleving, samen met gelijkgestemden een eigen commune oprichten waarin socialistische, desnoods communistische (het een leidt toch tot het ander) regels gelden. Zolang je buitenstaanders maar niet dwingt met je mee te doen.

  Rechtse Rakker [25] reageerde op deze reactie.
  Rechtse Rakker [28] reageerde op deze reactie.

 13. @frank [21]:
  Je doet me trouwens heel er denken aan ene “Breinbrouwsels”.
  Daar zaten ook een paar schroefjes bij los.

 14. @Rechtse Rakker [8]:
  Heb jij enig idee hoe het zit met die visrechten? Oceanen en rivieren zijn toch van iedereen? Waarom zouden volgens de LP mensen hierop “visrechten” moeten krijgen? Ze hebben toch sowieso het recht om erop te vissen?

  Pure anarchokapitalisten willen alles privatiseren omdat publiek bezit nu eenmaal misbruikt wordt en particulier eigendom in de praktijk goed verzorgd wordt.

  Het idee achter bovenstaande is dat de zee nu van niemand is en dus wordt leeg gevist. Als de zee wél van iemand zou zijn, zou deze de inhoud (vis bijvoorbeeld) willen beschermen, zodat er altijd voldoende aanbod (= handel) zal zijn. Vissers zouden dan visrechten moeten kopen.

  Ook milieuorganisaties als Greenpeace of Sea Shepherd zouden een stuk zee zou kunnen kopen als natuurreservaat (waar dan niet op zeehondjes en walvissen gejaagd mag worden).

  Het is mij echter een beetje te ver van mij bed, want van wie zouden ze dat moeten kopen? Daarnaast spreekt Mare Liberum mij erg aan.

  Overigens is vis (nog) geen reden tot oorlog. Anders wordt het wanneer er een olieveld onder de zeebodem wordt gevonden. Maar goed: met een of drie zetels in de 2e kamer zullen de Noordzee en de Rijn echt niet verkocht worden 😀

 15. @Ron Arends [23]:

  Dank voor je antwoord: helder.

  Dan over afschaffing van het leger. Een leger hebben we toch JUIST WEL nodig om ons straks te kunnen bevrijden uit de EU-macht? Begrijp me goed, ook ik heb liever geen leger, maar totdat we ons ontworsteld hebben uit de EU is het misschien toch wel handig….

  Ron Arends [29] reageerde op deze reactie.

 16. @Rechtse Rakker [28]:
  De pen is machtiger dan het zwaard…
  Om die reden denk ik dat we geen leger nodig hebben om uit de EU te stappen. Kwestie van handelsverdragen maken met Duitsland, België en Luxemburg (en wie zich aanbiedt).
  Daarnaast zullen we op enig moment de Euro vaarwel moeten zeggen. We zitten er nu zo diep in, omdat we onze eigen export naar “het zuiden” hebben gefinancierd. En geherfinancierd.
  Ooit moeten de oninbare debiteuren uit de boeken en dat doet financieel pijn. Zeker in de pensioenen. Maar of dat genoeg reden tot oorlog is? “De Nederlander” is toch nuchter genoeg om te zeggen: “Schouders er onder en op zoek naar betalende klanten”!

  Rechtse Rakker [32] reageerde op deze reactie.

 17. Zijn er mensen op deze site die ook boeken of essays tegen de vrije markt gelezen hebben, of over de promotie van een gereguleerde markt? In mijn studie wijsbegeerte ben ik zelf nog geen verdediging van het libertarisme tegengekomen die makkelijk stand kon houden, al ben ik nog bezig. Ik heb nu het boek ‘De utopie van de vrije markt’ door Hans Achterhuis gekocht. Niet om mijn standpunt bevestigd te zien, maar omdat ik zelf eraan denk om zo een boek te schrijven en om te zien of deze goed in elkaar zit. Nu nog niet gelezen alleen. Zou aardig zijn als iemand op deze website ook dit boek aanschaft om ervaringen uit te wisselen.

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

Comments are closed.