Deze vraag wordt me de laatste tijd regelmatig gesteld. Natuurlijk omdat velen weten dat ik de afgelopen jaren heel wat artikelen gepubliceerd heb om stemmen af te raden of zelfs af te keuren. Is nu de toestand veranderd omdat de Libertarische Partij (LP)  meedoet aan de verkiezingen en de LP  “een heel *andere* partij is?

Voor velen zal een nadere toelichting een en ander kunnen verduidelijken.

 

Het libertarisme heeft als basis het “Non Agression Principle” (NAP) en streeft naar een samenleving waarin dit principe consequent wordt nageleefd. Een maatschappij waarin geen mens of groep mensen dwang of geweld initieert tegen een ander. Ook gesteld in de missie van de Vrijspreker:
De Vrijspreker streeft naar een maatschappij waarin ieder mens soeverein is: ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.”

Het initiëren van geweld van iemand tegen een ander mens is immoreel.

Door de zogenaamde “NL democratie” wordt het beleid bepaald door leden van politieke partijen die gekozen kunnen worden door de “stemgerechtigde burgers”.

Die partijen maken reclame om hun leden te kiezen en presenteren daarvoor een programma met allerlei beloftes  (waarvan in de praktijk blijkt dat ze er zich toch niet aan houden).

Eenvoudig door die programma’s te lezen is te constateren dat geen enkele partij het NAP  volledig wil accepteren, laat staan invoeren.

Dit is al reden genoeg om het stemmen op één van die leden immoreel te maken, en  DE hoofdreden om niet te stemmen.

Uitgebreider en met nog meer argumenten (buiten LP-situatie) beknopt beschreven door Robert Eschauzier in:
“ How Is an Austrian Anarcho-Capitalist to Vote This November?”

Nu zijn er veel soorten libertariërs. Er zijn er geen twee precies gelijk, al onderschrijven ze allemaal het NAP.

Voor alle Minarchisten zal stemmen op de LP  geen discussie opleveren. Met de LP hopen zij immers die minimum staat te verwezenlijken.

De Anarcho-Kapitalisten  (AK) zullen er mogelijk meer moeite mee hebben.

Van degenen die de volledige AK-samenleving willen bereiken zijn er velen die dat reëel zien worden via een geleidelijk proces  en waarvoor de Minarchie een tussenstap is. Die tussenstap is al een belangrijke verbetering in de goede richting. Ook zij zullen veelal van de mogelijkheid van de LP gebruik maken en stemmen op de LP.

Maar er zijn ook anarcho-kapitalisten die zo fel tegen de staat zijn, en de staat en zijn misdaden zo erg haten, dat ze helemaal niets met het democratische systeem te maken willen hebben en dus ook het stemmen niet als middel willen gebruiken. Door mee te doen aan de verkiezingen gebruik je immers de staat. Zelfs al is het met de bedoeling om die staat (via LP)  van binnenuit af te breken. Principieel gezien zullen zij dan ook niet stemmen.

De vraag is nu: Wel of Niet stemmen op de LP.

Redenen om het wél te doen zijn:
-er is nu een kans om iets te doen dat positieve uitwerking kan hebben.
-deze acties van LP en aanhangers zullen zeker meer mensen bekend maken met het libertarisme.

Gaan LP-kandidaten zich echter echt aan hun woord houden als zij inderdaad een zetel in de Tweede Kamer zouden krijgen?
Hoe verleidelijk zal het pluche blijken te zijn? Ook libertariërs zijn gewoon mensen. Laten we in dit geval echter positief blijven!

De anarcho-kapitalisten onder de libertariërs hebben geen echt snel werkend alternatief plan om de vrije maatschappij te bereiken. De (langzame) educatieve weg is natuurlijk de manier. Hoewel vreedzame acties voeren ook een manier zou zijn.

Zelf ben ik er nog niet helemaal uit.
Alles overwegende voor de huidige situatie zou ik bij hoge uitzondering misschien eens ‘van mijn geloof stappen’ en de LP een kans geven. Dat natuurlijk alleen als het LP-programma volledig voldoet aan het NAP.

————————-

P.S. De belangrijke horde Ondersteuningsverklaringen moet eerst nog genomen worden – 30 per district. Zonder die 30 handtekeningen kan de LP niet meedoen.

Die handtekening zegt alleen dat je vindt dat de LP moet mogen meedoen en het verbindt je tot niets.
Ik neem aan dat  daartegen niemand bezwaar heeft (behalve politici die de LP willen uitsluiten).

 

27 REACTIES

 1. De huidige politiek is volksverlakkerij op grote schaal. En wel zo groot, dat vrijwel niemand wil geloven wat er gebeurd. Ik walg van alles en van Nederland. Ik ben gefrustreerd omdat ik na een werkzaam leven van meer dan 35 jaar jaar openlijk wordt beroofd door nietsnutten. Mensen die ook nog eens op mijn kosten hebben gestudeerd een totaal geen connectie meer hebben met het volk en de werkelijkheid. Politici die zonder ‘last of ruggespraak’ ondemocartisch handelen. Niet verantwoordelijk zijn voor de consequenties. Het niet nodig vinden om ‘de Nederlander’ te raadplegen over zijn eigen toekomst. Pas als het te laat is gaat Nederland piepen. Het moment dat ze het zelf gaan voelen. Het moment dat het te laat is. En inderdaad, hoe is het mogelijk dat de ‘gedupeerden’ slaafs hun leiders blijven steunen. De VVD en D66. Maar ook de PvdA. De huidige politiek dwingt mij tot polarisatie. Kies ik voor of tegen de EU. Mijn eerdere betogen op ‘vrijspreker’ laten wat dat betreft weinig te raden over. Ik ben tegen de EU. Niet tegen de samenwerking of de positieve elementen. Nee, dat zeker niet. Maar ik wordt gedwongen om ‘Ja’ of ‘nee’ te stemmen om de toekomst van mijzelf, mijn kinderen en kleinkinderen te beschermen. Ik ben een normaal denkend mens met een ‘boerenverstand’. ‘Wij’ zijn tegen polarisatie. Maar we worden gedwongen ‘zwart-wit’ te denken. Het ‘verdeel en heers spelletje’ van de NWO wordt naar mijn idee akelig goed zichtbaar. Het zij zo. Ik wacht met smart op 12 september!

 2. Het zal velen wel duidelijk zijn dat ik niet ga stemmen op 12 september. Sterker, ik blijf hopen meer mensen te kunnen overtuigen niet te stemmen.

  Als eerst, minarchisten. Hoppe geeft het duidelijk aan. Je bent voor de staat of je bent er tegen. Minarchisten zijn neplibertariers en geven libertariers geen goede naam. Mijn overtuiging is dan ook enkel gericht aan anarchisten. Overigens geld een vergelijkbaar verhaal voor objectivisten.

  Als anarchist dien je elke vorm van totalitarisme en offensief geweld af te wijzen. Of het nu om de staat, maffia, banken of wat gaat. Door te stemmen gooi je, je eigen geloofwaardigheid over boord. “Ja, ik ben tegen de staat en tegen agressie, behalve als het om XXX gaat, dat is natuurlijk een uitzondering”. Ik ben benieuwd hoe je dit wilt verkopen. Als zittende partij heb je identieke problemen. Vroeger of later zal je geld aan moeten nemen van de belastingbetaler en compromis moeten sluiten. Dit is immoreel en geeft een verdraaid beeld naar de buitenwereld.

  Dan is er het realistische argument. Onwaarschijnlijk maar waar is het mogelijk dat de LP de staat kan afbouwen tot een absoluut minimum, maar die staat blijf, als een kanker, wachtend op zijn kans om weer te groeien. Dit is geen langer termijn oplossing. Mocht het weer beter gaan, dan verwacht ik dat een gros van de stemmers weer op de bekende linkse bende zal stemmen simpelweg omdat die partijen meer beloven. Bij een winst van de LP verwacht ik dat men de LP kist, niet omdat ze het NAP supporten, maar vrijwel enkel omdat ze de bekende partijen niet meer steunen (ATM).

  Dan zijn er die libertariers die de LP willen gebruiken als educatie middel. Zoals eerder aangegeven is dit praktisch onmogelijk omdat je op een tegenstrijdige positie zit. Veel efficiënter is om je consistentie en logica van buitenaf te verkondigen. De politieke weg gaat niet werken en hoeft zeker niet de meest efficiënte te zijn. Neem religie, deze levensovertuiging heeft keer op keer bewezen veel invloed te kunnen hebben zonder direct gebruik van de staat. Sterker, het is voornamelijk de staat die religie gebruikt. Anderzijds kan je de stelling maken dat libertariers als machthebbers contra-educatief is. We leven op een zinkend schip, echter accepteert het schapenvolk dit nog niet. Wil je dat libertariers aan het roer staan op het moment dat het schip kopje onder gaat?

  De beste kans tot slagen ligt voor mij nog steeds bij overtuigen en activeren. Overtuigen doe je door naar de agressor te wijzen, niet door je bij de agressor aan te sluiten.

  Ratio [4] reageerde op deze reactie.
  JanC [7] reageerde op deze reactie.
  Zeurpiet [8] reageerde op deze reactie.

 3. @Polity [2]: Volgens mij is het niet immoreel om geld van de staat aan te nemen. http://www.henrysturman.com/dutch/artikelen/uitkeringen.html
  Je ontkomt gewoon niet aan de staat en gebruik te maken van haar diensten en om als ondernemer niet aan de staat te leveren betekent dat je de helft van je potentiele omzet mist.

  De weg die hoe dan ook moet worden bewandeld is die van zoveel mogelijk mensen overtuigen, daar kan de LP inderdaad geen alternatief voor zijn. Pas als een grote meerderheid het NAP onderschrijft kunnen er echt dingen veranderen, daarvoor zijn het schijnveranderingen, de LP die een deal sluit met collectivisten is thans als water en vuur. De druppel water van de LP verdampt dan heel snel. Incl de principes. Daar ben ik het met je eens.

  Aan de andere kant is een LP die zetels bezet en niets ondersteunt en geen deal sluit fout bezig? Als de LP meer en meer zetels gaat krijgen dan is het zichtbaar dat men verandering wil en naarmate de LP gewoon niet regeert en nergens aan deelneemt wordt het voor de collectivisten moeilijker en moeilijker hun zin door te drijven.

  Polity [11] reageerde op deze reactie.
  Rechtse Rakker [16] reageerde op deze reactie.

 4. Ik ben het eens met wat er staat op de site van de LP:
  “Het is heel simpel: Een libertarische politicus handelt in strijd met libertarische principes als hij meewerkt aan het vergroten van de staat of het verkleinen van de vrijheid van het individu. Een libertarische politicus handelt geheel volgens libertarische principes als hij (mee)werkt aan het verkleinen van de staat of het vergroten van de vrijheid van het individu.”

  Of het praktisch haalbaar is, is een tweede, maar het is in principe mogelijk om een politieke partij op te richten die streeft naar het geleidelijk afschaffen van de overheid. Ook als anarcho-kapitalist kunt je dus meedoen aan verkiezingen of stemmen op een libertarische partij.

  Polity [11] reageerde op deze reactie.

 5. AK ligt nog het dichst bij mijn opvattingen.

  Stel we delen NL in twee delen: een deel waar het huidig stelsel blijft en een deel waar een minarchistisch systeem ingevoerd wordt.

  Waar zou ik als AK-er dan gaan wonen?

  Natuurlijk in het minarchistische deel. Geen discussie mogelijk.

 6. @Polity [2]:

  Wil je dat libertariers aan het roer staan op het moment dat het schip kopje onder gaat?

  De LP aan de macht? Kom op, dat gaat de eerstkomende 10 jaar echt niet gebeuren hoor.

  De beste kans tot slagen ligt voor mij nog steeds bij overtuigen en activeren.

  Ja, maar in welke samenleving denk je dat het makkelijker is om mensen ervan te overtuigen dat de staat immoreel en overbodig is? In de huidige situatie waar vrijwel iedereen gelooft in de noodzaak van de staat? Of in een minarchistische samenleving, waarin blijkbaar al een heleboel mensen doordrongen is van het feit dat de staat niet de oplossing is voor alle problemen en zo klein mogelijk moet zijn?

 7. @Polity [2]: We staan inderdaad voor een ‘hels dilemma’. Stemmen? Ja of nee? Maar hoe dan ook, zonder bestuur zal Nederland nooit kunnen functioneren. Denk maar aan je eigen voetbalclub, de buurtvereniging of zelfs een familiedag. Zelfs een familiedag vereist organisatie en het verdelen van rollen om de dag goed te laten verlopen. Je maakt afspraken. Wat doen we wel en wat doen we niet. Wat mag het gaan kosten, wie beheert het budget en wie rekent af om maar iets te noemen. Nee, zonder organisatie zal zelfs een familiedag de nodige hobbels opleveren. Dit geld natuurlijk ook voor Nederland bv. Er zal op z’n minst georganiseerd en beheerd moeten worden.
  Maar de politiek, dat is natuurlijk een ander verhaal. De meeste politieke partijen zijn marionet van een machtsbolwerk. Ook zijzelf maken weer gebruik van hun macht om hun eigen bolwerk te koeioneren. Lees de Media. Deze zullen er alles aan doen om initiatieven van anders denken in de kiem te smoren en dood te zwijgen. De waarheid niet te publiceren en slechts op strategisch belangrijke momenten negatieve berichten publiceren. Om ons in coma te houden publiceren ze vrijwel alleen maar non-informatie. Om het volk bezig te houden, maar vooral om ze dom en onwetend te houden. Hier wringt dus de schoen.
  Om politiek gezien iets te kunne veranderen zijn er een paar mogelijkheden. Bijvoorbeeld via opstanden, een revolutie of de politiek te veranderen van binnenuit. Het laatste is de reden dat ik wél ga stemmen. Niet stemmen is geen optie. Of je moet daadwerkelijk op een andere manier in actie komen (of Nederland moet collectief Niet gaan stemmen). Ik geef toe, het is ook voor mij een hels dilemma.

  Daarom sluit ik mij ook aan bij de reactie van JanC. Ik citeer:
  ”Of het praktisch haalbaar is, is een tweede, maar het is in principe mogelijk om een politieke partij op te richten die streeft naar het geleidelijk afschaffen van de overheid. Ook als anarcho-kapitalist kunt je dus meedoen aan verkiezingen of stemmen op een libertarische partij.”

  Polity [12] reageerde op deze reactie.

 8. @Ratio [4]: @JanC [5]:

  Mijn doel is mensen niet de illusie te geven dat de staat in welke vorm dan ook een oplossing is. De politieke weg is voor mij dus uitgesloten. Laat ik het als volgt vertalen:

  We hebben een beperkt aantal resources welke wij kunnen besteden voor het overtuigen en activeren van anderen. Nu zal na mijn verwachting de politieke weg voornamelijk klassiek liberalen kweken. Ja, deze gaan de goede richting op maar kunnen ook weer makkelijk terug vallen en zullen moeilijk die laatste fundamentele stap naar anarchisme zetten (vooral als de conversie getriggered is door onvrede met het huidige systeem) omdat hun kleine overheid al zo veel beter klinkt dan wat we nu hebben. Mochten we de resources gebruiken en de politieke weg vermijden, dan ga je voor kwaliteit ipv kwantiteit*. Wat heb je liever, 1 in de hand of 10 in de lucht vraag.

  * Ik verwacht zelf dat juist een duidelijke afscheiding van de agressor de meest efficiënte manier ter promotie van anarchisme is.

  Daaraan wil ik toevoegen. Ik denk dat we a point of no return hebben bereikt. Zowel op het linker- als op het rechter front. Willen we werkelijk resources gaan besteden om die kamer in te gaan en de boel proberen tegen te houden (Tijd rekken?) ->

  Ratio zei: naarmate de LP gewoon niet regeert en nergens aan deelneemt wordt het voor de collectivisten moeilijker en moeilijker hun zin door te drijven.
  JanC [13] reageerde op deze reactie.

 9. @Zeurpiet [8]:

  We staan inderdaad voor een ‘hels dilemma’. Stemmen? Ja of nee? Maar hoe dan ook, zonder bestuur zal Nederland nooit kunnen functioneren

  Dat is nu precies mijn punt. Voor duizenden jaren zijn er pogingen gedaan in het vormen van een vrije samenleving. Dit is nog nooit succesvol geweest. Ik zie ook niet in hoe dit ooit mogelijk kan zijn zolang er partijen als de LP bestaan die voor vrijheid zijn maar pro-state overkomen.

  Laten we nu eindelijk eens een nieuwe weg in gaan en stoppen met het proberen het systeem van binnen te veranderen. Dit heeft nooit gewerkt en zal ook nooit werken.

  Laten we ons organiseren buiten het speelveld van de geweldplegers. Laten we van buiten af die partijen en individuen aanvallen, niet met fisiek geweld (Alhoewel ik dat niet uitsluit als optie) maar met logica en consistentie. Een LP zal inderdaad praten over hoe het best Nederland te besturen (of niet). Een anarchist zal praten over hoe Nederland niets meer is dan een concept gegrepen uit de lucht en afgedwongen met geweld.

  JanC [14] reageerde op deze reactie.
  JanC [15] reageerde op deze reactie.

 10. @Polity [11]:

  Mijn doel is mensen niet de illusie te geven dat de staat in welke vorm dan ook een oplossing is.

  Als een partij duidelijk aangeeft dat het uiteindelijke doel is het opheffen van de regering, dan wordt die illusie niet gegeven. Integendeel.

  Ja, deze gaan de goede richting op maar kunnen ook weer makkelijk terug vallen en zullen moeilijk die laatste fundamentele stap naar anarchisme maken (vooral als de conversie getriggered is door onvrede met het huidige systeem) omdat hun kleine overheid al zo veel beter klinkt dan wat we nu hebben.

  Ik zou niet weten waarom deze mensen eerder zouden ’terugvallen’ dan andere mensen. Nogmaals: Als partij is het zaak goed aan te geven wat het beoogde doel is, en waarom. Feitelijk is dat hetzelfde wat jij wilt doen: Mensen overtuigen met filosofische argumenten.

  omdat hun kleine overheid al zo veel beter klinkt dan wat we nu hebben.

  Maar nogmaals: Het duidelijk uitgesproken doel hoeft niet een kleinere overheid te zijn. Dat is slechts een tussenstap. En dat het vooral in die situatie erg moeilijk is om de laatste stap te maken, veel minder moeilijk dan mensen gewoon zomaar te overtuigen, dat is een onbewezen stelling.

  Daaraan wil ik toevoegen. Ik denk dat we a point of no return hebben bereikt. Zowel op het linker- als op het rechter front. Willen we werkelijk resources gaan besteden om die kamer in te gaan en de boel proberen tegen te houden (Tijd rekken?)

  Welnee. Als de boel klapt, dan wordt er gewoon weer een nieuwe regering gevormd. Ik heb geen enkele illusie dat na een totale meltdown (hoe die er ook mag uitzien), mensen opeens het anarchistische licht gaan zien en opeens geen regering meer willen. Sorry, maar dat vind ik zelfs een beetje naief. Je weet toch hoe mensen tegen mensen zoals jij en ik aankijken? Met een glazige blik!

  Rechtse Rakker [17] reageerde op deze reactie.
  Polity [18] reageerde op deze reactie.

 11. @Polity [12]:

  Ik zie ook niet in hoe dit ooit mogelijk kan zijn zolang er partijen als de LP bestaan die voor vrijheid zijn maar pro-state overkomen.

  Als je dat denkt, dan moet je het partijprogramma nog eens doorlezen. Mijn indruk is dat ze de politiek willen gebruiken om de staat/overheid uiteindelijk af te schaffen. Ze zullen vreedzame handelingen van burgers i.i.g. niet dwarsbomen en ook niet onder dwang belasting heffen.

  Polity [18] reageerde op deze reactie.

 12. @Polity [12]:

  Laten we ons organiseren buiten het speelveld van de geweldplegers.

  De LP kan een belangrijke partner zijn om mensen (vooral politici) ervan te overtuigen dat ze geweldplegers of -predikers zijn. Want de meesten zijn zich daar niet eens van bewust.

 13. @Ratio [4]:

  “Als de LP meer en meer zetels gaat krijgen dan is het zichtbaar dat men verandering wil en naarmate de LP gewoon niet regeert en nergens aan deelneemt wordt het voor de collectivisten moeilijker en moeilijker hun zin door te drijven.”

  Dat wordt nauwelijks moeilijker. De collectivisten hebben straks in het meest gunstige geval 149 zetels en de LP 1. Stel dat de populariteit van de LP razendsnel uitbreid, dan wordt dat 120 zetels voor de collectivisten tegenover 30 zetels voor de LP. Nog steeds slaat de LP dan geen deuk in een pakje boter! De andere partijen weten elkaar echt wel te vinden als het nodig is. Zo groot is het verschil tussen de VVD en de SP niet. En dat zijn dan nog “de uitersten”. De VVD kan ook met de Kunduz-coalitie + PvdA een deal sluiten. Geen probleem dus voor de collectivisten! Het wordt pas een probleem als de LP heel dicht bij de 75 zetels komt. Burgerlijke ongehoorzaamheid werpt denk ik bij een kleinere aanhang al zijn vruchten af.

  Het voordeel van deelname van de LP aan de verkiezingen is trouwens wel, dat het de naamsbekendheid van het libertarisme vergroot. Wat dat betreft is alleen het voeren van een campagne al een goed idee. Een kamerzetel zou helemaal geweldig zijn, omdat dat voor nog meer publiciteit zorgt!

 14. @JanC [13]:

  Mensen overtuigen van het anarchokapitalisme lijkt me, hoe vreemd het ook moge klinken, het makkelijkst in tijden van een groot overheidsapparaat. Als mensen het machtsmisbruik en de bureaucratie van de overheid dag in, dag uit in volle glorie mogen aanschouwen zullen ze meer de neiging hebben om het AK te omarmen, dan in een minarchistische samenleving.
  JanC [19] reageerde op deze reactie.

 15. @JanC [13]:
  @JanC [14]:

  En dat het vooral in die situatie erg moeilijk is om de laatste stap te maken, veel minder moeilijk dan mensen gewoon zomaar te overtuigen, dat is een onbewezen stelling.

  Dan val ik terug op mijn 2e punt. We hebben een aantal periodes gehad in de geschiedenis waarbij relatief vrije samenlevingen met staten bestonden (neem bijvoorbeeld het ontstaan van de USA). De hoop dat we van daar terugvallen op een kompleet anarchistische samenleving is historisch gezien praktisch 0. (even los van die kleine gebieden waar tijdelijk geen overheid aanwezig was). Ja mijn poging om mensen te overtuigen uit het spel te stappen is onbewezen maar ik ben van mening dat na duizenden jaren van falen, we wel eens wat anders mogen proberen.

  Als een partij duidelijk aangeeft dat het uiteindelijke doel is het opheffen van de regering, dan wordt die illusie niet gegeven. Integendeel.

  Het partij programma neigt naar het Minarchisme wat zo veel beter is dan wat we nu hebben en toch nog zo ver af staat van wat we willen bereiken. Ik heb overigens nergens in het programma gelezen dat zij de staat willen opheffen. Dat lijkt me ook een beetje lastig om te verkopen: “Stem op ons, dan zorgen wij ervoor dat je nooit meer kunt stemmen”.

  Belangrijk om op te merken is dat de campagne gericht is op simpele oneliners. Dit activeert, zoals ik al eerder aangaf, voornamelijk mensen met een ergernis naar de huidige politieke selectie. Dat is geen stabiele groep.
  JanC [20] reageerde op deze reactie.
  JanC [26] reageerde op deze reactie.

 16. @Rechtse Rakker [17]:

  Misschien is dat zo als een minarchistische samenleving al een jaar of 30 redelijke goed zou functioneren, maar dat is natuurlijk niet zo. Daarom moet de boodschap zijn: Afschaffen van de staat door ‘m steeds verder te verkleinen. Als vanuit die boodschap een kleinere staat ontstaat die aantoonbaar beter functioneert, dan kun je zeggen: Zie je wel, minder staat is beter, en daarom moeten we nu nog een stap verder gaan en ‘m volledig afschaffen. Het is ook belangrijk dat je duidelijk maakt dat het niet de kleine overheid is die zorgt voor een betere samenleving, maar juist de grotere vrijheid van mensen. Als men dat eenmaal snapt, dan zal men niet vast blijven houden aan een minarchistisceh situatie.

  Maar welke positie je ook inneemt, het blijft toch koffiedik-kijken.

 17. @Polity [18]:

  “Ja mijn poging om mensen te overtuigen uit het spel te stappen is onbewezen maar ik ben van mening dat na duizenden jaren van falen, we wel eens wat anders mogen proberen.”

  Maar je probeert helemaal niks nieuws. Anarchisten (in meerdere soorten en maten) zijn er altijd geweest en hebben altijd hun mening verkondigt. Het waren er alleen nooit zoveel. En de reden waarom het nu (nog steeds op een zeer bescheiden manier) in opkomst is, dat hebben we in hoge mate te danken aan een man die hetzelfde heeft geprobeerd als de LP nu, namelijk: Ron Paul.
  Andere redenen zijn:
  – De huizen- en kredietcrisis (voorspeld en verklaard door Autrian Economists).
  – De occupy-beweging
  – de Arabische lente
  – en internet en social media in het algemeen.
  Tenminste, dat zijn zo de zaken die me nu te binnen schieten. Er kunnen er best meer zijn.

 18. –We stemmen natuurlijk allen socialistisch, waarom? Daarom!

  Een professor vertelde dat in zijn klas nog nooit een student een onvoldoende kreeg.

  Slechts één keer ging het fout en faalde heel de klas.

  Die klas was ervan overtuigd dat socialisme werkte en daarom bereid om alles gelijk te delen.

  Heel de klas zou dus het gemiddelde cijfer ontvangen.

  Bij de eerste test bleek dat het fantastisch begon.

  Het gemiddelde cijfer was een acht. Toch waren de meningen over het succes van dit experiment nu al verdeeld.

  Alle studenten die hoger scoorden, waren er toch niet zo over te spreken, maar vooral de studenten die een onvoldoende hadden waren zeer in hun nopjes.

  Voor hen was dit het bewijs dat het experiment werkte.

  Bij de tweede test bleek de klas gemiddeld slechts op een mager zesje uit te komen.

  Niemand haalde nog een tien. De bollebozen van de klas hadden namelijk ingezien dat al hun studiewerk toch niet beloond werd en besloten het rustiger aan te doen.

  De studenten die al eerder een onvoldoende haalden, maar beloond werden met een acht, werkten niet harder dan de vorige keer. Ze behaalden echter wederom een voldoende omdat het klasgemiddelde een zes was.

  Bij de derde test was het een dikke onvoldoende.

  Slechts een vier en hoger dan dat scoorde de klas dat jaar nooit meer.

  Er ontstonden enorme ruzies en eindelijk is heel de klas gezakt.

  Dat, mijn beste vriend, is het resultaat van socialisme. Socialisme legt misschien de lat voor iedereen gelijk maar de lat zelf komt onaanvaardbaar laag te liggen.

  Mensen die hard werken en het beter doen dan anderen, worden er niet meer voor beloond maar zien hun inspanningen verdwijnen in de portefeuille van de underperformers.

  Probleem is echter dat de groep die betaalt voor de rest, steeds kleiner wordt. Mensen die aan de kar trekken, keihard werken en vooruit willen in het leven, plukken nog amper de vruchten van hun inspanningen.

  Het is dit soort socialisme dat altijd en overal aanwezig is. Zelfs Europa omarmt dit model compleet.

  Het idee van eurobonds, waar nagenoeg iedereen voor te vinden is, is niet meer dan het socialiseren van de schulden.

  Individuele landen maken schulden die vervolgens gedeeld worden door het collectief van Europa.

  Denk je echt dat dit zal werken? Dat we op deze manier de discipline gaan tonen om de schulden te bedwingen? Laat me toch niet lachen.

  Eurobonds zullen falen om dezelfde reden dat de studenten bij onze professor met een onvoldoende naar huis gingen.

  groeten,

  Maarten Verheyen

  Zeurpiet [22] reageerde op deze reactie.

 19. @Crisis [21]: Maarten, in theorie heb je gelijk. Je gebruikt hiervoor een fantastisch voorbeeld. Het illustreert precies hoe het socialisme functioneert. Socialisme zal alleen op korte termijn de druk van de ketel halen bij een groot deel van ‘het publiek’. Maar ook de socialisten kennen dit verschijnsel en zullen de enkelingen die zij nodig hebben voor het functioneren van hun systeem en hun bolwerk stiekem gaan bevoordelen. Of in natura, of onder de tafel door. Het voormalig Rusland is daarvan een prima voorbeeld. Want ook socialisten weten hun ‘knechten’ uitstekend aan zich te binden.

 20. Ontzettend jammer dat een paar anarchisten het af laten weten. Juist zij zijn gebaat bij een LP in de Tweede Kamer. Hoeveel meer mensen zijn nu anarcho-kapitalist via Ron Paul? Daarmee zijn de niet-stemmende anarchisten eigenlijk pure profiteurs.

  JanC [25] reageerde op deze reactie.

 21. @Dooddoener [24]:

  Ja, ik denk dat toch ook hoor.
  Kijk, de eventuele kamerleden van de LP kunnen het natuurlijk enorm verkloten, maar dat is gewoon het risico.
  Maar misschien wordt Manders wel eens uitgenodigd om de Austrian Business Cycle Theory te komen uitleggen bij P&W of Buitenhof. Je weet het niet. Ik zie dat wel zitten, en betere en snellere reclame voor de goede zaak zou ik persoonlijk niet weten. Je moet het dan ook meer zien als een reclame-campagne voor de filosofie van de vrijheid.

 22. @Polity [18]:

  Ja mijn poging om mensen te overtuigen uit het spel te stappen is onbewezen maar ik ben van mening dat na duizenden jaren van falen, we wel eens wat anders mogen proberen.

  Is het in NL ooit serieus geprobeerd met een libertarische partij?
  In de huidige situatie ben ik van mening: Baat het niet dan schaadt het niet. Zolang ze zich netjes gedragen (geen populistische PVV-rethoriek), kan het uitmonden in prima reclame.

Comments are closed.