Het verkiezingsprogramma van de LP is grotendeels een feest der herkenning. Eindelijk een partij met zinnige standpunten. Of toch niet? Er is een punt dat ik niet helemaal kan plaatsen. Zie ik het fout of hebben we hier toch een weeffoutje te pakken?

Het artikel waar ik moeite mee heb is artikel over onderwijs. Het gaat over hoofdstuk III binnenlandse problemen standpunt 4. Dat luidt als volgt:

Wij staan een volledige scheiding tussen onderwijs en staat voor. Staatsscholen leiden tot de indoctrinatie van kinderen en tasten de vrije keuze van individuen aan. Overheidseigendom, -bestuur, – regulering en -subsidiëring van scholen en universiteiten moet beëindigd worden. Wij zijn voor het afschaffen van belastingheffing bij particuliere onderwijsinstellingen. Beperkingen die thans worden opgelegd aan niet staatconforme onderwijssystemen zoals Montessori-, Nuts-, Jenaplan- en Vrije Scholen moeten worden opgeheven. 

De leerplicht moet worden vervangen door leerrecht. Jongeren die absoluut niet gemotiveerd zijn om te leren of te studeren mogen daartoe niet worden gedwongen. Aan hen moet de vrijheid worden gegeven de studie voor kortere of langere tijd of zelf voorgoed te staken.

Ziet u ook het probleem?

Leerrecht. Een overheid kan volgens mij geen rechten verschaffen. Het is niet de taak der overheid om rechten aan een groep te geven. Net als de uitbreiding van de mensenrechten met sociale mensenrechten is dit volgens mij een dwaling. Positieve rechten zijn niet aan de staat om uit te delen. De staat dient nooit verder te gaan dan een minarchistische benadering waarbij men door binnenlandse veiligheid te verschaffen het eigendom poogt te beschermen (en zelfs op minarchisme valt wel het een en ander af te dingen). Een leerrecht kan ik heel moeilijk plaatsen in een libertarisch programma.

Zie ik dit fout?

30 REACTIES

 1. lijkt me dat wordt bedoeld ‘ zij hebben de vrijheid / het recht om te leren als zij dat wensen’

  ik denk dat het handiger was geweest als men had volstaan met ‘ leerplicht dient te worden afgeschaft’

 2. Pas op voor juridisch geneuzel! Want als er één ding is waar men ‘de neus’ vol van heeft is het deze juridische geflik flooi! De term ‘leerplicht’, en het idee erachter, is natuurlijk volkomen nonsens! Hoe kan men iemand nu laten leren die dat eigenlijk helemaal niet wil, en dwang alleen maar een averechtse werking heeft. Ons onderwijssysteem gaat steeds meer rigide trekjes vertonen en de zgn. ‘hoogopgeleiden’ denken dat ze de wijsheid in pacht hebben en kunnen hun ‘onderbuikgevoelens t.a.v. Henk en Ingrid steeds minder in toom houden. Indien de LP daar nu eens een ‘buitengewoon’ congres aan besteed, doe ik graag mee en zal ik overwegen om op de nieuwe partij te stemmen!

 3. Ik vermoed dat als ze poneren dat de leerplicht moet worden afgeschaft dat het gros dat interpreteert als ‘men mag niet leren’. Zo werken spindoctors nou eenmaal. Dit is een beetje een middenweg.
  Men moet niet vergeten dat het libertarisme niet heel populair is als je alles volle bak poneert. Dat triggert gewoon een reactie in het hoofd vd ander waardoor de informatie totaal niet aankomt. Het is zo verschillend met hun wereldbeeld dat ipv iemand een andere kijk bieden je hun volledig afsluit voor andere info.

 4. Iedereen heeft toch altijd het recht om te leren? Of hij/zij dat nu op school of in de praktijk doet is de eigen keuze.
  Het is wat overdreven om dat in een verkiezingsprogramma op te nemen wellicht, maar het belangrijkste punt staat er wel degelijk: geen dwang om in de schoolbanken plaats te nemen.

 5. Ratio, heel scherp opgemerkt! Onderwijs is een dienst die tegen betaling al dan niet kan worden afgenomen. Dit punt dient te worden herformuleerd.

  De term recht is hier libertarisch gezien gewoon onjuist. Onderwijs kan nooit een recht zijn, net zo min als wonen of gezondheidszorg rechten kunnen zijn. Maar ik deel het vermoeden van Reteip [5].

  Die paragraaf hinkt sowieso op een mix van principes, praktijk en bedoelingen. Zo is het pleidooi voor opheffing van beperkingen overbodig, omdat bij particulier onderwijs de onderwijsinstelling de lesmethode bepaalt. En zo is ook de verwijzing naar particuliere onderwijsinstellingen overbodig bij het pleidooi voor afschaffing van belastingheffing, omdat er geen andere onderwijsinstellingen meer zullen zijn bij scheiding van staat en onderwijs.

  Volgens mij zou dit volstaan:

  Wij staan een volledige scheiding tussen onderwijs en staat voor. Staatsscholen leiden tot de indoctrinatie van kinderen en tasten de vrije keuze van individuen aan. Overheidseigendom, -bestuur, – regulering en -subsidiëring van scholen en universiteiten moet beëindigd worden. Wij zijn voor het afschaffen van belastingheffing bij onderwijsinstellingen.

  De rest kan m.i. weg. Ik heb dit ook intern al voorgesteld; als het bestuur een uitspraak heeft gedaan zal ik het programma aanpassen.

  Overigens heeft Kim Winkelaar [6] ook gelijk: ‘Leerrecht’ is niet per sé ‘recht op onderwijs’ maar zal veelal wel zo worden geïnterpreteerd. Maar ‘recht om te leren’ impliceert niet 1 op 1 het ‘recht om onderwezen te worden’. Toch ben ik ervoor deze paragraaf aan te passen, zoals gesuggereerd.

  Arthur [8] reageerde op deze reactie.
  Ratio [26] reageerde op deze reactie.

 6. @R. Hartman [7]:
  “Staatsscholen leiden tot de indoctrinatie van kinderen en tasten de vrije keuze van individuen aan.”

  Deze zin is een conclusie die niet waar behoeft te zijn. Andere vormen van onderwijs kunnen net zo goed een vorm van indoctrinatie zijn, alleen een andere indoctrinatie.
  Ik zou deze zin dus laten vervallen.

  R. Hartman [11] reageerde op deze reactie.

 7. Wie houdt er een oogje op de kwaliteit van het onderwijs of mag je rustig je kind onderwijzen in het de hele dag maar naar een of andere godheid te gaan liggen prevelen? En kan een kind besluiten om de hele dag maar aan het strand te gaan liggen zonder een vak te leren of lezen en schrijven? En dan? Als ze dan vijftien of twintig jaar aan het strand hebben gelegen en de uitkeringen zijn afgeschaft en ze zelf geen job hebben zodat ze geld voor de particuliere beveiliging bij elkaar kunnen sprokkelen, sterven ze dan de hongerdood of gaan ze gewoon het dak op?

  R. Hartman [10] reageerde op deze reactie.
  Eize [12] reageerde op deze reactie.

 8. @Arthur [8]:

  Andere vormen van onderwijs kunnen net zo goed een vorm van indoctrinatie zijn

  Dat is dan een vorm van indoctrinatie waar ouders zelf voor kiezen. Er is geen monopolie, zoals bij staatsindoctrinatie. Zolang het NAP niet geschonden wordt staat het een ouder vrij zijn of haar kind de opvoeding, inclusief onderwijs, te geven die hem of haar goeddunkt.

  Het is niet te vermijden, en het is ook niet wenselijk, dat ouders kinderen hun eigen normen en waarden meegeven. Zolang dat niet tot schending van het NAP leidt is daar niets op tegen.

  Burnitall [28] reageerde op deze reactie.

 9. Het thema kinderen is altijd lastig vanuit libertarisch oogpunt. Immers eigen verantwoordelijkheid kan je moeilijk verwachten van een pasgeborene. Vandaar dat kinderverwaarlozing (het niet verstrekken van eten of kleding) door de ouders m.i. terecht strafbaar is. Wat mij betreft zou dit ook moeten gelden voor onderwijs/leren. Wie kinderen wil, moet ook maar bereid zijn hen naast voedsel en kledij een minimale hoeveelheid vorming te verschaffen. Hoe ouders dit aanpakken daarin zijn zij vrij dus scholing in een of ander instituut is niet per se noodzakelijk (en al HELEMAAL niet op kosten van de belastingbetaler), maar kinderen mogen m.i. best tegen onverantwoordelijke ouders beschermd worden.
  Net zoals men voor voedsel ook niet verwacht dat kinderen het allerbeste krijgen en voor kleding de norm ook niet ligt op merkkledij, hoeft dit voor onderwijs evenmin, maar een bepaald minimum is m.i. niet onredelijk.
  Daarbij denk ik aan kunnen lezen en schrijven, elementaire gramatica en woordenschat en voor het cijfermatige de 4 hoofdbewerkingen. Een landkaart kunnen lezen en iets kunnen opzoeken (googlen) alsook verkeersregels (voor voetgangers) en dit alles tegen de leeftijd van 10 jaar.

  Meer mag maar moet niet en het zal zeker de overheid niet zijn die de inhoud van eventuele lessen geschiedenis of zedenleer bepaalt.

  Hoe ouders e.e.a. aanpakken dient geheel en al hun vrije keuze te zijn, maar als een 10-jarige niet kan lezen of schrijven, niet kan vermenigvuldigen of delen, niet weet dat hij naar links en rechts moet kijken alvorens de straat over te steken en niet weet waar op een wereldbol Nederland ligt of niet op een stadsplattegrond zijn adres kan vinden en dat van bv. zijn oma en de weg erheen kan uitstippelen, dan mogen ouders daar m.i. voor veroordeeld worden, net zoals je hen zou straffen indien ze een baby geen eten geven.

  Meer dan wat kinderen normaliter op hun 10e kennen, is weliswaar aanbevelenswaardig maar niet strict noodzakelijk als minimale basis en daarmee niet “afdwingbaar”.
  Ik wens het kinderen toe dat hun ouders hen verder laten studeren en dat ze naast extra taal- en wiskundeonderricht een initiatie in een reeks andere vakken mogen krijgen, zoals natuurkunde, scheikunde, Engels, Spaans en Chinees en dat er ook -revisionistische- geschiedenis wordt gedoceerd en filosofie (Objectivisme/Libertarisme uiteraard!), maar al bij al is dit een luxe. Met mijn eerder beschreven “basispakket” moeten kinderen uiteindelijk in staat worden geacht zich zelf verder te bekwamen. Zo heb ik Spaans en Chinees (i.t.t. Frans) tenslotte ook zelf geleerd, zonder dat dit me op school gratis werd aangereikt en zo is wie kritisch kan denken in staat zelf te googlen tot ie de antwoorden op een aantal zaken boven water krijgt. Atlas Shrugged kreeg ik tenslotten ook niet op school, evenmin als Great Wars & Great Leaders (van Ralph Raico). Maar zonder ueberhaupt te kunnen lezen zou het toch wel erg lastig geweest zijn om mijn weg te vinden.

  Maar uiteraard is het niet aan de belastingbetaler om andermans kinderen te onderwijzen (cq. de factuur hiervan te betalen), net zomin als het aan hem is om andermans kind te voeden of te kleden. Ik wil dus uitdrukkelijk stellen dat ik dit minimum aan onderwijs NIET als een staatstaak zie, maar wel dat ik een ongekleurde basis bestaande uit vaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen, iets opzoeken en de staat oversteken (maar dus ZONDER vakken als geschiedenis en zedenleer) aan kinderen wil garanderen. Aan de ouders om hiervoor -op enigerlei wijze- voor te zorgen.

 10. @R. Hartman [10]:
  Ja, voor dat oogje hebt u een punt. We, of beter, onze kinderen worden met een massale saus van kantklosserij en klasoverleggende administratieregelbrei klaargestoomd om braaf productie- en stemvee te worden. D’r is geen hond meer die fatsoenlijk leesbaar kan schrijven of zelf kan uitrekenen of ie de hypotheek wel kan betalen. Gebreinwast met leuke verhaaltjes dat Diederik een toffe held is en Geertje een lul.
  En dat van die teruglopende kwaliteit is al vijftig jaar aan het handje toen er lui voor de klas kwamen staan die graag Jan Lul genoemd werden door de kinderen. En terecht want ze hebben doorgaans een opleiding tot kantklosjuffrouw op de Pabo gehad met gratis diploma. En dan lekker voor de klas de kinderen gek maken. Overheid en die Paboklanten hebben bergen boter op de kop.
  Mijn alternatief is die hele frutselindustrie te ontmantelen en de echte onderwijzers er uit plukken en weer laten aapnootmiezen en driekeerdrieisnegenen. Jullie willen het de onmondigen opdringen om straks in ploegen over de daken te trekken op zoek naar eten en geluk.

 11. @Eize [12]:

  Zie mijn reactie in grote lijnen hierboven en dan nog wat. Die strandfiguren zullen er best zijn die in een hoekje van de honger gaan liggen sterven maar ik kan u verzekeren dat de meerderheid de klewang pakt om even een broodje te halen en dat de rest dan wel meeloopt want je weet nooit, mogelijk valt hun ook nog een kruimeltje ten deel. Maar misschien hebt u tegen die tijd een legermacht aan beveiligers zoals de voorhene adel dat ook nodig had in andere tijden die met uw LP weer terug zullen komen.

  Ron Arends [16] reageerde op deze reactie.

 12. @Breinbrouwsels [15]:
  Als jij denkt dat ouders hun kinderen alleen maar naar school sturen omdat het verplicht is, heb je wel een heel beperkte mensenkennis. Ouders willen het beste voor hun kinderen en in elk geval dat ze een goede toekomst tegemoet gaan. “20 jaar op strand liggen” is niet iets dat de meeste ouders zullen tolereren.

  Natuurlijk zullen er ouders zijn die het geen zier kan schelen wat hun kroost uitspookt. En natuurlijk zullen er kinderen zijn die, ondanks de inspanningen van de ouders, niet naar school zullen gaan. Maar dan wil ik je er op wijzen dat de huidige situatie wezenlijk niet anders is. Want die mensen zijn er nu ook.

  Breinbrouwsels [18] reageerde op deze reactie.
  Rechtse Rakker [19] reageerde op deze reactie.

 13. “zelf” moet zijn “zelfs” 🙂

  Verder is het een misverstand, dat onderwijs iets bijzonders is. Het is een dienst die een behoefte vervuld, net als alle andere diensten. Individuen hebben er behoefte aan zich te ontwikkelen, eenvoudig omdat ze dat voordeel oplevert.

  Bedrijven en organisaties hebben behoefte aan gekwalificeerde medewerkers. Hoe beter de opleiding, hoe meer zo iemand waard is voor de organisatie. Sponsors investeren graag in talentvolle jongeren. Die verdienen de investering later dubbel en dwars terug. Dat geldt zowel voor vakmensen die met hun hoofd als die met hun handen werken, voor creatievelingen in de media, wetenschap en kunst, voor sportmensen enz.

  Hoe vraag en aanbod door de markt wordt ingevuld en hoe de kwaliteit wordt geborgd is niet anders dan bij alle andere producten en diensten die de vrije markt verstrekt. Mensen kiezen zelf wat ze met hun leven willen gaan doen, niet een of andere beleidsmedewerker achter een bureau.

  ____
  “En jongens, wat willen jullie later worden?”
  “Brandweerman!”, “Piloot!”, … “Clustercoördinator!”

 14. @Ron Arends [16]:
  U dicht mij nogal wat gedachten toe. In mijn reacties heb ik het over dat deel van de bevolking die er wat moeite mee hebben om verder te denken dan het dagelijkse kratje bier en het frietje oorlog. Over kinderen die schijt aan morgen hebben en inderdaad dus over slechts een deel van de bevolking dat 20 jaar op het strand ligt. Ja en die mensen zijn er nu ook maar daar is een hangmat voor. En dan nog is er een zooitje dat uw dak op klimt. Dus wat wilt u daar dan aan doen behoudens dat u een geweldige groeimarkt gaat scheppen voor de Blackwaters c.s.

  Ik heb jullie ideologisch voorlopig maar als een soort GroenLinkseDierenZweeftevenpartij gefiled.

  Ron Arends [22] reageerde op deze reactie.
  THX-1138 [23] reageerde op deze reactie.

 15. @Ron Arends [16]:

  “Natuurlijk zullen er ouders zijn die het geen zier kan schelen wat hun kroost uitspookt. En natuurlijk zullen er kinderen zijn die, ondanks de inspanningen van de ouders, niet naar school zullen gaan. Maar dan wil ik je er op wijzen dat de huidige situatie wezenlijk niet anders is. Want die mensen zijn er nu ook.”

  Verschil is alleen, dat ouders die nu hun kinderen niet naar school sturen met een probleempje zitten. Waarschijnlijk raken ze hun kinderen kwijt aan jeugdzorg en anders krijgen ze problemen met de leerplichtambtenaar. In een libertarische samenleving kunnen deze ouders hun gang gaan….

  Ik ben het met je eens, dat dit een wel zeer minimale groep ouders zijn. 99,9% van de ouders is zeer betrokken bij hun kinderen. Alleen het blijft wel jammer voor de kinderen van die 0.1% die niet zo betrokken is…..

  Eize [20] reageerde op deze reactie.
  THX-1138 [21] reageerde op deze reactie.
  Ron Arends [22] reageerde op deze reactie.

 16. @Rechtse Rakker [19]: “In een libertarische samenleving kunnen deze ouders hun gang gaan….”

  En een handeltje in kindernieren beginnen! (25 mille per stuk)

  Zoals je weet staat het NAP dat niet toe. Kinderen zijn weliswaar nog niet volledig wilsbekwaam, maar hun lichaam is onschendbaar, net als dat van volwassenen. Bij dreiging van ernstige schade mag je ingrijpen om die schade te voorkomen. De kosten van dat ingrijpen kan je op de dader verhalen. In dit geval zijn dat de ouders. Als het kind verzekerd is, zal de verzekeraar in (laten) grijpen om grotere kosten te voorkomen.

  Het ligt voor de hand dat het slachtoffer je dankbaar is voor het verhinderen van schade. Meestal zal een slachtoffer, dan wel diens verzekeraar, je daarvoor belonen. Mocht dat onverhoopt niet zo zijn dan kan het kind, als het eenmaal volledig wilsbekwaam is, zijn ouders alsnog verzoeken zijn nieren te verkopen. 😉

 17. @Breinbrouwsels [18]:
  Ik dicht je helemaal geen gedachten toe: die heb je zelf in dit postje keurig uiteen gezet. Je erkent zelf dat er nu ook “kratje bier, friet en schijt-aan-morgen mensen” zijn. Je geeft zelfs aan wat het verschil zal zijn: de symbolische hangmat.

  In een rechtvaardige samenleving is geen plaats voor uitvreters. Naarmate die realiteit dichterbij zal komen (dat gebeurt heus niet “opeens” als de LP in september vijf zetels haalt), zal ook de mentaliteit van de mensen veranderen.

  Vergeet niet dat de LP meer standpunten heeft dan alleen onderwijs. Door afschaffing van belastingen houden mensen niet alleen meer geld over, maar wordt alles ook nog eens een stuk goedkoper. Werken loont dus een stuk sneller dan nu.

  @Rechtse Rakker [19]:
  De ouders die “niet zo betrokken” zijn, kunnen genieten van alle “voordelen” die sociale uitsluiting biedt. Daarnaast zullen hun kinderen hulp krijgen aangeboden van de omgeving. Het “jeugdzorg-circuit” bestaat ook in een libertarische samenleving, maar zal gestoeld zijn op vrijwilligheid.

  Tot slot: sommige kinderen leren sneller door hun handen te gebruiken, dan door hun hoofd te gebruiken. Het is wellicht slimmer om deze kinderen zo snel mogelijk in de praktijk een vak te laten leren dan om ze onder dreiging van boetes en gevangenisstraffen een startkwalificatie te laten halen. Dát werkt pas agressie in de hand!

  Ratio [25] reageerde op deze reactie.
  Breinbrouwsels [27] reageerde op deze reactie.
  Rechtse Rakker [29] reageerde op deze reactie.

 18. @Breinbrouwsels [18]: “die mensen zijn er nu ook maar daar is een hangmat voor. En dan nog is er een zooitje dat uw dak op klimt.”

  Die hangmat is alleen maar nodig omdat de politie nu haar werk niet doet. Zie het maar als een soort chantage. Als de politie normaal haar werk zou doen dan was parasiteren (klaplopen of crimineel worden) helemaal niet zo aantrekkelijk als een opleiding volgen waarmee je normaal je geld kan verdienen.
  ____
  “Dus u slaat uw vrouw en u steelt af en toe een auto?”
  “Ja, ik ben nogal makkelijk te beïnvloeden.”
  “Bent u dan ook zo makkelijk te beïnvloeden om een muurtje te leren metselen, zodat u op een normale manier uw brood kan verdienen?”

  Breinbrouwsels [24] reageerde op deze reactie.

 19. @THX-1138 [23]:

  Zolang het jatten van uw auto lucratiever is dan het metselen van muurtjes zul je boeven blijven houden die ter zelfverdediging tegen de door u genoemde politie die volgens de richtlijnen van de LP vervangen moet worden door een particuliere beveiligingsdienst dan wel wat zwaarder wapentuig in het spel gooit. Of denkt u dat de mens van vandaag door de indoctrinatie van hun politiek systeem van de afgelopen 60 jaar zo braaf zal zijn om zich door het opstaan van een LP met bijpassende zweefgeschriften en spandoeken als een heilige zal gaan gedragen?

 20. @Ron Arends [22]: Tot slot: sommige kinderen leren sneller door hun handen te gebruiken, dan door hun hoofd te gebruiken. Het is wellicht slimmer om deze kinderen zo snel mogelijk in de praktijk een vak te laten leren dan om ze onder dreiging van boetes en gevangenisstraffen een startkwalificatie te laten halen. Dát werkt pas agressie in de hand!

  Helemaal mee eens, veel van de puber problemen en agressie zullen minder worden. Mensen zullen eerder gaan werken en ondernemen, iets dat alleen maar leerzaam is. Nu worden de kinderen gepamperd tot ze een groot ego hebben en als ze dan met een vaag diploma MBO, HBO of universiteit verlaten denken dat de wereld aan hun voeten ligt. Als ze niet ontgroend zijn bij de studenten vereniging is de eerste confrontatie met de boze buitenwereld pas na hun afstuderen, helemaal fout! Karaktervorming dient eerder plaats te vinden.

 21. @R. Hartman [7]: Dank voor het zorgen voor een aanpassing, het programma van de LP dient gewoon vanuit libertarisch oogpunt te kloppen. En dit zag ik als een weeffoutje.

 22. @Ron Arends [22]:

  …Je erkent zelf dat er nu ook “kratje bier, friet en schijt-aan-morgen mensen” zijn…

  Beetje vreemd antwoord temeer daar dit mijn oorspronkelijke boodschap aan u allen, beste sprookjesboskabouters, was met de aanhangende vraag wat de LP dan wel allemaal met die mensen wil gaan doen.

  Nu we dus kunnen vaststellen dat er schijtaanmorgenmensen zijn nog maar een keer de vraag die ik hier al vaker heb gesteld; en wat doe je er dan verder mee?

  En u vervolgt:
  In een rechtvaardige samenleving is geen plaats voor uitvreters. Naarmate die realiteit dichterbij zal komen (dat gebeurt heus niet “opeens” als de LP in september vijf zetels haalt), zal ook de mentaliteit van de mensen veranderen.

  Een rechtvaardige samenleving is een utopie en de mensheid wordt haar hele bestaan al door uitvreters geteisterd. Van tijd tot tijd komen er missionarissen die vertellen dat er geen plaats is voor uitvreters en daar klampen zich een paar gelovigen dan weer aan vast. Kennelijk gaat u uit van het beloofde land, het aards paradijs, waar de wolf en het lam vredig samen aan een bos wortelen liggen te knagen. Waar de dolende mens opeens Het Licht ziet, de schellen van de ogen vallen en hij zijn zondaarschap afwerpt en iedere zondag naar de LP-Kerk gaat waar hij dan helemaal alleen libertariër zit te zijn omdat de samenleving is afgeschaft en iedereen zelf zijn kostje bij elkaar moet scharrelen en ook nog moet zorgen voor de beveiliging van eigen have en goed en dus dag en nacht ligt te sidderen of hem of haar niet de strot wordt doorgesneden vanwege dat frietje oorlog dat iemand anders nodig meent te hebben.

  Uw LP doet mij denken aan een stel kinderen die met Lego Poppetjes een kunstmatige apartleving willen maken waarin totaal voorbij wordt gegaan dat die poppetjes eigenlijk mensen van vlees en bloed voorstellen. De mens, die volgens een ouwe definitie een sociaal levende roofaap is. De Legopoppetjes Partij. Zweef er maar lekker op los mensen, laat je vooral gaan.

 23. @Ron Arends [22]:

  “Daarnaast zullen hun kinderen hulp krijgen aangeboden van de omgeving.”

  Wat als ouders die hulp in de wind slaan? Ze hebben het kind nodig om inkomsten binnen te halen. Als anderen de kinderen kosteloos onderwijs willen geven, dan ontzeggen de ouders dit aan hun kinderen, omdat ze het kind willen laten werken. Het zal een hele kleine minderheid van de ouders zijn, maar toch….

  “Tot slot: sommige kinderen leren sneller door hun handen te gebruiken, dan door hun hoofd te gebruiken. Het is wellicht slimmer om deze kinderen zo snel mogelijk in de praktijk een vak te laten leren dan om ze onder dreiging van boetes en gevangenisstraffen een startkwalificatie te laten halen. Dát werkt pas agressie in de hand!”

  Het huidige systeem is inderdaad krankzinnig. Alleen, dat wil niet zeggen, dat kinderen niet een zekere basis aan onderwijs/kennis nodig hebben: dus lezen, schrijven, rekenen en enkele andere elementaire vaardigheden. Daarna is het voor sommige inderdaad beter om zo snel mogelijk de handen uit de mouwen te steken. Alleen ben ik bang, dat in het libertarisme niet iedereen die basis zal krijgen….

  @Eize [20]:

  “Jammer, maar het hoeft niet perse rampzalig voor die 1% af te lopen. Ook zonder scholing is er werk te vinden en als die jongeren ouder worden en zelf het nut van iets meer kennis gaan inzien, dan kan er altijd nog (bij)geleerd worden. Daar hoef je niet perse kind voor te zijn.”

  Ja, maar pak je als volwassenen even makkelijk zaken als lezen en schrijven op, als als kind? Het lijkt me dat dat voor kinderen veel makkelijker op te pakken is….

 24. @Burnitall [28]:

  Dus ouders mogen hun kinderen wel dwingen.

  U laat voor het gemak mijn slotparagraaf achterwege:

  Het is niet te vermijden, en het is ook niet wenselijk, dat ouders kinderen hun eigen normen en waarden meegeven. Zolang dat niet tot schending van het NAP leidt is daar niets op tegen.

  Kinderen zijn tot op zekere leeftijd wilsonbekwaam, en dus zijn tot die tijd de ouders gehouden hen een goede opvoeding mee te geven, en verantwoordelijk voor hun welzijn, onder inachtneming van het NAP. Of wilt u een kind van twee, of zoals u het stelt, de pasgeborene gelijk maar het huis uit laten gaan?

  Dit betekent dat creationisten hun kinderen creationistisch zullen opvoeden. Zolang dat niet tot NAP-schendingen als besnijdenissen leidt is daar niets op tegen. Darwinisten zullen hun kinderen Darwinistisch opvoeden, atheïsten atheïstisch, islamieten islamitisch, etc. Dat de verschillende overtuigingen het opvoedgedrag van de andere overtuigingen zullen afkeuren ligt voor de hand, maar gelukkig hebben ze niets over elkaar te zeggen.

  Pas als opvoeders hun kinderen opvoeden met initiatie van geweld als deel van het normbesef kan er ingegrepen worden, en dan alleen nog maar tegen het geweldsaspect.

  Maar uw creationistische linker-buurman zal net zo weinig zin hebben u geweld aan te doen als uw Darwinistische rechter-buurman, en dus is hun levensovertuiging irrelevant voor u, zolang u er geen schade van ondervindt. Omgekeerd kunt u hen dus ook niet de wet voorschrijven.

Comments are closed.