Brengt een hoger IQ welvaart of produceert welvaart hogere IQ’s ? Dat was de vraag die Ron Unz zichzelf stelde in zijn artikel ‘Race, IQ and Wealth: How political bias distorts the facts’  Hij onderzoekt hierin de claims die kwamen uit het boek IQ and the wealth of nations van Richard Lynn en Tatu Vanhanen. Zij vergeleken het gemiddelde IQ van de bevolking ten opzichte van het bruto binnenlands product.

De conclusie van het boek uit 2002 was dat landen met een intelligente bevolking rijker werden terwijl landen bevolkt door lage IQ personen arm bleven.  Unz gebruikte de data die Lynn en Vanhanen verzamelde en kwam tot een andere, verrassende, conclusie. Namelijk dat stijgende welvaart leidt tot hogere intelligentie.

Een voorbeeld uit Duitsland. Lynn en Vanhanen kwamen met vier studies die aantoonden dat het IQ van West Duitsland tussen de 99 en 107 zat waar Oost Duitsland op 90 kwam in 1967. Uit latere studies bleek Oost Duitsland gestegen te zijn naar 97 tot 99. Hoe Oost Europa binnen een generatie kan stijgen met 7 tot 9 punten ? De val van de Muur en het verdwijnen van het communisme.

Lynn en Vanhanen noteerden een gemiddeld Grieks IQ van 88 stijgend naar 95 in 1979. Een stijging van 7 IQ punten in 18 jaar is volgens Unz ‘absurd vanuit genetisch oogpunt’. Zijn idee was dat hier andere factoren meespelen als bijvoorbeeld de beëindiging van het kolonelsregime én de vergrote (economische) vrijheid in 1974. Verdere cijfers van Lynn en Vanhanen: Kroaten rond de 90, Bulgaren op 91, Roemenen 94, Polen op 92 en Italianen (Zuid) op 89. Oostenrijkers, Duitsers, Belgen, Nederlanders en Britten zitten op een score van 100 en hoger.

In 1972 kwam een studie die Ierse kinderen 87 IQ punten gemiddeld gaf: het laagste van Europa. Lynn zei hierover in 2011: ‘Dus ik formuleerde de theorie dat een lage IQ een significante reden was voor economische achteruitgang. De oplossing voor dit probleem was duidelijk. Nodig was een pakket genetica dat het Ierse IQ zou doen stijgen. Maar niemand ondersteunt dergelijke programma’s meer vanwege de angst voor Nazi uitgemaakt te worden.’

Om dit te controleren, keek Unz na hoe goed de verschillende immigratiegroepen het doen in de Verenigde Staten. In 1978 kwam Stanford University econoom Thomas Sowell met data uit 1920 naar gemiddelde IQ scores voor verschillende Oost- en Zuid Europese immigratiegroepen. Slovaken  scoorden een gemiddelde van 85, Grieken 83, Polen 85, Spanjaarden 78 en Italianen tussen de 78 en 85. De immigranten kwamen dus niet uit de meest verlichte kringen.

Nu stelt Unz dat de huidige Amerikanen van Griekse en Zuid Slavische herkomst aanzienlijk boven het gemiddelde niveau in inkomen en opleiding van de Amerikaanse blanken zitten. De afstammelingen van katholieke Ieren, destijds door 19e eeuwse schrijvers beschreven als ‘lui, grof, zonder manieren, wild en sentimenteel’ zijn binnen een eeuw welvarender en beter opgeleid dan de gemiddelde blanke Amerikaan, inclusief die van de ‘Old Stock’, dat zijn de Britse, Duitse en Nederlandse immigranten.

Unz wijst op het feit dat terwijl de Europese landen sinds WO II welvarender werden, hun gemiddelde IQ scores hoger werden. De Organization for Economic Cooperation and Development houdt iedere drie jaar een test onder 15 jarigen in ontwikkelde en minder ontwikkelde landen. In 2009 bleken de Ieren de Britten voorbij te streven in lezen en wiskunde. De Polen kwamen ook hoger dan de Britten en de Kroaten gingen de Oostenrijkers voorbij.

Inkomenstrends bevestigen de hogere scores van de voormalig lage IQ scores. Zo ging het gemiddelde Ierse inkomen van  $ 11.000 in 1970 naar $ 43.000 in 2005. In Polen van $ 3.000 naar $ 10.000 en Kroatië van $ 4.000 naar $ 11.000. De genetische samenstelling van de Europese bevolking verandert niet veel in een generatie maar inkomens duidelijk wel. Ook hier speelt economische vrijheid – het verdwenen communisme – een sleutelrol.

Unz bekijkt de implicaties voor de huidige instroom van Mexicaanse immigranten in de VS, momenteel een verhitte discussie daar. Lynn en Vanhanen gaven de gemiddelde Mexicaan een IQ van 87. Dit is dezelfde score die ze aan Ierse kinderen in 1972 gaven. Uit de Wordsum test van de General Social Survey (GSS)  blijkt dat de tweede generatie Mexicaanse Amerikanen met 10 punten gestegen zijn in de afgelopen 20 jaar. Ook hier brengt grotere welvaart een hoger IQ met zich mee.

Volgens het Flynn Effect gaat ieder decennium de IQ test score met 3 punten omhoog. Waarom is dat ? Volgens Unz door betere kindervoeding, meer scholing en minder kinderziektes. Maar ook door toegenomen verstedelijking. Vroegere immigratiegolven naar de VS werden boeren maar in de twintigste eeuw verhuisden Europese boeren naar Amerikaanse steden. In de Wordsum test is er een groot verschil in IQ tussen blanke Amerikanen die opgroeiden op het platteland en die uit steden.  In 1900 leefde 14 % van de wereldbevolking in steden. Nu is dat 50 % en in 2100 zal dat gestegen zijn naar 80 %.

De echt interessante vraag is: wie of wat is verantwoordelijk voor hogere welvaart en IQ’s ? Hier een aanwijzing: welvaart en IQ komen fraai overeen met de index van economische vrijheid.  Uit de geschiedenis blijkt dat economische vrijheid de groei van zowel welvaart als IQ veroorzaakt. Lynn en Vanhanen lieten duidelijk zien dat toen het communisme verdween uit Oost Europa zowel welvaart en IQ stegen. Uiteindelijk maakt vrijheid mensen rijker, slimmer en gelukkiger.

11 REACTIES

 1. Deze IQ test geldt duidelijk niet voor NL. Dit land wordt dommer met al die stelende Marocs en MOE-landers, die zich medelanders mogen noemen dankzij de PvdA.

 2. “Unz ……. kwam tot een andere, verrassende, conclusie namelijk dat stijgende welvaart leidt tot hogere intelligentie”.

  Maar in het vere Oosten, voor daar de “welvaart” kwam, was de gemiddelde IQ al hoger dan in bvb Noord Europa. (??)

 3. De vraag is natuurlijk wat de test meet: intelligentie of louter testscore en m.n. dat laatste zou wel eens sterk beinvloed kunnen worden in de lagere regionen.

  Als mensen amper opgeleid zijn en moeite hebben met lezen en schrijven dan betekent dit geenszins dat ze niet -intrinsiek- intelligent zijn doch dat ze op een schriftelijke test door te worstelen met de lettertjes alvorens ze een vraag begrepen hebben, in tijdnood dreigen te komen waardoor ze ook niet goed kunnen scoren. Toegenomen welvaart in een land leidt veelal tot beter onderwijs (of omgekeerd? – in elk geval hangt het wel samen) waardoor de leesvaardigheid stijgt en mensen beter zulke testen kunnen maken, ook wanneer ze op zich niet intelligenter geworden zijn qua redeneervermogen.

  Maar dit geldt dus alleen bij de lagere scores en daar gaat het hele artikel over.
  Zodra mensen niet meer gehinderd worden door leesproblemen, en ze niet t.g.v. slecht onderwijs in tijdnood komen bij “het afleggen van de schriftelijke test” zouden verschillen in scores het gevolg moeten zijn van verschillen in intelligentie.
  Het zou dus interessant zijn om te zien hoe de cijfers zich ontwikkelen in gebieden waar men minstens boven de 100 zit.
  Als een toename van 100 naar 120 in 1 a 2 generaties kan worden vastgesteld in gebieden die het ook economisch goed doen, en als in alle 100+ gebieden er een duidelijke samenhang is tussen score in welvaart (t.o.v. andere landen), dan kunnen daar misschien conclusies uit getrokken worden.

  Ik vrees echter dat de auteur voorlopig aan jumping to conclusions doet o.b.v. meetproblemen waarbij de test niets anders zegt dan wat de testscore is, ongeacht hoe intelligent iemand is.

  Om e.e.a. extra te verhelderen: stel u bent wie u bent maar de vragen zouden opgeschreven worden in hieroglyfen. Zou u dan dezelfde testscore halen indien u plots “niet meer kon lezen”? Vermoedelijk zou uw testscore dan 0 bedragen. Toch bent u nog steeds dezelfde persoon die vandaag op een test afgenomen in het Nederlands en met ons alfabet minstens 100 zou scoren. Kortom, niet goed kunnen lezen en schrijven (t.g.v. gebrekkige scholing) maakt u niet dommer, maar beinvloedt wel uw score, die dus meer vertelt over de test dan over uw inteligentie.
  Als onderzoekers daar dan conclusies uit destileren, wat zijn die dan waard?

  Een ander punt is natuurlijk de taal. In welke taal werden de testen afgenomen bij Amerikaanse immigranten: in hun moedertaal of in het Engels wat ze onvoldoende beheersten maar wat de 2e of 3e generatie veel beter kan?
  Enig idee hoe goed u zou scoren als u een test in het Chinees zou moeten afleggen? Of zelfs in het Frans? Zelfs in het Engels zou u vermoedelijk minstens enkele punten lager scoren dan in uw moedertaal.

  Sterker nog: ik heb ooit als Vlaming een test afgelegd in Nederland en ofschoon ik gelukkig toch nog bijna 150 scoorde, was ik verbaasd dat het niet nog meer was. Dus toen wilde ik wel eens weten wat de goede antwoorden waren geweest op de enkele fouten die ik zou hebben gemaakt. En daar kwam de aap uit de mouw: ergens ware het juiste antwoord (uit een multiple choice) “pijp” geweest. Het ging erom een analogie te zien en “pijp” zou het juiste antwoord geweest zijn alleen zag ik dat niet en had ik een ander antwoord gekozen (waar ik niet helemaal tevereden mee was maar het leek de minst onlogische keuze). Achteraf bleek dat met “pijp” datgene bedoeld werd wat bij ons een “buis” wordt genoemd of soms een “pijpleiding” (waar bv. gas of water door getransporteerd wordt zoals in de analogie waarnaar gezocht werd) maar voor mij is een “pijp” een ding wat een oude man rookt (als alternatief voor een sigaar). Dus als tenmidden van de overige antwoorden er “buis” had gestaan, had ik het goed geantwoord maar doordat er “pijp” stond niet.
  Verder bleken er tussen mijn “fouten” nog 2 te zitten die volledig op taal waren terug te voeren. Corrigeerde men daarvoor (door te doen alsof men een test in het Vlaams had afgenomen en ik die enkele foutjes niet had gemaakt) dan kreeg mijn score een flinke boost. Dus dezelfde persoon die niet ineens slimmer of dommer was, zou ineens aanzienlijk beter scoren als een test wel degelijk in zijn eigen taal(variante) ware afgenomen. (Het verschil bedroeg meer dan 10 punten).

  Kunt u zich voorstellen hoe slecht immigranten scoren op tests in hun nieuwe gastland en dat zelfs als hun kinderen die daar opgroeien geen haar slimmer zijn, zij later wel aanzienlijk beter scoren als ze bv. begrijpen dat “pijp” iets is (of kan zijn) waar men olie kan door transporteren i.p.v. alleen maar een rookartikel? Dus die Griekse, Italiaanse en Poolse immigranten in de VS waren misschien wel veel slimmer dan wat de testresultaten deden vermoeden. Corrigeert men daarvoor, dan is er bij de volgende generatie wellicht helemaal geen vooruitgang in intelligentie waarneembaar.

  IQ tests zijn rare beestjes en ik denk dat de meeste lui die ze afnemen en er conclusies aan verbinden zich niet bewust zijn van hoe de test zelf een verkeerd beeld oplevert. Als dat dan je input is voor verdere theorien dan zijn de conclusies daarvan natuurlijk ook op drijfzand gebouwd.

 4. Correlation does not equal causation is a quip that expresses the logical fallacy that events or statistics that happen to coincide with each other are causally related. The reality is that cause and effect can be indirect, or due to confounding variables, and so the assumption of causation is false when the only evidence available is simple correlation. The form of fallacy that it addresses is known as post hoc, ergo propter hoc or “affirming the consequent.”

 5. Tja,….

  http://www.express.be/business/nl/economy/een-duitse-studie-bevestigt-dat-duitsers-niet-in-staat-zijn-om-van-het-leven-te-genieten/169033.htm

  Al hadden ze dus allemaal een IQ van 180, wat hebben ze eraan? Die domme Italiaan en Griek weten wel wat leven is. In FEITE zijn deze dus tien keer slimmer.
  Ben in februari nog in Griekenland geweest en zelfs nu lachen die Grieken nog meer dan de eerste de beste Duitser…

  Verder heeft de hoogte van je IQ weinig te maken met je financiele situatie. Mensen met een laag IQ zijn zelfs vaak veel rijker dan afgestudeerde doctors of architecten. De meeste mensen met een hoog IQ hebben zelfs uitzonderlijk vaak een belabberde kennis van financiele zaken en hebben uitzonderlijke hoge schulden.

  J.H [9] reageerde op deze reactie.

 6. @J.H [358358]:

  Dat wat in die artikel staat , staat ons overigens allemaal te wachten in deze materialistische consumerend systeem die op groei is gebaseerd.
  We worden allemaal domme consumerende schaapjes die het vermogen om te genieten totaal aan het verliezen zijn. Allemaal denke we dat een dikkere auto dan de buurman ons gelukkig maakt. Een 30.000 kostende kist waar we gemiddeld nog geen half uur per dag in vertoeven maar wel dagelijks krom voor moeten liggen. En daar is die weer: NIEMAND HEEFT IN DE GATEN DAT AL DEZE DINGEN JE ENORM VERARMEN. Geestelijk en financieel. Precies het tegenovergestelde effect van wat men de buitenwereld eigenlijk wilt aantonen dus!

 7. De Jager gaat in Griekenland kijken hoe de Grieken zijn geld besteden, hij kijkt uit het raam van zijn hotel en ziet een visser zonnebadend aan dek. mooi zegt de Jager en gaat naar de visser
  en vraagt moet je niet vissen ?
  – Nee zegt de visser dat heb ik vanaf vanmorgen 02.00 uur gedaan
  – Maar als je dag en nacht doorga antwoord de Jager dan kun je personeel voor je laten vissen en wellicht 100 visserboten kopen !
  – Wat moet ik dan gaan doen als mijn personeel alles doet ?
  – Nou eh, nou eh, stottert de Jager, dan kan je de hele dag lekker zonnebaden !

Comments are closed.