Wie zichzelf in Nederland wil onderwijzen in de filosofische, politieke en economische standpunten van libertarische denkers heeft het niet gemakkelijk. Op school wordt er doorgaans geen tot weinig aandacht aan besteed. Het geluid van de vrijheid wordt in ons land angstvallig stil gehouden.

 

Toch zijn er talloze boeken en essays die een alternatief bieden op het heersende mens- maatschappij- en wereldbeeld. Van Machiavelli in de 15de eeuw en Locke in de 16de tot werken die nog geen jaar geleden verschenen zijn: de bibliotheek van de rationele en vrije geest is goed gevuld. Je moet hem alleen weten te vinden.

Om die reden heb ik een lijst samengesteld van eigenlijk onmisbare boeken en essays voor de ware vrijheidsliefhebber. Het mooiste is nog wel dat veel van deze werken online te lezen zijn voor iedereen. Alle titels waarvan ik weet dat ze op het internet te lezen zijn linken daar direct naar.

Let wel: deze boeken en essays zijn lang niet allemaal libertarisch, en zelfs als ze dat zijn worden er in verschillende werken soms volledig tegenovergestelde standpunten verkondigd. Het feit dat ik enig werk op deze lijst aanraadt aan lezers impliceert dan ook geenszins dat ik volledig achter de inhoud sta. Al deze werken hebben echter één ding gemeen: ze bieden een waardevol inzicht dat de lezer aan het denken zet over hetgeen we op school met de paplepel ingegoten krijgen.

Ik durf te stellen dat iedereen die deze lijst met leestips helemaal afwerkt, en de werken met een ‘open mind’ leest, zich na afloop libertariër zal noemen.

De onderstaande werken zijn ingedeeld in een aantal categorieën, en staan binnen die categorieën op alfabetische volgorde. Ik erken bij voorbaat dat de aparte categorieën over geschiedenis en onderwijs er in staan omdat dit twee onderwerpen zijn die me aan het hart gaan.

Mocht ik nog essentiële werken gemist hebben, laat het me weten. Ik wens iedereen veel leesplezier.

BEGINNERS

The 30 Day Reading List that will Lead You to Becoming a Knowledgeable Libertarian

Ayn Rand – Atlas Shrugged  (NL: Atlas in staking)

POLITIEK/THEORIE/FILOSOFIE

Bastiat, Frédéric – “Selected Essays on Political Economy” (vertaling door Seymour Cain)

Block, Walter – “Defending the Undefendable”

DiLorenzo, Thomas – “Organized Crime: The Unvarnished Truth About Government”

DiLorenzo, Thomas – “The Food and Drink Police: America’s Nannies, Busybodies, and Petty Tyrants”

Friedman, Milton – “Economic Freedom, Human Freedom, Political Freedom”

Hayek, Friedrich – “The Constitution of Liberty”

Hayek, Friedrich – “The Fatal Conceit: The Errors of Socialism”

Hayek, Friedrich – “The Road to Serfdom”

Hicks, Stephen – “Explaining Postmodernism: Skepticism and Socialism from Rousseau to Foucault”

Hoppe, Hans-Hermann – “Democracy: The God That Failed”

Locke, John – “Two Treatises of Government”

Machiavelli, Niccolò – “The Prince” (vertaling door George Bull)

Machiavelli, Niccolò – “The Discourses” (vertaling door Leslie J. Walker)

Mill, John Stuart – “On Liberty”

Mill, John Stuart – “On Social Freedom”

Mises, Ludwig v. – “Bureaucracy”

Mises, Ludwig v. – “Omnipotent Government: The Rise of Total State and Total War”

Montesquieu – “Over de geest van de wetten”

Nozick, Robert – “Anarchy, State, and Utopia”

Paul, Ronald – “Liberty Defined: 50 Essential Issues That Affect Our Freedom”

Paul, Ronald – “The Revolution: A Manifesto”

Rand, Ayn – “Capitalism: The Unknown Ideal”

Rand, Ayn – “Philosophy: Who Needs It”

Rand, Ayn – “The Romantic Manifesto”

Rand, Ayn – “The Virtue of Selfishness”

Rothbard, Murray – “For a New Liberty: the Libertarian Manifesto”

Rothbard, Murray – “The Ethics of Liberty”

Smith, Adam – “The Theory of Moral Sentiments”

Spooner, Lysander – “No Treason”

Sumner, William Graham – “The Forgotten Man”

Tocqueville, Alexis de – “Over de democratie in Amerika”

ECONOMIE

De Soto, Hernando – “The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else”

De Soto, Hernando – “The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World”

Friedman, Milton – “Capitalism and Freedom”

Hayek, Friedrich – “Individualism and Economic Order”

Hazlitt, Henry – “Economics In One Lesson”

Hazlitt, Henry – “The Failure of the New Economics”

Lewis, Hunter – “Are The Rich Necessary?”

Lewis, Hunter – “Where Keynes Went Wrong”

Paul, Ronald – “Gold, Peace and Prosperity: The Birth of a New Currency”

Read, Leonard – “Anything That’s Peaceful: The Case for the Free Market”

Rothbard, Murray – “America’s Great Depression”

Rothbard, Murray – “Man, Economy, and State: A Treatise on Economic Principles”

Rothbard, Murray – “Power and Market, Government and the Economy”

Rothbard, Murray – “The Case Against the Fed”

Rothbard, Murray – “The Case for a 100 Percent Gold Dollar”

Rothbard, Murray – “The Mystery of Banking”

Rothbard, Murray – “What Has Government Done to Our Money?”

Schiff, Peter – “How an Economy Grows and Why it Crashes”

Schlichter, Detlev – “Paper Money Collapse”

Smith, Adam – “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations”

GESCHIEDENIS

DiLorenzo, Thomas – “Hamilton’s Curse: How Jefferson’s Arch Enemy Betrayed the American Revolution – and What It Means for Americans Today”

DiLorenzo, Thomas – “How Capitalism Saved America: The Untold History of Our Country”

DiLorenzo, Thomas – “Lincoln Unmasked: What You’re Not Supposed To Know about Dishonest Abe”

DiLorenzo, Thomas – “The Real Lincoln: A New Look at Abraham Lincoln, His Agenda, and an Unnecessary War”

Kennedy, James & Kennedy, Walter – “The South Was Right!”

ONDERWIJS

Holt, John – “Freedom and Beyond”

Holt, John – “How Children Fail”

Holt, John – “How Children Learn”

Holt, John – “Instead of Education: Ways to Help People Do Things Better”

Holt, John – “The Underachieving School”

Tooley, James – “Private Education Is Good For The Poor”

OVERIGE SPECIFIEKE ONDERWERPEN

Butler, Smedley – “War is a Racket”

Trebach, Arnold (ed.) – “Friedman and Szasz on Liberty and Drugs: Essays on the Free Market and Prohibition”

Raymond, Eric – “Ethics from the Barrel of a Gun”

Ingezonden door Victor van der Sterren

29 REACTIES

 1. Hartstikke mooi zo’n lange leeslijst voor de aankomende winter. Maar… ik denk dat de gemiddelde aanstaande LP-stemmer meer heeft aan een “Libertarisme voor Dummies/ZapGeneratie/Luilakken/DrukkeMensen*” Iets dat je in 10 minuten kan lezen en begrijpen. Ik heb het zelf te druk om het te schrijven, dus ik ga het niet doen. Ik ben al overal mensen aan het ompraten en dat laatste lukt mij het best als ik niet praat over Libertarische theorie maar over praktische voordelen. Daarbij helpt het dat de politieke plunderaars in Den Haag en Brussel veel stof voor discussie geven.

  Ratio [2] reageerde op deze reactie.
  Rob ter Horst [3] reageerde op deze reactie.
  Logic [9] reageerde op deze reactie.

 2. Moet ik eerst een ellen lange list van Engelstalige boeken doorworstellen om te weten of ik een ‘libertariër ben? Nou, dat schiet niet op! Ik hou het bij Johan Cruyff in De Telegraaf, Rob Hoogland in dezelfde krant en Jerry Goossens in het AD. Dus niet de zgn.’kwaliteitskranten’, daar regeert de ‘waanwijsheid’, zoals we elke dag weer kunnen constateren. Hoewel , die Ephimenco weet in Trouw ook nog wel een een ‘ballonetje’ door te prikkken!

  M.i. is dat n.l. de maatschappelijke taak voor een libertariër: ‘het doorprikken van, vooral, ‘politieke’ ballonnen, waarmee de bureaucratie en de gevestigde machten ‘het volk’ proberen ‘dom’ te houden.

  En daarvoor hoeft hij echt niet al die boeken tot zich te nemen!

  Logic [11] reageerde op deze reactie.

 3. @Rob ter Horst [3]:
  @Hub Jongen [5]:

  Over de ‘nadelen’ heb ik het natuurlijk ook. Mij gesprekspartners zijn niet dom. Te denken om in een nacht de knop te kunnen omzetten van TotaalStaat naar GeenStaat is in mijn ogen naief. Mensen zijn opgevoed om in het huidige systeem te functioneren en geconditioneerd om er afhankelijk van te zijn. Er zal een overgangssysteem moeten komen.

  Maar alleereerst stoppen met de groei van de huidige TotaalStaat, en de uitwassen daarvan af te schaffen (bijvoorbeeld subsidies aan boeren, bedrijven, kunstenaars en politieke partijen) is een mooi begin. De blikken moeten weer worden gericht naar de juiste plek aan de horizon: minder overheid en bijbehorende graai-elite.

  Overigens heb ik met de LP niets te maken, ik ben gewoon stemvee. (een betere alias komt ook nog wel)

 4. Nog steeds niet van de verbazing bekomend
  dat er blijkbaar geen enkel Nederlands-talig boek op deze lijst voorkomt, is dit misschien wel typerend voor het ‘libertairisme’, nog altijd voornamelijk een ‘academische excercitie’! Toen ik zo’n dertig jaar geleden weleens een libertarische bijeenkomst bezocht was mij dit ook al opgevallen en de reden van mijn ‘afhaken’. ik had dit al eerder mee gemaakt, bij de VVD!

  Maar om een list samen te stellen van Nederlandstalige teksten met een ‘link’ naar het ‘libertarisme’ lijkt me op zichzelf geen gek idee.
  ik denk dan aan teksten uit bijv.
  “Lof der Zotheid’ van Erasmus.
  “Specialiteiten” van Multatuli.

  En vervolgels citaten van o.a. Jacques Gans, Godfried Bomans, Erich Wichman, Gerard Cox en niet te vergeten Johan Cruyff!

  Het is maar een idee, en dat zal het voorlopig wel blijven ook!
  hier beroep ik mij op de voormalige Telegraaf-chroniquer Jacques Gans die van zichzelf wel wist dat al die fantatische ideeën die hem dagelijks invielen, er geen werd uitgevoerd. En dat was dan maar beter ook!

  Logic [11] reageerde op deze reactie.
  Ratio [13] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman [15] reageerde op deze reactie.

 5. @appie b. broek [7]:

  Nederland is een klein land met vooral een collectivistische geschiedenis. Niet zo vreemd dat er tot nu toe een kleine markt is voor libertaristische lectuur in de Nederlandse taal.

  Maar het is er wel:

  “Vertoog over de vrijwillige slavernij”, door Etienne de la Boetie
  http://www.democratie.nu/downloads/de-vrijwillige-slavernij-def.pdf

  “Rechtvaardigheid en Solidariteit”, door Frederic Bastiat
  http://rothbard.be/bestanden/boeken/Bastiat-RS-web.pdf

  “Wat heeft de overheid met ons geld gedaan?”, door Murray Rothbard
  http://rothbard.be/bestanden/boeken/WHDOMOGG.pdf

  “Het verschijnsel Vrijheid”, door Jos Verhulst
  http://rothbard.be/bestanden/boeken/HVV-web.pdf

  “In de naam van de vrouw, de homo en de allochtoon”, door Bart Croughs
  http://www.libertarismeforum.nl/boeken/pdf/vrouw-homo-allochtoon.pdf

  “Kapitalisme, het onbegrepen ideaal”, door Ayn Rand
  http://www.libertarismeforum.nl/boeken/pdf/Ayn-Rand-Kapitalisme-Het-onbegrepen-ideaal.pdf

  “Crash en depressie”, door Frank van Dun
  http://www.libertarismeforum.nl/boeken/pdf/C&D_1988_rev.pdf

  “Het Fundamenteel Rechtsbeginsel”, door Frank van Dun
  http://www.libertarismeforum.nl/boeken/pdf/FRB.pdf

  En nogmaals, wat mensen als Gerard Cox en Johan Cruijff in godsnaam met het libertarisme te maken hebben is me een raadsel.

  Ratio [19] reageerde op deze reactie.
  appie b. broek [21] reageerde op deze reactie.

 6. Aangezien onze wereld een afspiegeling is van onze eigen overtuigingen, begrijp ik dat er een aantal mensen worstelt met het innerlijk NIET vrij zijn.

  Als je innerlijk vrij bent, kun je alleen maar vrijheid ervaren:

  http://www.henkenmialeene.org/ en dan geeft deze site aardig wat leesvoer.

 7. @appie b. broek [7]:
  De libertarische geschiedenis der lage landen in beschreven in “De markt voor Vrijheid” ISBN 90 806248 1 0

  Daarnaast zijn er vertalingen van bijvoorbeeld Atlas Shrugged: “Atlas in staking”90 75 6494 2.
  Rothbard, wat heeft de overheid met ons geld gedaan is als pdf te vinden op het internet en is de vertaling van what has the government done to our money.

  Étienne de La Boétie “discours de la servitude volontaire” is vertaald en zo nog vele andere boeken.

  Met je opmerkingen van “academische exercitie” geef je blijk van het niet volgen van libertarisme, maar daar wel een duidelijke mening over verkondigen. Jammer. Erg jammer. Vele vrijwilligers zijn thans de handen uit de mouwen aan het steken om een partij vorm te geven en een zetel te veroveren in de Tweede Kamer. Hoezo academische navelstaarderij???? Posters worden geplakt, flyers uitgedeeld, ondersteuningsverklaringen binnen gehaald, persberichten gemaakt.

 8. If you resist reading what you disagree with, how will you ever acquire deeper insights into what you believe? The things most worth reading are precisely those that challenge our convictions.

  Unknown quote

 9. @appie b. broek [7]: Er staan wel degelijk een paar Nederlandse titels op, althans vertalingen.
  Ook een goed beginnerswerk, vertaald in het Nederlands, is Ter Verdediging, van Walter Block (staat er wel op als Engelstalige titel).

 10. Om te weten of je een libertariër bent moet je toch wel het een en ander hebben meegemaakt! Je kan wel een test doen en veel boeken lezen, de echte test is ‘het leven’ zelf! En op zichzelf zal het mij totaal ‘worst’ wezen of ik een ‘libertariër’ ben, ja of nee!
  Dat is immers een van de kenmerken van een libertariër, ze horen nergens bij! Het zijn typische éénlingen, gaan hun eigen gang zonder anderen daarbij lastig te vallen. ondanks hun eigenzinnigheid, hebben ze toch een gemeenschappelijk kenmerk: ze laten zich niet belazeren! Ook al schaadt dat hun maatschappelijke carriere of wat dan ook!
  En vandaar dat we zo weinig ‘libertariërs’ in de tegenkomen, het ‘poldergedoe’ is niet aan ze besteed!

  Ratio [17] reageerde op deze reactie.

 11. @appie b. broek [16]: Zou je nog even je stelling “academische exercitie” willen toelichten.

  Want zoals ik gesteld heb, met je opmerkingen van “academische exercitie” geef je blijk van het niet volgen van libertarisme, maar daar wel een duidelijke mening over verkondigen. Jammer. Erg jammer. Vele vrijwilligers zijn thans de handen uit de mouwen aan het steken om een partij vorm te geven en een zetel te veroveren in de Tweede Kamer. Hoezo academische navelstaarderij???? Posters worden geplakt, flyers uitgedeeld, ondersteuningsverklaringen binnen gehaald, persberichten gemaakt.

  Zou je alsnog je stelling willen verdedigen? Als je een dergelijke stelling poneert vind ik dat je deze ook in een discussie moet kunnen toelichten of je ongelijk toegeven.

 12. @Logic [12]: Vriendelijk verzoek niet meer dan 4 linkjes in een comment te zetten, als je dat doet dan komt hij in het spambakje terecht en moeten we deze reactie handmatig doorzetten. En dat doen we niet te vaak. Dus als je meer links wil doorgeven, doe het dan in 2 of meer comments. (dit is een van onze instellingen tegen spammers)

  appie b. broek [22] reageerde op deze reactie.

 13. @Hub Jongen [5]: Het libertarisme houdt geen rekening met de “emotionele” keuzes die de burger maakt.
  Men vindt de gemiddelde burger dom en schaapachtig, en men heeft werkelijk geen idee waarom ze niet gewoon op de LP stemmen.
  Een belangrijk nadeel van het libertarisme is een gebrek aan inzicht in diegene, die zij proberen te overtuigen…

  Verder heeft men het alleen over de voordelen, zoals geen belasting betalen. De “nadelen” die ook belangrijk zijn voor het “vertrouwen” wekken van de kiezer, worden amper gemeld. Je leest af en toe eens iets over geen subsidies meer. Maar dit besprekend met diverse collega’s bij mij op het werk maakt duidelijk, dat na aftrek van kooptoeslag, huurtoeslag, zorgtoeslag, belastingaftrek etc. er van het afschaffen van de belastingen, zoals loonbelasting er toch een stuk minder overblijft dan het voordeel dat de LP eenieder probeert voor te houden. En daarna komt de rekening van de libertarische samenleving, en is het afwachten hoe hoog of laag die is.
  Het is dus zeer belangrijk voor de LP om volkomen eerlijk te zijn. Dáár kan je mensen mee over de streep trekken.
  Laat dus het hele plaatje zien, en toon eens een keer respect voor de burger…

 14. @Logic [12]: Dat boek van Bart Croughs behoort zeker tot de ‘klassiekers’ op dit gebied.Een goed idee om het nog eens te lezen. Dit geldt ook voor ‘Niemands
  Knecht’, het door de nationale subsidiepers doodgezwegen debuut van Pamela Hemelrijk, van wie nog vele andere teksten op internet te vinden zijn. in dit kader zou ik ook aandacht willen vragen voor ‘3-0 achter niks aan de hand van de cabaretier en Feyenoord supporter Gerard Cox, en ook dit boek is, evenals de twee voorgaande, geschikt voor het ‘nachtkastje’!

  “Zou er trouwens nog wel één supporter van Feijenoord zijn die aan dat hele bestuursgedoe nog een touw vast kan knopen? Al die voorzitters, directeuren, technisch of anderszins, beheersstichtingen en alle mogelijke andere bestuursstructuren maken toch dat je absoluut niet meer weet wat je er mee aan moet, laat staan wat je er van kan verwachten’.

  En geldt, wat ome Gerard hier zegt, niet voor onze hele maatschappij? Overal kom je immers van dit soort bestuurlijke gedrochten tegen waar ‘managers’ kans zien om hun zakken te vullen om vervolgens met een gouden handdruk naar één of ander Caraibisch eiland te verkassen. Cox schreef dit in 1991, dat is dus 21 jaar geleden, maar dus nog steeds zeer ‘herkenbaar’. In feite is het de oorzaak van de ‘crisis’ waarin we zitten, de zaak,’Europa’, is zo difuus dat niemand weet hoe hier uit te komen!

  Tot voor kort werden ‘eurocritici’ gelabed als ‘extreem-rechts’ en zal het mij benieuwen hoe men ons in de toekomst gaat benoemen.

 15. @Ratio [19]: Het verwijt dat ik niet op de hoogte ben van de jongste ontwikkelingen van het libertairisme is min of meer terecht! Ik heb geprobeerd mijn leven te beteren door het verkiezingsprogramma van de LP eens te bekijken. Bijvoorbeeld punt 13 ‘Immigratie’

  ‘Wij verwelkomen alle vluchtelingen naar ons land en veroordelen pogingen van de overheid om hen te weerhouden’.

  De internationale mafia van mensensmokkelaars en asieladvocaten kan zich dus in de handen wrijven. Ook de LP zal je geen stro-breed in de weg leggen!

  LP, ik dacht het niet!

  Ratio [23] reageerde op deze reactie.

 16. @Ratio [23]: Hiervoor staat nog een andere opmerking waaruit het ‘zweefgehalte’ van dit verkiezingsprogramma moge blijken:

  “Daarom pleiten wij voor het intrekken van alle beperkingen van immigratie, afschaffing van de vreemdelingenpolitie en de douane, en amnestie voor allen die het land illegaal binnengekomen zijn.”.

  Wijlen Pamela Hemelrijk had hier ‘gehakt’ van gemaakt. En terecht!

  Logic [25] reageerde op deze reactie.
  Logic [26] reageerde op deze reactie.

 17. @appie b. broek [24]:

  Als wat Ratio in reactie 23 van toepassing is, speelt wat jij aanhaalt in reactie 24 geen enkele negatieve rol.

  Uitvreters die hier op de verzorgingsstaat parasiteren, danwel een makkelijk leventje in de criminaliteit zien, komen naar Nederland toe dankzij de manier waarop het land politiek en juridisch is georganiseerd door pro-overheids collectivisten, al dan niet met geitenwollen sokken ideeën over de rechtspraak en zelfverdedigingsrecht.

  Zonder deze aanzuigende werking zouden slechts die buitenlanders hier naar toe komen, die gewoon willen werken voor hun brood en/of genieten van de individuele vrijheid die weinig andere landen ze zouden bieden.

  Als deze conclusie, op basis van de hier gestelde premissen niet klopt, dien je daarvoor een steekhoudend argument te presenteren.

  Leg maar eens met behulp van logica uit, waarom hetzelfde soort buitenlanders nog steeds volop naar Nederland zou komen als de overheid ze geen kadootjes meer geeft, het strafrecht criminelen vele malen harder zou aanpakken, en als Nederlanders het volle recht zouden hebben op gewapende zelfverdediging. Waarom zouden zij in plaats daarvan niet naar een ander land gaan waar dankzij de overheid wel gratis kadootjes te halen zijn, en het strafrecht ze met fluwelen handschoenen aanpakt, en slachtoffers geen recht zouden hebben zich met vuurwapens te verdedigen?
  Denk je dat parasieten of criminelen niet aan kosten/baten analyse doen? Dat ze gewoon voor de lol voor de moeilijke weg kiezen?

  Met zweverigheid heeft het helemaal niets te maken, maar met logica. Met het analyseren van oorzaak en gevolg.

  Wat Pamela Hemelrijk zou zeggen, zal me een grote worst wezen, tenzij het een steekhoudend argument is.
  Moet het simpele opnoemen van haar naam indruk op ons maken? Dat is een drogredenering, dat in de argumentatieleer een variatie op het “beroep op autoriteit” wordt genoemd. En in het libertarisme zou ik Hemelrijk niet eens een “autoriteit” willen noemen.
  Met alle respect voor Pamela Hemelrijk, overigens.

  Rob ter Horst [27] reageerde op deze reactie.

 18. @Logic [25]: “het strafrecht criminelen vele malen harder zou aanpakken, en als Nederlanders het volle recht zouden hebben op gewapende zelfverdediging.”

  In uw grote voorbeeld, de US of A, pakt men criminelen vele malen harder aan, nl. three strikes and your out of zelfs de doodstraf, en heeft men recht op gewapende zelfverdediging, en daar is het volledig aantoonbaar dat uw logica niet werkt…

 19. @Logic [26]: Wat een heerlijk libertaries ‘geluid’, om het zo nu maar eens te benoemen. En wat ben ik nieuwsgierig naar wat Pamela Hemelrijk van deze discussie had gevonden, ook al ben ik blijkbaar niet ‘bevoegd’ om daar nieuwsgierig naar te zijn! We gaan dus eerst de ‘vluchtelingen’ binnenhalen om ze vervolgens te screenen of dat er geen ‘uitvreters’ tussen zitten. Daartoe zou het strafrecht gereorganiseerd moeten worden want dat is inmiddels het ‘domein’ van de ‘geitenwollensokken-brigade’ geworden, zo vat ik de redenatie maar even samen.

  Zou het dan niet beter zijn om eerst het strafrecht te hervormen, en dan pas die vluchtelingen binnen te laten. Maar ja, dit is dan weer in tegenspraak met het programmapunt dat de overheid zich afzijdig moet houden en geen restricties mag opleggen.

  Misschien heb ik er overheen gelezen maar het begrip ‘overbevolking’ ben ik in het programma van de LP niet tegengekomen. Betekent dit dat het een ‘non-issue’ is?
  Of heb ik het fout en is het wel degelijk een onderwerp van ‘zorg’ voor libertariërs. Maar hoe zit dat dan met punt 13, waarin asielzoekers, vluchtelingen e.d. van harte welkom worden geheten. Over ‘logica’ gesproken!

  Pieter Lakeman, naar mijn idee een echte libertariër, heeft eens een boekje over die overbevolking hier in Nederland geschreven.
  Vorig jaarheeft de econoom Joop Hartog zijn afscheidsrede hier aan gewijd! En dan bestaat er ook nog een stichting ‘Club van Tien Miljoen’.
  Ik kan me nog herinneren dat de ze overbevolking een ‘links’ item was, zo eind jaren zestig van de vorige eeuw! Je hoort ‘links’ er niet meer over.Dat zou dan weer niet ‘sporen’ met de ‘zielige autochtoon’ die nu zo’n belangrijke rol in het ‘progressieve gedachtengoed’ speelt! Eeen schitterende gelegenheid om het linkse oportunisme aan de kaak te stellen! Maar wat doet men, men verzint kronkelredenaties om in een ‘goed’ blaadje terecht te komen!

  Ik vind dit, ook al heb daarvoor geen toestemming gevraagd, niet ‘libertaries’. In tegendeel!

  appie b. broek [29] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.