Op twaalfjarige leeftijd besloot ik President van Suriname te worden en op mijn negentiende las ik het boek dat mijn leven veranderde, ik las op aanraden van mijn broer Atlas Shrugged geschreven door Ayn Rand. Na het lezen van dit boek heb ik me verder verdiept in de filosofie van Ayn Rand die de naam objectivisme draagt. Het objectivisme gaat uit van logica en propageert egoïsme, individuele rechten en atheïsme. Het politieke ideaal van het objectivisme is een minarchistische nachtwakersstaat met als economisch systeem ongebreideld ‘‘laissez faire’‘ kapitalisme. Het objectivisme is de filosofische vervolmaking van de Amerikaanse verklaring van onafhankelijkheid en de Amerikaanse constitutie ontdaan van de irrationele religieuze restanten.

In mijn zoektocht naar medestanders kwam ik uit bij de Libertarische Partij, de enige partij in Nederland die naar werkelijk vrije markten streeft en die uitgaat van het individu in plaats van het collectief. Het is om deze reden dat ik mijn politieke ambities tracht te verwezenlijken bij de Libertarische Partij. Ik studeer politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en daarnaast onderhoud ik mijn eigen blog, gericht op verspreiding van het objectivisme ook ben ik columnist voor een website gericht op de Amerikaanse verkiezingen. 

De situatie in Nederland is zorgelijk en Europees gezien zijn we dit jaar reeds vier landen verloren aan het socialisme te weten: Frankrijk, Griekenland, Denemarken, België. 

Het is van eminent belang dat Nederland niet nummer vijf in de rij wordt, daarom is een stem op de Libertarische Partij nu meer nodig dan ooit. De dreiging van het collectivisme is intern gevaarlijk als we kijken naar de linkse partijen en extern als we kijken naar het ESM verdrag. Nederland is rijp voor een herontdekking van de zegeningen van de vrije markt. 

Een ieder die beweert dat individuele rechten in Nederland zijn gewaarborgd, heeft zich zand in de ogen laten strooien. Ik wil met de artikelen op de blog erop wijzen dat politieke besluitvorming in Nederland op een schrikbarend aantal gebieden door de uitvoering van collectivistische en altruïstische principes tot stand komt

Deze principes vinden hun oorsprong in de in onze maatschappij prevalerende filosofie.

Nederland wordt filosofisch gedomineerd door een collectivistische en in essentie altruïstische moraal. Deze moraal is te herleiden uit religieus geïnspireerde principes die aan de basis stonden van onze staatsvorming. 

Wanneer ik word verkozen om lid te worden van de Tweede Kamer zal ik mij volledig inzetten voor de bescherming afbakening van individuele rechten. Ik verzet mij tegen elke initiatie van geweld of de initiator nou de overheid is of het een conflict tussen burgers betreft. 

Ik propageer een strikte scheiding tussen staat en religie, staat en wetenschap, staat en onderwijs en staat en economie.

Link naar persoonlijke blog 

Link naar website Amerikaanse verkiezingen

9 REACTIES

 1. De situatie in Nederland is zorgelijk en Europees gezien zijn we dit jaar reeds vier landen verloren aan het socialisme te weten: Frankrijk, Griekenland, Denemarken, België.

  Als door een ‘godswonder’ (verkiezingsfraude?) er een CDA + VVD kabinet komt, dan is Nederland wat mij betreft ook een socialistisch land. Bestuurd door de Sociaaldemocratische Europese Eenheidspartij. Heb je dezelfde afkorting als destijds de Eenheidspartij in Gidsland D.D.R.

  Naam * [7] reageerde op deze reactie.

 2. Het collectivistische moraal heeft overigens weinig te maken met de Judeo-Christelijke invloeden in Nederland, maar alles met de opkomst van het Socialisme. Zowel het Jodendom als het Christendom schrijven geen collectivistische staat voor, maar zijn strikt genomen kleine gemeenschappen met hun eigen leefwijze.

 3. “De situatie in Nederland is zorgelijk en Europees gezien zijn we dit jaar reeds vier landen verloren aan het socialisme te weten: Frankrijk, Griekenland, Denemarken, België.”

  Nee, hoor. De rest van Europa, inclusief Nederland is even socialistisch. Overal groeit het overheidsapparaat. In Noord Europa zelfs sneller dan in Zuid Europa.

 4. @pcrs [3]:
  Mee eens. De moderne staat heeft de rol van Kerk & Adel (“houd jij ze dom, dan houd ik ze arm”) meer dan bekwaam overgenomen. Hoewel de adel in Nederland hun macht heel bekwaam achter de schermen weet uit te oefenen”

  @Naam * [2]:
  Eigenquote:
  “Sociaaldemocratische Europese Eenheidspartij” qua afkorting klopt niet. De Ossipartei heette “Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED” >:p

  Rob ter Horst [8] reageerde op deze reactie.

 5. @Naam * [7]: “(“houd jij ze dom, dan houd ik ze arm”)”

  De libertariër vindt de gemiddelde burger dom, en of ze rijk worden heb ik nog geen enkele berekening van gezien, dan enkel een aanname…

 6. Zo Yernaz, veel dure en ingewikkelde woorden, maar wie probeer je nu te overtuigen. Zeker niet jan met de pet of de arbeider. Je hebt overigens met ze samengewerkt, en de kans gehad om eens met ze te praten. Blijkbaar toch een gemiste kans om eens te weten te komen wat er onder hen leefde, over hun onzekerheden en twijfels…

Comments are closed.