Hallo! Lukas Teijema is mijn naam. Nummer 24 op de lijst van de Libertarische Partij. Waar ik pal voor sta is grote individuele vrijheid én verantwoordelijkheid met daarbij zo min mogelijk inmenging door de overheid.

Wat er dan nog van de overheid over blijft dient zo dicht mogelijk bij de Mens te staan en dus niet in Den Haag, Brussel of elders ter wereld. In sommige gevallen kan dat niet anders, en alléén dan is er een zo beperkt mogelijke rol weggelegd voor overheidsinstanties die verder af van de werkelijkheid af staan. Dat heeft niets met bekrompenheid te maken maar ik vind dat de overheid de Tucht van de Burger weer dient te voelen en dat gaat nou eenmaal beter lokaal dan ergens anders.

Er zijn enkele thema’s die ik belangrijk vind en daarom graag wat over schrijf:

EU/ Handel: EU is veel te bekrompen en veel te omslachtig en daarom ook veel te duur. De hele wereld is namelijk een Marketplace. Door als Nederland vrijhandelsverdragen af te sluiten met elk land in de wereld af te sluiten worden bedrijven (klein en groot) veel beter en flexibeler bediend. De overheid hoort zaken doen tussen twee partijen niet direct of indirect te verstoren.

Euro: Een mislukt en duur hobbyproject. De Euro kan blijven bestaan als betaalmiddel voor degene nog in dat fopgeld gelooft, maar ondertussen voeren wij Freebanking in en bepalen burgers en bedrijven zelf wel waarmee ze onderling transacties afrekenen. Ook ruilhandel en kleine zelfvoorzienende gemeenschappen zijn natuurlijk een prima optie.

Defensie: Een goed uitgerust defensieleger dat primair de Nederlandse landsgrenzen dient te bewaken. Samenwerking met andere landen kan daarvoor soms handig/efficiënt zijn en is dan ook natuurlijk geen probleem mits uitsluitend gericht op defensie en niet op oorlogje voeren.

Energie: de gehele keten van energievoorziening dient ongesubsidieerd te zijn. Bedrijven en Burgers kunnen zelf de beste afweging maken wat goed voor hen is op welk moment en tegen de juiste prijs. Eventuele nadelen van gebruik van een bepaalde energiebron dienen op reële wijze verdisconteerd te zijn in de prijs die eindgebruikers dienen te betalen.

Openbare veiligheid: keuze per wijk mogelijk voor inhuren eigen surveillancediensten. Daar waar dat niet uit zichzelf tot stand komt wordt via wijkbelastingen of verzekeringsmaatschappij daarvoor gezorgd. Overheid zorgt wél voor arrestatie en beperkte recherchediensten. Ook zie ik gouden kansen voor premiejagers. Gevangenissen kunnen prima door private organisaties beheerd worden maar dan wel volgens normen die worden opgelegd door de overheid. 

Volksüberwachung: Een naar woord voor een nare trend binnen de huidige overheid. Cameratoezicht in de openbare ruimte hoort bij de surveillancetaak van de politie of particuliere beveiligers.  Beelden mogen maximaal 48 uur worden opgeslagen, en alleen langer dan 48 uur indien de beelden deel uit zijn gaan maken van een strafrechtelijk onderzoek. Hetzelfde geldt voor de informatie die uit deze beelden kan worden afgeleid (via een systeem zoals bijvoorbeeld Trapwire). Telefoon/internettaps zijn ook uitsluitend toegestaan als deze persoon of organisatie deel uit maakt van een strafrechtelijk onderzoek. Gebruik/raadplegen van beelden/informatie buiten een strafrechtelijk kader dient zeer zwaar bestraft te worden (pek & veren, zeepjes, lange baard, dat soort werk) ongeacht in wat voor rol deze inbreuk heeft plaatsgevonden. Verboden dient het bovendien te zijn om zonder toestemming van de eigenaar gebruik te maken van microfoons en camera’s ingebouwd in, of aangesloten op, laptoppen, Pc’s, tablets etc. Bekeuren op basis van camerabeelden dient niet meer mogelijk te zijn. Handhaving is mensenwerk en dus kan een bekeuring uitsluitend worden uitgedeeld door een politieambtenaar zelf.

Internet: voor zover dat niet door andere landen onmogelijk wordt gemaakt dient het weer back to the roots te gaan. De overheid dient haar bemoeienis terug te trekken en alleen daar te acteren waar zich iets strafbaars (in strafrechtelijke zin) heeft voor gedaan. Voor wat betreft het auteursrecht in combinatie met Internet vind ik dat iedereen dat dient te respecteren. Maar dat is primair een zaak tussen auteursrechthebbende en degene die dat schendt.

Milieu: Meegaan in internationale normen/verdragen daar waar dat nodig/ verstandig is. Belangrijke rol is weggelegd voor (ongesubsidieerde) natuur & milieuorganisaties. Deze kunnen mensen overtuigen van een bepaalde noodzakelijke gedragsverandering en gebieden aankopen waar de natuur in takt blijft zonder dat daar van buitenaf inbreuk op kan worden gemaakt.

Zorg: vanuit de overheid wordt alleen nog maar zorg aangeboden aan Mensen die in het dagelijkse leven niet voor zichzelf kunnen zorgen. Voor deze Mensen dient er van overheidswege een basispakket te worden aangeboden dat leidt tot minimaal een Menswaardig bestaan. Iedereen die voor zichzelf kan zorgen, dient zelf een manier te vinden om de zorgkosten gedurende het leven te kunnen dekken. 

Onderwijs: de overheid heeft ook hier een beperkte rol. Voor schoolgaande kinderen krijgen ouders een vast bedrag per jaar, gebaseerd op een solide basisprogramma en voorzieningen die net goed genoeg zijn. Het staat scholen vrij daar allerlei extra’s omheen te ontwikkelen voor Kind en Ouders. De kosten daarvoor dienen door de ouders of donaties gedragen te worden. Natuurlijk gaat dit samen met vrije schoolkeuze.

Consumentenrecht: vanuit de overheid dient geld ter beschikking worden gesteld aan organisaties die belangen van de Consument gaan behartigen. Elke 2 jaar kunnen deze (concurrerende) organisaties om een zak geld vragen op basis van een business plan die Consumenten zo goed mogelijk informeert. Goede plannen en goede resultaten leiden tot continuïteit en gaan de Consumenten helpen door de bomen het bos te zien.

Geloof: iedere geloofsgemeenschap en ook de gemeenschapsgroepen die niet geloven hebben elk zo hun bijzonderheden. Daar is niets mis mee en elk van deze gemeenschappen mogen dat uiteraard op hun eigen manier beleven zonder dat men daarbij anderen ongewenst lastig valt.

Immigratie: iedereen is welkom in Nederland ongeacht kleur, geloof en wat voor onderscheidende poespas er allemaal bedacht kan worden om mensen in een hokje te plaatsen. Eenmaal in Nederland is het aan iedereen zelf om er een succes van te maken en daar de nodige hulp bij te zoeken indien dat nodig is. Het is fijn om te zien hoe talent zichzelf kan ontwikkelen.

Transport: het is aan afnemer en leverancier van een goed om te bepalen wat de beste transportoplossing is op een bepaald moment. Er dient een continu streven te zijn alle modaliteiten een kans te geven zich te optimaliseren met zo min mogelijk tegenwerking.

En zo kunnen we nog wel een hele tijd doorgaan, maar dit zijn wat mij betreft de belangrijkste zaken waarmee ik mij op dit moment wil onderscheiden van andere kandidaten.

In het dagelijkse leven ben ik samenwonend en heb 2 schatten van kinderen (6 en 9) en ben woonachtig in Oegstgeest (bij Leiden). Qua werk help ik grote organisaties meer grip te krijgen op project en portfolio management. Werk is tevens een belangrijke hobby naast tennis, fietsen en zwemmen. Gestudeerd heb ik aan de TU Delft (Techniek, Bestuur & Management).

Specialiteiten zijn verkeer & vervoer, ICT en financieringsvraagstukken. Daarnaast de laatste tijd veel gelezen en geleerd over gezondheidszorg, Oostenrijkse School economie en onderwijs.

In 2009 was ik kandidaat voor het Europees Parlement voor Libertas. Een partij die goed aansluit bij de Libertarische Partij. Ook tijdens die periode was mijn uitgangspunt dat de macht van de EU moest worden ingeperkt en wilde dat inside out doen. Helaas daarvoor toen geen kans gekregen.

Mijn interesse voor het Libertarische gedachtengoed werd al vroeg gewekt. Begin jaren 90 kwam ik in aanraking met de Natuurwet Partij en hun oplossingen voor de dagelijkse problemen hebben mij aan het denken gezet. Tijdens mijn studententijd ben ik in aanraking gekomen met de huidige Godfather van het Libertarisme in Nederland (Hub Jongen) en die heeft mij verder op het gezonde spoor gezet. Inmiddels wel weer wat gematigder geworden en binnen de Libertarische Partij maak ik nu deel uit van de Klassiek Liberalen.

In het verleden heb ik wat losse activiteiten georganiseerd waarbij het praktische karakter van het Libertarisme ontdekt kon worden, zoals Liberate Amsterdam en de Libertarische Workshop. Het begint wel weer te jeuken om weer wat te organiseren maar eerst gaan we even een kamermeerderheid halen bij #TK2012!

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(c) foto shirt: Paul Shreurs

36 REACTIES

 1. Het probleem met een overheid, ook een minimale, is de neiging tot groeien (want baanbehoud, meer salaris, promotie) en de grenzen van bevoegdheden steeds meer op te rekken.

  Dat zie je goed in de USSA waar zelfs de oude grondwet de dolgedraaide federale overheid niet in toom kan houden – “Stop throwing the Constitution in my face, it’s just a god damn piece of paper!”

  Hoe denk de (minarchistisch, klassiek liberale) LP dit monster in zijn kooi te houden?

  Burg in Thailand [7] reageerde op deze reactie.
  Lukas [9] reageerde op deze reactie.

 2. Dag mijnheer Teijema,
  Spontaan en joviaal gebracht, veel concrete punten om uit te dragen.

  ‘Inmiddels wel weer wat gematigder geworden en binnen de Libertarische Partij maak ik nu deel uit van de Klassiek Liberalen.’, wat is het verschil en wat is de reden dat u gematigder bent geworden?

  succes en groeten

  Lukas [11] reageerde op deze reactie.

 3. “Zorg: vanuit de overheid wordt alleen nog maar zorg aangeboden aan Mensen die in het dagelijkse leven niet voor zichzelf kunnen zorgen. ”

  Onzin. De overheid heeft niets maar dan ook niets te maken met “zorg” voor “hen die het moeilijk hebben”. Volledige terugtrekking van de overheid in de zorg.

  Lukas [14] reageerde op deze reactie.

 4. “Consumentenrecht: vanuit de overheid dient geld ter beschikking worden gesteld aan organisaties die belangen van de Consument gaan behartigen.”

  Absoluut niet. Dat regelt de vrije markt wel. Elke overheidsinterventie brengt schade. Maar ik ben het wel met je eens: “de intenties zijn goed!”.

  Lukas [13] reageerde op deze reactie.

 5. @Naam * [2]: door de gebieden waarop de overheid actief mag zijn in een nieuwe grondwet te beperken.
  Vanaf dat moment is het aan de burgers om te bepalen waar de grenzen liggen van het toelaatbare.
  Tot die grondwet er is zal het heel moeilijk zijn de overheid in toom te houden, mede doordat er over x jaar gewoon weer verkiezingen zullen zijn die de mogelijkheid om onze vrijheid terug te krijgen weer ongedaan maken.

 6. @Burg in Thailand [7]:

  Dit werkt helaas niet. BNP is geen vastgegeven, maar is arbitrair.
  Trouwt een man met zijn huishoudster, dan betaalt hij haar niet meer, en neemt het BNP af, maar de welvaart blijft exact hetzelfde.

  Tel je verder de informele economie mee? En hoe tel je de overheid mee? Van monopolistische diensten van de overheid wordt de prijs immers niet bepaalt door het marktmechanisme. Dus het marginaal nut is niet te bepalen en daarom is de prijs kunstmatig.

  De overheid zou kunstmatig het BNP torenhoog kunnen maken. Stel dat een overheid een dienst in een aparte onderneming brengt, bijv. de NS. De overheid geeft 100 mld aan de NS voor onderhoud van het spoor. De NS geeft 100 mld aan de overheid voor de “concessie”. En hoppa het BNP is met 200 mld gegroeid.

  Burg in Thailand [17] reageerde op deze reactie.

 7. @Ron [3]: ik zie het niet meer als een gezonde correctie op een trend. Maar de reden om tov anarcho kapitalisme op een aantal punten af te zwakken is omdat er echt mensen zijn in onze samenleving die zonder dat ze er zelf voor gekozen hebben ernstig zijn beperkt. Ook hiervoor is natuurlijk te zeggen dat de markt (via giften) dit wel zal oplossen maar deze mensen mogen m.i. niet afhankelijk zijn van de mogelijkheden om goedgevig te zijn omdat je daarmee deze groep mensen onnodig in onzekerheid laat.

  Daarnaast geloof ik er niet in dat de maatschappij zichzelf kan ordenen op een manier dat de individuele vrijheid wordt gemaximaliseerd zonder dat daarmee inbreuken op anderen op pragmatische manier worden voorkomen.

  Ron [15] reageerde op deze reactie.
  Oscar [24] reageerde op deze reactie.
  pcrs [25] reageerde op deze reactie.

 8. @Burg in Thailand [5]:
  M.i. dus wel, en wel om te voorkomen dat kinderen de prijs gaan betalen in de vorm van het niet kunnen krijgen van een gezonde basis (taal, rekenen) om daarmee verder te kunnen groeien.

  Nadrukkelijk gaat het hier alleen om de basis. Al het andere kan door home-schooling, werkend leren en door vrijwillige giften worden genoten. Daarnaast kan natuurlijk tegen betaling ook nog andere onderwijspakketten (maar ook opvang) worden afgenomen op vrijwillige basis.

  Vervolgens kan het kind, samen met de ouders, zelf bepalen wat goed voor hem/haar is. Vind je timmeren leuk ga je je bijvoorbeeld meer richten op een timmeropleiding bij een bedrijf. Wil je spelen met stamcellen en ben je daar goed in, probeer je op een opleiding te geraken die je daarbij kan helpen. Maar dan wel telkens met die gezonde basis in de vorm van taal en rekenen.

  Burg in Thailand [17] reageerde op deze reactie.
  Oscar [28] reageerde op deze reactie.

 9. @Burg in Thailand [6]: ja, het brengt schade in de vorm van verplichte afdrachten aan zo’n consumentenclub. Maar het zorgt er wel voor dat burgers mogelijkheden aangereikt krijgen om in een vrije markt door de bomen het bos te zien. Deze transparantie is in een overgangsfase niet direct iets waaraan mensen direct geld zullen willen uitgeven. Het is echter wel een goede kandi om dat vervolgens na x jaar te schrappen.

 10. @Burg in Thailand [4]: sorry, maar dat gaat echt niet. Er zijn mensen in deze maatschappij die van de geboorte af aan al als kasplantjes leven. Het is niet een hele grote groep, maar deze mensen kunnen met hun beste wil niet voor zichzelf zorgen. Je hoeft ze niet een zelfde leven te geven als iemand die normaal kan functioneren, maar wel dat ze bijv onder goede hygiënische omstandigheden kunnen leven en daarbij de noodzakelijke hulp krijgen.
  Uiteraard wel geheel op vrijwillige basis. Als ouders hun zorgplicht (tot welke leeftijd?) niet willen verzaken dan is dat natuurlijk ook prima.

  Dit geldt ook voor bestaande gevallen van bijvoorbeeld dementie. Die beste mensen zijn te laat om zich voor dit onheil te verzekeren en blijven wel op dit moment nog zorg nodig hebben. Nieuwe gevallen dienen zichzelf daar wel voor verzekerd te hebben (=duur als je die zorg uitbesteedt)

  Burg in Thailand [16] reageerde op deze reactie.
  Ratio [22] reageerde op deze reactie.

 11. @Lukas [14]:

  “Er zijn mensen in deze maatschappij die van de geboorte af aan al als kasplantjes leven. ”

  Ja. Zo? Gebeurd hier in Thailand rechtevenredig zo veel. En denk je dat die mensen aan hun lot worden overgelaten? Niet in het minst. Het is de directe familie die voor ze zorgt en als er hulp nodig is komt het indirecte familie of vrienden die zorg/hulp geeft.

  Als jij, als vader, nu een kasplantje kreeg. Stel. Zou jij er dan zelf voor zorgen? Waarschijnlijk wel. En als jij het niet meer uithoudt, zou jij dan medegenoten hebben die jou willen hebben in dit extreme geval? Waarschijnlijk wel.

  En als niemand meer om dit kasplantje geeft en niemand zich wil inzetten (erg onwaarschijnlijk) gaat het kasplantje dood. En wie is daar voor verantwoordelijk? Jij. Jij en je vrienden.

  Ik heb nog nooit een kasplantje gezien in Thailand, wel zwaar gehandicapte kinderen. Die worden door papa en mama en evt. familie uitzonderlijk gekoesterd.

  De notie dat de burocraten “zorg” gaan leveren aan dit kasplantje kenmerkt van een oneindige stupiditeit.

 12. @Lukas [12]: @Adam [10]:

  “M.i. dus wel, en wel om te voorkomen dat kinderen de prijs gaan betalen in de vorm van het niet kunnen krijgen van een gezonde basis (taal, rekenen) om daarmee verder te kunnen groeien.”

  Wat jij gezond vindt begrijp ik?

  Wie ben jij? Wie ben jij om tegen mijn zoon te zeggen dat hij naar school X moet gaan om de “gezonde” basisopvoeding af te nemen?

  Mocht ik ooit een kind krijgen, zal ik er alles aan doen om hem of haar van een overheidsschool (“gezonde basis”) af te houden.

  De overheid heeft geen enkel recht om zich in het onderwijs van anderen te mengen.

 13. @Adam [18]:

  Ik woon al 11 jaar in Phuket Thailand. Ben nu 46.

  Sinds kort hebben we hier ook BVN. Wat ik daar van vind(t) mag u hier lezen http://www.vadertjestaat.nl/20101221-bvn.php

  En dan kijk je, in een vlaag van verstandsverbijstering, af en toe eens naar zo’n programma. Gister ook.

  En dan zie je het huidige vee waarop je kan stemmen, Kijzer van het CDA en een trut van D66 “Het moet in mijn ogen verplicht worden dat …” (vul hier alles in dat u andere mensen wilt verplichten) en dan besef je: wat een onvoorstelbaar laag nivo is dit allemaal.

  Misschien dat ik op mijn 53e nog eenmaal de reis naar NL zal maken om deze charlatans van tafel te vegen.

  Adam [21] reageerde op deze reactie.

 14. Lukas, hoe zou je jouw staat willen financieren? De uitgaven worden m.i. te groot om te financieren met de aardgasbaten; daarom kom je volgens mij toch weer uit bij belastingen. Zo ja, vind je belastingen niet immoreel als libertariër vanwege de schending van het NAP?

 15. @Burg in Thailand [19]:

  Tja de staatstelevisie. Ik kan me voorstellen dat je er met meer afstand naar kunt kijken na zo’n tijd. Hoe is dit in Thailand dan, wat is daar op tv?

 16. @Lukas [14]:

  Goed uitgewerkte intro. Dank daarvoor. Toch een korte reactie op je comment 14. Je stelt: sorry, maar dat gaat echt niet. Er zijn mensen in deze maatschappij die van de geboorte af aan al als kasplantjes leven. Het is niet een hele grote groep, maar deze mensen kunnen met hun beste wil niet voor zichzelf zorgen. Je hoeft ze niet een zelfde leven te geven als iemand die normaal kan functioneren, maar wel dat ze bijv onder goede hygiënische omstandigheden kunnen leven en daarbij de noodzakelijke hulp krijgen

  Stel dat je in een libertarische maatschappij zwanger wordt. Je gaat dan naar een ziekenhuis / verzekeringscombinatie en spreekt een pakket af. Geregelde screening voor geboorte die veel afwijkingen moet kunnen opsporen. Daarnaast sluit je een verzekering af voor die gevallen, stel 1 in de duizend, die ondanks de screening kasplantjes worden. Daarvoor betaal je dan een paar duizend euro. Wordt het een kasplantje ondanks alle testen dan neemt de verzekeraar de zorg over. Eventueel zal de verzorging dan niet in NL plaatsvinden maar in een laag lonen land (Thailand??) om de premie te drukken. Maar je kan ook meer premie betalen zodat je nageslacht indien zorgbehoeftig in NL wordt verzorgd.

 17. @Lukas [11]:

  Kortom: een renegaat of iemand die nooit tot de kern van het AK is doorgedrongen. U is dus een etatist die pleit voor het toepassen van agressief geweld en gelooft aan de heilzaamheid van agressief geweld.

  Erg jammer dat u in de tijd dat u kandidaat was voor Captivitas, de club waar ook een democratie voorstaande ordo-liberale als Eline van den Broek zich eertijds sterk voor maakte, en nu op ideologische gebied geen positieve ontwikkeling heeft door gemaakt.

 18. @Lukas [11]:
  de maatschappij kan zichzelf niet ordenen? Dan moeten we mensen van buiten de maatschappij hebben die de machtsmonopolie krijgen en de slaven moeten voortzwepen in de gewenste richting.

  De buitenmaatschappelijke elementen hebben bewezen de zweep goed te kunnen hanteren. Zolang het grote gezwel maar afgeslankt wordt tot een klein gezwel, komt het allemaal best in orde. Geen gewel zou echter dodelijk zijn voor het organisme.

 19. @Lukas [12]:

  Een paar vragen en opmerkingen.

  “Voor deze Mensen dient er van overheidswege een basispakket te worden aangeboden dat leidt tot minimaal een Menswaardig bestaan.”

  Zorg: Wat omvat zo’n basispakket? Wat kost zo’n basispakket? Wanneer is er sprake van een Menswaardig bestaan?

  Wie draait op voor de kosten van een dergelijk basispakket? En wie draait op voor de kosten die de organisatie van een dergelijk basispakket met zich meebrengen?

  Ik voorzie dat als een monopolist hierbij betrokken is de kwaliteit van het basispakket continue zal dalen, terwijl de prijs van dit basispakket voortdurend zal stijgen.

  “Onderwijs: de overheid heeft ook hier een beperkte rol.”

  U vindt dus dat de overheid zich met het onderwijs moet bemoeien.

  “Voor schoolgaande kinderen krijgen ouders een vast bedrag per jaar, gebaseerd op een solide basisprogramma en voorzieningen die net goed genoeg zijn.”

  Hoe hoog is dat vaste bedrag? Wat is een solide basisprogramma? Wat zijn voorzieningen die net goed genoeg zijn? Wie bepaalt de criteria?

  Wie draait op voor de kosten van dat vaste bedrag per jaar dat ouders krijgen? Wie draait op voor de kosten die de organisatie van dat krijgen van een vast bedrag per jaar met zich meebrengen?

  Ik voorzie dat als een monopolist een rol (hoe beperkt ook) speelt in het onderwijs dat de kwaliteit van het onderwijs zal dalen terwijl de kosten van het onderwijs stijgen.

  “Consumentenrecht: vanuit de overheid dient geld ter beschikking worden gesteld aan organisaties die belangen van de Consument gaan behartigen.”

  Hoeveel geld dient er ter beschikking te worden gesteld? Wat zijn de criteria waar die organisaties moeten voldoen om dit ter beschikking gestelde geld te mogen ontvangen?

  Wie draait op voor de kosten voor het ter beschikking gestelde geld? Wie draait op voor de kosten om dit ter beschikking stellen te organiseren?

  “Elke 2 jaar kunnen deze (concurrerende) organisaties om een zak geld vragen op basis van een business plan die Consumenten zo goed mogelijk informeert.”

  Wat zijn de criteria? Wie stellen de criteria? Wat is ‘zo goed mogelijk informeren’?

  Ik voorzie dat als een monopolist zich hiermee bemoeit dat de kosten die consumentenorganisaties met zich meebrengen zullen stijgen terwijl de kwaliteit van de diensten zal dalen.

  “Energie: Eventuele nadelen van gebruik van een bepaalde energiebron dienen op reële wijze verdisconteerd te zijn in de prijs die eindgebruikers dienen te betalen.”

  Wat bedoelt u hiermee? Prijsregulering?

  Behalve defensie, politie en justitie dus ook nog eens de onteigenende beschermer van eigendom, de claimer van het alleenrecht agressief geweld te mogen gebruiken, de schender van recht die een monopolie van de ultieme jurisdictie aangematigd heeft, de staat die zich bemoeit met o.a. zorg, onderwijs, consumentenorganisaties en de energieprijzen.

  Leestip: ‘For a new liberty’ van Murray Rothbard.

  Hier te downloaden:
  http://mises.org/document/1010/For-a-New-Liberty-The-Libertarian-Manifesto

 20. Dank voor de reacties tot zover. Ben nu even aan het werk, maar later op de dag, als daar een betere gelegenheid voor is, meld ik mij terug.
  Dat geeft bovendien ook de kans om goed na te denken over een reactie. 🙂

 21. Hartelijk dank voor de reacties op mijn eerste serie van reacties. Ik vat mijn reactie op hetgeen daarna is gereaguurd in één item.
  Daar waar ik niet gereageerd heb vond ik dat niet nodig.

  “Een pluriforme partij zonder partij discipline.”
  Ik kan even niet ontdekken of het sarcastisch is, maar juist het libertarische concept leent zich daar uitstekend voor. Er is in ieder geval genoeg andere keuze. Anarcho-Kapitalisten, Minarchisten, Klassiek Liberalen. 🙂

  “Ja. Zo? Gebeurd hier in Thailand rechtevenredig zo veel. En denk je dat die mensen aan hun lot worden overgelaten? Niet in het minst. Het is de directe familie die voor ze zorgt en als er hulp nodig is komt het indirecte familie of vrienden die zorg/hulp geeft.”
  Dat is mooi en komt overeen met mijn observaties in Thailand, maar het staat heel ver af van de huidige realiteit in Nederland. Die kan dat de eerste 20 jaar nog niet verdragen en tot die tijd is iets meer terughoudendheid verstandig. Als mensen zelf voor hun kinderen kunnen zorgen is dat natuurlijk prima!

  “Als jij, als vader, nu een kasplantje kreeg. Stel. Zou jij er dan zelf voor zorgen? Waarschijnlijk wel. En als jij het niet meer uithoudt, zou jij dan medegenoten hebben die jou willen hebben in dit extreme geval? Waarschijnlijk wel.”
  Dat geloof ik ook wel, ook al is het makkelijk praten als jezelf dat niet overkomen is.

  “De notie dat de burocraten “zorg” gaan leveren aan dit kasplantje kenmerkt van een oneindige stupiditeit.”
  Dat is wel heel zwaar uitgedrukt. Het zijn bovendien geen bureaucraten die zorg gaan leveren maar mensen met een gouden hart zoals je die nu ook in slaaphuizen en de dagopvang werkzaam zijn. Gewoon mensen zoals jij en ik.

  “Wat jij gezond vindt begrijp ik?
  Wie ben jij? Wie ben jij om tegen mijn zoon te zeggen dat hij naar school X moet gaan om de “gezonde” basisopvoeding af te nemen?
  Mocht ik ooit een kind krijgen, zal ik er alles aan doen om hem of haar van een overheidsschool (“gezonde basis”) af te houden.
  De overheid heeft geen enkel recht om zich in het onderwijs van anderen te mengen. ”
  Prima, dan blijft de plek die jouw kinderen innemen leeg. Er zullen tal van kinderen+ouders wel blij zijn dat ze in ieder geval de basisskills krijgen aangereikt om in de huidige gecompliceerd gemaakte maatschappij zich tenminste enigszins te kunnen redden. Ook voor kinderen die, zonder dat ze daar wat aan kunnen doen, ouders hebben die wat minder zorgzaam voor hen zijn. Taal en rekenen zijn geen skills die schadelijk zijn.

  “Lukas, hoe zou je jouw staat willen financieren? De uitgaven worden m.i. te groot om te financieren met de aardgasbaten; daarom kom je volgens mij toch weer uit bij belastingen. Zo ja, vind je belastingen niet immoreel als libertariër vanwege de schending van het NAP?”
  Aardgasbaten zijn bovendien zeer eindig. 🙂 En de inkomsten behoren m.i. toe aan de grondeigenaren van de gebieden waar gas kan worden gevonden.
  Ik zie de tiende penning als redelijk.

  De beste methode vind ik toch de BTW. Welliswaar is deze te ontduiken, maar door het tarief laag te houden (zeker ten opzichte van de ons omringende landen) verwacht ik dat dat tot voldoende inkomsten zal leiden. (nee, geen uitgebreide berekeningen ter onderbouwingen). Het voordeel van BTW tov vermogenstoenamebelasting of andere vormen van belasting is dat het eenvoudiger te controleren is omdat je als koper een bon verlangt van de verkoper. Zeker niet waterdicht (gelukkig 🙂 ) maar de sociale controle maakt het dan minder eenvoudig. Ik ben dan toch ook geneigd om iets meer D66-er te worden door te stellen dat op BTW ontduiking zware straffen moet komen te staan.
  Voor wat betreft het NAP ben ik van mening dat het een sterk theoretisch concept is, echter staat de pure interpretatie ervan te ver af van de situatie waarin we ons nu bevinden. Daar heb je op dit moment helemaal niets aan. Sorry 🙂

  “Stel dat je in een libertarische maatschappij zwanger wordt. Je gaat dan naar een ziekenhuis / verzekeringscombinatie en spreekt een pakket af. Geregelde screening voor geboorte die veel afwijkingen moet kunnen opsporen. Daarnaast sluit je een verzekering af voor die gevallen, stel 1 in de duizend, die ondanks de screening kasplantjes worden. Daarvoor betaal je dan een paar duizend euro. Wordt het een kasplantje ondanks alle testen dan neemt de verzekeraar de zorg over. Eventueel zal de verzorging dan niet in NL plaatsvinden maar in een laag lonen land (Thailand??) om de premie te drukken. Maar je kan ook meer premie betalen zodat je nageslacht indien zorgbehoeftig in NL wordt verzorgd”
  Helemaal mee eens dat dit voor de ongeboren gevallen een goede oplossing is. Alleen dat Thailand concept staat te ver af van de belevingswereld van het merendeel van de Nederlanders. Veel te ver gezocht. Veel mensen willlen die moeite niet nemen. Ik zie het probleem overigens ook niet in de ongeboren gevallen. Maar ook vandaag ook zijn er mensen met een sterk beperkende handicap die helemaal niets aan dit soort theoretische verhandelingen hebben. Die zijn al beperkt en die kunnen zich er ook niet meer voor verzekeren.
  Ik vind (en dat is mijn persoonlijke mening) dat deze mensen niet zomaar aan de willekeur van goedwillendheid kunnen worden overgelaten. Zodra blijkt dat dat wel kan dan is dat natuurlijk prima, maar de maatschappij is momenteel dusdanig verkloot door overheidsingrijpen dat dat nu niet opportuun is.

  “de maatschappij kan zichzelf niet ordenen? Dan moeten we mensen van buiten de maatschappij hebben die de machtsmonopolie krijgen en de slaven moeten voortzwepen in de gewenste richting.”
  In beperktere vorm dan nu het geval is. Maar je hebt gelijk 🙂

  “Zorg: Wat omvat zo’n basispakket? Wat kost zo’n basispakket? Wanneer is er sprake van een Menswaardig bestaan?”
  Dat verschilt per handicap. Daar is niet één statement over te maken. Maar kern is eten, onderdak en enige vorm van activering. Grens is lastig aan te geven omdat het af hangt van de omstandigheden als gevolg van de handicap. Dat is dus niet een strak omlijnde afbakening. Ouders spelen daar overigens een rol in. Het liefst nemen ze deze rol zoveel mogelijk over, maar dat is niet altijd mogelijk (ouders die zelf gezondheidsproblemen hebben, geen contact meer met familie etc)

  “Wie draait op voor de kosten van een dergelijk basispakket? En wie draait op voor de kosten die de organisatie van een dergelijk basispakket met zich meebrengen? ”
  De belastingbetaler. U bent uiteraard welkom om aanvullingen op dit basispakket te doen om daarmee blijk te geven van uw goedheid.

  ““Voor schoolgaande kinderen krijgen ouders een vast bedrag per jaar, gebaseerd op een solide basisprogramma en voorzieningen die net goed genoeg zijn.”
  Hoe hoog is dat vaste bedrag? Wat is een solide basisprogramma? Wat zijn voorzieningen die net goed genoeg zijn? Wie bepaalt de criteria?
  Wie draait op voor de kosten van dat vaste bedrag per jaar dat ouders krijgen? Wie draait op voor de kosten die de organisatie van dat krijgen van een vast bedrag per jaar met zich meebrengen?”
  Dit is minder vrijblijvend dan het geval van zojuist. Vanuit de aanbieders van lesmateriaal (uiteraard geen monopolie) zullen lesmethodes worden aangereikt. Een school is vrij om voor deze methodes te kiezen. De bijdrage van de overheid beperkt zich tot de kosten van een eenvoudig uitgeruste school, met een marktconform betaalde leraar en lesmateriaal voor de vakken Nederlands, Engels en rekenen. Alles wat een school duurder wordt gemaakt door de school zelf is voor rekening van de ouders. De school bepaald daarbij welke voorzieningen tegen welke prijs dat aangeboden wordt. De ouders bepalen of dat het waard is.

  ““Consumentenrecht: vanuit de overheid dient geld ter beschikking worden gesteld aan organisaties die belangen van de Consument gaan behartigen.”
  Hoeveel geld dient er ter beschikking te worden gesteld? Wat zijn de criteria waar die organisaties moeten voldoen om dit ter beschikking gestelde geld te mogen ontvangen?”
  De hoeveelheid geld die men vraagt voor een bepaald dienstenpakket, waarbij iedereen deze diensten mag aanbieden voor een bepaald bedrag. Criteria zijn op te nemen in RFPs en daarop kunnen ze ook gemonitord worden. Daar heb je geen uitgebreid ministerie voor nodig. Zoals eerder gezegd is dit een dienst die ook vrij snel weer kan worden afgeschaft. In ruil voor een BTW verlaging uiteraard.

  ““Energie: Eventuele nadelen van gebruik van een bepaalde energiebron dienen op reële wijze verdisconteerd te zijn in de prijs die eindgebruikers dienen te betalen.”
  Wat bedoelt u hiermee? Prijsregulering?”
  Nee. Dat de kosten die gemaakt moeten worden om een energiebron bij de eindgebruiker door de eindgebruiker gedragen dient te worden. Die kosten bestaan uit kosten voor opwekking, transport en verzekering van de volledige risico’s die bij het exploiteren van die energiebron komt kijken.

  “Leestip:…”
  Als je een handleiding moet lezen om een product te begrijpen is het product te lastig om te gebruiken.

  Nou goed, ik zie jullie reacties met grote graagte tegemoet. Gezien workload en noodzakelijk reizen heb ik pas tegen vrijdag of in het weekend tijd om er op te reageren. Ben benieuwd!

  Lukas Teijema
  welke de zinspreuk voert:
  “De Zon Schijnt Altijd”

  🙂

  Oscar [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.