Ik ben Arthur van der Linden woonachtig in Amsterdam met mijn vrouw en twee kinderen. Dit laatste is alleen maar relevant omdat ik met ruim 20 duizend euro staatschuld per Nederlander (niet meegerekend de afgegeven garanties, ongedekte verplichtingen en lokale overheidsschuld), met mijn gezin een kleine ton kwijt ben die ik liever anders had besteed.

Het is schrijnend om te zien hoe overheden het geld van de burger verkwanselen. Veel van de huidige politiek/economische problemen vinden hun oorzaak in overheidsinmenging waar het niet noodzakelijk is. Deze overheid weet de verantwoordelijkheid voor het falende beleid elders neer te leggen. Met de toenemende leeftijd groeit mijn besef dat ik dit niet langer passief kan aanschouwen en dit is de kern van mijn kandidaatstelling voor de Libertarische Partij.

Mijn passie voor het libertarisme heeft een lange voorgeschiedenis en is eigenlijk een lange ontdekkingsreis geweest. Mijn technische studie in Delft legt een belangrijke basis voor mijn fundamentele vertrouwen in de zelfregulerende werking van de markt. Dit begon tijdens deze studie met het besef dat meeste natuurlijke systemen niet lineair maar wel complex zijn. Vaak zijn deze niet lineaire systemen zeer gevoelig voor de ingangsvariabelen en zelfs chaotisch. Hoewel het modelleren van dergelijke complexe systemen moeilijk of zelfs onmogelijk is, blijkt er verbluffend mooie orde uit voort te kunnen komen; chaos en orde liggen dus niet ver van elkaar. Denk maar aan het groeien van een ijskristal, het synchroonzwemmen van een grote school vissen of de orde in een kolonie mieren.

Pogingen om niet-lineaire systemen te sturen blijken vaak moeilijk voorspelbare verstoringen in (aanverwante) systemen te veroorzaken en/of tevergeefs omdat de fluctuaties rondom bepaalde evenwichten inherent zijn aan de systemen. Voor mij als technoloog is het dus contra-intuïtief om aan te nemen dat de overheid de bijzondere gave zou bezitten om onze samenleving succesvol te sturen. In de dagelijkse werkelijkheid blijkt ook dat de overheid tevergeefs systemen probeert te sturen met allerlei vaak schadelijke gevolgen voor de burger; denk maar aan de recente problematiek rondom pensioenen, woningmarkt, zorg, onderwijs en infrastructuur.

Mijn affiniteit voor het Libertarisme werd verder gestimuleerd door mijn passie voor economie. Tijdens mijn studie in de Verenigde Staten merkte ik dat ik een natuurlijke affiniteit heb voor behavioural economics en de Oostenrijkse School. Deze stromingen beschouwen de economie als een dynamisch systeem waarin allerlei participanten beslissingen maken op grond van hun intepretatie van het systeem en vervolgens het systeem weer beinvloeden door hun beslissingen erin. Zij erkennen dat economische systeem natuurlijk fluctueren rondom evenwichten, ‘business cycles’. Dit sloot aan bij mijn besef als technoloog dat de wereld voornamelijk bestaat uit complexe niet lineaire systemen. Een belangrijke inspiratie bron is de website van het Mises Insitute waar ik nog dagelijks doorheen struin. Ook populaire economen zoals Jim Rogers en Marc Faber zijn aanhangers van deze stromingen en zijn bekende en inspirerende proponenten van de vrije markt en het libertarisme.

Tijdens mijn verblijf in de Vereenigde Staten heb ik ook eens een uurtje uitgetrokken om de ‘Declaration of Independance’ en de Constitution te lezen wat ik overigens iedereen aanraad. Het is verbluffend hoe simpel en hoe rechtvaardig deze verklaringen zijn. De ‘founding fathers’ zoals Thomas Jefferson hebben eigenlijk met een zeer libertarisch gedachtegoed de basis van de Amerikaanse samenleving neergezet en daarmee ook het succes van de Verenigde Staten. Helaas brokkelt dat nu weer af door alweer een groter wordende overheid die allerlei restricties legt op de samenleving.

Ik geloof in de zelfregulerende werking van de markt en dat alle inmenging van de overheid ingrijpt op de markt zal leiden tot een inefficiënte en onrechtvaardige allocatie van middelen. Als libertarier en aanhanger van de Oostenrijkse school voel ik het als mijn verantwoordelijkheid deze gedachten uit te dragen en een platform te geven. De oplossing is vrij simpel; de macht van de overheid moet worden ingeperkt zodat het individu zijn eigen keuzes in vrijheid kan maken en controle heeft over zijn leven. De deelname van de libertarische partij aan de tweede kamer verkiezingen van 2012 is een uitgelezen kans om een breder publiek te bereiken en zo wellicht meer bekendheid aan deze stroming te geven.

Tot slot nog een saillant detail. Mijn zus, die in Freeport Texas is geboren, is door Ron Paul ter wereld gebracht wat mij, zonder dat Ron Paul dat beseft, een speciale band met hem geeft.

10 REACTIES

 1. Onderliggend zijn zowel onderdaan als president mensen, dus het is onlogisch om te denken dat dezelfde mens als president moet sturen, maar als ie onderdaan wordt, bestuurd moet worden.
  Trek van zowel onderdaan als president de kleren, petten en medailles af en aan de naakte mens kun je niet zie wie er moet gehoorzamen en wie er orders moet uitdelen. Er is geen enkel objectief criterium aan te geven dat tegenovergestelde regels voor de 2 zou kunnen verklaren.
  Het hele begrip ‘ambtenaar in functie’ is daar voor uitgevonden, maar geen enkele wetenschapper heeft die ‘functie’ ooit kunnen waarnemen met wat voor instrument dan ook. Ik moet concluderen dat die ‘functie’ verzonnen is.
  Fijn te horen dat er nog meer ingenieurs op de lijst staan.
  sync and spontaneous organisation
  http://www.youtube.com/watch?v=p0Tzv9rzMiI&list=UUJ6d0pRhHWR8jBJljlFSNmw&index=9&feature=plcp

  Arthur Van Der Linden [5] reageerde op deze reactie.

 2. Gelijk aan het begin van het schrijfsel valt me dit op: ……omdat ik met ruim 20 duizend euro staatschuld per Nederlander

  Maar wie is ik?? Bedoelt de schrijver dat ‘we’ ‘ik’ is en ‘we’ moeten geloven dat wij, dus ook ik, ongevraagd schulden hebben die we ooit moeten aflossen?

  De schulden overheidsschulden zijn niet mijn schulden en niemand kan mij doen laten geloven dat deze schulden mijn of onze schulden zijn. Ik wil mensen erop wijzen dat we niet alles blindelings moeten geloven. Wij hebben geen schuld, wij hebben de schulden te dragen van een ander en dat is een groot verschil. Het zijn de schulden die een ander, de overheid, maakt waar wij als bevolking voor op draaien, tenminste dat is wat de idioten ons willen wijsmaken.

  Arthur Van Der Linden [6] reageerde op deze reactie.

 3. @Crisis [3]: Je hebt gelijk want juridisch kan de schuldeiser kan geen beslag op mijn bezittingen leggen. Wat wel kan is dat de staat mij minder service gaat bieden waar ik wel voor betaald heb (bijvoorbeeld door het ik uithollen van het onderwijs voor mijn kinderen). Erger nog, de staat kan de belastingen gaan opvoeren om de schulden te onderhouden/af te lossen. De simpele oplossing voor mij als familie is emigreren en dan ondervind ik de negatieve gevolgen van de Nederlandse schuldenberg niet.

 4. @1 Rand [4]: Vlijend maar persoonlijk heb ik niets tegen historici en rechten geleerden. Sommige van mijn grote voorbeelden zoals David Einhorn zijn historici.
  Ik denk dat de kamer meer vrijdenkers kan gebruiken en mensen die kritisch de consequenties van politiek/economisch beleid inzien …. zoals Jim Rogers vaak zegt als hem gevraagd wordt wat hij zou doen als hij hoofd van de centrale bank zou zijn; “shut down the federal reserve bank and go home” …

 5. @Indi [9]:

  Dat heeft te maken met het natuurlijk inzicht van deze personen,
  dat in hun karakter ligt besloten.
  Het is de logische benadering van oorzaak en gevolg, die hier aan
  ten grondslag ligt.

Comments are closed.