In 2007 kwam ik via het internet de Amerikaanse politicus Ron Paul op het spoor. Na een aantal video’s van hem te hebben gezien, realiseerde ik mij, dat ik de libertarische principes altijd al heb uitgedragen en nageleefd: de vrijheid om je eigen vorm van geluk na te jagen zonder anderen daarmee lastig te vallen. Ik heb me al jong gerealiseerd, dat mensen heel verschillend zijn. Dit houdt ook in, dat ieders beleving van geluk anders is. Deze verschillen zijn voor mij wat het leven interessant en de moeite waard maakt.

Wat mij aantrok in de boodschap van Ron Paul, afgezien van de inhoud, is de kwaliteit van zijn communicatie. Ron Paul is, hoewel niet de beste spreker, wel iemand die het hart van mensen weet te bereiken door een consistente filosofie. Hij brengt dat op een eerlijke wijze in praktijk, als lid van het Amerikaanse Congres, en dat al 22 jaar!

Deze eerlijkheid vindt o.a. bij mij zijn weerslag in het nastreven van de vrijwillige economische oplossing van geld en waarde. Dit houdt in, dat ik een groot voorstander ben van vrijwillige transacties met een waardevast geldsysteem. Eerlijk geld zorgt voor een eerlijke welvaartsverdeling.

Manipulatie van het geldsysteem en de daaruit oneerlijk genoten voordelen voor een kleine groep mensen is dan niet mogelijk. Dan kunnen de individuele verschillen tussen mensen op basis van hun inspanning en talenten bevorderd worden.

Wat mij verder een doorn in het oog is, is het drugsbeleid in Nederland. Het is hoog tijd, dat Nederland een positief besluit neemt inzake het décriminaliseren van sociaal gedrag: bijvoorbeeld Marihuana beleid. Uiteraard heeft dit ook betrekking op alle andere zogenaamde slachtofferloze “misdaden”. Dit leidt tot minder regels, een lagere last voor een overbelast juridisch systeem en minder sociale overlast.

Vanwege de individuele verschillen tussen mensen is het van belang de menselijke maat weer terug te brengen in het bestuur, dus meer decentraliseren en lokaliseren. Dit brengt mensen dichter tot elkaar.

Het libertarische gedachtengoed is niet slechts een rationele politieke ideologie, maar een wijze van leven. Persoonlijk vind ik het inspirerend om af en toe een thuisloze uit te nodigen op een terrasje om samen iets te eten of te drinken en te spreken.

Als ondernemer en fotograaf steun ik instanties en mensen met een kleine beurs door tegen kostprijs of zelfs kosteloos voor ze te werken.

In mijn visie komt de oplossing dus uit het maatschappelijk middenveld en individuele activiteiten.

Ik sta er achter om het libertarisme met praktische maatregelen in de komende vier jaar zichtbaar te maken. Dit brengt tevens met zich mee, dat ik mij inspan om mensen te helpen out of the box te denken. Voor mij zijn mensen als Peter Schiff (Amerikaans econoom) en Thomas E. Woods (Amerikaans econoom en politiek analyst) bronnen van inspiratie.

Ik ben voorstander van een stemverdeling over de zetels van alle beschikbare stemmen in plaats van het huidige systeem, waarin de uitgebrachte stemmen over de zetels worden verdeeld.

Door alle beschikbare stemmen mee te tellen ontstaat er een marktpotentiaal en zal de belangrijkheid van kiezerparticipatie vergroten. Zo zullen er dus ook zetels leeg blijven. Dit heeft direct invloed op de legitimiteit van de besluitvorming.

9 REACTIES

 1. Walter Block is ook een interessante Libertarier, naast Ron Paul en Peter Schiff. Er staan leuke filmpjes op youtube van hem waarbij hij in debat gaat met andersdenkenden.

  Het valt me op dat veel Nederlandse libertariers door Ron Paul geinspireerd zijn, veel van de LP kandidaten ook. Bewijst maar is hoe groot de invloed van die man op de internationale Libertarische wereld is!

 2. @Rechtse Rakker [4]:
  Grond inboren of niet; het is mij ook opgevallen dat er veel nieuwe geinteresseerden zijn in het libertarische, en dank zij Ron Paul. Op zich een goede zaak.
  Maar, ik hoop niet dat de Libertarische Partij wordt overgenomen door opportunisten en rancuneuze kleinburgers, zoals het geval was/is bij LPF en Wilders.

  Logic [7] reageerde op deze reactie.

 3. @Naam Verplicht [5]:

  Maar, ik hoop niet dat de Libertarische Partij wordt overgenomen door opportunisten en rancuneuze kleinburgers, zoals het geval was/is bij LPF en Wilders.

  Libertarisme is, in tegenstelling tot de politiek van de LPF en Wilders, een moreel en logisch veel consequentere visie. Het is moeilijk te zien hoe iemand in naam van die visie opportunistisch of “rancuneus kleinburgelijk” kan zijn op een manier die onacceptabel is binnen het ideaal van individuele vrijheid en eigendomsrecht.

 4. @Rechtse Rakker [4]: Ik heb me steeds beperkt tot feitelijke opmerkingen. Dus als dat de grond inboren is, dan kan ik daar ook niks aan doen.
  Dan zullen ze de feiten wel tegen zich hebben, zeker?

  Maar m.i. overdrijf je wel: opmerken dat iemand geen fotootje heeft is nou niet bepaald wereldschokkend.
  Verder verwacht ik niet dat alle 50 kandidaten verkozen zullen worden. Het lijkt me dan ook wenselijk dat stemmen voor de LP zich clusteren op enkele toppers. Tot dusverre ben ik slechts van Frank Karsten onder de indruk maar of die vanaf de 50e plaats veel kans maakt, betwijfel ik.
  Verder zou ik me maar niet zo druk maken omtrent posities 48-11 of zelfs 48-6.
  Ze zijn leuk als bladvulling in de komkommertijd maar veel verwacht ik er niet van (NB ongeacht hun mogelijke kwalificaties).
  Degenen die hoog op de lijst geplaatst worden, daar kijk ik naar uit. Over hr. Manders ben ik sowieso enthousiast en verder ben ik benieuwd naar de artikels over de overige in de top-5.
  Ik hoop dat ik onder de indruk zal zijn. Ik hoop dat ze van Toine’s kaliber zullen zijn, zowel inhoudelijk als verbaal. Toine is een begenadigd spreker. Zelfs als anderen intellectueel evenwaardig zijn, betwijfel ik of ze (zelfs met mediatraining) veel kans maken als het journaille hen het vuur aan de schenen legt en hen juist wil laten afgaan.
  Ik ben benieuwd.

  Ik zou al blij zijn met 1 zetel (voor Manders) maar uiteraard hoop ik op meer. Meer dan 5 lijkt me niet realistisch maar in elk geval liever 4 dan 2.

  Ik ben niet helemaal zeker omtrent de details van stemmen en wat daar verder mee gebeurt. Maar ik denk dat het wenselijk is dat de stemmen binnen de LP niet te verspreid zijn doch dat er enkele magneten zijn die zoveel stemmen verzamelen dat ze daardoor serieus genomen worden. Dus als LP uiteindelijk pakweg 3 zetels zou mogen bezetten dan hoop ik dat er 3 kandidaten zijn die erg veel stemmen vergaard hebben (en dus binnen de LP ten koste van de andere). Derhalve zouden wij aan een soort negatieve selectie moeten doen. Wie niet echt uitzonderlijk is, laat die maar links liggen.
  Het is dan ook veel nuttiger om op zwaktes van kandidaten te wijzen dan op vermeende sterktes. Kijk, alle kandidaten zullen zichzelf libertarier noemen en allen zullen hun mond vol hebben over het NAP etc. dus moet ik dat nog in de verf zetten? “O wat geweldig dat ook u aanhanger van het NAP is”. Ja, duh, als ze dat niet eens waren (of toch minstens beweerden), stonden ze niet op de lijst.

  Maar je kan niet op alle kandidaten stemmen, dus moet er geselecteerd worden. Wijzen op schoonheidsfoutjes zoals een fotograaf die vergeet zijn foto in te sturen kan dan helpen.
  Maar kennelijk wil u liever dat ik alleen iedereen bejubel waardoor het maken van een keuze alleen maar lastiger wordt? Dat zet m.i. niet veel zoden aan de dijk.

 5. @@Logic [6]: @Rechtse Rakker [3]:

  Ik ben voorstander van een zetelverdeling met als uitgangspunt het aantal stemgerechtigden, in plaats van het huidige systeem, waarin de uitgebrachte stemmen over de zetels worden verdeeld.
  Er zullen dan waarschijnlijk ook zetels leeg blijven.

Comments are closed.