Vorig jaar werd mijn aandacht getrokken door de titel van een lezing “Belasting is diefstal”. Ik moest weten wie dit zo maar durfde te beweren! Het bleek Toine Manders te zijn; voorzitter van de voor mij onbekende Libertarische Partij. Tijdens de lezing vielen de schellen me behoorlijk van de ogen. Voor het eerst in mijn leven begon ik het idee te krijgen dat er een serieus alternatief bestaat voor de onhoudbare situatie waarin we nu in Nederland verkeren.

Het is een illusie dat een perfecte samenleving ooit haalbaar zal zijn. Het libertarisme heeft mij er echter van overtuigd dat een veel betere en welvarende samenleving zeker wél mogelijk is. Dan is voor mij de keuze tussen niets doen of mij inzetten om het doel van een betere samenleving te bereiken, makkelijk gemaakt. Nu het mij duidelijk is dat het huidige systeem gewoon niet werkt zoals we het gehoopt hadden en meer schade aanricht dan dat het problemen werkelijk oplost, is wat mij betreft de tijd aangebroken dat er zo snel mogelijk een verandering in gang wordt gezet. Met het stoppen van geldverslindende maatregelen die onze economie afremmen en die iedereen juist steeds armer maken, kan de werkgelegenheid weer tot bloei komen en er ontstaat een uitweg voor een grote groep mensen die nu van een minimuminkomen moet rondkomen.

Een onderwerp dat mij zeer na aan het hart ligt is de zorg. Die kan beter en goedkoper. Het moet mogelijk worden dat mensen zelf kunnen kiezen of ze een zorgverzekering afsluiten of gaan sparen voor hun eigen zorg, zodat er kwaliteitsverhoging, meer keuzevrijheid, minder geldverspilling en dus lagere zorgkosten zijn.

Voor mij persoonlijk is een goede samenleving er ook een die de natuur en dierenlevens respecteert. Hoe welvarender een samenleving, hoe meer ruimte iemand heeft om voor voedsel te kiezen dat dier en milieu zo min mogelijk belast. Zelf eet ik het liefst alles biologisch, en zeker wat vlees betreft zou ik graag zelf beslissen wat ik op mijn bord krijg. In een libertarische samenleving is dit ook echt een vrije keus, omdat alle subsidies en veel wetgeving worden afgeschaft. Veel van de dieren krijgen in zo’n situatie naar verwachting meer leefruimte dan thans door Brussel als minimumnorm is vastgesteld.

Meer welvaart en een goede gezondheid zijn de basis van levensgeluk. Een andere factor waarvan het bewezen is dat het veel mensen gelukkig maakt is: geven. Ik draag dit – zeker als libertariër zijnde – graag uit door regelmatig vrijwilligerswerk te doen en wil hiermee ook de mensen om mij heen enthousiasmeren, zodat we samen de solidariteit en maatschappelijke betrokkenheid kunnen verhogen en onze samenleving weer een echte “samenleving” wordt!

29 REACTIES

 1. Ook deze dame is, zoals bijna elke politicus, begaan met “de zorg”. Heel nobel, en ook Simone wil lagere zorgkosten.
  Maar, zoals ik ook al eerder probeerde uit te leggen, het gaat niet om lagere of hogere zorgkosten, het gaat er om dat het huidige systeem gebaseerd is op dwang en agressie, en dáárom fout is. Niet in de eerste instantie omdat het duur zou zijn, dat is slechts een symptoom.
  Ook Simone raad ik aan te hameren op de immoraliteit van het huidige systeem, dat gebaseerd is op agressie en dwang, in plaats van te praten over “de zorg” die goedkoper kan..
  Dus, de dieven ontmaskeren! Als je dat lukt, komt de rest vanzelf.
  En praten over “de zorg die goedkoper kan” is een stokpaardje van zo een beetje iedere politieke partij in het spectrum. Als ik dat hoor, draait mijn maag zich om, bwvs.

  Ratio [2] reageerde op deze reactie.
  Rechtse Rakker [5] reageerde op deze reactie.

 2. @Egor [1]: Dit niet altijd praten over de agressie komt mede door mijn verzoek aan auteurs. Ik wil voorkomen dat in deze serie 50 keer het NAP naar voren wordt gebracht. Dan zou deze serie nogal saai worden. Ik wil een zekere diversiteit in de introducties.

  U kunt ervan op aan dat iedere kandidaat genoeg heeft van de huidige immoraliteit. Feit blijft dat de zorg een punt is waar de immoraliteit van het huidige systeem prima blijkt.

  Egor [11] reageerde op deze reactie.

 3. Veel van de dieren krijgen in zo’n situatie naar verwachting meer leefruimte dan thans door Brussel als minimumnorm is vastgesteld.

  Hier misschien nog eens over nadenken? Want de afschaffing van een MINIMUMnorm, zal bij gebrek aan die norm eerder nóg kleinere leefruimten opleveren.
  Met een minimumnorm is er nu ook al de vrijheid om grotere ruimten te gebruiken.

  Dus dit puntje klopt qua logica niet helemaal. In die zin dat we voor het ruimer houden van slachtvee geen libertarisme nodig hebben en dat de roverheid dit nu ook niet tegenhoudt.

  😉

  Ratio [4] reageerde op deze reactie.

 4. @MMAP [3]: Dus afschaffing van overheidsregels zorgt voor ellende door de overheid is er leefruimte en levenskwaliteit voor dier en mens?

  Overheidsingrijpen zorgt dat we allemaal Trabant situaties krijgen, ieder het zelfde. Zie gezondheidszorg. Kost veel geld maar het minimum wordt niet altijd gehaald. En het zal nog veel meer gaan kosten en een stuk slechter worden. Afschaffing van afgedwongen normen is juist nodig voor vooruitgang.

  Een beetje dwang voor een betere maatschappij, in dit geval dierenleed voorkomen, is nog steeds een redenatie van het doel heiligt de middelen. En degenen die een betere maatschappij op deze manier zoeken worden keer op keer teleurgesteld. Het eindresultaat daarvan is dat er veel dwang ontstaat en de doelen niet gehaald worden.

  Rechtse Rakker [5] reageerde op deze reactie.

 5. @Egor [1]:

  Libertariers onderschatten vaak de praktische onderbouwing van de zaak. Ik zelf ben ook pas meer overtuigd geraakt door het libertarisme, door praktische argumenten. Met alleen verhalen over belasting=diefstal en dergelijke kom je er niet. Het is wel goed als AANVULLING op je praktische verhaal, omdat een morele onderbouwing OOK belangrijk is. Door alleen met het NAP-verhaal te komen, zien mensen je alleen als luchtfietser….

  Hub Jongen [6] reageerde op deze reactie.
  Ratio [12] reageerde op deze reactie.

 6. @Rechtse Rakker [5]:

  “Het is wel goed als AANVULLING op je praktische verhaal, omdat een morele onderbouwing OOK belangrijk is.”

  Het is inderdaad En EN! Beide horen bij elkaar.

  Wat is eerst? De kip of het ei?
  Als je volledig kijkt naar korte EN lange termijn, naar een individu EN alle individuen kom je tot de conclusie dat praktisch en moreel samengaan.

 7. Tot dusverre wel de minst overtuigende intro.

  De kandidate zegt helemaal niets over haar studie- of beroepsachtergrond, noch vertelt zij een anecdote van een voorval dat haar aan het denken zette over het fundamentele onrecht waar de overheid in wezen schuldig aan is.

  Ze woonde een lezing bij en was om, meer weten we niet. Behalve dat ze dierenvriend is (zo kennen we er nog in de wereldgeschiedenis) en dat ze de zorg goedkoper wil, zoals elke partij in feite.

  Niet gespecificeerd vrijwilligerswerk is al even overtuigend als een onbekende opleiding of beroepservaring.

  En dan dat tussenvoegsel “zeker als libertarier zijnde”. Mevrouw zag amper een jaar geleden het licht en noemt zich al libertarier. Dat mag natuurlijk maar ik vraag me af of dat vrijwilligerswerk pas sindsdien kwam of ook voorheen en of dat dan uit een andere ideologe was. Zag ze het misschien wel als “maatschappelijke plicht”?

  Waarom wil ze trouwens zo graag “solidariteit en maatschappelijke betrokkenheid”? Ik geef toe dat als het 100% vrijwillig is, er niets op tegen is en het zelfs zeer mooi is maar het primaire doel van het libertarisme is gewoon ijveren voor “het recht om met rust gelaten te worden”. Dan nog kan iemand vrijwillig beslissen zich maatschappelijk te engageren. Dat staat hem immers vrij. Maar eerst moet hij wel die vrijheid om zich als kluizenaar te gedragen terugkrijgen. Eerst moet de als solidariteit vermomde afpersing maar eens afgeschaft worden.

  In dit stadium alvast weer over solidariteit en maatschappelijke betrokkenheid beginnen, doet vrezen dat de kandidate dit misschien we; wil opleggen (zoals alle andere collectivisten).

  Doe mij dan maar Gilian…

  Ratio [9] reageerde op deze reactie.

 8. @.M [8]: De kandidate zegt helemaal niets over haar studie- of beroepsachtergrond

  Het is niet de bedoeling allemaal CV’s te presenteren, maar voor de duidelijkheid, Simone is onder meer ondernemer met een webwinkel en werkt als secretaresse.

  Je hebt gelijk dat het er vooral om gaat dat de maatschappij jou met rust laat. Dit wil echter niet zeggen dat je als libertarisch persoon je vervolgens je niets aantrekt van de maatschappij. Je hebt wel die vrijheid maar dat moet niet. Het is heel belangrijk dat dit verschil begrepen wordt en duidelijk gemaakt wordt. Simone maakt volgens mij duidelijk dat ze juist sociaal gedrag (op vrijwillige basis) uitstekend vindt samen gaan met vrijheid en libertarisme. Dit kan niet genoeg benadrukt worden.

  Sociaal gedrag en solidariteit zijn thans bijna scheldwoorden geworden door het misbruik dat de collectivisten ervan maken. Er is echter niets mis met vrijwillig sociaal en solidair gedrag, dat bestond al lange tijd voor de overheid de verzorgingsstaat opbouwde. Sindsdien is het asociaal afgedwongen solidariteit geworden wat de klok slaat.

  Als je het stuk goed doorleest dan denk ik dat je eens bent dat dit niet klopt: doet vrezen dat de kandidate dit misschien we; wil opleggen (zoals alle andere collectivisten). Simone stelt ook en wil hiermee ook de mensen om mij heen enthousiasmeren, daar staats niets over dwang in.

  R. Hartman [22] reageerde op deze reactie.

 9. Ik vind het een heel goed artikel. Iedereen heeft maar een beperkte ruimte om dingen te schrijven. Dan schrijf vooral over wat je inhoudelijk drijft, en dat doet ze prima. Bovendien geeft ze het goede voorbeeld door te noemen dat ze natuur en dierenlevens respecteert, dat ze zelf geregeld vrijwilligerswerk doet. De wereld verbeteren begint altijd bij jezelf. Zij doet dat ook daadwerkelijk. Wie meer over een CV wil weten kan immers altijd via linked-in, facebook aan haar of aan het bestuur meer info opvragen.

 10. @Ratio [2]:
  Zeg maar jij, om te beginnen. Verder zou het staan voor het NAP door het te noemen niet saai zijn, maar juist een welkome verandering in het NLse politieke landschap. Ik denk dat je dat nogal onderschat. Het is het mooiste wat je je kan bedenken!
  Laat men er maar vooruit komen, en dan graag expliciet, zodat er geen twijfel kan ontstaan.

  Want “je zorgen maken om de zorg”, met alle respect, die kennen we nu wel. En met die woorden is NL al decennialang in de politieke houdgreep van zo een beetje iedere partij die er is.

  Het eigen van de LP is het NAP, use it!

  Ratio [13] reageerde op deze reactie.
  Rechtse Rakker [16] reageerde op deze reactie.

 11. @Egor [11]: Het klopt dat het NAP zeker ook aandacht verdient. De reden dat ik positief over de LP denk is niet omdat ze politiek gaan bedrijven. Dat is een soort tegenstelling, een libertarische partij die gebruikmakende van het staatsmonopolie op geweld een betere maatschappij middels de politieke weg denkt te kunnen behalen. Daar moet je enorm mee oppassen! Ik denk positief over de LP gezien de publiciteit die men kan krijgen, en dan moet je het inderdaad wel hebben over het NAP en niet over bijvoorbeeld boterbloemen of de inkoppers van de zorg.

  Het blijkt echter in de praktijk dat de zorg nog velen zeer na aan het hart ligt en om de kiezers te bereiken zou het goed zijn als de LP meer aandacht geeft aan bijvoorbeeld de zorg vanuit het NAP gezien. Alleen keer op keer het NAP uitleggen is niet genoeg. Je moet het ook kunnen koppelen aan problemen die men ervaart. En daarom is het belangrijk de koppeling zorg – NAP te leggen. Dat doet Simone inderdaad niet, daar heb je gelijk aan. En ik heb inderdaad niet aangedrongen om die link wel te leggen.

  Egor [14] reageerde op deze reactie.

 12. @Ratio [13]:
  Ik denk zeker dat het NAP zo interessant is om ter sprake te brengen, vooral ook omdat vele mensen absoluut nooit stil gestaan hebben bij dat idee van NAP, maar het wel allang omarmd hebben.
  Velen leven namelijk al op persoonlijk vlak (in kennissenkring, familie, op straat wandelend, etc) volgens dit NAP.

  Als je mensen daarvan bewust maakt, en vervolgens laat zien dat de enigen die niet volgens het NAP leven, de Overheid en haar handlangers zijn, je al een hele stap bent.

  Logic [15] reageerde op deze reactie.

 13. @Egor [14]:

  Ach, Egor.
  Je moet je er niet over verbazen als sommige libertariers, vooral de wat nieuwere, eigenlijk weinig kaas hebben gegeten van dit principe (waar ik overigens niet per definitie bovenstaande dame van wil beschuldigen).

  Zelfs Gary Johnson, de Amerikaanse presidentskandidaat van de Libertarische Partij, is een consequentialist en heeft het nooit over het NAP maar over de praktische voordelen die meer vrijheid met zich meebrengt.

 14. @Egor [11]:

  Maar er is ook veel te zeggen voor de praktische onderbouwing van het libertarisme. Laat ik hem er maar inkoppen. De verpleeghuiszorg in dit land is mensonterend slecht! Afdelingen die op onbekende uitzendkrachten draaien, voorgerechten die weggegooid worden, omdat er alleen tijd is om mensen te helpen bij het hoofdgerecht, mensen die niet uit bed worden gehaald, omdat daar geen tijd voor is, etc. etc.

  DAT is de kwaliteit van “dienstverlening” door de roverheid! Dit soort “dienstverlening” is echter niet bepaald goedkoop te noemen. Een commerciele zorgcruise met gekwalificeerde zorgmedewerkers aan bord de wereld is veel goedkoper! Een Nederlands verpleeghuis met mensonterende zorg is 1,5 keer duurder! En dan hebben we het nog niet eens over alle bureaucratie erom heen! Lijkt me dus duidelijk, dat de roverheid zich hier beter buiten kan houden.

  De NAP-onderbouwing heb je dus niet eens nodig in deze….

  Logic [17] reageerde op deze reactie.

 15. @Rechtse Rakker [16]:

  Een redenering zonder NAP is gedoemd het libertarisme in de problemen te brengen.
  Tegenstanders hoeven slechts aan te tonen waar de overheid ‘efficienter’ of ‘goedkoper’ zal zijn dan de vrije markt, en ze winnen het utilitaristische argument.
  Wil de libertarier op dat moment opeens van tactiek veranderen en met het NAP op de proppen komen, zal het worden gezien als hypocriet en opportunistisch.
  Wij als libertariers wilden immers toch spreken over efficiëntie of kosten, zullen de tegenstanders stellen? Moeten we het niet opeens over een andere boeg gooien als we dat praktische argument een keer niet kunnen winnen.

  Bij slavernij ga je ook niet zeggen dat het beter afgeschaft kan worden omdat het katoen efficiënter en goedkoper geplukt kan worden via de vrije markt.

  Je kunt de praktische overwegingen dus best noemen, maar het NAP moet altijd een rol spelen.

  Rechtse Rakker [18] reageerde op deze reactie.

 16. @Logic [17]:

  Bij mij heeft het meer omgekeerd gewerkt. Zelf had ik de praktische onderbouwing nodig om open te kunnen staan voor het NAP-verhaal.

  Nu gebruik ik overigens beide argumenten. De zorg is echter bij uitstek een verhaal, waarbij de overheid praktisch heel erg faalt. Dus de praktische kant zou ik er zeker bij halen!

  Logic [19] reageerde op deze reactie.

 17. @Rechtse Rakker [18]:

  Zelf had ik de praktische onderbouwing nodig om open te kunnen staan voor het NAP-verhaal.

  Met alle respect, maar hier begrijp ik niets van. Er is niets “praktisch” aan het non-agressie principe. Het is een puur morele/ethische kwestie. Hoe “praktisch” het ook moge zijn om in bepaalde gevallen lichte of zware vormen van dwang t.o.v. individuen te gebruiken om een bepaald resultaat te behalen dat een meerderheid het beste uitkomt, het is ethisch niet te tolereren, ongeacht welke gevolgen dat kan hebben voor kosten, efficiëntie of welke utilitaristische doeleinden dan ook.

  Nu gebruik ik overigens beide argumenten. De zorg is echter bij uitstek een verhaal, waarbij de overheid praktisch heel erg faalt. Dus de praktische kant zou ik er zeker bij halen!

  En als de overheid daar nu eens toevallig niet zou falen? Zou dat het acceptabeler maken?
  Volgens het NAP dus niet.

  In die zin is het praktische argument dus in wezen niets meer dan een handig excuus, in plaats van de ware reden waarom de zorg niet aan de overheid moet worden overgelaten.
  Nogmaals, je kunt het er wel bij vermelden als hulpmiddel. Maar uiteindelijk is het praktische argument gewoon irrelevant.
  Om die reden dient het NAP altijd een grote rol te spelen bij elk libertarisch argument.

  Rechtse Rakker [20] reageerde op deze reactie.

 18. @Logic [19]:

  Die praktische argumenten zijn NIET IRRELEVANT. Door de staat zijn mensen namelijk gaan geloven, dat ze tot niks in staat zijn zonder overheid. In feite is het zelfvertrouwen van mensen de grond in geboort. Met praktische argumenten kun je mensen er weer van overtuigen, dat er ook zonder overheid veel mogelijk is.

  Uw idee, dat de zorg efficienter georganiseerd kan worden als die via politici en ambtenaren loopt, dan wanneer u het zelf regelt, is echt een voorbeeld van het geringe zelfvertrouwen wat politici ons aangepraat hebben.

  Het lijkt me duidelijk, dat zorg die u en ik zelf kunnen organiseren beter is. Hoe minder tussenlagen, hoe beter, toch?

  Logic [21] reageerde op deze reactie.

 19. @Rechtse Rakker [20]:

  Ik ben bang dat je me verkeerd hebt begrepen.

  Ik ben er zelf namelijk van overtuigd dat de overheid helemaal NIETS moet regelen.

  Mijn punt was slechts dat er, hypothetisch gezien, een voorbeeld zou kunnen zijn waar de overheid iets efficiënter of goedkoper zou kunnen doen dan de markt, maar dat het ZELFS IN DAT GEVAL, niet door de overheid gedaan hoort te worden, vanwege het NAP.
  Om die reden stel ik dus dat de “praktische overwegingen”, zonder het NAP een grote rol te laten spelen, uiteindelijk irrelevant zijn.
  Zonder het NAP een grote rol te laten spelen in een anti-overheid argument, laat je de mogelijkheid open voor eindeloze discussie over of de overheid iets nu wel moet doen, of dat iets aan de markt moet worden overgelaten.

  Zal, als iets aan de markt wordt overgelaten, het in het begin leiden tot hogere kosten (omdat onderlinge concurrentie in de zorgmarkt nog in de kinderschoenen zal staan), dan zal het pro-overheid argument stellen dat de markt de zorg duurder maakt dan de overheid, en dat de overheid dus dient in te grijpen. Zo maar een voorbeeld.

  Het NAP lost dat per definitie op, door te wijzen op het meest relevante verschil; namelijk het verschil tussen vrijwillige handelingen en staatsdwang.

  Dus nogmaals, een praktisch argument kan zeker helpen, vooral bij mensen die niet veel in het libertarisme zien. Maar het is en blijft belangrijk om te wijzen op het MORELE verschil tussen de markt en staatsdwang.

  Rechtse Rakker [28] reageerde op deze reactie.

 20. @Ratio [9]: Het is aan de kandidate om te bepalen wat zij wel of niet kwijt wil. Het is niet aan u om aanvullingen te geven. Het is nauwelijks aan een reageerder die zich verbergt achter een ongrijpbare letter om opening van zaken te eisen. Hij/zij zou minimaal de toon wat kunnen matigen.

  .M doet minimaal vermoeden wat minder libertarisch ingesteld te zijn dan hij/zij wil doen voorkomen. Alleen al de veronderstelling dat ‘solidariteit’ zoals aangegeven door Simone wel eens de afgedwongen variant kon zijn zegt veel over zijn/haar eigen denkwereld en de daaruit voortkomende projecties.

  Mevrouw zag amper een jaar geleden het licht en noemt zich al libertarier.

  Veel denigrerender wordt het niet. .M laadt hier een zware verdenking op zich.

  Ratio [23] reageerde op deze reactie.
  .M [29] reageerde op deze reactie.

 21. OK. Excuus. Was misschien handig geweest er even bij te zetten dat dit in overleg gebeurd was. Of dat Simone even zelf gereageerd had. Laat onverlet dat het niet aan een anonieme reageerder is om opening van zaken te eisen (want als iets anders kan ik de agressieve en denigrerende toonzetting niet zien).

 22. “Vorig jaar werd mijn aandacht getrokken door de titel van een lezing “Belasting is diefstal”. … Tijdens de lezing vielen de schellen me behoorlijk van de ogen.”

  Om het libertarisme echt te doorgronden heb je imo wel een paar jaar nodig. Ik hoop maar dat ze veel slimmer is dan ik het ben 🙂

  Rechtse Rakker [27] reageerde op deze reactie.

 23. @Rien [26]:

  Inderdaad verbazingwekkend…. Ik heb er zelf vele jaren voor nodig gehad. Op de LP-site zag ik echter ook, dat iemand het libertarisme niet kende, het programma van de LP las, daar goed over nadacht en vervolgens het libertarisme omarmde. Het kan blijkbaar heel simpel….

 24. @Logic [21]:

  We zijn het wel met elkaar eens, volgens mij. Ik vind het NAP ook belangrijk.

  Wat betreft zorg die eerst duurder wordt. Dat ligt vaak aan andere reguleringen: bijvoorbeeld medische opleidingen, verzorgd door de overheid die werken met loting. Daarnaast is de roverheid er ook heel goed in om een pakket aan maatregelen te nemen, waarmee 1 regel geschrapt wordt en er ook extra regulering komt (denk aan het nieuwe zorgstelsel). Mensen wijten problemen dan vaak onterecht aan het schrappen van die ene regel…. En vergeten de invloed van extra regulering….

  Maar goed, het NAP is voor mij heilig, zelfs als er 1 situatie is, waarin het minder goed uitpakt.

 25. @R. Hartman [22]: “Het is aan de kandidate om te bepalen wat zij wel of niet kwijt wil.”
  Klopt, maar wil zij serieus verkozen worden dan zou er er goed aan doen voldoende relevante/overtuigende info te verstrekken.

  “Het is nauwelijks aan een reageerder die zich verbergt achter een ongrijpbare letter om opening van zaken te eisen.”

  Ik verwijs naar mijn schrijven opdat u zou kunnen vaststellen dat er ik nergens iets eis. Ik doe alleen enkele vaststellingen en voorzie die van bedenkingen.

  Tenzij je amper 4 kiezers hebt (mama, papa, zus en vriendje) zijn kiezers altijd min of meer onpersoonlijk dus onder welke naam ze posten (en of die langer is dan 2 tekens) doet niet ter zake. Het gaat om de inhoud.
  Los daarvan denk ik dat na een kleine 10 jaar aanwezigheid op dit forum (al is het de laatste 7 minder actief dan de eerste 3 waarin ik dagelijks gemiddeld 10 reacties postte die per stuk de lengte van het hoofdartikel overtroffen) “.M” voor de meesten hier wel een begrip is (voor sommigen wellicht een negatief maar in elk geval een begrip en dus geen volslagen onbekende).
  Maar ik herhaal: daar gaat het niet om, immers IK moet niet verkozen worden, dus gaat het niet om mijn persoon doch om de inhoud van wat ik schrijf.
  De kandidate daarentegen is iemand die, eenmaal verkozen, wellicht 4 jaar lang je zou moeten vertegenwoordigen. Bij haar is de persoon dus erg belangrijk.
  En dan stel ik vast dat ze eigenlijk niets over zichzelf vertelt (m.u.v. wat om het even welke niet-libertarier ook zegt: dat ie vindt dat zorg goedkoper moet en dat solidariteit toch zo mooi is).

  “Hij/zij zou minimaal de toon wat kunnen matigen.”
  Zou u kunnen aangeven waar ik precies uit de bocht ging?
  Welke scheldwoorden nou toch echt te ver gingen?
  Zoals gezegd: ik deed slechts enkele vaststellingen en voorzag die van mijn bedenkingen. Dit alles op m.i. beleefde wijze. Ik begrijp niet waar u moeite mee heeft. Ik dacht dat fora als deze nl. dienden om op beschaafde wijze een debat te voeren.
  Welnu als iemand vaststellingen doet en die zonder scheldpartijen voorziet van bedenkingen, wat is dan het probleem?

  “.M doet minimaal vermoeden wat minder libertarisch ingesteld te zijn dan hij/zij wil doen voorkomen. Alleen al de veronderstelling dat ‘solidariteit’ zoals aangegeven door Simone wel eens de afgedwongen variant kon zijn zegt veel over zijn/haar eigen denkwereld en de daaruit voortkomende projecties.”

  Sorry R.Hartman, maar dit is gewoon een belachelijke conclusie.
  Omdat ik uit ervaring politici wantrouw (zoals zich in verkiezingstijd als “liberaal” voordoende VVDers die zich na de verkiezingen als ware socialisten ontpoppen), zou ik volgens u stiekem zelf mee in het andere kamp zitten? Dus ik twijfel aan de waarachtigheid van een liberaal (die ik ervan verdenk socialist te zijn) en daarom zou ik zelf minder liberaal zijn? Wat een kronkelredenering.

  Mutatis mutandis geldt hier hetzelfde: ik ben sceptisch tegenover de intenties van iemand die niks wezenlijks over zichzelf zei, amper sinds een jaar het libertarisme leerde kennen (doch zich alvast libertarier noemt), vindt dat zorg GOEDKOPER moet (maar kennelijk toch nog door de staat georganiseerd?), zelf aan vrijwilligerswerk doet (doch wellicht van voor hr. Manders’ lezing en dus oorspronkelijk mogelijk vanuit een verkeerde ideologie) en solidariteit propageert (zoals elke collectivist). En als ik dan vraagtekens heb omtrent haar libertarische gehalte en me daar zorgen over maak, concludeert u dat IK daarom minder libertarisch zou zijn?
  Hoe u het een uit het ander concludeert is me volslagen duister.

  “Veel denigrerender wordt het niet. .M laadt hier een zware verdenking op zich.”

  Kan u aangeven welke verdenking ik op me laadde?
  En wat is er denigrerend aan scepsis?
  Van een relatief onbekende ideologie totaal niet kennen tot als politica er voluit voor gaan, is nogal een stap. En dat allemaal binnen een jaar! Het kan. Maar dan kan ze dat ongetwijfeld overtuigend toelichten, neem ik aan. Waarom doet ze dat dan niet? Wat verder in het artikel staat (goedkopere zorg zonder te insisteren dat ie geprivatiseerd dient te zijn en een pleidooi voor solidariteit), komen op mij althans niet erg overtuigend over.
  Vandaar dus mijn scepsis.
  Ik ben echter benieuwd welke zware verdenking ik daarmee op me laadde.

Comments are closed.