Een interessant artikel was te vinden op de website van de SP, die op een enorme verkiezingswinst afstevent. De SP wil een nationaal investeringsplan beginnen om de hoge werkloosheid te bestrijden.

Ik wil geplande investeringen in onderhoud van woningen, het spoor- en wegennet en publieke gebouwen vervroegen om de economie een kickstart te geven. Dat doen we in goed overleg met werkgevers en vakbonden. Daarnaast willen we een Nationale investeringsbank oprichten. Daarmee kunnen we bedrijven, die nu vaak geen lening krijgen bij een bank, toch de mogelijkheid geven om te investeren en mensen in dienst te nemen.

Dat dit de werkloosheid wel degelijk kan bestrijden is merkwaardig genoeg correct. Welvarende landen als Rusland, Roemenie en Polen kenden praktisch geen werkloosheid, de staat regelde tenslotte banen voor iedereen. Dat kost natuurlijk wel belastinggeld maar ook daaraan ontbrak het niet. Met een vlaktaks van 100% komt er natuurlijk meer dan genoeg binnen. Jammer genoeg ontneemt het burgers wel de motivatie om te werken en is het onmogelijk te bepalen wie nou precies waar te werk moet worden gesteld. In een vrije markt nemen de salarissen bij werknemerstekorten vanzelf toe en datzelfde gebeurt met innovatie om hetzelfde werk met minder medewerkers te kunnen doen. Daarom zijn we hier ook allemaal zo rijk!

Het plan van de SP snijdt – net zoals de meeste van hun plannen – weinig hout. Gepland onderhoud vervroegen is natuurlijk een vreemde methode, blijkbaar is dat onderhoud nu nog niet nodig. Als je werknemers in zou zetten om bijvoorbeeld kilometerpaaltjes te poetsen, waar nauwelijks vraag naar is, zou je de economie ook bepaald niet stimuleren. Iedereen ziet dat dat zinloos is. Nog veel ernstiger is echter dat dit zinloze onderhoud geld kost dat toch echt linksom of rechtsom van burgers moet worden afgenomen. Die kunnen dat dan niet meer uitgeven aan zaken die wel zinvol zijn. De plannen van de SP zijn dus ronduit schadelijk en vele libertariers zullen bekend zijn met de ‘broken window fallacy’ die hierop van toepassing is.

De Nationale Investeringsbank waarvan gerept wordt is ook bepaald geen goed idee. Lenen doe je bij banken en banken willen niets liever dan dat geld met rente weer terugzien. De overheid komt niet altijd met een zak gedrukt geld om niet-terugbetaalde leningen terug te betalen. Al te grote risico’s kan een bank zich dan ook niet permitteren en ze zullen niet snel geld willen uitlenen aan bedrijven als er niet verwacht wordt dat ze winst maken om het terug te betalen. De Nationale Investeringsbank loopt dus een fors risico het één en ander te moeten afschrijven en dan zijn de kosten voor de belastingbetaler die daar part nog deel aan heeft.

De SP kan er beter aan doen beperkingen op arbeid zoals het minimumloon af te schaffen en belasting op arbeid – inkomstenbelasting – te verlagen. Dan pas komen er meer mensen aan het werk. Verder werken er in Nederland veel mensen zwart omdat ze wel willen werken maar te risicovol zijn voor bedrijven om met alle regels van dien in dienst genomen te worden. Dit zwart werken zou stomweg gelegaliseerd moeten worden, er is niets mis met werken! Een forse belastingverlaging zou de economie zeer zeker stimuleren omdat burgers geld beter kunnen besteden dan ambtenaren. Daarvan moet juist weer een groot deel verdwijnen.

Het wordt tijd dat Vadertje Staat ons met rust laat, maar bij de SP zal dat bepaald niet het geval zijn. Tijd voor meer libertarisme!

1 REACTIE

Comments are closed.