Op donderdag 16 augustus presenteert professor Frank van Dun in Gent zijn nieuwste publicatie: ‘De Utopie van de Mensenrechten’. Het boek kan als een indirect antwoord op Achterhuis’ ‘De Utopie van de Vrije Markt’ worden gezien.

 

De presentatie wordt georganiseerd door de Rothbard Stichting.

*Over het boek:
Sinds de afkondiging van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in 1948 hebben de mensenrechten spectaculair aan populariteit en invloed gewonnen. De mensenrechten zijn een vanzelfsprekendheid geworden waaraan men niet meer kan of mag twijfelen.
Dit boek onthult echter de utopie die schuilgaat achter de moderne idee van de mensenrechten. In plaats van als moreel en politiek handvest te kunnen dienen vormen de moderne mensenrechten daardoor een bedreiging voor een duurzame samenleving.
Het eerste deel gaat in op de essentiële rol en aard van het recht in de samenleving. Dat theoretische perspectief wordt in het tweede deel dan concreet toegepast op de mensenrechtendoctrine. Het derde deel handelt tenslotte over de historische oorzaken en maatschappelijke gevolgen van de mensenrechten.

 * Praktisch:
De boekpresentatie die gehouden zal worden door professor van Dun zal plaatsvinden op donderdag 16 augustus 2012 om 19.30 u in het Liberaal Archief, Kramersplein 23 te 9000 Gent. De presentatie zal worden afgesloten door een receptie. Inschrijven is voor deze gelegenheid utopisch kosteloos.

 * Over de auteur:
Professor Frank van Dun is houder van een doctoraatsdiploma in de rechten en tevens licentiaat in de wijsbegeerte (beide diploma’s behaald aan de Rijksuniversiteit Gent). Zijn voornaamste rechtsfilosofische traktaat is Het Fundamenteel Rechtsbeginsel (1983; heruitgegeven in 2008) dat zonder meer tot een van de meest belangwekkende monografieën uit de geschiedenis van het politiek-filosofisch libertarisme mag worden gerekend.
Professor van Dun is thans verbonden aan de vakgroep Grondslagen en Geschiedenis van het Recht van de Gentse rechtsfaculteit.

De eerste 50 deelnemers die zich registreren krijgen een gratis exemplaar: http://rothbard.be/agenda/369-boekvoorstelling-utopie

Jammer, dat deze aankondiging ons zo laat bereikte waardoor we u niet eerder konden informeren,

We hopen later nog wel meer op dit interessante onderwerp terug te komen.

ZIE ook:  http://rothbard.be/artikels/74-de-utopie-van-de-mensenrechten

1 REACTIE

Comments are closed.