Maandag 10 september, 12.00 – 14.30 uur, De Balie Amsterdam, Acht lijsttrekkers in debat
In de aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen debatteren acht lijsttrekkers van acht nieuwe politieke partijen in De Balie in Amsterdam.  Het debat wordt livestream uitgezonden, neutraal gemodereerd en is vrij toegankelijk voor pers en publiek. Toine zal hier spreken en eenieder is welkom.

Nieuwe Politiek
Het nieuwe lijsttrekkersdebat is een gezamenlijk initiatief van de acht politieke partijen en is zonder budget via social media en crowdsourcing tot stand gekomen.  Het debat wil een bijdrage leveren aan een maatschappij en een politiek bestel waarin nieuwe geluiden vrijelijk gehoord en gewogen kunnen worden.

Uitdagers van de gevestigde orde
Tijdens het debat presenteren de lijsttrekkers zichzelf en de politieke speerpunten van hun partij. Ze worden bevraagd door een kritisch panel van journalisten en wetenschappers.  Na de voorstelronde volgen twee debatronden waarin de visies van de gevestigde partijen in beeld getoond worden en de acht uitdagers, in reactie daarop en in onderling debat, alternatief beleid verdedigen.

Debat is de zuurstof van de democratie
De nieuwe partijen hebben ervaren dat ze niet of nauwelijks worden uitgenodigd voor deelname aan debatten met zittende partijen. Omgekeerd is dat niet het geval. Alle lijsttrekkers van alle partijen zijn welkom en worden openbaar uitgenodigd om aan Het nieuwe lijsttrekkers debat deel te nemen.

Wie er meedoen

Naast de LP zullen ook aanwezig zijn de Anti Europa Partij, de LibDem, Mens en Spirit, Nederland Lokaal, Partij van de Toekomst, Piraten Partij en SOPN.

 

7 REACTIES

 1. Eerlijk gezegd beste mensen begrijp ik al die drukte niet hoor. Het maakt geen zak uit waar je op stemt. (als je al gaat stemmen). Uiteindelijk wordt er weer zo’n onwerkbaar gedrocht samengesteld die we dan “coalitie” noemen. Na twee jaar is de “coalitie” uitgewerkt en is iedereen weer pissed op elkaar. Om verheugd weer verkiezingen uit te schrijven en weer het hele circus op de wagen te zetten.

  De oplossing? Ik heb ‘m ook niet, maar wordt het niet eens tijd om in te zien dat de huidige politici niet van hun plek gaan? Wordt het niet eens tijd dat we die leugenaars en draaikonten allemaal naar huis sturen?
  Wordt het niet eens tijd om het roer om te gooien en in te zien dat democratie ook maar een samenlevingsvorm is met voor- en nadelen?

  Hoe komt het toch dat over het algemeen redelijk goed opgeleide mensen elke keer weer in de valkuil van de huidige politici trappen? Veel beloven, en als puntje bij paaltje komt wordt je lachend door die dieven genaaid. (en dan zonder te zoenen).

  Is het een oplossing om naar een twee partijen stelsel te gaan? Liberalen en Sociopaten (eh… socialisten). Elke vijf jaar wisseling van de wacht. Geen verkiezingen meer, je weet immers wie er over honderd jaar aan de macht is. Dat wat de ene partij heeft verkloot wordt door de andere partij weer goedgemaakt. Een prachtige golfbeweging … lekker overzichtelijk. Doorvoeren in de EU en klaar is kees. Politici kunnen naar huis, immers het systeem is zelfsturend. Bedrijven werken samen en verdienen goed geld, betalen een flat tax van pakweg 10% en we sturen meteen de legers naar midden Afrika. Kunnen ze mekaar daar de kop er af schieten en het scheelt wat kosten.

  enfin
  Wees lief voor uw dierbaren

 2. De eed die nieuwe kamerleden afleggen luidt aldus:

  Voor een minister, staatssecretaris of lid van de Eerste of Tweede Kamer luidt deze eed (Artikel 1 en 2 van de Wet beëdiging ministers en leden Staten-Generaal):

  “Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot minister/staatssecretaris/lid van de Staten-Generaal te worden benoemd, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
  Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
  Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet.
  Ik zweer (beloof) dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen.
  Zo waarlijk helpe mij God almachtig! (Dat verklaar en beloof ik!)”

  MMAP [4] reageerde op deze reactie.

 3. @wim hohage [3]: Leuk!!!

  Ben benieuwd hoe een libertariër hier gevolg aan gaat geven, als de LP 1 of meer zetels gaat krijgen.

  Vooral:
  Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het het Koninkrijk en aan de Grondwet.
  Die hoef ik niet uit te leggen, denk ik.

  en

  Zo waarlijk helpe mij God almachtig! (Dat verklaar en beloof ik!)
  Dus “waarlijk” (echt? rationeel aantoonbaar?) hulp krijgen? En van welke god? Het sprookjesfiguur uit de bijbel is aantoonbaar niet almachtig volgens de teksten uit diezelfde bijbel.

 4. Probleem is vooral ook, dat die grondwet hier zo lek als een mandje is.

  Neem bijvoorbeeld artikel 7 (vrijheid van meningsuiting).
  Ik citeer: “Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

  Van dit soort beperkingen wemelt het in de z.g. grondwet, dat dan ook alleen maar geschreven is om de monarchie te beschermen tegen de republiek.

  En dan heb ik het nog niet over het toetsingsverbod van art. 120: “De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.
  De (on)grondwettigheid van wetten kan zodoende niet rechterlijk worden vastgesteld.

  Ook de aantasting van de grondrechten via AMvB’s, ministeriële beschikkingen en zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) mag hier genoemd worden.

  Dan hebben we nog Noodwetten, w.o. de WET van 25 mei 1978, houdende regelen inzake voorzieningen op het gebied van het financiële verkeer in buitengewone omstandigheden.

  Art. 4 stelt regels inzake het bankenmoratorium t.a.v. financiële tegoeden bij banken
  Art. 26 regelt het confisqueren van bezittingen in goud en buitenlandse activa.

  Kortom: als de nood aan de man/vrouw komt, zit je hier als een rat in de val.

 5. @Pepijn [1]:

  “goed initiatief ! Nog mooier zou zijn, als ze het allemaal met elkaar eens zijn, fuseren en zo de “tegenaanval” inzetten.”

  Het lijkt me een beter idee als de bestaande partijen in de tweede kamer fuseren tot 1 partij: de sociaal democratische eenheidspartij. In hoofdlijnen zijn de huidige partijen het toch eens: ze willen een grotere overheid, meer macht voor politici en meer regels. Laten de partijen in de tweede kamer fuseren!

  Pepijn [7] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.