De sterk stijgende zorgkosten is een van de grote verkiezingsthema’s. Partijen strijden over de vraag hoe de overheid een betaalbare zorg kan blijven bieden. Volgens de Libertarische Partij is dat een verkeerde vraag. De overheid zou zich volgens de LP juist zo min mogelijk met de zorg moeten bemoeien. Lijsttrekker Toine Manders: ‘De marktwerking in de zorg faalt, omdat de sector nog steeds sterk door de overheid gereguleerd wordt. Wij pleiten als enige partij voor een vrije zorgmarkt. Deze is het enige alternatief voor alsmaar stijgende premies, meer eigen risico en een steeds verder uitgekleed basispakket. ’

De overheid is het probleem

De verkiezingsleus van de Libertarische Partij luidt: ‘De overheid is het probleem, niet de oplossing’. Volgens de partij is de zorgsector een van de meest duidelijke voorbeelden hiervan. De lijst met regels en wetten voor marktpartijen in de zorg is eindeloos. Toine Manders: ‘De belofte van de overheid is om alle Nederlanders zorg te garanderen voor een goede prijs-kwaliteitverhouding. Maar die prijs-kwaliteitsverhouding behoort tot de slechtste van Europa. De kosten zijn torenhoog, terwijl in landen met lagere zorguitgaven geen slechtere kwaliteit zorg wordt aangeboden. Er is maar één conclusie mogelijk en dat is dat dit systeem niet kan blijven bestaan. Het huidige zorgstelsel aanpassen, betekent alleen maar uitstel van executie. De kosten zullen dan blijven stijgen. Daarom kiezen wij voor liberalisering. In een vrije zorgmarkt zullen de prijzen dalen.’

Alternatief: zelf sparen voor je ziektekosten

Dat het anders kan bewijst een land als Singapore. Hier is een nagenoeg vrije markt in gezondheidszorg, geen verplichte ziektekostenverzekering, maar geldt alleen de verplichting om zelf een spaarpot op te bouwen om je toekomstige zorgkosten of premie van een vrijwillige zorgverzekering te betalen. Over het algemeen krijg je pas op late leeftijd te maken met hoge zorgkosten en de meeste mensen hebben dus de tijd om daarvoor te sparen. Voor de zeer kleine groep mensen die op jonge leeftijd erg dure behandelingen nodig hebben is er in Singapore een noodfonds. Dit alternatief voor het Nederlandse zorgstelsel werkt erg goed, mede omdat mensen veel beter nadenken over de zorgkosten die ze maken.

Scheiding van gezondheidszorg en staat

De Libertarische Partij wil een volledige scheiding van gezondheidszorg en staat. Mensen moeten geheel vrij zijn in hun keuze van een geneeswijze, van geneesmiddelen, van hun geneesheer en van hun verzekering. Nederland moet volgens de LP ook af van het vergunningenstelsel voor artsen en van de overregulering van de geneesmiddelenmarkt.

8 REACTIES

 1. “maar geldt alleen de verplichting om zelf een spaarpot op te bouwen ”

  Kijk hier wordt ik dan weer een beetje treurig van.
  Dat is hier namelijk ook al.. Dan moet je jezelf inschrijven als gemoedsbezwaarder.
  En dan nog gaat het via de overheid en ben je verplicht je te verzekeren.

  Jammer.

 2. De overheid moet zich helemaal niet met gezondheidszorg bemoeien, ook niet met diplomata die wel dan niet nodig geacht worden.
  hugo van reijen

 3. Nee de zorg faalt omdat we achterlijke prijzen voor medicijnen betalen en elke instelling tientallen managers a 3ton per jaar in dienst heeft.

 4. Hoc & Hugo: wel lezen! Er staat niet dat de LP voor een verplichte spaarpot is, er staat dat die verplichte spaarpot in Singapore beter werkt dan het zorgstelsel hier.

  Zo’n spaarpot lijkt mij wel wat. Niet alleen voor zorgkosten, maar ook bv voor de oudedagsvoorziening. Door verzekeringen kun je jezelf indekken tegen tussentijds onheil. En mocht er na je dood nog wat in de pot zitten, dan hebben de erfgenamen ook nog wat.

  Hoc Voluerunt [5] reageerde op deze reactie.

 5. @Ron Arends [4]:

  Het zaait wat verwarring als je het er zo neerzet “Dit alternatief voor het Nederlandse zorgstelsel werkt erg goed, mede omdat mensen veel beter nadenken over de zorgkosten die ze maken”

 6. Jammer dat het altijd een “1 fault” filosofie is, in het geval van de zorg is het zeker niet alleen de overheid die de kosten opdrijft.

  Daarnaast ben ik van mening dat als de LP daadwerkelijk in de regering zou komen een dergelijk uitgangspunt kan leiden tot een bijzonder gevaarlijk compromis, het huidige zorgstelsel hebben we mede te danken aan de VVD, en de LP zit bomvol met ex-VVD’ers.

  Beter zou het zijn om uitgebreid onderzoek te doen dat zich niet beperkt tot de zorg in relatie tot de overheid maar alle knelpunten in kaart brengt, dat een substantieel deel van de knelpunten inderdaad verband houd met de overheid dat geloof ik meteen, maar zonder een compleet beeld vraag ik mij af of een “vrije zorgmarkt” de andere problemen niet extrapoleert*.

  *Extrapolatie leidt, in tegenstelling tot interpolatie, meestal tot waarden met grotere onzekerheid, als gevolg van de vaak onbekende factoren die de voortzetting bepalen. Een geëxtrapoleerde waarde kan opgevat worden als een voorspelling op basis van bekende gegevens.

  (ik moest zelf even checken of ik dat begrip op een correcte manier gebruikte dus heb ik de verklaring er maar even bij gedaan)

 7. Niet helemaal eens met eigen partij als klassiek liberaal/ nep-libertariër.

  Allereerst voor Mensen die in een situatie zitten die nu al niet zonder continue zorg kunnen (geestelijk/ lichamelijk gehandicapt, psychische problemen). Deze Mensen kunnen zich niet verzekeren voor deze kosten want het risico voor de verzekeraar/spaarpot is 100% op het maken van zorgkosten.

  Daarnaast zijn velen uit deze groep Mensen (maar niet allen) niet bij machte om geld te verdienen of om bezit op te eten.

  Het leven van deze Mensen dient m.i. niet moeilijker gemaakt te
  worden dan dat al voor hen is. Hier dient m.i. de overheid namens allen in de bres te springen.

  Lastig: bepalen waar de grens ligt. Het gaat om Mensen dus lastig om een meetbaar criterium daarvoor neer te leggen. Daar schuilt dus ook een duidelijk risico voor kostenexplosie. Het hoeft daarnaast niet zo te zijn dat iemand met een beperking als iemand zonder beperking moet kunnen leven. Dat is een andere gevaarlijke variable in het geheel.

  Voor de nieuwe gevallen die permanent op zorg zijn aangewezen geldt dit natuurlijk in mindere mate (die hebben zich immers al kunnen verzekeren).

  Echter dat laatste is dan ook meteen een probleem voor een grote groep mensen. Die hebben weliswaar verdienkracht, alleen niet in die mate dat ze de premies (die in huidig stelsel 11000 EUR per persoon aan kosten moet dekken!) kunnen betalen. Die zullen dus concessies moeten doen aan het pakket wat ze afnemen of zich afhankelijk maken van publieke giften. 11000 EUR p.p. is namelijk veel als je een baan hebt waar je bijv 20000 EUR pj verdient en daarvan ook nog housing, scholing (ihgv kinderen), voedsel moet kopen.

  Giften is een aardig alternatief. In de US werkt dat ook heel goed (met ziekenhuizen die op basis van giften gratis/ goedkoop behandelen), alleen is de cultuur om die voorzieningen in stand te houden nog niet ontwikkeld in NL en dus zorg je daar de eerste jaren na invoering van een vrij stelsel voor problemen met de beschikbaarheid van die voorzieningen bij mensen die echt in de knel zitten.

  Qua prijsmechanisme voor de zorg ben ik het natuurlijk wel eens dat dat een goede zaak is als dit vrij gelaten wordt. Waarbij ik dan maar even hoop (fingers crossed) dat de artsenopleidingen in Nederland snel genoeg nieuwe Nederlandse artsen kunnen opleiden en/of dat er vanuit het buitenland voldoende instroom van artsen gaat zijn om de prijzen vervolgens weer wat omlaag te brengen…

  Tot zover even mijn verderfelijke bijdrage. 🙂

  Igor [8] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.