De Libertarische Partij timmert flink aan de weg. Onze boodschap van vrijheid slaat aan in heel Nederland. Wij doen volop mee met de komende Tweede Kamer verkiezingen met een ijzersterk programma. Wij richten ons met het programma natuurlijk tot alle Nederlanders, maar in dit stuk willen wij ons even richten tot Moslims. Want ook Moslims hebben wij veel te bieden. Hoe dat zit? We hebben hieronder zeven punten uitgelicht.

1. Vrijheid voor het individu
2. Vrijheid van religie
3. Vrijheid van onderwijs
4. Vrij bankieren
5. Vrije handel
6. Oorlog alleen uit zelfverdediging
7. Hulp aan het buitenland

1. Vrijheid voor het individu

De kern van de Libertarische filosofie is dat respect voor individuele rechten een wezenlijke voorwaarde is voor een vrije en welvarende wereld, dat geweld en fraude moeten worden verbannen uit menselijke relaties, en dat vrede en welvaart alleen door vrijheid gerealiseerd kunnen worden. Vanuit die overtuiging verdedigt de Libertarische Partij het recht van ieder mens om welke vreedzame activiteit dan ook te ontplooien, en verwelkomen wij de verscheidenheid die vrijheid met zich meebrengt. De wereld die wij proberen op te bouwen is een wereld waarin individuen vrij zijn om hun eigen dromen op hun eigen wijze te verwezenlijken, zonder betutteling van de overheid.

2. Vrijheid van religie

De Libertarische Partij is voor volledige scheiding van staat en religie. Ieder mens heeft het recht op zijn eigen religie, het uitdragen ervan, en de rituelen uit te voeren die erbij horen zonder bemoeienis van de overheid. De Libertarische Partij zal niet meewerken aan voorstellen die deze vrijheid beperken, zoals een verbod op, of beperking van, het dragen van hoofddoek, het onverdoofd slachten van dieren en/of het bouwen van gebedshuizen. Je bent vrij om je religie te belijden, zolang je andere mensen geen schade toebrengt.

3. Vrijheid van onderwijs

De Libertarische Partij is voor een volledige scheiding tussen onderwijs en staat. Dat betekent volledige vrijheid van onderwijs, vrijheid om scholen op te richten en de vrijheid om een school te kiezen naar eigen voorkeur en overtuiging. Dit geeft Moslims de mogelijkheid hun kinderen onderwijs aan te bieden op Islamitische grondslag zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs, buitenshuis of in de vorm van thuisonderwijs.

4. Vrij bankieren

De Libertarische Partij is voorstander van “vrij bankieren”, dat wil zeggen een volledige vrije bank- en geldmarkt. Zo zouden banken die volgens Islamitische principes werken, op gelijke voet, naast de huidige riba banken kunnen bestaan. Ook zouden verschillende munten naast elkaar kunnen circuleren; munten zoals de gouden Dinar en de zilveren Dirham zouden naast de Euro kunnen bestaan en indien gewenst als betaalmiddel dienen. Het is aan de marktpartijen zelf te beslissen met welke bank en welk geld zij liever zaken doen. Waarom zou de overheid zich moeten bemoeien met vrijwillige privé transacties, en marktpartijen rentedragend geld opleggen?  De Libertarische Partij verzet zich tegen deze dwang en kiest juist voor vrijheid.

5. Vrije handel

Vrije handel wordt op het moment ernstig belemmerd. Lokale producenten worden gesubsidieerd en er gelden invoerquota en heffingen. Belangengroeperingen worden op deze wijze bevoordeeld ten koste van anderen. Deze maatregelen verminderen de contacten en het begrip tussen verschillende volkeren. De beste manier om de welvaart in binnen- en buitenland te vergroten, ook in Islamitische landen, is zoveel mogelijk handel met elkaar te drijven. De Libertarische Partij is om deze reden voor afschaffing van alle invoerheffingen en -quota.

6. Oorlog alleen uit zelfverdediging

Het Nederlandse defensiebeleid moet er op gericht zijn het leven, de vrijheid en het eigendom van de burgers van Nederland te beschermen tegen het risico op een aanval door een buitenlandse mogendheid. Het leger dient primair om het Nederlandse grondgebied te beschermen tegen dreiging van buitenaf. De Libertarische Partij wil een einde maken aan het sturen van militairen naar het buitenland, zoals de laatste jaren is gebeurd in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Wil je de kans verkleinen dat je belastinggeld wordt ingezet tegen mensen die ons niets hebben gedaan en geen gevaar voor ons vormen, stem dan op de Libertarische Partij.

7. Hulp aan het buitenland

De Libertarische Partij is voor het beëindigen van door de overheid gefinancierde militaire, economische, technische, en wetenschappelijke hulp aan buitenlandse regeringen of andere organisaties. In plaats van (soms dictatoriale) buitenlandse regimes te ondersteunen, zouden wij burgers vrije toegang tot onze markten moeten geven. Zoals eerder gesteld, de beste manier om de welvaart in binnen- en buitenland te vergroten, is zoveel mogelijk handel met elkaar te drijven.

Tot slot

Als Moslim wil je net als ieder mens in vrijheid leven, je leven indelen zoals jij zelf wilt, zonder bemoeienis en betutteling van de overheid.  Je wilt deel uitmaken van de samenleving, met behoud van je eigen identiteit en leven in overeenstemming met de religie. Je wilt je kinderen een goede opleiding geven, en hen tegelijk je tradities meegeven. En natuurlijk wil je zaken doen en bankieren op een manier die jij eerlijk vindt, met geld waar jij vertrouwen in hebt. Hierboven zijn zeven punten uit het Libertarische programma toegelicht die Moslims daarbij kunnen helpen. Maar er is meer! De basis van onze filosofie is dat ieder mens het recht heeft zijn eigen leven in te richten zoals hij of zij dat wil, en dat recht van een ander dient te respecteren. De beschreven punten zijn slechts enkele voortvloeisels uit die filosofie. Meer weten? Neem onze site door of kom langs op één van onze interessante bijeenkomsten. Je vindt alle informatie op www.libertarischepartij.nl

Over de auteur

Abdelkader el Oufir is geboren in 1972, zoon van een Marokkaanse vader en Nederlandse moeder. Hij groeide op in Marokko, België en vanaf 1986 in Nederland. Hij studeerde Kunstmatige Intelligentie aan de Universiteit van Amsterdam. Abdelkader is gehuwd, vader van twee zonen Farouk (2007) en Kamil (2011) en woont met zijn gezin in Amsterdam.  Hij verdiepte zich vanaf 2003 in het Libertarisme en sloot zich in 2012 aan bij de Libertarische Partij. Abdelkader el Oufir is kandidaat Tweede Kamerlid voor de Libertarische Partij bij de verkiezingen in 2012.

Dit artikel verscheen eerder alhier

16 REACTIES

 1. En dan noemen ze hier de SP een idealistische partij !
  Jullie geloven niet alleen in sprookjes. Jullie vertellen ze ook nog.
  Zolang de fantasie in jullie hoofden blijft, zolang zal dit een onderling prietpraatje worden.
  Kerk- en moskeegangers geloven in sprookjesboeken, maar met bovenstaande tekst en andere ‘kul’ die ik wel eens hier lees zijn LPers hun eigen sprookjesboek aan het schrijven.

  maup [5] reageerde op deze reactie.

 2. 2. Vrijheid van religie
  Wel eens gelezen wat er precies in de koran en overigens ook in de bijbel staat, en hoe men denkt over “anderen”, en hoe belangrijk men het vindt dat anderen tot de islam of het christendom toetreden, omdat men anders met de toorn “van” te maken krijgt, of in de hel komt.

  3. Vrijheid van onderwijs
  Wij zijn anders, dat leren we onze kinderen dus ook, dat zij anders zijn dan de rest van de Nederlanders.

  De LP heeft duidelijk niet nagedacht over de consequenties van deze punten.

  Je kan aan de geschiedenis zien, dat dit niet ,of op z’n minst onvoldoende werkt, dat “leven en laten leven” principe. Het geeft religies en andere ideologiën de mogelijkheden helemaal z’n eigen “samenleving” binnen de algemene samenleving te bouwen, en dat botst al duizenden jaren. Er is onvoldoende wederzijds respect, en het is vooral van belang voor diegene die het al voor het zeggen hebben binnen die religies en ideologiën.

  .M [4] reageerde op deze reactie.
  Reteip [6] reageerde op deze reactie.
  Ron Arends [14] reageerde op deze reactie.

 3. Religie in het onderwijs (en de opvoeding) is een vorm van kindmishandeling.

  Het is een moeilijk thema hoe ver men als NAP-er mag gaan om dit een halt toe te roepen.

 4. Prima stuk.
  Eindelijk eens een kandidaat die na zijn intro nog eens verder van zich laat horen.

  @Rob ter Horst [2]: Ik ben van mening dat eenieder de vrijheid moet hebben te denken en verkondigen wat ie zelf wil inclusief dat hij en zijn mede-reliegieus-gehandicapten superieur zouden zijn aan de “honden” die niet aan die afwijking leiden en zelfs opruiende taal.

  Zolang men niet tegen het NAP zondigt, is er geen vuiltje aan de lucht en dat het NAP heilig is voor de LP moge ondertussen wel duidelijk zijn. M.a.w. laat Moslims ons gerust honden noemen en agressieve slogans roepen zolang ze maar niks doen. De dag echter dat iemand daadwerkelijk een daad van initierende aggressie stelt, dient ie evenwel zwaar gestraft te worden, net als om het even welke andere die geweld initieert, ongeacht of die leidt aan een andere reliegieuze handicap of atheist dan wel agnosticus is.

  Kader el Oufir [8] reageerde op deze reactie.

 5. @W.H.J. Reiss [1]:

  beste W.H.J. Reiss,
  zolang geloof en staat strikt gescheiden blijft
  is er niets aan de hand,de staat gaat alleen individuele
  rechten garanderen en beschermen.

  Ja en dan kan je bepaalde leef gemeenschappen krijgen
  zolang het maar op vrijwillige basis gebeurt,socialisten,communisten en moslims bvb
  en zolang oligarchen de staat niet kunnen gebruiken om
  hun belangen veilig te stellen,zullen ze de eerlijke concurrentie moeten aangaan,wat een veel belangrijker onderwerp is dan
  de hele geloof discussie.

  groet
  maup

  Kader el Oufir [9] reageerde op deze reactie.

 6. @Rob ter Horst [2]: Wel eens gelezen wat er precies in de koran en overigens ook in de bijbel staat, en hoe men denkt over “anderen”, en hoe belangrijk men het vindt dat anderen tot de islam of het christendom toetreden, omdat men anders met de toorn “van” te maken krijgt, of in de hel komt.

  Dat is inderdaad niet mals. De reden dat buitenlanders hun heil hier zoeken is makkelijk knaken scoren. Neem die incentive weg en er zijn er al een stuk minder.
  Als iemand zich in de toekomst in NL wil vestigen en die geeft binnen een periode van bijvoorbeeld 5 jaar blijk er extremistische ideëen erop na te houden en komt meermalen in aanraking met justitie dan zal die een enkeltje thuisland krijgen (wel op eigen kosten natuurlijk). Nu worden ze geknuffeld, dan mogen ze zich voor hun daden verantwoorden.
  Blijven ze netjes, prima. Ik heb een aantal moslims gekend en ze waren veelal aardige mensen met kennis van de wereld.

 7. Naast de scheiding tussen kerk en staat ben ik ook een groot voorstander van de scheiding tussen kerk en school.
  Het begrip “religieuze school” is een oxymoron, jammer dat de schrijver van dit artikel de vrijheid van onderwijs vooral aangrijpt om te pleiten voor meer religieuze indoctrinatie.

  http://www.youtube.com/watch?v=TDXqeFprcF0

  0:55 – Doug stanhope slaat de spijker op de kop. Hij heeft het over het christelijke geloof, maar geld net zo goed voor andere “geloven”

  Kader el Oufir [9] reageerde op deze reactie.
  Logic [10] reageerde op deze reactie.

 8. @Igor [7]:

  Voor scheiding tussen kerk en school heb je nog meer overheidsingrijpen nodig in onderwijs.
  Het moge duidelijk zijn dat het libertarisme daar tegen is.

  En waarom zouden we, in dat geval, stoppen bij religie? Waarom niet scheiding tussen ideologie en school? Kinderen worden op allerlei manieren ‘geïndoctrineerd’.

  Vrijheid van onderwijs is *juist* bedoeld om de staat uit het onderwijs te houden. Niemand anders dan ouders horen te bepalen welk onderwijs kinderen krijgen. Als een bureaucraat in Den Haag of de meerderheid het gaat bepalen, wordt het door libertariers beschouwd als een veel grotere vorm van dwang.

  Igor [11] reageerde op deze reactie.

 9. @Kader el Oufir [9]:
  Ohhh ja nu zie ik het, mijn fout excuses.

  Ik was even in de veronderstelling dat het een en ander ook van toepassing is op jouw persoonlijke mening, maar het is natuurlijk meer een soort van doelgroep marketing, maar dan ben ik toch benieuwd, gaan jouw kids naar de islamitische school? en zo ja waarom dan wel?

  @Logic [10]:
  Nee hoor, omdat ik voorstander ben van een scheiding tussen religieuze zaken en overheid en onderwijs betekend dat niet dat ik dat ook met geweld wil afdwingen.

  Ik ben voorstander van de verbale confrontatie, niet langer onnodig politiek collect geblaat, als een volwassen persoon in Sinterklaas gelooft dan neem je hem toch ook niet serieus?

  Religie is een hobby, in een libertarische samenleving hebben mensen meer geld over voor hobby’s, onderwijs is geen hobby, wat is het wel? Dat is een lang verhaal, geen zin in.

  Kader el Oufir [13] reageerde op deze reactie.

 10. Als ik als atheïst door de overheid verboden word om een school op atheïstische grondslag te stichten is het dan ook in orde? Word ik daar minder atheïst van? Zolang ik niet gedwongen word om te betalen aan onderwijs op voor mij irrelevante gronden mag iedereen van mij z’n gang gaan. Er zijn per slot van rekening scholen in dit land van zwaar gristelijke huize die qua mallotigheid en sektarisme, islamitische haatbaarden bijna naar de kroon steken, waar je nooit iemand over hoort. Niet dat ik daarmee het gedachtegoed van die Arabische middeleeuwers wil vergoelijken, maar het zijn kleine groepen van elke religie, die klein blijven omdat de rigiditeit niet vol te houden is voor normale mensen. Zie bv Louis Theroux bij de Westboro Church mafkezen.

 11. @Igor [11]: Ik sta 100% achter vrijheid van onderwijs. Wat mijn kids betreft, de jongste zit op de creche en de oudste op een niet Islamitische basisschool.

 12. @Rob ter Horst [2]:
  Je kan aan de geschiedenis zien, dat dit niet ,of op z’n minst onvoldoende werkt, dat “leven en laten leven” principe.

  Jammer dat je de geschiedenis niet kent dan. Zo rond het jaar 1100 was er een landje Occitanie, zeg maar de huidige Languedoc, waar alle geloven vrij met elkaar leefden en elkaar volledig respecteerden. Het was dan ook een van de rijkste Europese regio’s. Die rijkdom wilde de Franse koning wel en hij vond een bondgenoot in de paus, die het afschuwelijk vond dat katholieken, moslims, joden en katharen (ketters) in vrede met elkaar leefden. Aldus werd een binnenlandse kruistocht georganiseerd waarbij hele steden werden uitgemoord. Honderdduizenden onschuldige slachtoffers, die slechts het bewijs vormen dat vrijhandel de grootste kans op vrede biedt.

  Indi [15] reageerde op deze reactie.

 13. @Ron Arends [14]:

  Je geeft zelf een voorbeeld van hoe de omgeving reageert op deze vrijheid.
  Door alles vrij te laten, ook de bedreigingen van die vrijheid, wordt je op den duur vernietigd. Je zult alert moeten reageren op bedreigingen. De islam is in mijn beeld zo’n totalitaire bedreiging die je niet de kans moet geven zich te versterken. De roverheid (gemeenten, staat, EU) zijn natuurlijk ook zulke bedreigingen. Die moeten we ook zo klein mogelijk houden.
  Hoe doen we dat? Dat is mij niet duidelijk.
  Misschien door alternatieve vrijwillige samenwerkingsverbanden op te zetten?
  Verplichtingen, zoals b.v. het algemeen verbindend verklaren van CAO’s doen echter weer sterke afbreuk aan die vrijheid.
  We moeten monopolies voorkomen, maar de tendens hiernaar is tot nu toe niet te stoppen.

  Indi

 14. Even nog dit ter verduidelijking, de kern van scheiding tussen staat en kerk/moskee is een hoeksteen van het klassiek-liberalisme. Derhalve geen interventie in religies, zolang de aanhangers daarvan niet anderen bedreigen of vermoorden in naam van zo´n dergelijke religie, want dan kan de klassiek-liberale staat wel degelijk ingrijpen om de vrijheid en bescherming van degenen die niet die religie aanhangen te waarborgen.

  Nodeloos te stellen past een sharia-wetgeving, welke gangbaar is in vele islamitische landen, nooit in een klassiek-liberale samenleving, met andere woorden het islamitische geloof wordt in Nederland alleen gezien als religie en niet als politieke ideologie. Mocht zo´n ideologie geweld gaan toepassen (wahabisme, salafisme, moslim broederschap etc.), dan kan het zelfs worden verboden en kunnen de aanhangers daarvan worden verbannen uit Nederland.

Comments are closed.