PERSBERICHT
DEN HAAG, 31 augustus 2012

 Zaterdag 1 september a.s.:

Libertarische Partij houdt vrij toegankelijk seminar over de crisis
Niet de vrije markt, maar de overheid heeft de huidige crisis veroorzaakt. Aan die stelling wijdt de Libertarische Partij a.s. zaterdag 1 september een voor iedereen vrij toegankelijk seminar in Utrecht. Waarom iedere stemgerechtigde en elke journalist deze bijeenkomst eigenlijk zou moeten bijwonen? Libertarische economen behoren tot de weinigen die de crisis tot in detail hebben voorspeld. In het seminar komen zowel de oorzaken als de oplossingen uitgebreid aan bod.

Seminar “De crisis: De overheid is het probleem, niet de oplossing”

Tijd: Zaterdag 1 september 2012, 13.00-18.00 uur

Locatie: Restaurant het Oude Tolhuys, Utrecht

 

Programma

13.00 Welkomstwoord door dagvoorzitter Quintus Backhuys

13.05 Sander Boon: ‘De Geldbubbel’
14.20 Toine Manders (Lijsttrekker LP): ‘De crisis: de overheid is het probleem, niet de oplossing’

15.35 Pauze

15.45 Albert Spits: ‘De Economische Crisis: de eigenlijke oorzaken en onvermijdelijke gevolgen’

17.00 Borrel

18.00 Afsluiting

Aanmelden en entree
Het seminar is vrij toegankelijk. Aanmelden kan via Facebook (Libertarische Partij) of door een email sturen aan sujatha.de.poel@libertarischepartij.nl. Een donatie wordt op prijs gesteld.

 

Locatie
Restaurant het Oude Tolhuys
Weg naar Rhijnauwen 13-15
3584 AD Utrecht
Tel: 030-2511215
informatie@hetoudetolhuys.nl

Sander Boon: ‘De Geldbubbel’

Politicoloog Sander Boon (1971) was adviseur van verschillende politieke partijen en denktanks. Hij publiceert in binnen- en buitenlandse media, waaronder Trouw en het Financieele Dagblad. In mei 2012 verscheen zijn boek ‘De geldbubbel’. Volgens Boon vindt de huidige financiële crisis zijn oorsprong in de politieke omslag van (conservatieve) laissez faire naar sociaaldemocratische politieke maakbaarheid en vooruitgangsgeloof. Deze interventionistische politiek moest worden gefinancierd, maar belastinggeld alleen was al snel niet meer toereikend…

 

Toine Manders : ’De crisis: De overheid is het probleem, niet de oplossing.’

Toine Manders is de lijsttrekker van de Libertarische Partij bij de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september. Met nog minder dan twee weken campagnevoeren te gaan, licht hij als spreker op dit seminar zijn politiek-economische visie uitgebreid toe. Als we de politici en de media mogen geloven, dan is de vrije markt de oorzaak van de huidige economische crisis, en kan alleen overheidsingrijpen ons redden. Toine Manders zal betogen dat de werkelijkheid precies andersom is: de overheid is het probleem, niet de oplossing.

 

Albert Spits: “De Economische Crisis: De eigenlijke oorzaken en onvermijdelijke gevolgen”

Albert Spits is financieel specialist en bestuurslid van de klassiek-liberale denktank de Frédéric Bastiat Stichting. Hij geldt als een expert op het gebied van de Oostenrijkse School voor Economie, die de vrije markt beschouwt als de beste manier om tot maximale vrijheid en welvaart te komen. In zijn bijdrage behandelt Albert Spits de geld- en kredietgroei, de oorzaak van de economische crisis en de consequenties daarvan. Verder bespreekt hij de oorsprong van onze welvaart en de goudstandaard als monetair systeem. Hij ziet zowel de euro als de EU als heilloze projecten. 

 

De Libertarische Partij doet mee aan de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen met de slogan ‘de overheid is het probleem, niet de oplossing’. De partij staat voor meer vrijheid, minder overheid, en minimale belastingen en regeldruk.

 

10 REACTIES

 1. De libertarische partij is hier bij ook op het politieke vlot geklommen.
  En zal dus ook stuurloos en over loos in de politieke stroom worden mee gesleurd.

  Ter meerdere glorie van Toine Manders.

  Het boven staande commentaar en de link van Alexander geven
  dit allemaal goed weer.

  Ik heb niet veel te zeggen, maar als ik niet gestemd heb,
  kan ik vol overtuiging zeggen, rot op, ik heb je niet geroepen!!!!!

  Of dat er iets toedoet hangt af van het % dat er ook zo overdekt.

  Andries Wijma [5] reageerde op deze reactie.

 2. @Philosoof G&R Eigenwijs [3]:

  Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten?

  Als u fysiek wordt aangevallen, zou u dit dan over u heen laten komen uit angst dat uw eigen zelfverdediging wel eens disproportioneel kon worden of dat het voor vermeerdering van geweld zou kunnen zorgen of dat anderen er ongevraagd bij betrokken zouden kunnen raken?
  U kunt natuurlijk proberen de aanvaller via de rede op andere gedachten te brengen. En als dat niet helpt of u de kans hiervoor niet krijgt?

  De verkiezingsdeelname van de Libertarische Partij is in mijn ogen een vorm van zeer proportionele zelfverdediging waarbij de rede als middel centraal blijft staan.

  Philosoof G&R Eigenwijs [6] reageerde op deze reactie.

 3. @Philosoof G&R Eigenwijs [6]:

  De rede regeert ook niet als iemand u fysiek aanvalt.
  Door zelfverdediging achterwege te laten als u of een medemens geweld wordt aangedaan verwacht u de beste kans te hebben op het stoppen van het geweld. Zo interpreteer ik uw redenering.

  Een laag opkomstpercentage bij verkiezingen betekent niet dat zovelen de democratie niet steunen. Grote kans dat er behoefte is aan een andere richting waarbij nieuwe partijen zullen opkomen die zich zeker niet baseren op het NAP.

  Ik geef dan het inbrengen van de libertarische rede op het politieke podium meer kans van slagen. De invloed van toespraken van politici op mensen is overduidelijk.
  En zelfverdediging vind ik moreel beter te verdedigen dan het geweld over eigen persoon en medemens heen te laten komen.

  Philosoof G&R Eigenwijs [8] reageerde op deze reactie.

 4. @Andries Wijma [7]:

  Wat ik probeer duidelijk te maken is dat het deelnemen aan een instituut dat op een ondeugdelijke wijze werkt, en daar door
  schade berokkend aan de maatschappij, je mede verantwoordelijk maakt ,door het product dat geleverd wordt.

  De deel name is volkomen kansloos als het gaat om veranderingen
  te bewerkstelligen, dat proberen de anderen namelijk ook uit alle macht,en de uitkomst is een beroerde zaak.

  Zodat het mij beter lijkt door isolatie van deelname, de legitimiteit
  aan deze groeperingen te ontnemen.
  Als hier door een machtsverschuiving gerealiseerd gaat worden
  en dat is nog maar zeer de vraag, want vals spelen is politiek!

  Dan komen er pas nieuwe mogelijkheden inzicht, ter verbetering.

  Andries Wijma [9] reageerde op deze reactie.

 5. @Philosoof G&R Eigenwijs [8]:

  Is een ambtenaar verantwoordelijk voor het regeringsbeleid?
  Is een werknemer verantwoordelijk voor het beleid van zijn werkgever?
  U kunt zeggen “ja” in het geval er uitvoering aan gegeven wordt.

  In het parlement kan de LP principieel tegen wetsvoorstellen stemmen, tenzij deze fundamenteel de vrijheid zouden vergroten. Daarmee worden vertegenwoordigers van de LP niet verantwoordelijk voor regeringsbeleid, wel voor hun stemgedrag in het parlement.
  Vrijheid komt niet vanzelf… het is nodig dat er verantwoordelijkheid voor wordt genomen.

  Het gaat niet zozeer om de directe invloed op beleid, het gaat veel meer op de invloed op het bewustzijn van de mensen. Om de aandacht die je kunt richten op je boodschap. Zoals de PvdD er wel degelijk in is geslaagd dierenwelzijn op de maatschappelijke agenda te krijgen, en dat met slechts 1 tot 2 % van de stemmen.

  Zoals u zelf erkent is een machtsverschuiving niet eens te verwachten als velen zich onthouden van het democratische proces. Van de niet-stemmers zal nog steeds een beperkt deel de libertarische uitgangspunten steunen.

  En kijk dan eens naar Ron Paul in de VS. Met vals spel wordt hij tegengewerkt, echter heeft hij wel degelijk veel mensen bewust gemaakt van het alternatief van veel minder (zo weinig mogelijk) overheidsbemoeienis.

  Als ik op straat aangevallen zou worden zou ik het prettig vinden als er mensen zijn die mij te hulp schieten in plaats van zich afzijdig houden om zo hopelijk het geweld te zien stoppen…
  Zo ben ik ook blij dat er mensen zijn die, vrijwillig samenwerkend binnen de LP, willen opkomen voor mijn vrijheid.

  Philosoof G&R Eigenwijs [10] reageerde op deze reactie.

 6. @Andries Wijma [9]:

  We willen alle twee het zelfde, we verschillen alleen van mening wat de beste manier van doen is.
  Ik vind dat het huidige politieke gedoe nergens toe leidt dat
  positief is.
  Dat bewijst de onvrede binnen de samenleving.

  Het is als een oude auto, het is toe aan de sloper.

  We moeten gewoon op nieuw beginnen, met iets dat beter aansluit bij onze huidige wensen.

  Waarschijnlijk is de tijd daar nog niet rijp voor.

  mvrg.G&R.

Comments are closed.