De Libertarische Partij wordt tijdens deze verkiezingscampagne vaak weggezet als een partij met extreme standpunten. Een voorbeeld zou het plan zijn om de inkomstenbelasting af te schaffen. Lijsttrekker Toine Manders doet er alles aan om dat vooroordeel te bestrijden: ‘Dat onze visie vaak sterk afwijkt van de gangbare politiek, maakt onze standpunten nog niet extremistisch. Het afschaffen van de inkomstenbelasting is bijvoorbeeld een realistisch scenario. Het volgt bovendien logisch uit het recht om de vruchten van je eigen arbeid te plukken. En wat is er extreem aan om dat te verdedigen?’

 Principieel tegen inkomstenbelasting

De LP is een partij van principes. De LP vindt dat alle mensen de vrijheid moeten hebben om te doen en te laten wat ze willen, zolang ze een ander niet schaden. Je mag daarom nooit onder geweldsdreiging het eigendom van anderen afnemen. En dat is precies wat de overheid doet wanneer zij inkomstenbelasting int. Veel mensen zien belasting betalen als een ‘noodzakelijk kwaad’. Toine Manders: ‘Maar er bestaan veel landen die geen inkomstenbelasting heffen, zoals bijvoorbeeld Monaco. Volgens Wikipedia heeft Monaco ’s werelds hoogste BBP per hoofd met 186.175 dollar, en ook’ s werelds hoogste levensverwachting met bijna 90 jaar, en de laagste werkloosheid met 0%. Volgens het CIA World Factbook heeft Monaco ’s werelds laagste armoedecijfer. Inkomstenbelasting is dus helemaal geen noodzaak, maar juist letterlijk en figuurlijk een enorme belasting, een blok aan ons been. En wij kunnen onderbouwen dat het afschaffen van de inkomstenbelasting ook voor Nederland een realistisch scenario is.’

Afschaffen inkomstenbelasting realistisch

In het kort is de onderbouwing van de LP als volgt. Op het moment dekt de opbrengst van de inkomstenbelasting 16,7% van de uitgaven van de collectieve sector. Voor het afschaffen van de belasting is dus slechts een bezuiniging van maximaal dat percentage nodig. In de praktijk zal het zelfs nog een stuk minder zijn omdat afschaffing leidt tot meer besteedbaar inkomen en dus meer bestedingen en bijbehorende opbrengsten van BTW, BPM enzovoort.

Economisch pepmiddel

De stimulans voor de economie zal volgens de Libertarische Partij geweldig zijn. Het wordt veel aantrekkelijker om te gaan werken, dus het aantal uitkeringen zal fors dalen met verdere daling van de overheidsuitgaven tot gevolg. Ook het bedrijfsleven zal ervan profiteren. Nederland zal bijvoorbeeld veel aantrekkelijker zijn als vestigingsplaats voor bedrijven. En en passant is het gedoe rond fiscale bijtellingen en aftrekposten zoals de hypotheekrenteaftrek in één keer niet meer relevant.

Hoe kan de overheid 16,7% bezuinigen?

De meest gehoorde tegenwerping tegen de plannen van de LP, is dat een sterke inkrimping van de overheid niet reëel zou zijn. Manders ontkent dit: ‘Lees ons verkiezingsprogramma. Het is één grote verzameling alternatieven voor overheidsbemoeienis. En 16,7% is niet eens zo veel. We zouden de uitgaven van de collectieve sector moeten terugbrengen van 287 miljard naar 239 miljard. Ter vergelijking: In 2006 was dit cijfer 198 miljard (zonder rekening te houden met inflatie). We hoeven dus eigenlijk alleen maar de excessieve groei van de overheid van de afgelopen jaren terug te draaien. En daar tegenover staat een hoger besteedbaar inkomen om in vrijheid uit te geven.’

31 REACTIES

 1. Maar de vraag is echter wat het nu werkelijk zegt, dat een klein belasting-paradijs tussen landen die allemaal wel veel belasting heffen, het goed doet.

  Wb. Texas: Hoe is de levensstandaard in Texas, en hoe verhoudt zich dat tot het feit dat er geen ink.bel. wordt betaald?

  Mensen zijn vaak snel met het geven van voorbeelden (zowel pro als contra), maar ik ben zelf van mening dat het erg lastig is om oorzaak en gevolg aan te tonen bij dit soort zaken.

  Alex [4] reageerde op deze reactie.
  Reteip [6] reageerde op deze reactie.
  Andries Wijma [10] reageerde op deze reactie.

 2. @JanC [2]:

  Ik weet in ieder geval als er geen inkomen belasting werdt geint dat ik mijn studie schuld kon betalen ipv dat een deurwaarder me nu dreigt mijn vermogen af te pakken (wat niet veel is) en mijn inkomen in beslag wilt nemen.

 3. @JanC [2]: Wb. Texas: Hoe is de levensstandaard in Texas, en hoe verhoudt zich dat tot het feit dat er geen ink.bel. wordt betaald?

  Iedereen rijdt in een pickup van 2,5+ ton (massa), een SUV, een huis waar je in NL 2 miljoen voor moet betalen, ranches, eigen bedrijven, en een werkethiek waar je U tegen zegt.
  Goed, dat zijn de succesvolle ondernemers natuurlijk (en dat zijn er niet weinig). Er zijn natuurlijk altijd armere dommekrachten, maar die hou je.
  Ik heb daar mensen ontmoet die op de meest arme sloeber lijken en in een semi-krot wonen. Maar als je met hun in het weekend mee naar hun buitenhuis gaat weet je niet wat je tegenkomt. 911 turbo voor de deur, etc.

 4. Zo dit bericht ook maar eens naar alle mogelijk denkbare nieuwssites gestuurd.

  AD
  Telegraaf
  Powned
  Geenstijl
  Grtis persbericht etc.

  Ik zeg, spam die shit!
  Breng het in het nieuws!

 5. Gister waren de grote 4 bij RTL en Samson wou het toptarief verhogen naar van 52% naar 60% vanaf € 150000. Het bedrag wat de opleverde was slechts 200 miljoen euro. Dit is schokkend weinig! Dit betekent namelijk dat een toptarief van 100% in het allergunstigste geval de overheid slechts 1,2 miljard euro oplevert. Veel en veel te weinig op de spendeerdrift van de overheid te voeden.

  Dit toont aan dat de inkomstenbelasting een belasting is die helemaal niet zoveel opbrengst. Dit terwijl ze tegelijkertijd enorme kosten met zich mee brengt m.b.t. het onaantrekkelijk maken van arbeid.

 6. @JanC [2]:

  Ik ben het met u eens dat een land als Monaco geen goed voorbeeld is. Critici zullen zeggen dat de getallen voortkomen uit de trek van rijke mensen naar dat land. En dit lijkt mij inderdaad de verklaring. Een laag armoedecijfer is niet moeilijk als je er enkel met een hoog inkomen iets kunt doen. Dat hoge BBP zou er niet zijn zonder de vele inwoners die eerst in hun oorspronkelijke land een eerste fortuin hadden opgebouwd.
  De geloofwaardigheid van de vele positieve effecten van het afschaffen van de inkomstenbelasting lijkt me schade op te lopen door een dergelijk voorbeeld aan te halen.

  Joep [11] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman [26] reageerde op deze reactie.

 7. @Joep [11]:

  Niks mis met Monaco. Wel iets mis met Monaco als voorbeeld gebruiken. Al ben ik daar niet helemaal tegen maar voorzichtigheid is geboden. Die “vele landen die geen inkomstenbelasting heffen” zijn volgens mij allemaal kleine landjes.
  Dan kun je ook stellen: “inkomstenbelasting is goed voor de welvaart, zoals we zien in Bloemendaal, Wassenaar en Blaricum”.

  Ik zie het pleidooi voor afschaffing inkomstenbelasting liever ondersteund met andersoortige voorbeelden.

  Joep [13] reageerde op deze reactie.

 8. @Andries Wijma [12]: Daar heb je wel een punt.

  Waar de LP misschien iets mee zou kunnen is de Van Dale-definitie van liberaal: (politiek) voorstander van een zo groot mogelijke vrijheid op economisch en cultureel gebied, van een zo gering mogelijke overheidsbemoeienis. Hoe durft X (de tegenstander van dienst) zich liberaal te noemen als hij net zegt dat Y (meer subsidies voor innovatieve bedrijven or some shit like that)!

  Een persbericht waarin de LP gewoon aankondigt de meest liberale partij te zijn, met wat aansprekende voorbeelden waarom VVD of PVV niet liberaal zijn. (zowel economische als persoonlijke vrijheden). Wordt vast (ook) niet opgepikt door de landelijke media, maar is wel makkelijk om even als linkje op te nemen in een reaguursel.

  Andries Wijma [16] reageerde op deze reactie.

 9. @Ron Arends [14]: ik lees nog regelmatig oude columns, hoewel ik ze eigenlijk zo’n beetje kan opzeggen en merk dat ik in gesprekken vaak haar quote zonder dat erbij te vertellen. (zoals in het Monaco-voorbeeld). Ik heb het geluk gehad haar één keer live te spreken bij een MV-bijeenkomst. Ze was precies als in haar columns. Terecht opgewonden over onrecht, en lief tegelijk.

  Pamela weg, Theo weg, Pim weg, Marcel weg. Vrolijk stemt het niet.

 10. @Joep [13]:

  Inderdaad. Liberaal gestemde mensen prikkelen om (weer) voor volwaardig liberaal te kiezen.

  Daarnaast zou ik graag een verandering in de beeldvorming zien dat de LP een extremere vorm van de VVD is en dus voor mensen die het financieel goed hebben.
  Ik geloof dat de uitwerking van het libertarisme in zijn geheel juist ook voor mensen met moeite in de huidige samenleving (o.a. wat betreft arbeid) gunstig zou zijn.
  Ik heb zelf veel moeite met kunstmatigheid en vind houvast in natuurlijke logica en daarom spreek het libertarisme me zo aan. Dwang maakt een mens en een samenleving gekunsteld en ongezond.

  Joep [18] reageerde op deze reactie.

 11. @Fukkov [17]:

  DE vraag is of er een partij is die zodanig dichtbij je eigen idealen staat dat je er op wilt stemmen.

  DIE vraag over wel of niet zinvol om op een kleine partij te stemmen komt bij elke verkiezing terug.
  Stel je overweegt om op de VVD te stemmen. Is dat zinvol? De kans dat jouw stem het verschil maakt tussen een zetel meer of minder is net zo goed ongeveer 1 op de 60.000.
  Ja de kans is net iets minder klein als je zeker weet dat die partij ‘in de zetels’ komt ten opzichte van een partij die waarschijnlijk op 0 blijft steken.
  Een zetel voor een partij met een echt ander geluid maakt dan weer een groter verschil dan de 30e zetel voor een grote partij, hoewel die 30e zetel meer invloed kan hebben op de coalitievorming.

  Stemmen op de LP is nooit zonde want je kunt later altijd zeggen dat jij die kleine moeite hebt genomen om principieel voor vrijheid te stemmen.

  Voor mij persoonlijk telt principe veel sterker dan kansberekening.

 12. @Andries Wijma [20]:
  Hoe sociaal wil je het nog hebben? De LP heeft een houding meer dan alle andere partijen, van “voorkomen is beter dan genezen”, heeft oog voor de uitbuitingsproblematiek van de belastingbetaler in het algemeen (dus ook de arbeider), en kent meer respect dan het zichzelf zo sociaal noemende links.
  Ik weet ook zeker dat een teruggetreden overheid, die zich met minder zaken bezighoudt, goed is voor de sfeer in het land want ik heb zo’n idee dat een heleboel mensen het niet eens zijn met waar de overheid hun geld aan besteedt (en waar de belastingbetaler tegen elke vrijheid van associatie in, gedwongen mee geassocieerd raakt maar een roepende in de woestijn is bij oneensheid).

  Andries Wijma [24] reageerde op deze reactie.

 13. @Rob ter Horst [21]: Hoewel ik je sarcasme niet deel, vind ik wel dat naast het proza dat als verkiezingsprogramma moet doorgaan, er het volgende had moeten gebeuren:
  5-10 punten die de komende 4 jaar uitvoerbaar kunnen zijn: bv het loslaten van huidige overheidsfuncties- bijv. Privatiseren sociale zekerheid, ib en lb afschaffen, en wat daarvan het economische plaatje is. ( CPB doorrekening). Dat verbindt namelijk recht ( vrijheid) met belang ( hoeveel geld in de portemonnee voor de burger, overheid, etc). In het kader van de realiteit dat de crisis die eind 07 is begonnen nog niet bezworen is waarvan de impact zich elke dag laat gevoelen, is het opportuun KISS toe te passen.

  R. Hartman [27] reageerde op deze reactie.

 14. @Pteranodon [22]:

  Jij ziet dat, ik zie dat, libertariërs zien dat. Ik had het over beeldvorming rond de LP en daarna over teksten op Vrijspreker, niet de inhoud van de LP. Tussen het libertarische gedachtegoed en de manier van denken van de gemiddelde kiezer ligt een gapend gat en die is niet zomaar te overbruggen. Het mooist zou zijn dat de bekende vraag/kritiek “hoe komt het dan met de zwakkeren?” weinig meer wordt gehoord omdat daar bij voorbaat al op is geantwoord. Niet enkel een arbeids- en belastingtechnisch verhaal maar ook sociale effecten uitgebreider meenemen. Ik hekel de sfeer van “er komen dan meer banen zodat die luie uitkeringstrekkers eens aan het werk kunnen” zoals ik die op Vrijspreker nogal eens proef.

  Doorrekening van het gehele programma van de LP is natuurlijk onmogelijk. Wat Ivar schrijft had wel een optie kunnen zijn. Al is de vraag of het CPB met libertarische plannen overweg kan. Verder doet het CPB alleen doorberekeningen van gezetelde partijen. Als nieuwe partij zou het je een leuke duit kosten.

  Ivar [31] reageerde op deze reactie.

 15. Afschaffen inkomstenbelasting (en verplichte ‘sociale’ verzekeringen) zou grandioos zijn, omdat je dan allerlei idiote wetgeving en ontduiking kwijt bent. Dat biedt kansen voor iedereen, ook aan de onderkant om anderen te helpen in ruil voor betaling (ook bekend als ‘werken’). Nu is dat illegaal, behalve als beide partijen door een aantal hoepels springen: registratie, aangifte doen, afdragen, boekhouding, arbeidscontracten, verplichtingen (Arbo etc). Stel je voor, dat een bedrijf voor een klus adverteert op raam en op internet, iemand voert het uit en ontvangt na twee dagen een envelop met 200 euro. Allebei blij, geen verliesposten (alleen de uitzendbranche verliest). In het huidige systeem kost het 400 euro voor het bedrijf.
  Vrijwilligers kunnen een hogere vergoeding krijgen.
  Zwart werken is op slag een voormalig probleem.
  Ook het verschil tussen loonarbeid en zelfstandige arbeid verdwijnt. ZZP’ers en hun opdrachtgevers hoeven niet meer te twijfelen of sjoemelen: heerlijk.

 16. @Rob ter Horst [21]:
  FEIT: Bij toenemende welvaart zijn ook de ‘armen’ beter af.
  FEIT: Bij een vrije markt neemt de welvaart toe.
  FEIT: De LP is voor scheiding van staat en economie, een echt vrije markt.
  FEIT: Bij de LP zijn dus ook de ‘armen’ beter af.

  Het is u al een paar keer uitgelegd, en het is geen raketwetenschap. Maar u blijft liever met de vingers in de oren Lalalalalalala roepen…

  Rob ter Horst [30] reageerde op deze reactie.

 17. @R. Hartman [26]:

  Voor het overgrote niet zo rijke deel van de wereldbevolking is het juist de vraag waarom dan nauwelijks mensen met een gemiddeld of laag inkomen naar Monaco trekken.

 18. @R. Hartman [28]:

  FEIT: Bij toenemende welvaart zijn ook de ‘armen’ beter af.
  FEIT: Bij een vrije markt neemt de welvaart toe.
  FEIT: De LP is voor scheiding van staat en economie, een echt vrije markt.
  FEIT: Bij de LP zijn dus ook de ‘armen’ beter af.

  Het is u al een paar keer uitgelegd, en het is geen raketwetenschap. Maar u blijft liever met de vingers in de oren Lalalalalalala roepen…

  Het zijn aanname’s, zoals al vaker gezegd. Ik denk dat, ik denk zus en zo…
  Het gaat het libertarisme echter niet om de burger, om de mens, en zeer zeker niet om de arme mens ook over de grens in Afrika. Het gaat het libertarisme om wat ze nu hebben vast te houden, en waar ze menen recht op te hebben in bezit te krijgen. Het libertarisme verdeelt de welvaart niet, zorgt er niet voor dat de stam eigenaar wordt van de grond en de grondstoffen daarin, waarop zijn wonen, of van verdreven zijn.
  Nee, feit is dat de meestverdienenden het meeste voordeel hebben bij een libertarische samenleving, en dat de armen een uiterst geringe kans hebben het beter te krijgen…
  Feit is ook dat de “hoogopgeleide” en “goedverdienden” libertariërs, net als in de politiek menen dat een samenleving opgebouwd kan worden door een bepaald boek te lezen, politicologie te studeren, dus slechts een theoretische samenleving…
  Ga je namelijk echt nadenken over libertarisme, dan zie je dat de libertariër niet het hele verhaal vertelt, alleen maar het afschaffen van de belastingen, als lokkertje, maar ga je een stap verder, het vermelden van het afschaffen van alle subsidies (koop, huur, zorg, kinder, etc.), het al gelijk een heel ander beeld geeft, en je maar moet afwachten hoeveel je eigenlijk meer overhoudt, want je moet nog steeds betalen voor daar waar je van gebruik maakt, zoals het OV, de auto, de openbare weg en nog veel meer.
  Is dat iets wat jullie ook vertellen tegen de burger, als jullie aan het flyeren zijn op straat, het hele verhaal, en niet alleen het positieve…
  Nee, feit is dat het maar afwachten is wat de uiteindelijke eindrekening is, omdat in een libertarische samenleving, men alleen daarvoor hoeft te betalen waarvan men gebruik maakt, en dat maakt het voor steeds minder gebruikers, steeds duurder…
  Ik hoef namelijk niet te betalen voor een stukje autoweg in Friesland of Limburg, als ik er geen gebruik van maakt. Ik hoef in een libertarische samenleving voor een heleboel dingen niet te betalen, als ik er geen gebruik van maak, en met mij vele anderen, en dat maakt het voor de rest juist veel duurder.

  Ik wacht dus met smart op de doorberekening van het cbs betreffende de plannen van de LP…

Comments are closed.