Na afgelopen donderdag beargumenteerd te hebben waaraan goede verkiezingsthema’s moeten voldoen komen vandaag een paar thema’s aan de orde. Gelukkig zijn de fundamenten van het collectivisme strijdig dus is het voor de LP prijsschieten.

UPDATE: toen ik dit artikel woensdagavond schreef heroverwoog de LP haar thema, vrijdag is herbevestigd dat het thema “De overheid is het probleem, niet de oplossing” als belangrijkste thema gehandhaafd blijft. Daardoor is dit artikel eigenlijk overbodig geworden. Ik analyseer hier enkele problemen die breed gedragen worden door het publiek maar waar de elite minder voeling bij heeft. Het thema voor de verkiezingen is echter bepaald dus dit artikel is verder academisch van aard.

Een van de problemen van deze tijd is de binnenlandse veiligheid. Er is veel politiestaat wetgeving en veel aandacht voor slachtofferloze misdaden. De politie is falende als zelden tevoren. De staat ontloopt haar primaire taak om binnenlandse veiligheid te verzorgen. Een AK benadering van de problematiek zal door het publiek niet begrepen worden. Maar de crimineel vogelvrij te verklaren voor de burger, in plaats van de huidige situatie waar de burger vogelvrij is, is iets waar men kan scoren. Dit thema leeft wel maar volgens mij net niet genoeg. Een uitgangspunt zou kunnen zijn, respect eisen voor eigendom. De crimineel vogelvrij. Handen af van iemands bezit. Bezit bescherming centraal stellen. Niemand dwingen zijn eigen huis op te eten hoort daarbij. Handen af van burgerlijk bezit!

Bij de gezondheidszorg is het belangrijk duidelijk te maken dat de staat over mensenlevens beslist. En dat die beslissing bij de burger zelf hoort te liggen. Te dure niet vergoedbare medicijnen die doden ten gevolge hebben zijn onlangs in het nieuws gekomen. De kiezer ziet dat hier net als bij hypotheekrente een grens wordt overschreden, hier is de onderbuik zich roerende! Nu zijn het patiënten die een ton per jaar kosten. Die mogen sterven als het aan sommige ambtenaren ligt. Maar straks zijn de opa en oma van Henk en Ingrid aan de beurt. Geen medische doodvonnissen! Zeker niet vanuit bezuinigingsoogpunt! Socialisme laat vroeger of later (bijna?) altijd haar dodelijke kant zien, dat is volgens mij zo goed als onvermijdbaar vanuit het dogma van het collectieve belang. Wel, nogmaals, dat standpunt zou ik als LP niet proberen uit te leggen, maar wijzen op het feit dat er een grens is overschreden, zelfs al door erover te praten, is iets dat ik wel zou brengen. Hier kan maximaal op het gevoel worden ingespeeld, zo van ”opa wordt verraden” want “opa heeft zijn leven lang belasting betaald” en “nu willen de ambtenaren niet eens de stekker uit opa trekken, ze willen zelfs voorkomen dat hij wordt behandeld en een ziekenhuisbed bezet”. De staat is niet betrouwbaar! Als het om iets belangrijks gaat als je eigen leven moet je niet afhankelijk zijn van de staat.

De EU is een dankbaar thema. De EU is druk bezig een tweede kooi om de burger te bouwen naast de kooi van de natie staat. Dit snapt de burger. Dus wijs op de symboliek van de vogel die de LP wil vrij laten maar stel dat alle andere partijen druk bezig zijn (muv Wilders) om er nog een kooi omheen te bouwen met de EU. Hier hoeft niet een leuze bij, dit kan vooral grafisch gebracht worden. Beelden zijn krachtiger dan woorden.

Mijn eigen keuze als thema zou zijn ”we zijn failliet”. Of “het geld is op”. Dit is iets dat iedereen snapt, iedere burger weet het, maar de politici ontkennen dat. Dit kan je als heerlijke zin in iedere discussie gebruiken; “u wilt meer geld voor de EU, wel, u heeft het geld opgemaakt, het is er niet meer. U heeft niet alleen ons geld erdoor gejaagd, maar ook van onze kinderen. En nu wilt u het geld van onze ongeboren kleinkinderen gaan uitgeven? Wie denkt u wel dat u bent? Noemt u zichzelf sociaal? U bent een dief!”

Hetgeen een politicus nooit kan is de tering naar de nering zetten, de zin “het geld is op” legt de verantwoording bij de politici en de collectivisten. De LP heeft hierdoor de moreel hoge grond in bezit genomen. En verkondigt een onaantastbare waarheid waarvan iedere Nederlander weet dat die waar is. Dus vandaar zou dit mijn keuze zijn. Het raakt de kern van alle problematiek. De ongemakkelijke waarheid die de elite massaal probeert te ontkennen. Net als een aantal andere waarheden die voorheen zijn doorgeprikt. En waar het volk al lang weet hoe het zit. Er is gewoon geen geld meer te halen. Het failliet van de lege illusie die het collectivisme heet zou eenieder duidelijk moeten zijn. Dat is het nog niet, maar eenieder snapt wel dat er geen geld is. Het zou niet slecht zijn als de LP van tijd tot tijd benadrukt dat er gewoon geen geld meer is. En dat dit niet is ontstolen door de kapitalisten. Maar dat dit het failliet is van het marxisme / collectivisme. Het Rijnlandse model is failliet. Waardoor dat is, hoeft men niet eens uit te leggen, een partij die heel hard en duidelijk stelt dat we gewoon failliet zijn heeft een connectie met het electoraat die de andere partijen niet hebben. En daarmee net zo’n voorsprong als ooit Wilders en Fortuyn hadden.

Ik schaar me echter achter de leus “De overheid is het probleem, niet de oplossing”.

17 REACTIES

 1. Een mooi thema zou zijn: Respecteer eigendom van jezelf en anderen.

  Alles dat slecht is heeft te maken met het niet respecteren van anderen hun eigendom.

  Je pak hiermee ook meteen al die huichelende politici, want zij hebben totaal geen respect voor anderen en hun eigendom.

  Want zij zijn het die de volgende dingen hebben ingevoerd ten nadele van ons en ons bezit:
  Belastingen over bezit van een huis. Hoe kan een huis je eigendom zijn als je aan een ander geld moet afdragen om het in bezit te mogen houden?
  Verbod op verdovende middelen. Hoe kan je claimen eigendom van jezelf te zijn als anderen bepalen wat je in je lichaam mag innemen?
  Vermogensrendementsheffing. Hoe kan je claimen iets te bezitten als op alle winsten uit je bezit je een heffing moet betalen?
  Vergunningen. Hoe kan je claimen bezit te hebben als je toestemming moet vragen aan anderen wanneer je er iets mee wilt doen?
  Leerplicht. Dus kinderen en hun ouders mogen niet bepalen wat ze zelf doen? Dus de overheid meent eigenaar te zijn over kind en ouder.
  Belasting over inkomen. Je kan je geen vrij mens noemen als je arbeid niet van jouw is. De overheid pakt een groot deel van jouw arbeid af.
  BTW. Belasting op eigendom van anderen, maakt het niet echt je eigendom.
  Boetes. Geld afpersen van anderen, je bent immers niet berecht en schuldig bevonden en vaak is er ook geen misdaad begaan.

  En zo zijn er nog meer voorbeelden. Het is het totaal respectloos gedrag van de overheid en verwanten ten opzichte van bezit van anderen welke alle narigheden veroorzaken die wij nu ervaren.

  Hub Jongen [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Alex [1]:

  Allemaal goede punten Alex.
  Elk van die punten schreeuwt er om om door meer mensen begrepen te worden

  Het blijf daarom een raadsel dat over 32 dagen toch weer iets van 8 miljoen (?) mensen gaan stemmen op personen/partijen die deze immorele geweldsdaden gaan afdwingen van dezelfde mensen die hen gekozen hebben, en nog anderen ook.

  Rechtse Rakker [5] reageerde op deze reactie.

 3. Maar goed,eerst maar eens de boodschap bij de burger krijgen.

  Hoe wordt dat bewerkstelligd?

 4. Vb>”“De overheid is het probleem, niet de oplossing”.
  Natuurlijk is dit een heel goed thema waar iedere libertarier achter zal staan. Zelfs minarchisten.

  Het is in feite een opwekking tot Anarcho-Kapitalisme. Immers het probleem moet weg! En dan natuurlijk helemaal, 100 %.

  Mijn twijfel blijft of het lukt met dit als slogan in 32 dagen voldoende mensen te overtuigen om op de LP te stemmen.
  De ervaring in mijn omgeving lijkt daar nog niet op.

  Een kreet als “Afschaffen IB: vanaf 1 januari 2013 ontvangt iedereen 20 % meer salaris” lijkt me daarvoor geschikter.
  Dat spreekt IEDEREEN aan

  (en 1 jan 2014 wordt dat 50% enz zodat binnen de periode van 4 jaar 100 % afgeschaft is. Moet je dan de economie eens zien opbloeien!!!)

 5. @Hub Jongen [2]:

  “Het blijf daarom een raadsel dat over 32 dagen toch weer iets van 8 miljoen (?) mensen gaan stemmen op personen/partijen die deze immorele geweldsdaden gaan afdwingen van dezelfde mensen die hen gekozen hebben, en nog anderen ook.”

  Dat is geen raadsel. Niemand kent uberhaupt de stroming, laat staan dat ze er serieus over nagedacht hebben. Het libertarisme wordt alleen op websites als deze verkondigd, die gewoon een te klein bereik hebben. Iedereen die ik vertel over LP en het libertarisme, kent zowel de stroming als de partij niet. Terwijl het sommige wel aanspreekt…. Zonde dus!

  Je kunt het mensen ook niet kwalijk nemen als ze een keuze maken tussen Roemer en Rutte, als ze niet weten van een alternatief.

 6. Ja en daarom wordt er dus campagne gevoerd, om dit gedachtegoed bij meer mensen bekend te maken. Maar laten we eerlijk zijn, al had de LP 25 zetels, als de SP dan de grootste partij wordt en een coalitie vormt met andere linkse partijen heb je er nog geen zak aan.

  En we zijn nog niet eens dicht bij 1 zetel volgens mij…..het beste wat er dus kan gebeuren is een zetel o.i.d. krijgen en aandacht van de media krijgen. Toine Manders bij Pauw en Witteman zou geweldig zijn, in discussie met Emile Roemer. Misschien slaat het gedachtegoed dan aan bij het publiek als de Euro instort. Of Toine Manders in de krant of Toine Manders bij de wereld draait door. Het gaat erom om de ideeën tussen de mensen te krijgen en een mentaliteitsverandering te brengen.

  Rechtse Rakker [7] reageerde op deze reactie.
  Rechtse Rakker [8] reageerde op deze reactie.

 7. @AS [6]:

  “Maar laten we eerlijk zijn, al had de LP 25 zetels, als de SP dan de grootste partij wordt en een coalitie vormt met andere linkse partijen heb je er nog geen zak aan.”

  Daar heb je WEL wat aan. Het afgelopen kabinet heeft de PvdA formeel in de oppositie doorgebracht, maar ze hebben wel het hele EU-beleid van het kabinet mede mogelijk gemaakt door het kabinet daarin te steunen. Een grote oppositiepartij heeft dus wel degelijk invloed!

  Als de LP groot wordt, kan zij ook iets dergelijks doen. Onder andere Groen Links en D66 zijn voor legalisering van drugs. De LP kan als oppositiepartij hen hierin steunen en zodoende de legalisering van drugs door een links kabinet mede mogelijk maken.

  AS [9] reageerde op deze reactie.

 8. @AS [6]:

  De verschillen tussen links en rechts zijn trouwens te verwaarlozen. Even een voorbeeld. Roemer wil graag via de ECB geld in de Zuid Europese landen stoppen en Rutte wil hetzelfde via het noodfonds doen. Beiden willen dus belastinggeld in de knoflooklanden stoppen! Roemer wil het toptarief van de inkomstenbelasting omhoog en Rutte wil de BTW verhogen. Beiden willen dus belastingverhoging! Dergelijke punten vormen de “verschillen” tussen de SP en de VVD. Over de partijen daartussen zullen we het helemaal maar niet hebben….

 9. @Rechtse Rakker [7]:

  Dat klopt natuurlijk, en als de LP 25 zetels zou hebben en een coalitie zou vormen met de VVD als grootste partij dan zou de invloed wel enorm zijn denk ik. Maar dat is nu nog een droom. Over drugs, ik ben natuurlijk voor legalisering van drugs maar ik vind economie belangrijker dan drugs. Ze mogen eerst beginnen met volledige privatisatie van de zorg en onderwijs, en uit de EU stappen….

  Over de verschillen tussen Links en Rechts. Kijk, alle partijen in den tweede kamer die groot zijn zijn gematigd. Er zal niet snel gezegd worden van “0 euro naar het koningshuis” of “volledige privatisatie van het onderwijs” of “het streven is 0 inkomstenbelasting”. Het gaat bij de grote partijen allemaal om kleine dingetjes, ze hebben niks tegen het systeem op zich. Alle grote partijen zijn het in grote lijnen eens met ons huidige democratische bestel en onze “mixed economie”.

  Rechtse Rakker [10] reageerde op deze reactie.

 10. @AS [9]:

  Op het gebied van economie + de macht van politici is het verschil tussen de LP en de andere partijen te groot. Een coalitie lijkt me dan ook onmogelijk. De andere partijen zijn voor een grotere overheid en de LP voor een kleinere. Zelfs de richting is een andere. Dat wordt nog veel werk voor Toine om daar verandering in te brengen.

  Het enige wat er nu mogelijk is, is vanuit de oppositie met andere partijen samenwerken aan persoonlijke vrijheid. Ook ik ben erg voor afschaffing van inkomstenbelasting en privatisering van zorg, sociale zekerheid en onderwijs. Alleen zie ik op economisch vlak geen paralellen met andere partijen…. Dat wordt dus erg lastig.

  Verder hecht ik ook waarde aan persoonlijke vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting en vrij drugsgebruik. De War on Drugs kost 5 miljard per jaar en wat betreft de vrijheid van meningsuiting vind ik het een bloody shame dat mensen voor een rechter gedaagd kunnen worden vanwege strafbare uitlatingen…. Dus als de LP als oppositiepartij daarin iets voor elkaar kan krijgen met anderen, lijkt me dat erg fijn.

  AS [11] reageerde op deze reactie.

 11. @Rechtse Rakker [10]:

  Nou ja om iets gedaan te krijgen hoef je niet per se in een coalitie te zetten maar je hebt natuurlijk wel 76 tweede kamerleden nodig die het met je eens zijn om wetgeving te realiseren. De andere mogelijkheid is om gewoon politici te beinvloeden en hun plannen te laten aanpassen door ze te overtuigen.

  Maar ja, de SP heeft tot nu toe altijd in de oppositie gezeten, zelfs als grote partij. Maar wat hebben zij de laatste 10 jaar precies voor elkaar gekregen? Ik ken hun track record voor moties en wetvoorstellen niet maar ik denk dat de oppositie route een hele trage pijnlijke is.

  De manier die ik voor me zie is:

  1)Euro en dollar vallen/hyperinflatie
  2)Mensen willen radicale verandering
  3)Libertarische samenleving is optie
  4)VVD keert terug naar klassiek-liberale wortels
  5)LP kan veel voor elkaar krijgen met klassiek-liberale VVD

  Als er geen radicale denkwijziging plaatsvind in de hoofden van mensen zal het laten uitgroeien van de LP waarschijnlijk een proces van 40+ jaar worden, als de SP dit jaar de grootste wordt is dat het product van 40 jaar arbeid geweest (1972-2012) maar zelfs dat is niet zeker…

  En ik heb echt geen geduld voor 40 jaar 😛

  Rechtse Rakker [13] reageerde op deze reactie.

 12. CVZ, zegt u dat iets ? neen, mij wel.

  Dat is het College Van Zorgverzekeraars.

  In uw betoog stelt u dat het collectivisme schuld zou zijn (en daarmee de staat, maar dat terzijde) aan het fenomeen “niet behandelen want te duur”

  U vergeet echter één belangrijke zaak namelijk dat het het CVZ is dat hier de sabel hanteert en niet “de staat”.

  Het CVZ is een belangenorganisatie de de belangen behoort te behartigen van de zorgverzekeraars en dat doet zij in mijn ogen optimaal, zo goed zelfs dat ze nu haar ware liberale gezicht laat zien.

  De marktwerking in de zorg is nog geen half decennium oud en laat nu al zien waar het heengaat, wij (de zieke mens) mogen doodgaan omdat we teveel kosten, beter kan ik het niet zeggen helaas.

  Wanneer komt de tijd dat geneesmiddelen in het algemeen niet meer vergoed gaan worden ? dat duurt geen 5 jaar meer geloof me.

  De marktwerking heeft zijn intrede gedaan en dag na dag worden er manieren bedacht om zo min mogelijk uit te keren en zoveel mogelijk de winsten te maximaliseren, immers minder kosten meer winst, minder dure medicijnen vergoeden meer winst.

  Mensen luister toch gewoon eens naar je hart, nee kijk eens uit je ogen en wordt wakker, LIBERAAL IS FATAAL.

  Op een dag wordt je wakker en lees je in de krant dat iedereen die geen blauwe ogen en blond haar heeft zich moet melden op het stadskantoor met medeneming van een tandenborstel en de nodige verschoning voor de eerste paar dagen, juwelen en geld word u verzocht in de u toegezonden enveloppe te doen en af te geven aan de zittende “regelaars” want elke euro die men daar aan moet uitgeven omdat alle andere genen behalve de blauweogenblondhaar typen afwijkingen zijn en medisch onverantwoord kostenverhogend moet worden bespaard.

  Hoe lang nog, kan ik morgen nog wel wakker worden in een vrij land ?

  AS [14] reageerde op deze reactie.
  Alex [15] reageerde op deze reactie.

 13. @AS [11]:

  De SP heeft de afgelopen 10 jaar HEEL VEEL voor elkaar gekregen. De publieke opinie is steeds sterker de socialistische kant opgegaan en de overheidsuitgaven zijn zeer sterk gestegen onder CDA-VVD-kabinetten. Dat de overheidsuitgaven zo gestegen zijn, komt ook doordat de SP de kabinetten voortdurend het vuur aan de schenen heeft gelegd over “de zwakkeren” en over marktwerking. De hele agenda van “investeringen” komt ook vanuit de SP. Daarnaast hebben ze het denken van het volk sterk beinvloed.

  In Belgie zijn trouwens ook de meeste punten van het Vlaams Belang overgenomen door de rest van de politiek. Ondanks jaren in de oppositie… Dat de SP de boel zo heeft kunnen beinvloeden, komt ook doordat CDA en VVD partijen zonder principes zijn.

 14. @Jan Snijder [12]:

  Er zijn inderdaad grote problemen met de Farmaceutische industrie. Het fenomeen van octrooien en patenten is het grootste probleem. Het systeem van bedrijven die zichzelf via de overheid/staat een monopolie positie weten te bemachtigen noemen wij corporatisme en geen kapitalisme/liberalisme.

  Het probleem met de medicijnen is dus weer dat van de overheid en niet de markt. Als overheden de farmaceutische industrie geen monopolie positie zou verschaffen dan zouden medicijnen 80% goedkoper worden door marktwerking, (stond in de Volkskrant van vandaag) bovendien zijn er bewijzen dat er politici omgekocht zijn om de farmaceutische industrie te bevoordelen.

  Liberalen zijn sterk voor vrije markt en dus ook tegen overheidsinmenging op deze manier. Bovendien moet u zich realiseren dat geld een schaars goed is, het is niet oneindig. En als iets niet oneindig is moet je keuzes maken. Als wij op deze manier doorgaan moeten we 50% van ons salaris afstaan aan zorgkosten dus het feit is dat er iets moet veranderen. En geloof me, of ome Emile Roemer aan de macht komt of niet maakt geen zak uit. De Euro en Dollar gaan exploderen en ook Emile Roemer moet zwaar bezuinigen, al was het alleen maar omdat dat door Brussel geeist wordt….

 15. @Jan Snijder [12]:

  Foute logica en argumenten. Voordat je iets tegenspreekt ken je feiten want de zorg is eenmaal niet geprivatiseerd. Wat wij hebben is een overheid welke bepaalt wat voor basis zorg wij mogen hebben en voor hoeveel en zij verplichten ons een verzekering te nemen anders dwingen ze ons met boetes/gijzeling en uiteindelijk sluiten zij zelf een verzekering af voor ons. Het enige wat zij vrij hebben gelaten is dat de zorgverzekeringen mogen concurreren voor de extra’s. Elk denkend mensen kan inzien dat dit niks met de vrije markt te maken heeft.

  Probleem is dat een klein groep mensen zonder respect voor de eigendom van anderen willen besluiten wat het beste is voor ons, dit gaat natuurlijk niet werken en krijg je wat wij nu hebben.

  Het probleem is het hebben van een overheid. Zolang de mens niet inziet dat de overheid niet nodig is, kunnen wij niet de overheid in een klap wegvagen, maar zal het geleidelijk aan moeten gaan totdat we een kritisch punt hebben bereikt dat genoeg mensen dit inzien. Dus open je ogen en zie wat er werkelijk aan de hand is ipv aan je blind vast te klampen aan noties van hoe je gelooft dat het is.

  Jan Snijder [16] reageerde op deze reactie.

 16. @Alex [15]:

  U beweert dus dat de zorgverzekeraars geen private organisaties zijn ?

  Achmea is toch behoorlijk privaat eigendom (Amerikaans beursgenoteerd bedrijf geloof ik) als ik het goed heb en dan zwijg ik nog maar over alle anderen.

  Reden dat ik Achmea wél noem is dat dat de enige is waar ik wél ervaring mee heb en bewijzen van heb dat ze er alleen maar aan willen verdienen en meer niet zoals overigens elke verzekeraar want het principe achter verzekeren is gelijk eendar bij al die oplichters.

  Er is maar een handjevol mensen die er van profiteren en dat zijn de grootaandeelhouders.

  En helaas is een overheid wél nodig,al was het alleen maar om te voorkomen dat het liberale gedachtengoed echt begint door te slaan en we hier in ons land ook met een vuurwapen over straat mogen lopen.

 17. ops oh ja corporatisme noemen jullie dat dan weer hoor ik er al weer iemand intikken.

  Corporaties zijn óók ontstaan uit een eenmanszaak, ze zijn alleen uit hun jasje gegroeid, meer niet, de beweegreden achter elk bedrijf groot of klein is winst maken en dat dan graag zoveel mogelijk en als het moet over de ruggen van degenen die de zwakkeren (lees minder bedeelden, rijken) zijn.

  Kom me niet aan met die flauwekul dat corporatisme iets anders is, een “corporate” is vertaald ook gewoon een bedrijf.

Comments are closed.