Een van de wonderlijkste bepalingen op het stuk van de dwangverzekeringsuitkeringen bestaat uit het recht op een dwangverkeringsuitkering na het verrichten van seizoensarbeid.

Wie zich in het leven houdt door het verrichten van seizoensarbeid, heeft hier zelf voor gekozen.

De overheid dient zich hier niet mee te bemoeien en behoort geen uitkeringen te doen aan hen die van seizoensarbeid leven.

Indien dit aan de vrije markt wordt overgelaten, zal er uit de onderhandelingen tussen werkgever en werknemer automatisch een prijs tevoorschijn komen, die een compensatie inhoudt voor het feit dat de seizoenskracht de rest van het jaar geen werk zal kunnen vinden.

Het betalen van een uitkering aan een seizoenskracht gedurende de periode dat deze jaarlijks werkloos is, is even absurd als onrechtvaardig: absurd, omdat dit een verstoring van vrijemarktkrachten veroorzaakt en onrechtvaardig, omdat omdat de belastingbetaler in laatste instantie het slachtoffer is.

Betaling van uitkeringen aan bij voorbeeld artiesten die seizoenswerkers zijn, betekent dat dat de overheid door hen gegeven voorstellingen subsidieert. Zoals met iedere subsidie het geval is, treedt een ernstige marktverstoring op.

Slechts bij de gratie van het feit, dat de consument oorzaak en gevolg niet doorziet, is het mogelijk dit soort marktontwrichtende subsidies van jaar tot jaar te prolongeren.

Hugo van Reijen

6 REACTIES

 1. Je moet 26 weken gewerkt hebben van de laatste 36 weken.
  Dan krijg je 3 maanden W.W.
  Misschien moet je het als overbrugging zien.
  Maar je mag het ook als subsidie naar de werkgever toe zien.
  9 Maanden werken. Geen vakantie opnemen. Alles laten uitbetalen. En dan 3 maanden holliday !
  Laten we ‘wel’ zijn: het is doorgaans werk in de marge !!
  Verandering zou misschien toch niet geheel naar wens kunnen uitpakken ! En dan is deze ‘gebrekkige’ oplossing misschien toch de meest ideale !
  Dit artikel vind ik overigens goed. Het kaart iets aan !
  Jammer vind ik wel dat er bij echte LPers 2 platen aan de zijkant van het gezicht hangen !

 2. @Pascal Dolleman [2]:

  Jaaaa communisme!
  Dit bespaart je geen cent omdat werken dan niet meer naar prestatie beloond wordt. Iedereen heeft werk maar de kwaliteit is dan om van te huilen. Net als dwangarbeid vroeger.

 3. @Pascal Dolleman [2]:
  Daarmee verlaag je zowel de prikkel van mensen een hoger inkomen te verdienen omdat ze zonder te werken toch in hun levensbehoeften voorzien zullen worden, en aan de andere kant van de economische ladder omdat het toch van ze afgenomen wordt.
  Trek een les uit de vele communistische experimenten van de 20e eeuw.

 4. @ WHJ Reiss – “Jammer vind ik wel dat er bij echte LPers 2 platen aan de zijkant van het gezicht hangen” !

  Hi Jeroen, twee zielen, 1 gedachte.

  Ik zou ook graag willen weten waar deze impressie vandaan komt ??? Mr Reiss your turn sir.

Comments are closed.