Het in omvang thans nog relatief onschuldige ESM heeft de nodige aandacht gekregen. Maar vergeet niet dat er tenminste een tweetal andere EU programma’s lopen waarbij de ECB en EU een centrale rol spelen die in de praktijk zorgen voor precies hetzelfde. Bail outs voor de zwakke euro landen. Vrijspreker is een van de eerste Nederlandstalige sites die – middels dit artikel – aan de grotere bedreigingen van SMP en TARGET2 aandacht besteedt. En ook nog ingaat op de LTRO’s. De trouwe lezer die deze droge kost weet te verteren zal beloond worden met het inzicht dat het leenvermogen van de ESM van 500 miljard schril afsteekt bij de 2000 miljard die thans reeds met deze andere mechanismes de markt is ingepompt. Twee duizend miljard die grotendeels aan de aandacht van de MSM en het grote publiek zijn ontgaan.

Toen in 1992 het verdrag van Maastricht werd gesloten was er een duidelijke afspraak. Er zouden geen bail outs plaats vinden. Falende landen zouden niet geholpen worden. Er zou geen transfer unie ontstaan waarin de sterkere naties de zwakkere naties op de been zouden houden.

Thans in 2012 lezen we niet anders. De Grieken moeten geholpen worden, en daarna de Spanjaarden, de Italianen, en wie nog meer.

Genoeg over het kader, laat ik beginnen met SMP. Dit staat voor het Securities Market Program. De Europese centrale bank, ECB, zou mede in het kader van het voorkomen van een transfer unie niet direct staatsobligaties mogen opkopen. Ze mogen wel staatsobligaties als onderpand accepteren van banken. Dat komt later nog terug. Maar direct opkopen lijkt teveel op een bail out, het steunen van een falende lidstaat. Daarnaast is het opkopen van staatsobligaties door een centrale bank eigenlijk het aanzetten van de geldpers. In een normaal tijdperk zou eenieder daar moord en brand om hebben geschreeuwd. Het is immers de Zimbabwaanse oplossing maar dan in een vermomming. En we weten hoe het er thans met Zimbabwe aan toe gaat.

Het SMP maakt thans een pas op de plaats. Maar in de weekstaat van de ECB is precies te zien hoeveel miljarden er op deze manier aan steun is overgemaakt door toch als ECB staatsleningen op te kopen. De teller staat op 211 miljard en er wordt politieke druk uitgeoefend om deze zwengel van de geldmachine weer aan te zetten.

TARGET2 is echter alive and kicking, het is volop in beweging. Het is een soort van settlement systeem. De balansen van het TARGET2 systeem zijn vele malen groter en het betreft zoals ik het zie weinig meer dan het duurzaam financieren van vooral de handelstekorten van zwakke lidstaten. Er zijn geen checks and balances die de groei van deze balansen een halt toe roepen. Ze worden niet afgerekend. Hoe ontstaat een TARGET2 balans? Door banken die voor internationale transacties van dit systeem gebruik maken.

Even een voorbeeld hoe het TARGET systeem werkt. Een Grieks handelshuis importeert voor een ton uit NL. Laten we ervan uitgaan dat de Grieken betalen. Ze geven hun bank een betaalopdracht, de bank krijgt een vordering op het Griekse handelshuis en een verplichting tegenover de Griekse centrale bank. Welke op haar beurt de transactie verder doorzet naar de ECB die de transactie doorzet op DNB, die de transactie doorzet op de bank van de NL exporteur die op zijn beurt aan de exporteur het geld overmaakt. Dit gaat duizenden keren per dag. En omdat deze transacties tussen de centrale banken en de ECB niet worden gesettled en na verloop van tijd afgerekend lopen deze flink op.

Nederland als netto exporteur heeft op deze manier intussen meer dan 123 miljard te vorderen op de ECB. Ongeveer 7 duizend euro per Nederlander! Allemaal funny money, digits op de computer van de ECB. Dat alleen maar op aan het lopen is en niet wordt afgerekend. De Duitsers hebben intussen 728 miljard euro te vorderen. In een normale situatie zou een onevenwichtige handelsbalans zich uiteindelijk vanzelf herstellen. Deze mechanismes zijn nu niet mogelijk met alle negatieve economische gevolgen die dit thans heeft en nog zal hebben. Dit bedrag is met de vorderingen van Finland en Luxemburg op de ECB met ongeveer 1000 miljard vele malen groter dan waar we het met het SMP of het EMS over hebben. Het is vooral financiering van het handelstekort van onze zwakke verderaf gelegen mediterrane zuiderburen (Spanje, Italie en Griekenland zijn goed voor ongeveer 800 miljard). Dit is een duurzame oplossing die tegen de marktwerking in gaat. Let wel dat dit naast het voorkomen dat de markt zichzelf corrigeert het ook naar mate de balansen oplopen een steeds groter risico wordt. Indien de Grieken uittreden, wat gebeurt dan met deze vordering van de ECB op de Grieken? Als er meer landen uittreden en die hebben in totaal 800 miljard TARGET schuld, een vordering dus voor de ECB die dan waarschijnlijk moet worden afgewaardeerd door de ECB, dan dient de ECB te worden geherfinancierd. En we weten allemaal wie die rekening mag gaan betalen.

We zijn er nog niet, ik neem aan dat de lezer intussen overtuigd is dat er naast de ESM thans nog veel grotere issues spelen die in de main stream media worden doodgezwegen. Voor zover de MSM tenminste nog aandacht aan ESM besteden.

Als kers op het toetje wil ik het kort hebben over de LTRO. Anders dan korte krediet  faciliteiten van de lender in last resort is er thans een herfinancieringsoperatie gaande. Dit betreft de LTRO. Long Term Refinancing Operation. Dit bedrag is keurig uit de weekstaat der ECB af te lezen en bedraagt nog iets meer dan er in het kader van TARGET uitstaat. Namelijk 1075 miljard. Iets meer dan 1000 miljard daarvan is in een tweetal tranches eind 2011 en begin 2012 uitgegeven met een looptijd van 3 jaar. Hier is aan banken aangeboden om geld tegen 1 procent rente te lenen. Onderpand mag bestaan uit schatkist papier dat in de meeste gevallen een veelvoud aan rente geeft van de ene procent die het kost. Hiermee heeft de centrale bank gezorgd voor kopers van staatsobligaties en schatkist papier want welke bank laat deze kans op gratis geld nou liggen? Het heeft ook een Zimbabwaanse component in zich. De ECB is bezig via banken minder kredietwaardige landen succesvol staatsleningen uit te doen geven met geld dat de ECB zelf aanbiedt aan de banken. Nodeloos te zeggen dat dit voor een groot gedeelte naar zuidelijke banken is gegaan waarmee men dus opnieuw een overdracht van kapitaal naar het zuiden heeft doen plaats vinden. En op deze manier is wederom de oorspronkelijke grondslag van het verdrag van Maastricht, geen bail outs, geen hulp aan falende staten, toch weer niet helemaal nageleefd, om het eufemistisch uit te drukken.

Er zijn nog geen eurobonds uitgegeven maar naast de ESM hebben we het volgende staatje:

SMP: 211 miljard, TARGET2:  1000 miljard, LTRO 1075 miljard. Samen meer dan 2000 miljard (bijna 2300 miljard). Nogmaals, vergeet ESM en word wakker.

Voor de goede orde: een klein deel van de LTRO en TARGET2 balansen zullen wel redelijk zeker zijn. Maar de exposure van deze mechanismes kan best wel eens rond de 2000 miljard euro liggen. Bij een wellicht zelfs als onvermijdelijk te kwalificeren uittreden (deze onvermijdelijkheid is een andere discussie) van Spanje, Italie en Griekenland uit de euro zou dit het via de ECB uitstaande bedrag kunnen zijn waarvan waarschijnlijk een deel zal moeten worden kwijtgescholden. Gaan we uit dat de rekening door de Duitsers, Nederlanders en Finnen gedragen gaat worden dan hebben we het over ruwweg 100 miljoen inwoners die een risico per inwoner lopen van ongeveer 15 tot 20 duizend euro. En de meter loopt door en verder op. Niet dat de hele hoofdsom van 2000 miljard zal verdampen, maar het is best mogelijk dat een significant percentage van dit geld niet meer binnen zal komen. Dit is de prijs exclusief het ESM welke op dit moment nog te verwaarlozen is.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

NB: dit is deels onontgonnen grond. Er is niet zoveel over verschenen voor zover mij bekend. Het is ook niet helemaal mijn vakgebied maar met de nodige internet research ben ik tot bovenstaand artikel gekomen. Er zouden dus fouten of onvolkomendheden in kunnen zitten. De grote lijn blijft volgens mij wel staan en dat is dat middels meerdere programma’s een overdracht van kapitaal plaats aan het vinden is naar de zwakkere euro landen die niet geheel in de geest van het verdrag van Maastricht is. Een overdracht die met meer programma’s plaats vindt dan men denkt en ook grotere bedragen betreft dan bij het grote publiek bekend.

21 REACTIES

 1. Uitstekend artikel. Met het nadeel dat het mij koude rillingen bezorgt!!!!
  Toch vrees ik dat deze getallen (en de bedreiging ervan) zo groot zijn dat veel mensen het niet ervaren, dat het te veel langs ze heen gaat.

  Vandaag bijeenkomst centrale banken.
  Let op, ik durf te voorspellen dat ook dat weer ten nadele van de burgers is.

 2. Terug naar sound money, vrijhandel zonder EU en free banking. Stem Libertarische Partij.

 3. @Ratio

  “Een Grieks handelshuis importeert voor een ton uit NL. Laten we ervan uitgaan dat de Grieken betalen. Ze geven hun bank een betaalopdracht, de bank krijgt een vordering op het Griekse handelshuis en een verplichting tegenover de Griekse centrale bank. Welke op haar beurt de transactie verder doorzet naar de ECB die de transactie doorzet op DNB, die de transactie doorzet op de bank van de NL exporteur die op zijn beurt aan de exporteur het geld overmaakt. Dit gaat duizenden keren per dag.”

  Dit is mij niet helemaal duidelijk. Bedoel je dat de Griekse bank het geld op de rekening van het handelshuis niet in kas heeft (fractioneel reservebankieren) en dan het geld gaat lenen om de import te financieren?

  En dat deze schulden dan uiteindelijk vereffent worden via de geldpers? Bedoel je dat?

  Ratio [9] reageerde op deze reactie.

 4. Iets anders. Over het ESM heb ik altijd begrepen, dat dat bedrag van 40 miljard voor Nederland onbeperkt uitgebreid kan worden. Weet iemand hoe dat zit? Is daar toestemming van de tweede kamer voor nodig? Of niet? Is daar toestemming van de Nederlandse regering van nodig? Of kunnen andere landen Nederland een groter bedrag door de strot duwen?

  Weet iemand daar mee over?

  Ron Arends [5] reageerde op deze reactie.

 5. @Rechtse Rakker [4]:
  In noodsituaties (door ESM zelf te bepalen) is slechts 2/3 van de stemmen nodig. Dat betekent dat Nederland geen veto heeft. Als Duitsland en Frankrijk dus dealtjes blijven maken, kan het inderdaad zo zijn dat we tientallen miljarden euro’s extra door de strot geduwd krijgen.

 6. Inderdaad een geweldig artikel Vrijspreker wat definitief ver en wijd verspreid moet worden onder het Eurofiele Stemvee.

 7. @Rechtse Rakker [3]: Ik ga ervan uit dat de Griekse importeur voldoende saldo heeft, en laat fractional reserve banking in deze in de kast. Wat blijft echter in dit verhaal is een schuld van de Griekse centrale bank aan de ECB en een vordering van DNB op de ECB. Ik ga ervan uit dat de andere schulden vereffend worden. Er is geen mechanisme afgesproken om de balansen van TARGET2 af te lossen tussen de centrale banken en de ECB. Dit is dus iets dat uiteindelijk explodeert.

  Rechtse Rakker [12] reageerde op deze reactie.

 8. @E.J. Bron [7]: Leuk blog, goed uitgangspunt! Er verschijnen veel goede duitstalige artikelen. Ik trakteer me soms op weekendjes weg in Duitsland in de betere hotels, het is dan vaak een genot om een Duitse weekend krant te lezen. oke, het is MSM, maar er zijn nog steeds goede artikelen verborgen in de MSM brij van de Duitse kranten. In ieder geval in de dikke weekend edities. Anders dan de NL kranten. Dit soort goede artikelen vinden helaas niet altijd hun weg naar ons land. Mooi dat u dat doet.

  Het staat u vrij om dit soort artikelen in te sturen naar info@vrijspreker.nl. We zijn minder begaan met de Palestijnen en de Islam / eurabisering. Dat zijn vraagstukken waar we ons hier minder mee bezighouden. Goed geschreven artikelen uit het Duits vertaald de vrijheid behandelende, horen zeker op onze site thuis. Ik denk dat u wel aanvoelt welke artikelen voor ons vooral interessant zullen zijn.

 9. @Ratio [9]:

  “Ik ga ervan uit dat de Griekse importeur voldoende saldo heeft, en laat fractional reserve banking in deze in de kast. Wat blijft echter in dit verhaal is een schuld van de Griekse centrale bank aan de ECB en een vordering van DNB op de ECB. Ik ga ervan uit dat de andere schulden vereffend worden. Er is geen mechanisme afgesproken om de balansen van TARGET2 af te lossen tussen de centrale banken en de ECB. Dit is dus iets dat uiteindelijk explodeert.”

  Waarom heeft de Griekse centrale bank een schuld aan de ECB en de Nederlandse Bank een vordering op de ECB?

  Ratio [13] reageerde op deze reactie.

 10. @Rechtse Rakker [12]:
  Waarom heeft de Griekse centrale bank een schuld aan de ECB en de Nederlandse Bank een vordering op de ECB?

  Omdat op deze manier wordt afgerekend, de Griekse lokale bank maakt het geld niet direct over naar de NL lokale bank maar via de centrale banken. Die het weer via de ECB afwikkelen. Als de handelsbalans in evenwicht is dan zou er geen saldo ontstaan. Als we meer exporteren krijgt een land in het Target systeem een vordering via de nationale centrale bank op de ECB. En als je de Griekse centrale bank bent dan heb je een schuld. Zie het alsof we de Grieken een creditcard hebben gegeven die nooit hoeft te worden afgelost. En waar je volgens mij geen rente over hoeft te betalen. Dat is het thans zo’n beetje zoals Target in de praktijk werkt.

  Rechtse Rakker [14] reageerde op deze reactie.

 11. @Rechtse Rakker [14]: Ja en nee. Ik maak dit ook mee met bedrijven waar afdelingen aan elkaar doorbelasten en voor je het weet wordt het een enorme brei die nauwelijks meer op te lossen is.

  Stel dat je binnen de EU 1000 banken hebt die met 1000 banken zaken doen. Dan heb je dus 1 mln mogelijke onderlinge schuldverhoudingen die moeten worden bijgehouden. Als je alles via 1 centrale organisatie laat lopen, dan heb je maar 1000 schuldverhoudingen. Vele malen gemakkelijker. Die bovendien allemaal door dezelfde organisatie worden ingeschreven en die ervoor zorgt dat in zijn boeken alles klopt.

  Een risico is immers dat er een eenzijdige vordering wordt opgenomen, bank A verwerkt de transactie wel en bank B niet of tegen een andere valuta of een ander bedrag of wat dan ook. Een onafhankelijk instituut dat centraal staat, een centrale afdeling doorbelastingen of een clearinghouse of een centrale bank, heeft dan hele grote voordelen. Die gaat over de transactie, er is geen discussie over bedrag en valuta.

  Er is dan ook maar 1 formaat van aanleveren van de transactie, het is niet zo dat iedere bank zomaar beslist wat deze wel en niet wil zien op het overschrijvingsformulier (bijv wel of niet BSN, wel of niet vermelden van KvK nummer begunstigde, wel of niet vermelden gehele adres, etcetera) Dat is dan allemaal volgens 1 stramien.

  De nationale centrale banken hadden hieruit gekund. Maar een centraal instituut of een centrale afdeling doorbelastingen bij bedrijven kan best handig zijn.

 12. Nee ik vergeet het ESM niet. Want het ESM is en blijft het instrument om rechtstreeks een greep in de schatkist van de eurolanden te kunnen doen. Ook de op dit moment nog relatief geringe omvang van de uitleencapaciteit van het ESM is door geen ander motief ingegeven, dat eerst het ESM volledig operationeel moet zijn, voordat men het masker laat vallen en de rekening op tafel wordt gelegd van de eurolanden. Volstorting van het ESM kapitaal betekent een kapitaal van 700 miljard, waarvan Nederland 40 miljard moet bijdragen. Op basis van dit kapitaal heeft het ESM een leencapaciteit van 4.000 miljard. Hiermee kan veel worden weggepoetst van wat er aan Target2, LTRO en SMP onbalans is ontstaan. Het is waar dat via Target 2 een enorme vordering van Duitsland en Nederland op de ECB wordt opgebouwd, omdat de ECB de vordering niet verrekend met de bekende zuidelijke landen. Dit gerommel vindt echter nog steeds in de financiele sector plaats en is er slechts op gericht om de positie van de zuidelijke landen en Ierland gunstiger te doen lijken dan in werkelijkheid het geval is. Het SMP programma van de ECB is iets wat al lang door de FED wordt gedaan. Het is waar dat hierdoor geldschepping plaatsvindt en ook dat banken er enorm voordeel aan hebben, omdat de leningen die men ontvangt tegen lage rentes gaan en de staatsobligaties een aanmerkelijk hogere rente opleveren. En maar bonussen uitbetalen, vanwege dit goede en maatschappelijk verantwoorde ondernemen van de bankiers. Ook die lange termijn leningen ter grootte van 1 biljoen euro, eind 2011 verleend door Draghi cs., houden een groot risico in, omdat de kans dat banken op de vervaldatum niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen groot is. Ook hier geldt, dat alle risico’s vooralsnog binnen de financiele sfeer blijven. Ik ben bang, dat als het ESM eenmaal op de rails staat, alle rommel naar buiten komt en het plan van de EU zal zijn om het ESM versneld op te tuigen ‘om de euro en vooral om de financiele markten overeind te houden. Nee, ik vergeet het ESM niet. Hoewel het feit, dat mensen attent worden gemaakt op het grootschalig geknoei van de centrale en commerciele banken wel heel belangrijk is. Daarvoor veel dank aan de schrijver van dit artikel. Overigens, in het FD werd op 5 juli een artikel over het onderwerp Target2 geschreven.

  Door Target 2 wordt overigens mooi in beeld gebracht wat de belangrijkste oorzaak is van de onbalans binnen de eurozone. Dat is de economische macht van de noordelijke landen ten opzichte van de zuidelijke. Voor mij is het duidelijk dat we van de euro en van dit financiele stelsel af moeten. Maar voor degenen die er nog zo graag aan vast houden ‘omdat het Nederland zoveel goeds heeft gebracht en brengt’; laat de bedrijven die de zuidelijke landen volstoppen met hun rotzooi maar een exportheffing afdragen aan het land waarheen ge-exporteerd wordt. Dat trekt de onbalans in economische machtspositie een beetje recht.

  Ratio [17] reageerde op deze reactie.

 13. @<a href="#@Ratio [17]:
  Artikel 41 ESM verdrag: . …opdat de verhouding tussen het volgestort kapitaal en het uitstaande bedrag aan ESM-uitgiften ten minste 15% blijft;
  Als het kapitaal is volgestort en dus 700 miljard bedraagt, dan is de leencapaciteit 85/15 = 5,7 x 700 en dat is 4.000 miljard.

  Ratio [19] reageerde op deze reactie.

 14. @adbroere [18]: de wens is uiteraard om tegen AAA condities geld te lenen, anders heeft het niet zoveel zin, je wil niet dat ESM junk status krijgt. Dan betaal je net zoveel als de PIGS. Dus het is niet realistisch dat ze meer dan 500 miljard zullen lenen. Zoa;s gezegd, veel leverage zal niet mogelijk zijn in de praktijk.

  adbroere [20] reageerde op deze reactie.

 15. @Ratio [19]: @Ratio [19]: Er zijn legio banken met een triple A kwalificatie en een solvabiliteit, die ver beneden die van het ESM ligt. Volgens mij was het vanaf het begin van de ontwikkeling van dit instituut de bedoeling, om het ESM als bankinstelling te laten fungeren. Maar dan wel een bijzondere bankinstelling, een die de financiele markten dient voor rekening en risico van de Europese burger. Het ESM hoeft bijvoorbeeld geen banklicentie aan te vragen om als zodanig te kunnen werken. Ook de in artikel 41 ‘verpakte’solvabiliteitseis van 15% risicodragend vermogen ten opzichte van het uitgeleende geld is een ander voorbeeld van hoe de ‘kleine lettertjes’ moeten worden gelezen om de werkelijke doelstelling van het Europees Stabiliteit Mechanisme te begrijpen.

  Ratio [21] reageerde op deze reactie.

 16. @adbroere [20]: Er zijn legio banken met een triple A kwalificatie en een solvabiliteit, die ver beneden die van het ESM ligt

  1] Volgens mij zijn er niet zoveel banken met een triple A status meer over. Een half dozijn en dan heb je het wel gehad: http://www.relbanks.com/best-banks/world
  Dus dit argument lijkt me niet te kloppen. Als jij dit legio noemt dan verschilt hier onze definitie van legio.

  2] Het doel van het ESM is juist dubieuze leningen opkopen die niemand meer wil, dan heb je toch wel een wat hoger risico profiel.

  Conclusie die ik heb is dat men niet aan de 4000 miljard leenvermogen zal geraken met de huidige bijdrages en dat je aangedragen argument mbt AAA status niet klopt.

Comments are closed.