Natuurlijk weten we wat stemmen betekent. Maar deze week las ik weer iets, dat ik de vorige verkiezingsaanloop ook al heb aangekaart. In Nederland zijn, van de circa 12 miljoen stemgerechtigden, ongeveer 1,7 miljoen mensen met een lichte geestelijke beperking.

 

Bron waar dit artikeltje op is gebaseerd: http://www.zorgwelzijn.nl/web/Actueel/Nieuws-/Stemmen-met-een-licht-verstandelijke-beperking.htm

Nu weet ik, dat we kunnen gaan lachen met het gegeven dat die andere 10,3 miljoen potentiële stemmers ook niet helemaal fris in het hoofd zijn, maar de kwestie is toch wat serieuzer. Want deze 1,7 miljoen mensen met een IQ van tussen de 50 en 85 (*) worden begeleid met uitleg waarom stemmen belangrijk is. Allemaal heel leuk en aardig natuurlijk. In principe ook niets mis mee.

Waar ik echter twijfels bij heb is, dat deze mensen met een beperking (geestelijk labieler? meer beïnvloedbaar?) uitleg krijgen van mensen in de zorg. Mensen die aan de kant zitten van het ontvangen van gratis geld dat bij anderen wordt geroofd.

Ook herinner ik mij van de vorige verkiezingen nog een inteveiw met verstandelijk gehandicapten die, onder begeleiding en uitleg, mochten stemmen. Zo had een brave jongen destijds gestemd op de SP, net als zijn hele groep. “Omdat de tomaat zo leuk is.” U weet wel, het rode logo van de SP.

– Als stemmen inhoudelijk verworden is tot wat hierboven aangegeven is, omdat ook de “onderkant” van de maatschappij het “recht” heeft om te stemmen, welke inhoud hebben verkiezingen dan nog? (**)
– Als het mij verboden wordt, mijn stem te verkopen aan de hoogste bieder (omdat anderen denken dat stemmen wél werkt en het belangrijk vinden), mogen mensen die misschien wat vatbaarder zijn voor invloeden van buitenaf en nota bene begeleid worden door mensen met een duidelijke voorkeur voor bepaalde politieke stromingen, dan wél stemmen?
– Als “verstandelijk gezonde” mensen niet eens beseffen dat zij door hun stem anderen dwingen, hoe zit dat besef dan bij mensen met een lichte geestelijke beperking?
– 1,7 miljoen mensen… dat is ruim 14% van het totaal aantal stemgerechtigden, nogal een forse invloed op dit verkiezingscircus. Voer voor statistici.
– En zo heb ik nog wel enkele vragen, maar laat ik het gras niet voor uw voeten wegmaaien.

Wat vindt u hier nu van?

 

(*) Formeel noemt men mensen met een IQ van 50-70 “licht verstandelijk gehandicapt” en mensen met een IQ van 70-85 “zwakbegaafd”. Maar de organisaties die deze hulp en uitleg geven gebruiken niet graag de term “zwakbegaafd”, dus rekenen zij gemakshalve alle mensen met een IQ tussen 50-85 maar op de hoop “licht verstandelijk gehandicapt”. Leuk om een catergorie lager geplaatst te worden, omdat er mensen zijn die vastgelegde definities niet zo prettig vinden. Maar dit terzijde.

(**) Voor alle duidelijkheid: ik stem zelf in het geheel niet. Ik wens geen dwang van anderen te ondervinden en ik dwing niet graag anderen. Verder heb ik geen enkel probleem met mensen die (in welke mate dan ook) geestelijk of lichamelijk beperkt zijn. Ik help deze mensen zelfs regelmatig op vrijwillige basis. Het gaat mij om het foute principe van verkiezingen en daarbij deze kwestie nog eens.

80 REACTIES

 1. Heel goed en belangrijk.
  Helemaal mee eens, met toch een aarzeling over:

  . . . ik stem zelf in het geheel niet. Ik wens geen dwang van anderen te ondervinden en ik dwing niet graag anderen.. . .

  Ook mijn stelling. Maar dat betekent ook dat ik graag wil werken om een vrije samenleving te krijgen, waarin mensen in vrijheid en vrede met elkaar leven.

  Nu komt er een groep libertariërs die proberen dat ook te bereiken door de LP op te richten en al die dwangwetten af te schaffen.

  Is het dan niet nuttig om die te helpen om dat te bereiken?
  Volgens het programma willen zij niemand ergens toe dwingen, alleen uit zelfverdediging de machtstrucuur afbreken.

  MMAP [3] reageerde op deze reactie.

 2. Je kunt sowieso je vraagtekens zetten bij de manier waarop de democratie nu ingericht is. Want er zijn hele volksstammen met een normaal IQ maar die de ballen verstand hebben van politiek of economie en toch stemmen, en dat zijn dan de SP en PvdA stemmen.

  En dan heb je mensen die gewoon stemmen wat hun ouders/vrienden/kennissen stemmen. En dan heb je mensen die puur uit eigenbelang op linkse partijen stemmen om zo meer geld in de portemonnee te krijgen.

  De werkelijk idealistische stemmen zijn waarschijnlijk de stemmen op de CU,SGP,PvdD,LP,GL. De kleine partijen met een duidelijke ideologische inslag. Maar de rest van de partijen is vooral eigenbelang of onwetendheid.

 3. @Hub Jongen [1]: Als stemmen wel degelijk nut zou hebben, dan betekent dit dat ieder’s stem (ook de mijne) invloed uitoefent op anderen. Dan zou mijn stem op de LP, want daar doel je op 😉 , invloed uitoefenen op anderen die wél steun krijgen van de “gratis-krijgen-wat-anderen-afgeroofd-is-kant”. Net zomin dat ik invloed wil ondervinden van anderman’s dwang, wil ik de mijne ook niet opleggen.

  In het geval dat stemmen geen nut zou hebben (een mening waarnaar ik neig)…, wel dan heeft het geen nut wat ik wel of niet stem. Dus stem ik niet, want ik ondersteun het syeteem niet. Ook niet met een nutteloze stem (qua uitslagen) waarmee ik het systeem legitimeer.

  In beide gevallen is mijn uitkomst: ik stem niet. Natuurlijk laat ik anderen vrij op zo rechts of rood te stemmen als zijzelf willen. Maar laat mij met rust.

  En in het kader van het on-topic zijn van deze reactie. Succes met de strijd in het zorgen dat de LP eerst eens 1,7 miljoen stemmers (dat zijn 1.700.000 mensen) achter zich krijgt, om alleen al het tegenwicht te bieden aan de potentiële tegenstemmers uit bovenstaand artikeltje.

  Klinkt misschien negatiever dan ik het bedoel, hoor. Maar ik heb me een aardig stukje uit het systeem kunnen trekken en doe aan heel veel dingen niet meer mee. Moreel KAN ik het systeem niet legitimeren door mijn stem aan welke partij dan ook in het systeem te geven.

  Wat niet wegneemt dat mijn sympathie uiteraard bij een LP ligt. En niet wegneemt dat ik hoop dat zij slaagt in haar opzet, wat mij betreft eerst libertarisme en rationaliteit bekender maken bij het kuddevolk. Maar zonder mijn actieve rol of stem.

  AS [4] reageerde op deze reactie.
  Andries Wijma [7] reageerde op deze reactie.
  Polity [8] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman [16] reageerde op deze reactie.

 4. Totdat de LP mee deed aan de verkiezingen, vond ik dat je al zwakbegaafd was als je überhaupt ging stemmen.

  Wat is dat nu, hoor ik stemmen?

 5. @MMAP [3]:

  Ik neem aan dat je bedoelt dat je geen invloed onder dwang wilt uitoefenen (beinvloeding is onderdeel van elk menselijk contact).
  Je sympathie ligt wel bij de LP. Ben je dan bang dat de LP in geval van vertegenwoordiging in het parlement zich wel schuldig zou maken aan dwanguitoefening?

  Stel je deze situatie voor: je woont in een koninkrijk en de koning is van plan om één van zijn onderdanen de doodstraf te geven voor een te verwaarlozen ‘overtreding’.
  De koning vraagt jou naar je mening.
  Zwijg je dan omdat je niets te maken wilt hebben met dit gebeuren?
  Of probeer je de koning te overtuigen de man te laten leven en pleit je voor een proportionele straf of vrijlating?
  Wat zou een oprechte libertariër doen?

  MMAP [11] reageerde op deze reactie.

 6. @MMAP [3]: Ik stem niet maar mijn argumenten zijn toch wat anders.

  Je wilt anderen jouw wil niet opleggen: Door op de LP te stemmen heb je, op papier thans, een poging je eigen verdedigd. Dat daarmee anderen minder gestolen goederen krijgen doet er niet toe. Dat is niet je wil opleggen aan een ander. Puur zelfverdediging.

  @AS [4]:

  Als je je niet inzet voor de Libertarische politiek zul je altijd overheerst blijven worden

  Zou je ook wat argumenten kunnen aandragen?

 7. @Reinder [6]:

  De directe koppeling tussen werkgever en zorgverzekering zoals die in de VS bestaat is uiteindelijk een gevolg van overheidsbemoeienis. Het lijkt me dat zo’n situatie in een vrije markt niet snel zou ontstaan.

  Democraten die pleiten voor verplichte zorgverzekering voor iedereen zouden een meerderheid van de bevolking van deze zogenaamde “sociale maatregel” moeten overtuigen.
  Als een meerderheid “sociaal (socialist) correct” zou zijn, en zovelen verontwaardigd zijn over aangehaald voorbeeld… dan mag je verwachten dat vele werknemers van Wells Fargo gaan protesteren of ontslag nemen en dit bedrijf moeite gaat hebben om nieuwe werknemers aan te trekken. Dit bedrijf snijdt zichzelf dan in de vingers en zal de maatregel moeten heroverwegen.

  Maar nee, waarschijnlijk gebeurt dit niet want ook de werkgevers die socialistisch van hart zijn willen de eigen baan niet opgeven. Principes zijn leuk maar niet ten koste van de eigen beurs…

  En zo wil de socialist wel dat een collectieve zorgverzekering voor iedereen beschikbaar is, maar is hij niet bereid om daar zelf voor te betalen op het hele kleine demografisch-proportionele deel na.
  Daarom is de combinatie socialisme-democratie zo rampzalig. Afdwingen van ‘solidariteit’ is onnodig en niet productief als een meerderheid toch al solidaire intenties heeft. Socialisme zou zogenaamd nodig zijn als een (grote) meerderheid vertikt om vrijwillig ‘sociaal en solidair gedrag’ te vertonen. Die meerderheid zou dan vreemd genoeg overtuigd moeten worden om wel op een socialistische partij te stemmen. Dat lijkt heel moeilijk maar is te realiseren door keuzemogelijkheid te simuleren terwijl alle politieke partijen in werkelijkheid socialisme bepleiten.
  En als socialisme niet werkt (en het werkt niet) dan benoem je mislukte onderdelen valselijk, zoals de fictieve mislukking van de vrije markt. Enzovoort.

  Reinder [12] reageerde op deze reactie.

 8. @Andries Wijma [7]: Ben je dan bang dat de LP in geval van vertegenwoordiging in het parlement zich wel schuldig zou maken aan dwanguitoefening?
  Zodra het de LP lukt om bepaalde regels of dwang te elimineren, leggen ze daar in principe ook een dwingende invloed weg bij mensen die wél baat of voordeel hadden bij die regulering of dwang. Zelfs al is het in libertarisch opzicht compleet verdedigbaar (bijvoorbeeld afschaffen subsidies op kunst), dan zullen de subsidie-ontvangers er nadeel van ondervinden; kunstgenieters meer MOETEN gaan betalen of de kunstenmakers… kunstenaars hun eigen broek moeten ophouden en commercieel interessante kunst MOETEN maken om te overleven . Ik vind het prima dat mensen vrijwillig in een systeem van regulering en dwang willen leven, maar ik wil er gewoon buiten gelaten worden.

  De koning vraagt jou naar je mening.
  Zwijg je dan omdat je niets te maken wilt hebben met dit gebeuren?
  Of probeer je de koning te overtuigen de man te laten leven en pleit je voor een proportionele straf of vrijlating?
  Wat zou een oprechte libertariër doen?

  De oprechte libertariër ken ik niet. Voor mezelf zou ik de koning niet erkennen als mijn heerser.

  Ik zou dit extreem voorgestelde geval beschouwen als een conflict tussen de man die zich koning noemt en de ter dood veroordeelde.

  Is de straf een uitvloeisel van een vooraf bekende vrijwillige overeenkomst? Dan heeft de ter dood veroordeelde het er wellicht zelf naar gemaakt. Bijvoorbeeld in geval van het berechten van een moordenaar, serieverkrachter of recidieve pedofiel.

  Of is de koning een dictator die zijn macht uitoefent? Dan is deze koning een immoreel mens in mijn visie.

  Is het moreel om te beschikken over iemand’s leven? In principe zeg ik “nee”, maar er zijn gevallen waar ik de doodstraf een prima idee vind.

  En moet ik me met het leed van de hele wereld bemoeien? Ook een “nee”. Anderen zijn verantwoordelijk voor eigen hun daden, net zoals ik dat voor mijn daden ben. En bij verantwoordelijkheid hoort het aanvaarden van de consequenties.

  Dus: ik zou mijn mening geven op basis van de dan voorliggende feiten.

  Andries Wijma [13] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman [16] reageerde op deze reactie.
  Logic [48] reageerde op deze reactie.

 9. @Andries Wijma [9]:
  Hm ja, ik ben niet echt tevreden met dat antwoord. Ik weet hoe libertariërs denken over collectieve gezondheidszorg. Ik heb echter het vermoeden dat dit soort situaties zich vaker zullen voordoen in een vrije markt. Het bedrijf/verzekeraar heeft immers economisch de juiste beslissing genomen. Ik denk dat je wel kan begrijpen dat wat je zegt – “Het lijkt me dat zo’n situatie in een vrije markt niet snel zou ontstaan.” – voor mij niet voldoende uitleg is.

  De kwestie gezondheidszorg is voor mij een tegenstelling tussen de ziekhuizen/artsen die vanwege hun afgelegde eed iedereen die ze kunnen helpen ook willen/moeten helpen en de voor veel mensen te hoge kosten van bepaalde behandelingen. Mensen zijn toch vooral verzekerd voor zaken die, indien ze zich voordoen, moeilijk of zelfs onmogelijk te betalen zijn. Voor andere dingen kan ik me voorstellen dat marktwerking wellicht een betere optie zou zijn, maar dat geldt duidelijk niet voor dure operaties e.d.

  In een vrije markt zijn verzekeraars vrij om klanten te laten vallen, wanneer hij de verzekeraar te veel gaat kosten. Dan kan je wel zeggen dat mensen dan gezamenlijk kunnen gaan klagen ofzo of dat er dan wel een andere verzekeraar zal zijn die beter is. Ten eerste, zo werkt de realiteit niet heh. En ten tweede, het is dan vaak een beetje mosterd na de maaltijd.

  De vader in de video spant nu weliswaar terecht een rechtzaak aan tegen Well’s Fargo, maar zijn dochter is dood. Hoeveel compensatie hij ook krijgt, het zal toch nooit genoeg zijn.

  Andries Wijma [19] reageerde op deze reactie.

 10. @MMAP [11]:

  Een moeilijk punt is inderdaad dat een algemene stap in de richting van een vrijere samenleving, voor individuen een benadeling kan vormen.
  Als het goed is zal de LP intrekking van subsidies zoveel mogelijk willen koppelen aan belastingverlaging zodat er een subsidievervangende vrijwillige particuliere geldstroom kan ontstaan. Ook dat zal benadeling van individuen niet kunnen voorkomen, dat is waar.

  Ik vind het prima dat mensen vrijwillig in een systeem van regulering en dwang willen leven, maar ik wil er gewoon buiten gelaten worden.

  Je wordt er echter niet buiten gelaten dus je offert je eigen wensen op ten faveure van anderen?
  Een systeem van regulering en dwang kan nog steeds bestaan binnen een libertarische samenleving, als een groep mensen daar vrijwillig voor kiest.
  Of anders beredeneert… er zijn dus mensen die zich graag laten reguleren en dwingen (en doorgaans het democratische systeem accepteren) en dus de gevolgen ervan graag hebben. Waarom zouden zij dan niet de indirecte gevolgen van jouw eventuele stemkeuze voor de LP mogen ervaren, terwijl jij die nota bene het systeem niet wilt, wel zonder echte zelfverdediging te lijden mag hebben onder hun (stem)keuzes?

  Je hoopt dat de LP slaagt in haar opzet, dus hoop je dat mensen die zich vrijwillig laten reguleren en dwingen toch wel met minder regulering en dwang worden geconfronteerd. Je wilt er alleen niet persoonlijk voor verantwoordelijk voor zijn. Zo zeg ik het goed toch?
  En hou je dan niet meer rekening met deze medemensen dan met de medemens die libertariër is en niets van dwang moet hebben en/of duidelijk onder de dwang te lijden heeft?

  De koning is de overheid en de veroordeelde is een landgenoot (medemens). Met ’te verwaarlozen overtreding’ heb ik ten behoeve van het voorbeeld willen voorstellen dat je mening zou zijn dat een lage of geen straf op zijn plaats zou zijn. Een analogie voor je pleidooi voor toepassing van het NAP.
  Je hebt de kans om geweld jegens een medemens te verminderen.
  Verantwoordelijkheid voor eigen daden klinkt leuk maar als onthouding van een zelfverdedigingshandeling (want je bent tegen tirannie) leidt tot het aanhouden van een (zeker over de tijd gezien) nog groter geweld…

  R. Hartman [16] reageerde op deze reactie.

 11. Want deze 1,7 miljoen mensen met een IQ van tussen de 50 en 85 (*) worden begeleid met uitleg waarom stemmen belangrijk is. Allemaal heel leuk en aardig natuurlijk. In principe ook niets mis mee.

  Hoezo is daar niks mis mee? Wie niet in staat is zelfstandig een inhoudelijke mening te vormen, om welke reden dan ook, die stemt maar niet. Er is geen enkele reden om anderen dan maar twee keer hun stem te laten uitbrengen, of om leuke plaatjes (of lekkere kontjes) aan te laten wijzen.

  Ik begrijp dus niet waarom die zin er in staat, want in uw artikel geeft u juist aan dat er heel veel mis mee is. Ook ‘in principe’.

  MMAP [15] reageerde op deze reactie.

 12. @R. Hartman [14]: De insteek van die organisaties is, dat zij de minder geestelijk bedeelden gaan uitleggen waarom er verkiezingen zijn en waarom stemmen belangrijk is. Dit is ook precies wat ik schrijf. En daar is in principe niets mis mee.
  Mensen die er met begeleiding iets van kunnen leren, dat is prima.

  Echter, met het GEVOLG daarvan is iets mis. Omdat mensen uit geldontvangende organisaties, andere geldontvangende mensen dit gaan leren. Dáár is iets mis mee. En dat benoem ik na de door u geciteerde passage ook.

  Want ze vragen niet aan specifiek libertariërs om deze uitleg te komen geven. Dan zou de uitleg anders gekleurd zijn. Wellicht oprechter, maar in ieder geval anders.

  R. Hartman [17] reageerde op deze reactie.

 13. @MMAP [11]:

  dan zullen de subsidie-ontvangers er nadeel van ondervinden; kunstgenieters meer MOETEN gaan betalen of de kunstenmakers… kunstenaars hun eigen broek moeten ophouden en commercieel interessante kunst MOETEN maken om te overleven . Ik vind het prima dat mensen vrijwillig in een systeem van regulering en dwang willen leven, maar ik wil er gewoon buiten gelaten worden.

  @Andries Wijma [13]:

  Een moeilijk punt is inderdaad dat een algemene stap in de richting van een vrijere samenleving, voor individuen een benadeling kan vormen.

  Ik val bijna van mijn stoel hier. Dit is wel een heel merkwaardige manier van reageren. Sinds wanneer staat het ontnemen van onterechte voordelen (het at gunpoint teren op de zak van een ander) gelijk aan benadelen?

  Ik hoef dit toch hoop ik niet verder toe te lichten?

  Ook deze uitspraak van MMAP [3] vind ik merkwaardig:

  Wat niet wegneemt dat mijn sympathie uiteraard bij een LP ligt. En niet wegneemt dat ik hoop dat zij slaagt in haar opzet, wat mij betreft eerst libertarisme en rationaliteit bekender maken bij het kuddevolk. Maar zonder mijn actieve rol of stem.

  U hoopt dus dat de LP slaagt in haar opzet, omdat u de zaak een warm hart toedraagt, maar u wenst er niet mee geassocieerd te worden. Dat doet de vraag rijzen wat voor libertariër u bent. In ieder geval geen Rothbardian, want die meende dat libertariërs iedere stap in de goede richting zouden moeten toejuichen en ondersteunen. Maar u zegt: dit is een stap in de goede richting, maar toch loop ik niet mee.

  Waar bent u bang voor? Of gaat u eerst kijken of de LP zonder uw steun eerst 15 zetels weet te halen om dan pas op de bandwagon te springen? Elke rechtgeaarde liberariër zou op de LP moeten stemmen, al was het maar om een – veel – breder platform voor het libertarische geluid te krijgen dan een paar (met alle respect) marginale blogjes.

  En al was het maar omdat dit een uiterste poging is een (burger)oorlog te voorkomen, The Road to Serfdom te blokkeren. Want iedereen die iets van de geschiedenis weet kan zien dat binnen een aantal jaren de vlam in de pan zal, slaan, zodra er teveel mensen nog te weinig te verliezen hebben. Iets waar iedereen slechter van zal worden. Zonder overgangsregelingen. En dat wil de LP trachten te voorkomen.

  .M [21] reageerde op deze reactie.
  Andries Wijma [22] reageerde op deze reactie.
  MMAP [27] reageerde op deze reactie.

 14. @R. Hartman [17]: Waaraan ik voor de duidelijkheid nog wil toevoegen dat het niet uitmaakt of deze mensen uitleg krijgen van SPers of libertariërs. Zij zijn niet in staat zelfstandig een weloverwogen keuze te maken. Dan is het niet aan anderen, ongeacht pluimage, om die keuze voor hen te maken.

 15. @Reinder [12]:

  Hier kun je lezen dat overheidsregulering van loonkosten de aanleiding is geweest dat zoveel Amerikanen via hun werkgever voor zorg waren verzekerd (dit aandeel neemt nu af):
  http://en.wikipedia.org/wiki/Health_insurance_in_the_United_States#The_rise_of_employer-sponsored_coverage

  Vrije markt betekent dat je het mechanisme van vraag en aanbod niet verstoort. Waar vraag naar is daar zal aanbod ontstaan. Zou jij een verzekering afsluiten die gekoppeld is aan je baan zodat je bij ontslag plots onverzekerd zou zijn?
  Het lijkt mij dat dit niet de voorkeur geniet en de vraag van mensen en dus het aanbod zal anders zijn.
  En wie sluit er een verzekering af die door de verzekeraar op zeer korte termijn kan worden opgezegd? Er is geen wettelijke termijn nodig want in een vrije markt zullen zulke verzekeraars niet echt aantrekkelijk zijn.

  Verzekeraars hebben zich aan contracten en de daarin opgenomen opzegtermijnen te houden. Is die een jaar en laten ze je dan vallen vanwege te hoge kosten (door plotselinge ernstige ziekte), dan hoef je als verzekeraar maar één keer daarover in het nieuws te komen zoals in het voorbeeld dat je aanhaalt, en veel klanten zullen bij je weglopen. Dat zal een zorgverzekeraar dus niet snel doen.

  Mensen zijn vooral verzekerd om niet tegen onverwacht hoge zorguitgaven aan te lopen. Het is in feite een alternatief voor een eigen beheerde spaarpot voor zorgkosten.
  De ene mens haalt meer voordeel uit zijn verzekering dan de ander. Dat is onderdeel van het principe van verzekering en dat weten verzekeraar en verzekerde.
  Stel dat je nauwelijks zorg behoeft en niet bang bent voor plotselinge uitgaven, maar je moet bij overheidsmaatregel verplicht verzekerd zijn. Wat je dan ziet is dat relatief gezonde mensen toch gebruik gaan maken van de zorg om nog wat waar voor hun geld te krijgen. Dit drijft de zorgkosten verder op.

  Dure operaties is het basispakket meenemen betekent wederom dat de zorgpremies omhoog schieten. Dat resulteert erin dat de ene mens zijn premie niet meer kan betalen en basiszorg moet laten schieten, omdat een andere mens beslist die dure operatie moet hebben. Oké, compenseer dan de mensen die moeite hebben de zorgpremie te betalen. Maar dat kost weer geld en je ziet de gevolgen in Nederland: het basispakket wordt uitgekleed. Kortom: de basiszorg heeft te leiden onder het verzekeringsmandaat voor dure operaties. Slechtere basiszorg betekent ongezondere mensen die op later moment alsnog duurdere zorg nodig hebben…

  Verder moet de ene mens nu betalen voor behandelingen waar hij helemaal niet blij mee is en zelf nooit gebruik zou maken, bijv. allopatisch versus natuurgeneeskunde en vice versa.
  Ik vind het bijv. in het bijzonder storend dat ik verplicht ben de farmaceutische industrie te moeten sponsoren via mijn zorgverzekering.

  Kortom, de socialistische gezondheidszorg stuwt de zorgkosten omhoog en als je dure operaties en medicijnen in het verplichte basispakket stopt dan is het een kwestie van tijd voordat het advies gaat komen om ze er weer uit te halen (nu actueel in Nederland).

  In een vrije markt krijg je de beste prijs-kwaliteit verhouding en daar is iedereen bij gebaat.
  Wie zich zorgen maakt over incidentele dure operaties is vrij om aan fondsen te doneren die zich hiermee bezighouden. In Nederland heb je voor bijna elk orgaan wel een stichting en die krijgen elk jaar behoorlijk wat donaties binnen.

  Reinder [24] reageerde op deze reactie.

 16. Interessant om de definities te zien.
  Ik dacht altijd dat “licht verstandelijk gehandicapt” betekende een IQ lager dan 150. Mensen onder de 120 beschouwde ik doorgaans als zwaar debiel.

  Maar als je erover nadenkt kan je je natuurlijk afvragen of het loutere feit dat iemand stemmen blindweg als normaal accepteert op zich al geen indicatie is dat hij ze niet allemaal op een rijtje heeft. Het feit dat mensen uitzichzelf niet inzien wat ik als 12 jarige al bedacht en wat kort verwoord wordt met “democratie is 2 wolven en een schaap die mogen stemmen wat er vanavond op het menu staat” (neen, de bewoording claim ik niet die heb ik van een ander en op latere leeftijd), betekent dat ie nou niet echt helder kan denken als 30-er, 50-er, 70-er…
  En zo’n malloot mag meebeslissen?

  Als je stemrecht aan elementair redeneervermogen koppelt, dan houdt het systeem vanzelf op.

 17. @R. Hartman [16]:

  Mensen bouwen hun leven rond de zekerheden die ze hebben. Iemand die geweld gebruikt jegens een medemens moet niet raar opkijken om een jaar later alsnog daarvoor te worden vervolgd met gevolgen voor de directe toekomst.
  Voor iemand die niet zelf geweld heeft gebruikt is dat anders.
  Bijv. een uitkeringsontvanger ontneemt niet zelf geld van een ander. Hij ontvangt het van een overheid die hem in zijn mogelijkheden beperkt om op andere wijze voor geld of onderhoud te zorgen.
  Voor zover het al mogelijk is om de rol van de overheid op dit gebied in één keer in zijn geheel weg te nemen, zou het niet redelijk zijn om dan te verwachten dat alle betrokken hiermee wel goed af zullen zijn. Op korte termijn zal er veel benadeling worden ervaren en terecht.
  Om je leven leefbaar te houden zul je het onzichtbare nooit getekende sociale contract wel enigszins moeten aanvaarden. Als je al jaren als libertariër denkt en een goede baan hebt dan is het gemakkelijk om je klaar te voelen voor een snelle omslag naar een samenleving gebaseerd op het NAP.
  Ik twijfel echter wel eens aan het inlevingsvermogen van zo een mens jegens mensen die in een andere situatie verkeren.

  R. Hartman [25] reageerde op deze reactie.

 18. Nou begeef ik me op een gevaarlijk vlak, maar ik denk wel eens dat die “zwakbegaafden” de dingen scherper zien dan de jongens en meisjes die in Den Haag “Hoogbegaafd” zitten te spelen.

  Ik denk namelijk dat elke zwakbegaafde aan een hoogbegaafde kan uitleggen dat je geld wat je niet hebt, niet kan uitgeven. De hoogbegaafden echter doen al jaren niet anders…

  Noem mij maar gewoon gek…

  Wees lief voor uw dierbaren

  Pelgrim

 19. @Andries Wijma [19]:
  Je hebt helemaal gelijk over die koppeling van verzekeraars met werkgevers. En de vrije markt is een veel betere oplossing voor veel dingen die nu in het basispakket staan.

  Mij ging het meer om die incidentele dure operaties. Nou kan het zijn dat een liefdadigheidsfonds zulke operaties op zich kan nemen, maar ik heb toch het idee dat ziektes als kanker niet echt incidenteel meer te noemen zijn. Zou zo’n fonds de vraag naar financiële steun aankunnen? Ook als het gaat om mensen met aangeboren aandoeningen? En mensen die door ziekte of andere dingen arbeidsongeschikt raken? Mag een verzekeraar in die gevallen de klant laten vallen (zelfs al is het na een bepaalde termijn) of weigeren?

  En kan je me vertellen waarom zorg duurder is in Amerika dan in Nederland? Is Nederland niet veel socialistischer?

  Andries Wijma [28] reageerde op deze reactie.

 20. @R. Hartman [25]: Wederom voor de duidelijkheid: dan heb ik het dus niet over de corporatistische zakkenvullers uit het adresboekje van Bernard Wientjes. Ook die zullen zich wel ‘benadeeld’ gaan voelen als zij niet langer de staatsmacht kunnen inzetten om de concurrentie buitenspel te zetten.

 21. @R. Hartman [17]: Dus je moet het pistool verbieden, omdat het gevolg een dode kan zijn?
  Uitleg geven is niet erg. WIE de uitleg GEKLEURD geeft, dát is een gevolg en dat is wel erg.

  Onderwijs is prima, Jonge mensen kunnen zo vaardigheden leren. WIE het onderwijs met WELKE KLEUR geeft, dat is een gevolg.

  Dus uw argument houdt geen stand.

  @R. Hartman [16]: Nee, ik gun de LP haar succes. Ik zal nooit op de bandwagon springen, omdat ik simpelweg NIETS met politiek te maken wil hebben. Niet met de gevestigde orde, niet met de LP of welke toekomstige partij dan ook.

  Net zoals ik bepaalde merken artikelen hun succes gun, maar ze zelf nooit zal kopen.

  Maar het lijkt er onderhand op dat men hier op Vrijspreker niets meer mag zeggen dat de LP (-sekte?) ook maar een beetje tegen de haren instrijkt. En dat was wel het laatste wat ik van sommigen hier zou verwachten.

  Vrijheid blijheid? Stem LP of stem niet? Nou nou, je moet eens proberen te schrijven dat je niet wilt stemmen, maar een bepaald initiatief zoals de LP wel sympathie betuigt. Dan krijg je dus meteen een vloedgolf aan preken over je heen, getuige de reacties van sommigen hier. Bewust heb ik de naam LP niet in mijn artikeltje genoemd, daar ik (als vaste schrijver van Vrijspreker) vind, dat de LP meer dan voldoende aandacht krijgt in artikelen en reacties.

  Ik moet mij maar eens zeer ernstig gaan beraden of de LP mijn sympathie nog wel waard is. Het begint mij een beetje te eng te worden, gezien de fanatieke reacties die ik lees nadat Hub mij in reactie 1 op dit artikel een vraag stelde met betrekking op de LP.

  En nee, ik ben niet de ideale libertariër, of Rothbardian, of welk voorbeeld er aangehangen moet worden. Ik ben een individu dat zo goed mogelijk probeert te leven voor zichzelf en zijn directe omgeving, zonder agressie te initiëren en gewoon met rust gelaten wil worden t.a.v. de dwang van anderen. Ik pas niet in een hokje van libertariër, niet in een hokje van Rothbardian, Ayn Randian of wie dan ook. Ik wens niet bij eender welk “wij”-clubje te horen, als dat betekent dat je dan ook volledig volgens de regels van dat clubje moet leven.

  Ik ben een individu. Zo ben ik geboren en zo zal ik sterven. De tussenliggende periode probeer ik zo goed mogelijk te leven en te genieten van de kleine en grote dingen. En politiek staat daarbij, voor dit individu, verre van dat goede leven en het genieten.

  R. Hartman [29] reageerde op deze reactie.
  Rechtse Rakker [36] reageerde op deze reactie.

 22. @Reinder [24]:
  Die dure operaties zouden al zeker een stuk goedkoper worden als er geconcurreerd kan worden.

  Meer kankerpatiënten betekent meer betrokken mensen (zoals familie, vrienden, (ex-)patiënten zelf, het verhaal van “iedereen kent wel zo iemand”) en dus meer donateurs. Soort van vraag en aanbod.
  En om het maar cru te zeggen: kanker is een populaire ziekte. Allerlei mensen bedenken de gekste dingen om geld op te halen in de “strijd tegen kanker”.
  Ik heb daar helemaal niets mee maar zou, als de zorgpremie fors omlaag zou gaan, best willen doneren aan een ander soort (gezondheids)fonds.

  Verder is het zo dat behandelingen nu eenmaal te duur kunnen zijn. Als het écht zo erg zou zijn dat een mens sterft terwijl het in theorie te vermijden was… dan zouden mensen wel wat meer moeite mogen doen om gezond te leven, voorzichtiger te zijn in het verkeer, enzovoort. En als we verplicht zouden worden om voor een collectief bedrag van 50.000 euro een Nederlands mensenleven te redden, dan waarom voor datzelfde bedrag niet 100 Afrikanen?
  Ik vind de ophef rond de dood soms ontzettend hypocriet.
  Als er onvoldoende vrijwillige bijdragen binnenkomen om bepaalde operaties te kunnen vergoeden, dan vindt de samenleving het niet belangrijk genoeg. Zo simpel is het.

  Voor mensen met aangeboren aandoeningen en de ongeschiktheid om te werken zijn nu ook gelden beschikbaar. Of er op vrijwillige basis evenveel donaties binnenkomen dan nu aan gedwongen bijdragen is niet met zekerheid te zeggen. Ik geloof niet dat een dwangsysteem een samenleving en mensen ‘sociaal’ en ‘solidair’ maakt. Ik geloof wel dat sociaal gedrag en solidariteit binnen een vrije samenleving veel efficiënter zal zijn.

 23. @MMAP [27]:

  Dus je moet het pistool verbieden, omdat het gevolg een dode kan zijn?

  Verkeerde analogie; verbieden helpt niet, dat weet u ook.

  Onderwijs is prima, Jonge mensen kunnen zo vaardigheden leren. WIE het onderwijs met WELKE KLEUR geeft, dat is een gevolg.

  Het gaat hier niet om jonge mensen die iets kunnen leren. Het gaat hier om verstandelijk gehandicapten voor wie de materie te hoog gegrepen is.

  Wederom verkeerde analogie.

  U schrijft hier om het libertarisme te promoten, of vergis ik mij daarin. Voor een publiek van pak ‘m beet 5000, misschien 6000 mensen. We mogen blij zijn als alle libertarische blogs 15000 lezers hebben, die ook nog eens niet allemaal libertariërs zijn of het libertarisme (wensen te) begrijpen. Dan is er een kans om dat bereik enorm te vergroten en dan zegt u: “Nee, daar doe ik niet aan mee”. U onttrekt zich daarmee zowel aan die bereiksvergroting als aan de kans om de onvrijheid terug te dringen. Iets dat ook u nastreeft, maar kennelijk alleen voor uzelf.

  Moet u weten, maar dat is minimaal inconsequent. Dat ik dat dan merkwaardig vind maakt mij ineens eng. Ik op mijn beurt vind het dan weer eng dat mensen allen hun eigen vrijheid belangrijk vinden, vrijheid die kennelijk voldoende is om de inbreuken die erop gemaakt worden niet te willen bestrijden. Dat mogen anderen doen. U wilt wel veilig achter uw toetsenbordje klagen maar als het erop aan komt uw daden te plaatsen waar uw woorden zijn dan haakt u af. En dan ben ik eng. Het is me duidelijk.

  Rechtse Rakker [34] reageerde op deze reactie.
  MMAP [39] reageerde op deze reactie.

 24. @R. Hartman [25]:

  Uw reactie raakt precies wat ik bedoel te zeggen. Volgens u is de werkende mens het slachtoffer van de staat. Daarop ligt al zo sterk de nadruk op Vrijspreker. Ik kijk volgens u naar de verkeerden. Pardon? Zijn mensen die een uitkering ontvangen dan geen slachtoffer van de staat? Ziet u een uitkeringsontvanger slechts als iemand die voordelen incasseert ten koste van anderen?
  Hoe meet u de mate van vrijheidsschending van de ene mens ten opzichte van de ander?

  Ik prefereer een overgang waarbij zoveel mogelijk iedereen meteen de voordelen van het libertarisme kan ervaren.

  Natuurlijk is de vaak gehoorde uitspraak dat belastingheffing gerechtvaardigd is omdat je er iets voor terugkrijgt onzin. Maar het is wel een feit dat je als belastingbetaler er deels iets voor terugkrijgt, en dat bij het afschaffen van de inkomstenbelasting het helemaal niet zo hoeft te zijn dat brutoloon ineens nettoloon wordt.
  Moreel blijft belastingheffing verwerpelijk, maar dat is mensen al vanaf jonge leeftijd vrije ontplooiing ontnemen en de arbeidsmarkt frustreren ook.

  R. Hartman [32] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.