Het artikel “School in Beverwijk is geen school” doet mijn bloed koken.

Wat ik echt niet begrijp is de arrogantie van mensen, die anderen willen opleggen hoe zij moeten leven en met hun kinderen omgaan. Een paar ambitieuze ambtenaren in Den Haag zullen eventjes beslissen dat Jantje, Pietje en Klaasje allemaal in schoenmaat 33 zullen lopen, qua onderwijs: in de pas dus. Iedereen hetzelfde, dezelfde school, dezelfde boeken, dezelfde leraren, dezelfde vriendjes van dezelfde leeftijd.

 

Deze kinderen worden zogenaamd voorbereid op de toekomst, om in de samenleving hun plek in te nemen en daar als verantwoorde burgers hun steentje bij te dragen aan de maatschappij. Maar hoe?

Denken deze mensen nu echt dat zij weten hoe deze wereld er uit gaat zien 10 of 15 jaar van nu? Zo niet, hoe bereid je dan de volgende generatie leerlingen en studenten hier voor? Hoe bereid je ze voor, op een wereld en een tijd waar je zelf geen flauw benul van hebt hoe die er uit gaat zien. Daar komt ook nog eens bij dat er in deze onzekere en steeds veranderende wereld mensen met nieuwe ideeën moeten komen. Studenten met nieuwe inzichten, leraren met een een nieuwe visie en een nieuwe kijk op dingen.

Als ondernemer, en daar moeten we het toch best wel van hebben in ons ondernemend Nederland, moeten mensen juist een niche zien of vinden in de markt. Ze moeten iets zien dat niemand anders ziet, maar hoe zal dat gebeuren als iedereen dezelfde richting op moet staren, in dezelfde boeken moet turen, naar dezelfde, vaak ongeïnspireerde leraar of docent moet luisteren. Hoe in hemelsnaam kun je ooit iets anders bedenken als je allemaal hetzelfde doet. Please tell me! In het Engels is er een interessant gezegde: “The nail that sticks out, gets hammered. Vrij vertaald zou dat zo iets opleveren als: “Wat er anders uitziet of klinkt wordt de kop ingedrukt”.

Voor die mensen die denken dat ik niet weet waar ik het over heb, even het volgende.

Mijn vrouw en ik hebben zelf onze 5 kinderen thuisonderwijs gegeven tot HBO niveau toe, dat wil zeggen, de lagere en middelbare school. (homeschooling) Allemaal zijn ze zonder moeite of opgetrokken wenkbrauwen aangenomen op Universitair of ander HBO niveau. Sterker nog, op een dag kreeg ik een email van mijn zoon die “International Economics and Business” studeerde aan de RUG. “Papa, ik was de enige student die van een groep van meer dan honderd, het juiste antwoord wist op een vraag van de professor”.

Nog voor hij zijn dubbele Masters in de wacht had gesleept, solliciteerde hij bij Nederlands grootste verzekeraar en werd gekozen uit 160 andere kandidaten die hun papieren al op zak hadden. Waarom werd hij gekozen? You decide!!!

Gaan we echt alle mensen met nieuwe ideeën in het onderwijs, de kop indrukken; mensen die nieuwe creatieve en educatieve dingen bedenken en in deze sector nieuwe uitvindingen doen? Zijn het juist niet deze mensen die de ondernemers en ontdekkers van morgen produceren? In hemelsnaam, laat ze gaan!!!

Door Driekus van de Poel

4 REACTIES

  1. Wat hebben ze geleerd,

    Kinderen op school krijgen les van een leraar of lerares welke de leiding van een klas heeft, en datgene wat deze mensen verkondigen is altijd waar, althans zo wordt het gebracht. Als je datgene wat er geleerd wordt niet gelooft dan zak je voor een examen, dus neem je alles voor zoete koek aan. Zo zijn ook de onderwijzers opgevoed en iedereen heeft met dit basis principe te maken. Zo zijn ook veel politici bezig alsof ze voor een kleuterklas staan, ook wel genaamd de burgers in de maatschappij. Ze voelen zich gezagsdragers en gedragen zich als onderwijzers, en vergeten dat ze slecht verwoorden wat ze door anderen bijgebracht is, of erger mee gehersenspoeld zijn vanuit hogere instituten en zo genaamde geleerden. Maar men vergeet als je op iemand op een voetstuk plaats, dan kijk je op anderen neer. Beter zou het zijn de wensen van de burgers te respecteren en je niet gedragen gaan als een leermeester die alles beter weet. De burgers voelen immers in hun beurs wat voor grote missers en blunders er door politici zijn gemaakt.

Comments are closed.