In ELSEVIER van de vorige week staat een uitstekend artikel van Syp Wynia over de EU die op weg is naar de EUSSR. In anderhalve kolom beschrijft Syp de middelen en belangrijke ritselpartijen van de politici om kost wat kost de euro te redden. De euro is immers een zeer belangrijk hulpmiddel om de centrale dictatuur tot stand te brengen.

 

Daarom moet Griekenland, Spanje en andere PIIGS-landen gered worden, zelfs te koste van de burgers en de “democratie”! Die democratie liefst alleen te houden als de politici denken daarmee hun doel niet in gevaar komt of er zelfs behulpzaam bij is. Extra pikant is dat de regels en de wetten worden bedacht door politici die niet eens gekozen zijn maar via ritselpartijtjes aan de macht gekomen zijn. Zoals al jaren ook Barroso met de Commissie en van Rompuy.

Dit EW-artikel   is zo duidelijk en zo helder dat ik niet sterk genoeg kan aandringen om het te lezen. Mogelijk zelfs op te kopiëren aan aan kennissen en vrienden te geven. Dit zal vele (goedwillenden) de ogen kunnen openen en weerhouden om op 12 september op één van de pro-EU partijen te stemmen.

Het koppel Rutte-deJager behoort ook bij die promotors van de EUSSR. Elke keer als zij weer thuiskomen van een EU vergadering wordt bekend gemaakt dat de Nederlandse burger weer een stukje soevereiniteit kwijt is, en minder vrijheid overhoudt. Knap is dat ze het dan ook nog zo weten te brengen alsof het voordelig voor de burgers is. Waarbij zij dan het gemak hebben van een Tweede Kamer die voor driekwart vol met JA-Knikkers zit.

Is het te laat om het tij te keren?

Zijn de verkiezingen van 12 september nog net iets te vroeg? De euro, zoals die nu is, houdt het geen maanden meer, maar misschien wel nog tot 12 september.

Maar “nietstemmen” op die pro-EUSSR partijen is verstandig en betekent in ieder geval dat je dan later aan je (klein)kinderen niet hoeft te bekennen dat jij in 2012 ook je goedkeuring aan dit verlies van vrijheid hebt gegeven.

2 REACTIES

 1. Maak Nederland wakker

  TERUG NAAR DE WERKELIJKE SOCIALE DEMOCRATIE.

  VECHT VOOR OPNAME VAN HET RECHT TOT HET TEN ALLEN TIJDE STARTEN VAN EEN REFERENDUM DOOR IEDERE WILLEKEURIGE VRIJE BURGER IN NEDERLAND.
  \
  VECHT VOOR EEN AUTONOME POLITIEKE ZEGGENSCHAP VAN DE NEDERLANDSE BURGER IN EEN ËCHTE SOCIALE DEMOCRATIE.

  HET VOLK MOET BEPALEN.

  DE REGERING MOET SLECHTS UITVOEREN WAT DE MEERDERHEID VAN HET NEDERLANDSE VOLK WIL.

  De banken hebben ons bedrogen en in de Eurocrisis gesleept.
  De bedrijven bepalen vanuit monopolies door lobbies en druk de Nederlandse en Europese politiek.
  De nieuwe manier van politiek onderdrukken in Europa is heel SLINKS INDIRECT via ECONOMISCHE DWANG en CONTROLE.

  HET NIEUWE MIDDEL OM ONS BLIJKBAAR TE WILLEN MISLEIDEN EN ONDERDRUKKEN IS HET INSTALLEREN VAN EEN CENTRAAL AANGESTUURDE POLITIEKE MACHT IN EUROPA.
  Dat idee lancert mevr. Merkel, aangestuurd door belanghebbende USA, DIE VAN EUROPA EEN WILLOZE VERLENGDE VAZALSTAAT WIL MAKEN.
  Makkelijk toch, Europa als slaaf van Amerika ?
  Dan hoeft de president van de USA toekomstig slechts met één centraal gestuurde Europese macht te overleggen i.p.v. met de diverse AUTONOME LIDSTATEN met EIGEN POLITIEK ONAFHANKELIJKE MACHT EN BESLISSINGSRECHT IN EIGEN LAND.

  GEVAARLIJK ! ! !

  De VVD liegt en heeft ons bedrogen.
  Dhr. Rutte heeft de 3 %-norm voor het begrotingstekort ZÓNDER TOESTEMMING van alle Nederlanders getekend.
  Schandalig.
  U steunt toch niet zo’n partij, die slechts de elite beschermt ?

  Het CDA heeft ons verrraden TEGEN ONZE WIL in de EU gedwongen, toen Nededrland MASSAAL TÉGEN toetreding tot de EU had gestemd.
  Schandalig

  Het is een LEUGEN dat Nederland duurder en slechter af is als ze uit EU en EURO stappen.
  De Eurocrisis sleept ons mee de afgrond in.
  Engeland is wijzer en doet van het begin af aan datgene wat Nederland allang had moeten doen en nog steds kan doen als het op tijd wakker wordt.

  Het Kunduz-akkoord is een nieuwe leugen om ons in een bep. politiek-economisch gemotiveerde richting te dwingen.

  Bent U een twijfelaar of nog erger een willoos volger en laat U zich een rad voor ogen draaien.
  Of kiest U bewust zèlf ?

  Nederland moet terug naar de echte sociale democratie van Willem Drees.

  Nederland moet UÍT de Europese Unie en de EURO stappen.

Comments are closed.