vrijdag, 17 augustus 2012
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Ingezonden: Wet Openbaar Bestuur.

Dit is een ingezonden bijdrage bedoeld ter discussie. Vrijspreker.nl
staat niet per se achter de meningen die erin verkondigd worden.

 

Een land is eigendom van alle gezamenlijke  inwoners, en gezamenlijk kiezen de inwoners een Bestuur, en uiteraard behoren bestuurders zich te conformeren aan datgene wat de inwoners van ze verlangen: openbaarheid van het bestuur.
De benoemde Kamerleden leggen daarvoor een eed af:

 

Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de Staten-Generaal te worden benoemd, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer (verklaar en beloof), dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

 Het lastige is dat Kamerleden voorgedragen worden door een politieke partij en daardoor wel gebonden zijn om de Partijstandpunten uit te dragen en zich daar aan te houden, en zelden zie je dat Kamerleden dat niet doen.
Daarbij gaan ze voorbij aan de wens van de inwoners die op ze gestemd hebben.
Daarnaast willen enkele bestuurders de WOB aanscherpen om stukken geheim te kunnen houden voor de inwoners, en  dat betekent dat ze de mensen die op ze gestemd hebben monddood willen maken.

Dat men stukken over privé personen of bedrijven achter gesloten deuren behandelt, is begrijpelijk, maar om deze vrijheid van openbaarheid van bestuur in te dammen voor inwoners is niet de juiste methode om met burgers om te gaan, ze behoren alle informatie vrij te geven.

Ingezonden door Reiny

 

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen, Ingezonden, Overheid, Politiek, Rechten
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. mario schreef op : 1

  De (R)overheid is de grootste vijand van het volk ! er zijn géén volksvertegenwoordigers (er is géén eed aan het VOLK) !
  16 MILJOEN Nederlanders zijn van hun geboorterecht beroofd nl
  hun grondrechten ! o Heer vergeef het de Nederlanders want ze beseffen het niet !
  www.degroenen.nl

  G&R Philosoof eigenwijs [2] reageerde op deze reactie.

 2. G&R Philosoof eigenwijs schreef op : 2

  @mario [1]:

  Ze beseffen het wel, het probleem zit in, hoe zou je het zonder
  geweld kunnen veranderen.

  Toen der tijd is dat met die jongens van de Witt, ook niet goed
  afgelopen.

  We zijn te netjes geworden, daar door komt het allemaal zoals
  het gaat.

  Ook hebben we tegenwoordig tv – auto – eigen huis – en andere
  verworvenheden die op het spel staan.

  We hebben het nog niet slecht genoeg om een omwenteling
  te verkrijgen.

  Dit gegeven is, waar de hogere politiek zich naar richt.