De overheid spiegelt de burgers voor dat windenergie een brandstofbesparing van 23 % geeft.  In werkelijkheid is dat maximaal 8% van het nominale vermogen van de molens. Na aftrek van de kosten maar een magere 4,14 %. Dat blijkt uit een recente studie van Kees le Pair. En vergroting van windenergiecapaciteit levert nog hogere verliezen (lees weggegooid belastinggeld en hogere energietarieven) op.

Windenergie kost heel veel en levert nauwelijks iets op. Behalve voor energiemaatschappijen, lobbygroepen, turbineproducenten en boeren die à raison van 1 miljoen euro per windturbine per jaar afgedwongen belastinggeld in hun zak steken.

Kees le Pair en andere experts zijn al jaren bezig om te berekenen wat de werkelijke opbrengstcijfers zijn van windenergie en andere grillige alternatieve energiebronnen. Twee zaken waren bijzonder lastig aan te komen. De verbruikscijfers tijdens opstarten en afregelen en de backup capaciteit omdat zoiets van de producent van de centrale moet komen die dit liever voor zich houdt.   En het effect van inpassing van windenergie op de samenstelling van het productiepark. Welk type centrale compenseert in de praktijk de windenergie (die er vaak niet is) het best bijvoorbeeld ? CCGT (Combined Cycle Gas Turbines) of OCGT (Open Cycle Gas Turbines) ?

Het buitenland kwam met een goed verslag uit de praktijk, het Bentek rapport over een groot windpark in Colorado. Hier bleek dat er bij een groot windpark amper een meetbare netto brandstofbesparing was opgetreden maar wel een toename van de luchtvervuiling. Ook Ierland kwam met een vergelijkbaar rapport.

Kees le Pair keek naar de CBS cijfers over de energievoorziening en daaruit bleek dat er in Nederland in de periode 1998 – 2010 behoorlijk wat CCGT en OCGT vermogen is bijgekomen. Siemens prijst zijn nieuwste CCGT al aan als ideale backup voor windparken. Weer een fraai voorbeeld waarin een multinational profiteert van een door de staat veroorzaakt probleem. De burger krijgt als gebruikelijk de rekening.

In zijn rapport komt Le Pair in pagina 12 en verder tot de conclusie dat het rendement van CCGT’s ca. 20% lager is dan bij volledige benutting. Het electrische rendement bleef gelijk en het rendement inclusief warmtegebruik daalde sterk. Het functioneren als backup voor windturbines beïnvloedt het rendement van CCGT installaties dus sterk negatief en daarnaast neemt bij terugregelen de vervuiling door met name NOx flink toe.

Niet alleen is windenergie onrendabel maar het heeft ook zeer vervelende neveneffecten voor de apparatuur die ingeschakeld moet worden om tot constante stroomlevering te komen. Een CCGT installatie is een hoge investering die je continue wil laten draaien om er een redelijk rendement uit te halen. Maar dat gaat niet omdat het weleens waait.   De slijtage aan de CCGT is ook groter door het op- en afregelen. Tenslotte draait de centrale met een behoorlijk lager rendement zodat er veel meer gas per kWu gebruikt wordt.

Ondanks alle overduidelijke bewijzen dat windenergie niet en nooit rendabel is, gaat de politiek, de MSM en de milieulobby ijzerheinig door om de bevolking op te zadelen met extreem hogere energiekosten en leugens over duurzaamheid en snel uitgeputte grondstoffen.

Tot slot Dr. David Whitehouse  astrofysicus en schrijver van het boek ‘The Sun’ ( ISBN 90-430-1253X ) die zegt “Energie uit wind, golven en zonnepanelen heeft simpelweg onvoldoende capaciteit om een groot verschil te maken in onze moderne samenleving.”

 

1 REACTIE

Comments are closed.