Politici zijn de enige mensen op aarde die zelf problemen creëren en er vervolgens actie tegen voeren.

Heb je je ooit afgevraagd waarom, als zowel Links, als Rechts tegen tekorten zijn, we tekorten hebben? Heb je je ooit afgevraagd waarom, als alle politici tegen inflatie en hoge belastingen zijn, we inflatie en hoge belastingen hebben?

Jij en ik stellen geen begroting voor. Dat doet het kabinet. Jij en ik heb niet de grondwettelijke autoriteit om te stemmen over budgetten. Dat doet de Tweede Kamer. Jij en ik ondertekenen geen wetten. Dat doet de koningin. Jij en ik bepalen ook het fiscale beleid niet. Dat doet de Tweede Kamer. Jij en ik controleren niet het monetaire beleid. Dat doet de Nederlandse Bank.

150 Tweede Kamerleden, 75 senatoren, een koningin en een paar rechters. 230 mensen – van de 16,5 miljoen – zijn direct, juridisch, moreel en individueel verantwoordelijk voor de binnenlandse problemen die dit land teisteren.

Ik heb de mensen van de Centrale bank niet meegeteld, want het verkwanselen van de gulden was de schuld van de Tweede Kamer.

Ook heb ik belangenbehartigers en andere lobbyisten niet mee geteld om een goede reden. Ze hebben namelijk geen wettelijke autoriteit. Ze hebben niet de mogelijkheid een senator, kamerlid of minister(president) te dwingen naar hun pijpen te dansen. Het maakt daarbij niet uit of ze een politicus een miljoen euro in contanten aanbieden: Slechts de politicus heeft de macht dit te accepteren of af te wijzen.

Ongeacht wat de lobbyist belooft, het is de wetgevers verantwoordelijkheid om te bepalen hoe hij zal stemmen.

Zie je nog de vieze spelletjes niet die de politici spelen ten koste van de burger? Deze 230 mensen besteden veel energie om jou te overtuigen dat wat ze deden niet hun schuld was. Ze zweren samen in dit smerige spel, ongeacht de politieke kleur.

Slechts 230 Nederlanders hebben dit prachtige land afgebroken.

Het lijkt mij onvoorstelbaar dat een land met 16,5 miljoen inwoners – op basis van de huidige feiten – deze 230 mensen niet kan veroordelen voor incompetentie en onverantwoordelijkheid.

Ik kan geen enkel binnenlands probleem bedenken – van onredelijke belastingwetgeving tot begrotingstekorten – dat niet direct herleidbaar is tot deze 230 mensen.

Wanneer je beseft dat slechts 230 mensen complete macht hebben over de overheid, dan betekent dit automatisch dat dat wat bestaat, is waarvan zij willen dat het bestaat.

Als de belastingtarieven onredelijk zijn, is dat omdat zij willen dat deze onredelijk zijn. Als de begroting in het rood staat, is het omdat zij willen dat ie in het rood staat. Als de militairen in Afghanistan zitten, dan is dat omdat ze willen dat ze in Afghanistan zitten.

Er zijn geen onoplosbare overheidsproblemen. Laat deze 230 mensen niet de schuld verschuiven naar ambtenaren, die zij zelf inhuren en wiens banen ze kunnen afschaffen; naar lobbyisten, wier geschenken en advies ze kunnen verwerpen; naar toezichthouders, aan wie zij zelf de macht hebben gegeven om te reguleren en van wie ze deze macht ook kunnen afnemen.

Boven alles, laat ze je niet meeslepen in de leugen dat er mystieke krachten als “de economie”, “inflatie” of “politiek” bestaan die hen verhinderen te doen waarvoor ze beëdigd zijn.

Deze 230 mensen – en alleen zij – zijn verantwoordelijk. Zij – en alleen zij – hebben de macht. Zij – en alleen zij – zouden verantwoordelijk moeten worden gehouden door het volk, dat hun baas is. Mits deze de moed heeft zijn eigen werknemers te corrigeren.

 

Deze column werd oorspronkelijk gepubliceerd in de Orlando Sentinel op 3 februari 1984. Op 30 juli 2011 werd deze wederom geplaatst door Charley Reese op de Orlando Sentinel.

Vrij vertaald naar het Nederlands (en naar de Nederlandse situatie) door Ron Arends.

 

12 REACTIES

 1. Heel goed artikel dit. Verder natuurlijk alle lof voor Ron Arends voor het vertaalwerk.

 2. Het volk is niet hun baas. Het volk betaalt wel maar daar is alles mee gezegd. De 230 zweren trouw aan de koningin en niet aan het volk. We zouden weer een republiek moeten worden, zonder president. Die is nergens voor nodig als we een minister-president hebben. Ook alle ambtenaren, die nu ook trouw zweren aan de koningin, zouden gewoon werknemers worden van de BV Nederland.

 3. Er zijn geen grotere hielenlikkers dan politici ! Ze doen alles wat werkgevers, de werkelijke leiders, hun zeggen ! Voordat zo’n ‘nitwit’ de politiek ingaat is hij al door de lobbyclubs gescreend.
  Ik hoop dat de (gewone) Grieken het politieke ‘crapuul’ aanpakken.
  Zij hebben die crisis aldaar niet veroorzaakt, maar moeten wel het gelag betalen. De politici hebben meegeholpen door hun ogen voor velerlei zaken te sluiten. Zijzelf en de rijken hebben hun (zwarte) geld naar Zwitserland gesluisd. Naast de gewone Grieken betalen nu ook wij in Europa de prijs voor het in stand houden van het Zwitserse bankgeheim. En je hoort er niemand over. Dat komt, omdat het politieke ‘Crapuul’ baat heeft bij deze situatie. Of voor hunzelf of voor hun vrienden ! Werkelijke problemen worden door dit ‘Crapai’ niet aangepakt. Een ander, niet democratisch, uitgewerkt systeem zou misschien probleem oplossender werken !

 4. @Mario [873]:

  Nederland is niet het enige land binnen de EU zonder Grondwettelijk Hof. Finland heeft n.l. ook geen Grondwettelijk Hof.
  En als we Noorwegen (lid van de EER) er ook nog bij betrekken zijn er al 3 landen zonder Grondwettelijk Hof.

 5. Jeremieerden de mensen in 1984 dan ook al zo? Volgens mij was men vooral bang voor ‘de’ bom.

 6. Het probleem is al van veel oudere datum.Otto von Bismarck* (1815-1895) zou het niet hebben kunnen geloven wat een doorslaand succes zijn uitvinding is geworden. Bijna elke geavanceerde overheid kopieerde zijn uitvinding in de een of andere vorm. Hij vond het nuttig, omdat hij dacht dat hij iets voor niets kon geven. De verzorgingsstaat bewees dat hij gelijk had. De uitgaven van de eerste generaties in de verzorgingsstaat werden gemakkelijk gefinancierd door grotere, rijkere generaties die daarna kwamen. Politieke leiders vonden dat ook, want het maakte kiezers afhankelijker en controleerbaarder: de mensen zouden niet in opstand komen zolang hun pensioenen en uitkeringen werden betaald. lees verder op:
  https://www.doijerkalff.nl/marktnieuws/verzorgingsstaat-gebouwd-op-andermans-geld/2012/09/30/

 7. @Hub Jongen [876]:
  Met alle respect hoor maar 41 zetels terwijl de rijken rijker worden en de armen armer. Bij mij in de regio gaat er om de 3 dagen een bedrijf failliet en het wantrouwen naar banken en verzekeraars door burgers is nog nooit zo groot geweest. Na 3,141592, 7, 11, 13, 64 en 69 is nummer 41 mijn getal voor 2012.

Comments are closed.