Werd je in Oost Duitsland door de STASI bespioneerd en op arbitraire gronden in de gevangenis gestopt, hier maakt de AFM, Autoriteit Financiële Markten, het nog bonter.

De AFM, maakt de regels zelf, handhaaft en controleert die en daar bovenop bepaalt zij de boetes en of je de (AFM) beroepsuitoefeningsvergunning mag behouden. Een mooi voorbeeld hoe de Trias Politica naar AFM-goeddunken wordt verkracht (scheiding van de machten en dat zou het principe van de overheid moeten zijn; nou ja niet in een libertarische wereld, maar in de gevestigde orde wereld).

 

En of dat nog niet genoeg is, verplicht de AFM ‘haar’ vergunninghouders om ook nog een self assessment te doen, een enorme vragen en gegevens opvraag lijst die verplicht moet worden ingevuld en die verdacht veel lijkt op het doen van aangifte tegen je zelf. En die self assessments zijn dan blijkbaar nodig ondanks dat de AFM mysterieshoppers (lees spionnen) inzet om te zien hoe adviseurs werken.

De AFM heeft een niet-objectieve kreet bedacht: passende provisie, voor de financiële wereld. Ongeacht wat een adviseur en zijn klant met elkaar afspreken, vindt de AFM dat zij mag bepalen wat ‘passend’ is. Want anders worden die arme klanten toch maar beduveld.

Ook al zijn er reeds regels die bepalen dat een adviseur volledig transparant ál zijn kosten en opbrengsten aan de klant moet laten zien, blijkbaar moet daar nu versie 2.0 op losgelaten worden en wordt nu de hoogte of de aard van de provisie te pakken genomen.

En blijkbaar is de AFM niet in staat om met 550 man haar al bestaande regels van transparantie te controleren vandaar die extra regels.

Maar het kan nog erger, de AFM heeft de financiële wereld geschreven dat er van de vier bestaande verdienmodellen, er maar één goed is en dat zij ‘geen voorstander is’ van de andere modellen.

Dat ‘geen voorstander’ is zorgvuldig gekozen. De AFM weet drommels goed dat er geen wettelijke basis is om die ‘foute’? modellen te verbieden, maar door het zo te stellen kun je als kleine adviseur die van de vergunning van de AFM afhankelijk is, nauwelijks anders dan te buigen voor die macht; want owee als je niet meebuigt, dan is al aangekondigd dat je extra controles etc gaat krijgen. M.a.w. dan vinden we vanwege al die extra regels en subjectieve interpretatie mogelijkheden, wel wat om je het leven zuur te maken.

Wie controleert de controleurs?  Ja je mag tegen een beslissing van de AFM in beroep, bij?? jawel diezelfde AFM, oftewel wij van WC eend….

Van de assurantie tussenpersonen zijn inmiddels de helft van de AFM vergunningen ‘verdwenen’ ausradiert of gesaneerd. En nu mag een startende huizenkoper volgens de regels en een dag papierwerk van de adviseur, tegen een vast uurtarief (vroeger alleen commissie als de hypotheek doorging), betalen voor het advies dat hij geen hypotheek kan krijgen volgens de regels. Dat schiet lekker op en bovenal, er is tussen hypotheekgever en nemer dus geen zelfstandige keuze mogelijk. Daarbij is er omdat er geen hypotheek meer wordt verleend, ook geen probleem meer dat iemand zijn rente en aflossing niet kan betalen.

Als we geen omeletten meer mogen eten, hoeven we ook geen eieren meer stuk te maken, probleem opgelost…

 Ingezonden door Angsthaas,
(Naam schrijver bij de reactie bekend, maar de schrijver durft niet zijn baan in de waagschaal te stellen)

5 REACTIES

 1. Dexia aandelenleaseproces.
  De AFM moest destijds onderzoeken of Dexia de aandelen zowel gekocht als BEHOUDEN had !
  Uit AFM onderzoek bleek: Aandelen zijn Gekocht en Behouden.
  Ik kan BEWIJZEN, dat Dexia de aandelen niet BEHOUDEN heeft, maar heeft doorverkocht aan SPV’s (speciale NV’s). Bewijzen kan ik dit met een Rechtsuitspraak in Arnhem en met dividend uitkeringen, die OTC (Over the Counter) transacties lopen.
  De Rechter WIL het niet begrijpen. Men wil Aegon beschermen.
  DNB verwijst je naar de AFM.
  En de AFM zegt tegen je: We willen het wel onderzoeken, maar mogen de gegevens (de uitkomst) van het onderzoek niet bekend maken. Dit blijft binnenshuis !
  Dit was dus een miljardenfraude waarbij de AFM met zijn rapport als dekmantel heeft gefungeerd !!!!!!!!!!

  Hub Jongen [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Hub Jongen [2]: Doordat de aandelen zijn doorverkocht aan SPV’s (volgens Dexia verpand, maar dit maakt in feite niks uit) komen de winsten m.b.t. deze SPV’s in feite leasebeleggers toe, daar zij (ook volgens rechtspraak) de economische eigendom hebben. De winsten van de SPV’s bedroegen ongeveer 1 miljard Euro. Dit is dus een onrechtmatige daad. Zeg maar diefstal !
  Je kunt ook stellen: De aandelen zijn doorverkocht en dus niet behouden. Bij faillissement zou lessee dan voor niks betaald hebben. Dat mag dus niet !! Alle contracten zijn dan in weze NIETIG ! En dan praat je over vele miljarden schade. En dat wilde ‘onze Elite’ Dexia (lees: Aegon) niet aandoen !
  Het AFM rapport is zodanig bewerkt en er is zodanig gezocht, dat men naar de uitkomst: Gekocht en Behouden heeft toegewerkt !! Ze hebben zelfs in de verkeerde aandelenhoudersregisters gekeken om maar naar Dexia’s uitkomst toe te werken.

  Meneer Storm [4] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.