De agenten die vorig jaar de file-fuik op de A2 opzetten, moeten toch worden vervolgd. Dat vindt de Advocaat van een benzinedief, die nadien twee politieauto’s beschadigde, geen rijbewijs had, stoptekens negeerde en geest verruimde middelen gebruikt had  en op een voor hem stilstaande auto botste, met dodelijke afloop.

 

Hoe geloofwaardig is de Advocatuur nog en waarom wil men vaak agenten die hun werk onder moeilijke omstandigheden moeten uitvoeren op deze wij behandelen en aanspreken.

Hebben asociale mensen meer rechten dan iemand die zijn werk uitvoert?

10 REACTIES

 1. Zaterdag 29 okt. 2011, precies een week na het creeren van de ‘ filefuik’ door motoragent Arie waarbij de 35-jarige Amir Masjediy om het leven kwam, reed ik van mijn woonplaats naar een familielid een dorp vlak bij Drachten. Halverwege de korte reis kom ik langs het dorp Beetsterzwaag. Het dorp ligt rechts van je terwijl je met de bocht mee naar links gaat richting de snelweg opritten Heerenveen en Drachten. Je hebt in die bocht naar links voorrang op het verkeer dat van rechts uit het dorp Beetsterzwaag komt. Ik bevind mij ongeveer 50 meter voor de bocht wanneer ik een motoragent van rechts uit het dorp zie rijden en zo’n 20-30 meter vanaf de bocht halt zie houden. Midden op de rijweg. Ik rij door tot zo’n 7-8 meter achter hem waar ik stop. Ik wacht een aantal minuten in de wagen en vraag mij af wat er aan de hand zou kunnen zijn. Ik kan niet voorbij de agent vanwege eventueel tegemoetkomend verkeer dat tevens van achter een bochtig stuk in de weg van rechts verschijnt. Beetsterzwaag ligt in een bosrijke omgeving en ook daar belemmerden bomen het zicht op eventueel aankomend verkeer. Ik was uit de wagen gestapt want ik wilde mij op de hoogte stellen van hetgeen er aan de hand was. Ik liep naar de motoragent en vroeg wat er aan de hand was en of ik hem misschien ergens mee kon helpen. Hij bleef op zijn motor zitten, wendde zijn hoofd en keek vanachter zijn grote blond-grijze snor mij kort aan en zweeg. Ik liep een paar passen terug naar de wagen en wachtte verder af.
  Na een aantal minuten stopte er een politiewagen met twee agenten welk van de tegemoetkomende kant kwam, het was een soort van jeep-achtig geval, vermoedelijk een ‘ 4-wheel-drive’. Uit een raam aan de bestuurderskant hing een politieagente die vervolgens minutenlang met de midden op de staande motoragent een gesprek aan ging. Misschien was er achter de bocht naar rechts wel een ongeval gebeurd en was de doorgang versperd zodat ik de wagen zou moeten keren en een alternatieve route te nemen. Ondertussen had ik al eens achterom gekeken en zag dat er zich een kleine file achter mij had gevormd. Er stonden een tiental auto’s tot voor de de bocht, maar ook op het rechte wegdeel nog in het dorp, stonden al een vijftal wagens te wachten. Ik vond dit wel erg lang duren en daar ik de voorste bestuurder was en als enige uit de wagen was gekomen probeerde ik nogmaals er achter te komen wat er aan de hand was. Toen ik opnieuw naar de agenten toeliep drong het tot mij door dat deze agenten waarschijnlijk ingezet waren voor het begeleiden van supportersbussen of iets dergelijks daar die avond in Heerenveen de wedstrijd SC Heerenveen-ADO Den Haag gespeeld zou worden. Toen ik de eerste keer bij de motoragent stond hoorde ik dat hij in contact stond met zijn collega’s. De patrouillerende agenten hadden op juist dit punt afgesproken elkaar te ontmoeten.
  Naar mijn idee was er geen enkele reden voor de motoragent juist daar midden op de weg een kleine file te creeren, zeker niet een week na het zo uiterst gevoelig liggende ‘ filefuik’-‘ongeval’. Daar komt nog bij dat zij met elkaar in radio-contact stonden. Het was alsof zij elkaar slechts even wilden zien en iets wilden uitwisselen wat niet over het ‘ kanaal’ gehoord mocht worden, en daarbij maakte de motoragent naar mijn smaak behoorlijk misbruik van het door hem gegeven gezag. Tevens werd door geen van de drie agenten uitleg gegeven over de situatie die daar was ontstaan. In plaats van het handhaven of herstellen van orde zorgden zij juist voor het ontstaan van een gevaarlijke verkeerssituatie hetgeen niet bijdroeg aan mijn gevoel van veiligheid. Het bracht mij juist onrust. En mij waarschijnlijk niet alleen. In de kleinde file die ontstaan was zaten ook gezinnen met kinderen. Het zal toch niet waar zijn dat het gezin in de laatste wagen van de kunstmatig gecreerde file in de achteruitkijkspiegel een vrachtwagen met Oostblokkenteken, vol met gestolen koperen leidingen en daklood, op zich af ziet komen. Hierbij wil ik als oud-militair nog even kritiek geven op de term ‘ file-fuik’. Zoals ik de ‘ opgeworpen’ stelling herkende zou ik deze een ‘levend roadblock’ willen noemen. Deze automobilisten zijn gebruikt als een levend offer om het oplossingspercentages van een paar agentjes te verhogen. Als er niet zoveel accijns op de brandstof had gezeten had de gewapende tak van de belastingsdienst waarschijnlijk nooit zo veel moeite genomen de boef te vangen.

  Ik loop nu weer naar de motoragent en vraag hem of hij zijn spullen aan de kant wil zetten zodat wij onze weg kunnen vervolgen. Het gesprek kan immers net zo goed op een parkeerplek of in de berm doorgang vinden, ik wilde slechts zo snel mogelijk uit deze situatie vandaan. De motoragent keek mij vervolgens met de meest minderwaardige blik aan die je je maar kunt voorstellen. Ik liep zwaar geintimideerd een paar meter terug naar mijn wagen en keek naar de agente die nog steeds met haar elleboog uit het raam van haar wagen hing. Ze keek eerst naar de motoragent en toen naar mij. Meesmuilend begon ze in mijn richting te lachen. Dit waren geen agenten van politie…dit was tuig van de richtel. Ik heb agenten te vaak op deze wijze meegemaakt. En ik ken ze, ik heb er mee gewerkt. Het duurde nog een paar minuten voordat de beide politievoertuigen hun weg vervolgen. Er was geen uitleg, geen geruststelling, maar ook geen gevaar geweest. Het betrof slecht een motoragent die zijn collegaatje midden op een niet geheel ongevaarlijk wegdeel stond op te wachten teneinde daar een aantal gesprekjes te voeren die al of niet arbeidsgerelateerd waren. Ik was woest. Ik haat dit soort dom volk dat zijn positie misbruikt en daarbij ook nog eens onrust en eventueel gevaar veroorzaakt.
  We moeten hierbij niet vergeten dat we in het veld te maken hebben met straatsoldaten van Justitie. Hier zitten soms een korporaal of sergeant tussen, maar officieren zul je er niet zien. Ook op de kantoren hebben wij als HBO’ers, WO’ers of (hoog)begaafden altijd te maken met het laagste van het allerlaagste van Justitie. Iederen gleuf of knuppel met een iq van 102 kan bij de politie komen. Ik ken er velen vanuit mijn eerdere werk bij schietbaan waar ook veel politie trainde. Het ziet er niet vrolijk uit wat je daar gemiddeld aantreft. Ik heb meer vertrouwen in de intellectuele vermogens van het meisje dat bij de plaatselijke Lidl achter de kassa zit. Ik weet dat zij HAVO moet hebben. Gemiddeld genomen is de helft van de politie ten velde te dom, te brutaal, te intimiderend, te bemoeizuchtig, te snel met een boete of dreigement. Maar dat laatste zijn slechts mijn persoonlijke ervaringen. Waar het mij nu om gaat is dat ik van mening ben dat politiepersoneel , van welk niveau dan ook maar, niet moet kunnen besluiten de levens en bezittingen van burgers te gebruiken als een levend roadblock ten einde hun oplossingspercentages te verhogen. Een rechercheurtje van politie heeft mij deze opmerking wel een kwalijk genomen, hij zei letterlijk: “ Je spreekt stront.” Een begrijpelijke opmerking van zo’n miniatuur. Het was dat ook niet voor zijn immer ‘tappende’ oren bestemd. Ik zei hem dat mijn opmerking bestemd was voor rechtsfilosofen of mensen in de letselschade-advocatuur.
  Als enige positieve wil ik dan nog wel kwijt dat: tussen de hennep-plantage van politie-rechercheur Jan Petter en de walgelijke ronselpraktijken van de pedofiele topambtenaar van Justitie Joris Demmink soms een politie-team met een wichelroede loopt op zoek naar het lichaam van Tanja Groen. Ook weinig succesvol overigens…maar vooruit de budgetten moeten op…het laatste kwartaal komt eraan.

  Groetend Redbad, Fryslan
  p.s. niet zeuren over de lengte van mijn tekst of taaltechnische zaken svp, ik denk namelijk in beelden en heb moeite met het bewoorden of articuleren ervan.

  Alex [2] reageerde op deze reactie.
  Marga [5] reageerde op deze reactie.
  Reteip [7] reageerde op deze reactie.

 2. @Redbad [1]:

  Ik vraag me af of ze eerder waren weggeweest als ze gefilmd werden, hoewel ik de idee heb dat ze steeds meer lak aan krijgen.

 3. Terecht dat er vervolgd wordt. Er is een dode gevallen door in mijn ogen nogal lafhartig ingrijpen van de politie die bewust de burgers in gevaar hebben gebracht. Als ik een libertarische samenleving een menselijke blokkade schep, weliswaar ingeblikt in hun eigen auto, dan ben ik natuurlijk helemaal fout, je hebt geen enkel recht derden te gebruiken voor een menselijke blokkade tegen dieven. Vrijwillige posses mogen wel, maar mensen die geen kant op kunnen dwingen als mogelijk botsschild te fungeren gaat toch wel erg ver. De staat heeft hier gewoon weerloze automobilisten ingezet om een paar gekke dieven te stoppen, en daar heeft niemand recht to. Dat is fout gegaan. Dan moet de staat op de blaren zitten incl de agenten / meldkamer medewerker die besluit nam. Inclusief mogelijk de medewerker van RWS die de rode kruisen heeft aangezet.

  Naam * [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Ratio [3]:
  Mee eens. Bonnenschrijvers kunnen beter doen waar zij goed in zijn: bonnen schrijven. Wie weet krijgen ze er nog een keer de Nobelprijs voor, en anders wel een lintje.

  Interessant in deze kwestie is de disproportionaliteit van een en ander. Tenzij die ambtenaren totaaldebielen zijn (waar ik niet van uit ga) was men op de hoogte van de risico’s; en kun je concluderen dat voor een ambtenaar een mensenleven ±50 euro waard is.

 5. @Redbad [1]: Beste Redband je had dit moeten filmen en/of fotograferen eventueel samen met de andere mensen die achter jouw in de file stonden en daarna gegrond een klacht moeten indienen desnoods ook nog bij de ombudsman. Verder ben ik het met je eens dat het IQ niveau erbarmelijk is!!!

 6. Heeft iedereen een hekel aan agenten? Zou dat de redenen zijn waarom er zoveel agenten aangevallen worden?

 7. @Redbad [1]:

  Als je er zo lang hebt gestaan dan heb je toch wel op zijn minst de kentekens genoteerd en klachten ingediend? Volgende keer moet je bijdehand worden en als ze niks zeggen bel je voor hun neus 112. Zul je zien hoe snel ze oprotten.
  Daarnaast kun je als burger de politie om een politieID vragen. Zul je zien hoe snel ze weggaan als ze niet vanuit hogerhand de boel mogen blokkeren.

 8. Hebben asociale mensen meer rechten dan iemand die zijn werk uitvoert?

  De benzinedief en zeker de onschuldigen met zo’n risico opzadelen is ook als het goed gegaan was voor mij een zeer verkeerde beslissing. Als het nu om een gewapende serial killer zou gaan met al 30.000 doden op zijn of haar geweten dan had ik er wel begrip voor gehad.

 9. Helaas ben ik niet iemand die continue foto’s en filmpjes maakt van voorvallen om zich heen. Ik heb zelden of nooit een camera paraat. Pas na afloop van het gebeuren besefte ik dat ik misschien beter een paar kentekens had kunnen noteren. Het blijft lastig politiemensen die bezig zijn met het ‘ uitoefenen van hun taak’ op dat moment op hun gedrag aan te spreken of er later een klacht over in te dienen. Daar komt nog bij dat deze functionarissen geoefend zijn in het uitleggen van ‘ de situatie van het moment’ aan hun meerderen. De politie, maar ook overheid in het algemeen, staat er om bekend dat zij vele zaken aangaande hun eigen functioneren onder de pet proberen te houden en daarbij behoorlijk intimiderend te werk gaat. Leugens worden niet geschuwd. Daar ik de enige was die uit de wagen was gekomen en wat radiocontacten en gesprekken tussen hen opving was ik de enige die nog iets van de situatie kon inschatten. Het blijft 3 tegen 1. Daar komt nog bij dat deze arbeiders van Justitie altijd gelijk hebben, zij bepalen wat er aan de hand is. Zij maken de rapporten op en bepalen welke overtreding ik maak. Waarschijnlijk zou het ‘ hinderen van een ambtenaar in functie’ of iets dergelijks zijn. Toen ik daar de 2e keer stond wist ik dat wanneer ik nog iets zou zeggen dat ik het haasje zou zijn, zo grimmig was de sfeer. Vooral veel haantjesgedrag bij de politie, zeker wanneer er vrouwen en/of vrouwelijk collega’s in de buurt zijn.

  Het gaat er mij om dat ik deze mensen moet vertrouwen op hun functioneren. En ik moet eerlijkheidshalve bekennen dat ik daar, zo naief als ik ben, iedere keer weer intrap. Ook deze keer. Ik zei eens tegen een collega-beheerder van de schietbaan: ”Zelden heb ik zo’n homofobe organisatie gezien waarbij kerels zich elkaar enerzijds zo enorm proberen te verneuken en anderzijds elkaar vreselijk dekken.” Er is onderling ook veel jaloezie, haat en nijd. Ook speelt er altijd veel politiek op de vele bureau’s. Ook daar speelt de strijd zich tussen links en rechts in alle hevigheid af. Promoties voor vriendjes terwijl beter functionerende agenten worden weggetreiterd. Nergens ook zo veel ‘ overspanningen’ als bij het politiekorps. Velen zitten in psychische nood en dat is niet alleen met een of ander post-traumatisch stress syndroom vanwege een meegemaakte heftige situatie of zo. Nergens is de corruptie en de criminaliteit ook zo groot als bij de politie. Ik herinner mij nog dat er door politiemensen overvallen zijn gepleegd met in beslag genomen wapens….ik zal nog eens in de ‘ stoffige archieven van mijn geheugen’ duiken om te kijken of ik dit nog ergens kan papieren.

  Ik bedoel: er zijn niet veel bedrijven waarvan de de arbeiders gewapend in het publieke domein rondlopen en mogen kiezen uit waarschuwen of beboeten, waar zoveel psychisch vervormden rondlopen die thuis zitten of half functioneren of waar zoveel criminaliteit heerst dat het bedrijf zelf een interne onderzoeksorganisatie in het leven heeft geroepen teneinde hier zicht op te krijgen. Hiervan ken ik er niet zo veel…alleen bij de overheid natuurlijk. Waarom geen leraren Nederlands als taalpolitie de straat op sturen en iedereen die een niet goed congruerende zin uitspreekt een fikse bekeuring geven. Moet je zien hoe snel er in de zwarte wijken het Houtlands dialect (Hollands) gesproken word. In Iran kan er immers ook een religieuze politie bestaan die boetes uitdeelt en schaars gekleden mag afbeulen.

  Wat betreft het produceren van filmpjes van de politie weet ik niet in hoeverre ik daar iets mee aantast wat mij boetes op kan leveren. Dat kan ik absoluut niet gebruiken. Dankzij een prachtig functionerend sociaal vangnet zich ik al langdurig in de bijstand en kan ik geen enkele risico betreffende dit aangaan. Iedere beweging kost al geld en een eventuele ‘ illegal move’ kan mij m’n overleving kosten. Deze bedreiging is een constante. In deze situatie zal nooit verbetering komen. Maar wat het betreft het mogen filmen van agenten van politie ben ik op de hoogte van de legaliteit ervan. Maar ik weet wel dat ze er een hekel aan hebben. Immers vanuit Justitie zelf is immers al eens voorgesteld dat veldmedewerkers van Justitie een camera-oog in de pet of op schouder zouden dragen teneinde de situatie ‘ door te beelden’ aan een of andere opnamestudio van politie. Dit stuitte bij de straatsoldaten op veel verzet. Ik begrijp heel goed waarom, hun gedrag, en zeker hun aanspreekteksten, moeten zoveel mogelijk voor collega’s buiten de situatie verborgen blijven. Zelf worden zij niet graag gecontroleerd. Inherent aan overheid. Leuk vind ik de lezing van John Harris hierover. Hoe het recht aangaande dit in Nederland werkt weet ik niet, dat is immers gebaseerd op het Franse recht. Misschien heb ik als Fries nog wel enkele ‘ oude rechten’ liggen waar ik gebruik van kan maken die mij buiten het Nederlands rechts plaatsen een soort ‘Fries Freemanship’….

  http://www.youtube.com/watch?v=oYJzXkcJgEU&feature=related

  Veel agenten van politie, maar ook andere overheidsfunctionarissen hebben een attitude waar je niet goed van wordt. Dit leidt inderdaad tot veel agressie. Clienten worden door dit soort geweldsorganisaties voortdurend in hun geest aangerand of verkracht. Er is een continue sfeer van dreiging en intimidatie. Ik spreek nu over mijn ervaringen bij de sociale dienst. Iedere correspondentiestuk eindigt met een financiele/economische doodsbedreiging. – als u aan deze oproep geen gehoor geeft heeft dit gevolgen voor uw uitkering. In de bijstand zitten niet allen lapzwansen en luiwammesen….deze krijgen wel een baan bij de overheid als raamambtenaar…maar ook mensen met een burn-out die niet afgekeurd willen worden of failliet gegane ondernemers of mensen die geen diploma of beroepsopleiding gedaan hebben, omdat ze daar vanwege hun persoonlijk configuratie niet zo geschikt voor zijn….maar wel zeer hoog getest worden. Als deze mensen zitten vast in een extreem nare situatie waarbij ook nog eens door diezelfde overheid ondernemers, werkenden en niet-werkenden tegen elkaar worden opgezet. Heel soms gaat er wel eens een fatsoenlijk burger door het lint bij zo’n loket. Maar ik doe vermoeden dat vooral in de grote steden de wachtkamers bemand worden met klaplopers, junks en vooral veel woestijnzigeuners, met name uit het oude Barbarije.

  Eerst maar weer even on topic….in het verleden ben ik wel eens aangehouden omdat ik met een borrel te veel op achter het stuur zat. Ik werd gepakt op een stuk waar ze met de wegen bezig waren en een aantal lantaarns misten. Daar ging ik de mist in en werd ik aangehouden. Ik moest blazen en werd volkomen terecht meegenomen naar het bureau. Op zo’n moment vind ik het vervelend dat ik gepakt ben, maar heb tevens een gevoel van rechtvaardigheid van deze mensen ontvangen. Hier leverden ze goed werk, dit was juist. Later op het bureau ging ik de mist in…ik wilde weten hoe ze heten, identificatie e.d.. Ze noemden wel hun namen en zeiden verder niets. Totaal onnodig naar mijn idee. Toen ik ze daarover bleef lastig vallen, tot vervelends toe, keken ze elkaar even aan, begonnen te glimlachen en zeiden verder niets. Later kreeg ik een flinke bekeuring die ik met moeite kon betalen. Eigen schuld dikke bult. Een behoorlijk bedrag, een paar honderd euro, voor zo’n eerste maals vergrijp. Enkele weken daar ontvang ik een brief in post waarop ik werd opgeroepen voor een cursus, kostende ca. 600 euro. Dit laatste was door de agenten nog even onnodig toegevoegd, het ging immers om een eerste overtreding, er was geen enkele registratie van een ander of gelijksoortig ‘ misdrijf’.

  5 ipv 4 flesje bier…. Ik wil maar zeggen, waar ik me niet onjuist behandeld voelde ten aanzien van de aanhouding en boete, voelde ik me zwaar genaaid toen ik vanwege een eerste overtreding, met het promillage er net overheen, deze extra cursus door deze agenten kreeg aangesmeerd omdat ik hen iets te lang (vervelend) doorvroeg over hun namen en nummeringen. Ze hadden dit niet hoeven doen. Ik wil maar zeggen, je wordt niet altijd correct behandeld, ook al zou dat wel moeten. Daarom gruwde ik ook van een krantenbericht enkele maanden gelden waarin het idee naar voren werd gebracht dat agenten van politie zelf wel in staat zijn de hoogte van de boetes te bepalen. Ze zouden hier meer vrijheid in moeten krijgen. Zelf ben ik van mening dat ze al veel te veel vrijheden hebben. Ik ben een voorstander van het inperken van politiebevoegdheden, het beperken van de politie in aantal en het afnemen van hun vuurwapens. Ik geloof zelf meer in het aanpakken van het interne, de mens moet weer innerlijk beschaving worden bijgebracht. Het in stand houden van een organisatie die slechts aan symptoombestrijding doet, een extern, en zelf ook bol staat van slechte voorbeelden, malversaties en wangedrag draagt naar mijn mening daar weining tot niets aan bij.

  Groetend,

  Redbad, Fryslan

 10. heftig verhaal maar zo ken ik vele verhalen over de politie ik heb ook al een paar vervelende ervaringen gehad met heel vervelende agenten!! bv geen aangifte willen aannemen omdat het vrijdag was,je opbellen en je dan voor k,mongool uitschelden en zo kan ik nog wel wat voorbeelden opnoemen.

Comments are closed.