Alweer enige tijd geleden verscheen dit artikel op FOK!. De Raad van State wil een school laten sluiten omdat deze instelling geen school is. Het gaat hier om een particuliere instelling, toch al iets waar de overheid geen fan van is.

Het valt me op dat in het artikel niet wordt gerept over slechte resultaten van die school. Dat is logischer dan je zou verwachten. Als je scholen die slechte resultaten leveren zou sluiten zouden ook veel staatsscholen maar een kort leven zijn beschoren. 

Een ander opmerkelijk gegeven is dat de ouders van de leerlingen hun kind blijkbaar naar die school hebben gestuurd, ongeacht de hoge kosten die aan particulier onderwijs verbonden zijn. Zouden de ambtenaren van de Raad van State werkelijk beter weten wat goed is voor een leerling dan zijn eigen ouders? Die doen het toch niet zomaar… Je zou beter even kunnen afwachten of leerlingen van een dergelijke school later maatschappelijk hopeloos falen en zelfs dan is het maar de vraag in hoeverre dat de school aan te rekenen is. Bijna iedereen die maatschappelijk volledig faalt heeft een groot deel van zijn leven op een school doorgebracht.

Dit incident is illustratief voor de meedogenloze greep die Vadertje Staat op het Nederlandse onderwijs heeft. De leerplicht blijkt in de praktijk een schoolplicht te zijn en slechte heel kleine aantallen leerlingen slagen erin daaraan te ontsnappen. Soms naar particuliere scholen die vaak nog schoolser zijn dan reguliere scholen en in een klein aantal gevallen wordt er thuisonderwijs gegeven. Dat kan goede resultaten opleveren, zie ook de wiki. De overheid zal dus ook niet aarzelen leerlingen die het prima doen zonder staattscholen er toch heen te knuppelen. ‘Kwaliteit’ is hier een zwak argument, de overheid voert zelf voortdurend desastreuze onderwijsvernieuwingen in zoals de Basisvorming, de Tweede Fase en het Studiehuis, het competentiegericht onderwijs enz. Die lijst is bepaald niet volledig! Zelf heb ik nog meegemaakt dat ik greenpeacepropaganda als feit gepresenteerd kreeg en je veel in groepjes moest werken. De voorliefde daarvoor lijkt inmiddels ook wel afgenomen te zijn nadat een generatie schoolkinderen ermee te maken kreeg.

Voor de overheid is deze greep op onderwijs natuurlijk wel handig. Je kan leerlingen er prima mee indoctrineren tot ze zestien zijn en er gaan stemmen op om die leeftijd te verhogen zolang iemand nog geen diploma heeft. Bovendien is het handig bij verkiezingen, tenslotte wil iedereen goed onderwijs voor zijn kinderen. Eerst pakken ze je geld af en als je niet op ze stemt krijg je slecht onderwijs, dat zijn regelrechte maffiapraktijken!

Het zou een heel stuk handiger zijn als iedereen gewoon z’n eigen onderwijs moest kopen. Als de overheid bang is dat mensen het niet meer kunnen betalen moeten ze zich beperken tot het uitdelen van geld om het te kopen. Slecht onderwijs kan alleen bestaan als mensen ervoor willen betalen en zo stom zijn er slechts weinigen. Scholen zoals we die nu kennen zullen ook gewoon blijven bestaan, er is ongetwijfeld een doelgroep voor.

Veel belangrijker is echter de opwaartse druk die het onderwijs zal opstuwen. Innovaties zullen navolging vinden uitsluitend als ze succesvol zijn. Een Tweede Fase zal niet zo snel een generatie leerlingen meer hinderen. Er kan heel eenvoudig en rechtvaardig worden overgegaan op zo’n systeem: geef ouders van leerlingen het geld terug dat hun kind aan onderwijs kost als hij niet op een staatsschool zit. Dan kan hij alsnog het geld bij een staatsschool besteden of bij een particuliere school. Wij libertariers weten dat het resultaat zich laat raden!

Een uitstekende manier om van staatsonderwijs af te komen en weer wat vrijheid terug te krijgen!

2 REACTIES

  1. “Slecht onderwijs kan alleen bestaan als mensen ervoor willen betalen en zo stom zijn er slechts weinigen.”

    Na de afgelopen verkiezingen zou ik toch denken dat er toch echt meerderen zijn die zo stom zijn.

    Gelukkig duurt het niet lang meer voor ik dit schapen land verlaat en mijn heil ergens buiten de EU zoek

Comments are closed.