Vandaag wordt er hoogstwaarschijnlijk beslist dat de ECK de geldkraan volledig gaat open zetten. Onbeperkt noemen ze het. Alleen de Duitse Minister van Financiën Scheuble is nog tegen. Alle andere betrokkenen zijn voor. Ook de Nederlandse Knots zorgt namens u voor meer inflatie!

Maar Duitsland heeft geen vetorecht en MOET dus mee. Alleen nu nog een goede smoes verzinnen in de geest dat er wel controles komen!!!

 

Leerzaam is een artikel in de Euobserver waaruit we de volgende zinnen plukken:

Eurozone D-Day: Central bank to announce bond-buying scheme

Plans to buy government bonds from ailing eurozone countries  despite opposition from Germany’s Bundesbank.

The German bank does not have a veto over the plan, which only requires a majority of the 17 central bank governors from the eurozone plus the six members of the executive board.

But Weidmann has made his opposition to the bond-buying scheme public.

He warned the move was like an “addictive drug” for governments, who would no longer feel the need to carry out painful reforms.

The ECB chief is backed by all other governors, as well as economists and international economic organisations such as the Paris-based OECD and the International Monteray Fund.

They (Spain) will have to formally request assistance Merkel has said she backs Weidmann, her former top economic adviser, but she has also shown public support for Draghi.

“A lot will depend on how Weidmann acts after the meeting. Everyone knows the Bundesbank is against, “Being against is only symbolic, the Bundesbank will have to implement the decision as well, once the ECB has voted,” he explained.

———————————–

Minstens even leerzaam is om nog eens een oude video van Vladimir Buskovski te zien. Deze ex-politieke gevangene van het Sovjet regime vergeleek al jaren geleden de ontwikkelingen in de Europese Unie met de gang van zaken in de Sovjet Unie.

We zien de gelijkenis dagelijks duidelijker worden.

Zie:   http://www.youtube.com/watch?v=bM2Ql3wOGcU

En ondertussen proberen Spanjaarden die er kans toe zien hun spaarcenten veilig te stellen in het buitenland en in Nederland proberen de politici de controles op de belastingen nog verder op te voeren.

8 REACTIES

 1. Op naar hyperinflatie, pensioenen en spaargelden zullen verdampen. Net lemmingen, de verkiezingsuitslag zal het nog eens bevestigen; er is geen redden aan. Dan maar binnenkort een correctie op volle sterkte; of we ervan zullen leren, verwacht het niet.

 2. Geen probleem!! Er komt een nieuw Feyenoord stadion van 300 miljard.
  En het mooie is, er hoeft geen overheidsgeld naar toe, BEHALVE DAT DE GEMEENTE VOOR BEPAALDE KOSTEN GARANT MOET STAAN!!!

 3. En niks in onze huis-aan-huis media over de zoveelste stap in de “Road to Serfdom”… Hier denkt het gepeupel dat met clowneske pseudo debatten, gebaseerd op het idee dat die marionetten nog enig verschil kunnen maken in hun lokale economietje, het tij zal keren.
  Nee de ECB (private bank) zorgt voor de integrale ondergang van het continent…

 4. Beetje economische achtergrond:

  “Monetary Sterilization: The way to look at this is NOT how it affects a balance sheet (monetary base) but how each action taken in the series impacts economic momentum, and confidence as expressed in the velocity of money.

  The idea that you show no change in the monetary base and therefore nothing happens is absolute nonsense offered by academics to sell a case. Sterilization to be real, in the monetary sense, is the net impact of the tactics taken, not an accounting treatment.

  The BS that passes for wisdom is mind boggling. The effect of unlimited bond buying of weak paper (QE to infinity) will not be erased by neat accounting methods defining something that is hard to measure accurately, monetary base.”
  http://www.jsmineset.com/

 5. Monetair financieren, zoals dat zoals dat zo keurig heet wat de ECB gaat doen, is niets anders dan pure diefstal. Maar dat is ook precies wat er momenteel gebeurt. Zowel door onze eigen politieke leiders, als de EU. Stukje bij beetje worden we financieel uitgekleed en van onze vrijheden beroofd. Ons vermogen wordt ons afgenomen (kijk naar wat er bv op de woningmarkt gebeurt, bewuste maatregelen van onze overheid, die er voor zorgen dat de waarde van onroerend goed daalt), ons pensioen wordt verminderd, lonen en inkomens worden bevroren, belastingen gaan omhoog (o.a. BTW, accijnzen) en lasten verhoogd. Zo worden we weer tot slaaf gemaakt.
  Stem dus vooral op partijen als VVD, PvdA, SP, D’66 en CDA, daar word je pas echt beter van, want die lossen toch alle problemen op? Of soms toch niet?
  Wordt wakker.

 6. Super Mario gaat dus uiteindelijk de EU opblazen.
  De knoflooklanden zullen ja en amen zeggen tegen alles wat hen opgelegd wordt door de Troika, zodat het geld naar hun toe kan vloeien. Vervolgens kunnen en willen ze de opgelegde eisen niet uitvoeren want dat is politieke zelfmoord. En dan? Dan gaat Super Mario dus zeggen: dan koop ik de staatsleningen niet meer op. En dan? Schaakmat en kaboem, EU opgeblazen.
  Politici kunnen wel van alles toezeggen en beloven; dat kennen we inmiddels wel. Griekenland is het levende voorbeeld dat er natuurlijk helemaal niets van die zg “voorwaardelijkheid” van Draghi, de Troika of het IMF terechtkomt. Een wassen neus dus.

 7. Maak Nederland wakker

  TERUG NAAR DE WERKELIJKE SOCIALE DEMOCRATIE.

  VECHT VOOR OPNAME VAN HET RECHT TOT HET TEN ALLEN TIJDE STARTEN VAN EEN REFERENDUM DOOR IEDERE WILLEKEURIGE VRIJE BURGER IN NEDERLAND.
  \
  VECHT VOOR EEN AUTONOME POLITIEKE ZEGGENSCHAP VAN DE NEDERLANDSE BURGER IN EEN ËCHTE SOCIALE DEMOCRATIE.

  HET VOLK MOET BEPALEN.

  DE REGERING MOET SLECHTS UITVOEREN WAT DE MEERDERHEID VAN HET NEDERLANDSE VOLK WIL.

  De banken hebben ons bedrogen en in de Eurocrisis gesleept.
  De bedrijven bepalen vanuit monopolies door lobbies en druk de Nederlandse en Europese politiek.
  De nieuwe manier van politiek onderdrukken in Europa is heel SLINKS INDIRECT via ECONOMISCHE DWANG en CONTROLE.

  HET NIEUWE MIDDEL OM ONS BLIJKBAAR TE WILLEN MISLEIDEN EN ONDERDRUKKEN IS HET INSTALLEREN VAN EEN CENTRAAL AANGESTUURDE POLITIEKE MACHT IN EUROPA.
  Dat idee lancert mevr. Merkel, aangestuurd door belanghebbende USA, DIE VAN EUROPA EEN WILLOZE VERLENGDE VAZALSTAAT WIL MAKEN.
  Makkelijk toch, Europa als slaaf van Amerika ?
  Dan hoeft de president van de USA toekomstig slechts met één centraal gestuurde Europese macht te overleggen i.p.v. met de diverse AUTONOME LIDSTATEN met EIGEN POLITIEK ONAFHANKELIJKE MACHT EN BESLISSINGSRECHT IN EIGEN LAND.

  GEVAARLIJK ! ! !

  De VVD liegt en heeft ons bedrogen.
  Dhr. Rutte heeft de 3 %-norm voor het begrotingstekort ZÓNDER TOESTEMMING van alle Nederlanders getekend.
  Schandalig.
  U steunt toch niet zo’n partij, die slechts de elite beschermt ?

  Het CDA heeft ons verrraden TEGEN ONZE WIL in de EU gedwongen, toen Nededrland MASSAAL TÉGEN toetreding tot de EU had gestemd.
  Schandalig

  Het is een LEUGEN dat Nederland duurder en slechter af is als ze uit EU en EURO stappen.
  De Eurocrisis sleept ons mee de afgrond in.
  Engeland is wijzer en doet van het begin af aan datgene wat Nederland allang had moeten doen en nog steds kan doen als het op tijd wakker wordt.

  Het Kunduz-akkoord is een nieuwe leugen om ons in een bep. politiek-economisch gemotiveerde richting te dwingen.

  Bent U een twijfelaar of nog erger een willoos volger en laat U zich een rad voor ogen draaien.
  Of kiest U bewust zèlf ?

  Nederland moet terug naar de echte sociale democratie van Willem Drees.

  Nederland moet UÍT de Europese Unie en de EURO stappen.

Comments are closed.